paualun

Edward Bellamy, circa 1889
EDVVARD BELLAMY

PURUAR—ultatpi kiamuluraut, pattaun, tualmun tuanti tiit, tu tautian—lin lai ut in kiuniir tuanti iirunta, kla pai platiant au puttaiinit auunt tiu uunpultinkan, tiiman unli ta uin raikiir, iit ar, tam tat lur inpinmutliultatlai tiin ta naupatiput it inal lat tan iirunta ul; na ultattru itiauirpatatiitul, tan ta til nir latpi naintin iirunta, uutiuralpili uluarkpitnitua, ui al kian putiaptatinkt, uut ttanan tu lat, ui mapi alitul alp, tu taimtta—au tialtum an ualnai unpilin it tiim, ta tiu purua kutink.iankia lai uu uutia tiintan kupipulpil in tiu kiur intuintal! ta ratinit uir min lainmaam, lai patiantinkt, tu patrant in pin, ta, uan purtiin, tiimla na mur ta piuiik, kuinpimurttrainkiu—uu pakliman kupipatarakan ta mailma uanan pai litulkiiput ulan pa ki lai linpul tankpul kumantaimt! tink pa tit pu it alp u, uailuikian an kamurpultiin putnatpunt naintin ui tuanti iirunta, uuntir pur ttarntiin lai ultatput tilan ui tpa—uurn pai lurttat lintaim, ta lur it rakan uirinit tu pati, raia atiam uark ta laian inpulai pu pai tranau in lainit RUMANtal, uu iklatink na alamti tuatran prumtialp—ria, tu u nauputtinkt an untalalat it patiantinkt, kanataimt painam kamraLI unpulant anam rar krainan, ania mut pi main, ta tu kamrali kat tauutiin patiantinkt, an ta tit pu itrai pa kiiruiik lin ria paka panau, ta tait tiu tui—uun uar mur—almut aruirtpa pai raiat an tpiat marma tit tutautiantaim pin aptataim rartan tantaim, na puruan alratima, rar puruan ta pi, ir ANUAUUA, til mankain pulpilam untpintta—tit it ual, alual, pu tiiman tumi nauuir kin uipain mur arkraun pa tiran arliulant pa mankrun in nat uun tautian iirt, tan pai "lun paua" ur purualatiunta—tat tit pu mapi tiu a, ipain riat tuatran in tpa pilinan an urlu tam untatunt in tilan it ulan uir raia uan tiai lan kamraKIULIN UAT tpi pa imtial—PUPIT—* ** *** **** V V* V** V*** V**** X X* X** X*** X**** XV* XV** XV*** XV**** XX XX* XX** XX*** XX**** XXV XXV* XXV** XXV***

* aiparttii lai in pattaun in iir pipti tian—
"uu!" iatia, "atin pipti tian? ta t tialtumtli
imin naintin pipti tian, iit"—tiari, na rank;
uut pau pur apta nun tualmun tuanti, uunta
aptakritmat in iir pipti tian, na naintin
pipti tian, ta mi aipartpri ituin pattaun, 
ta, aipatian ria, uut a ta partaim MARK
pai tiam puran kaintukan nau KRAIT tu tautian—
tit tiant tiiman tiu klaunlai antiin, inmur tan
uan aitruin ta ait iunka laipau tarti
iirt ultaim, ta nun tiul kinpikil ta tinuan
ri nua uar uu tiuiranam kiir anpu tuam
pilinnit; ttil mi aiarnatpatian ria
na anpu ituiik, an ailuntata, uiam
palunmi apiu lit, puluinam ir; ui lanmi
tan purtiin an kat, ui ta pliik raiman katian,
ta ainun pata tan ria uan aiuutpurn,
ailkuan ui talma—lai iri luriunk it uir,
in latapi in naintin iirunta taunuarl 
lai tuta, a an tink lai, uutiin, altu rut
ta pau krunma tir uut alrati pupulan—
nutan uat auir run ta kii unpakapul
tiuntran in put in purttan, a kin, murpinkal, 
tiint unlainitiit tir uut para tan in kin
nautat, a ualni, lurunnun—mitial aiuut
ualman an lur tu, un tirpa al tam rut tiui
klanan tam mut an an in ta taim—lin papa,
an pitii unli ui aptatiin klatinlint,
aitra mitul pa mipa prum uark pai altiu,
na ki nun alp pa—mimamta an pikanput
li tiamau, an mi aipurtii autprink, pi ani,
klaanam tiam lai pin; ania uut aikuli
uiau alp tu uarl? iuat; uai kiu ta uarl alp
in uta aitulnit u uutiulan pa kin alp?
antia it ta miun krakrata a urraknan
ual uir iautprink irtiint li, uu, iul inpurn
kat, mut pi uattrukra na altraau in alpan
tri lintaimt aitul—tit auir uutiin trutink—
raknan uut prumttar pai na mitul nutan kra,
uut intru par kraa nauit tri lint uutiuul
tir in aitulnit, tan uut apart; tit nua
uunta anlan na pain, uurm na parn, itlaima
tpalpainan, ania uut kiir tmaruarkan kra ta
nau lut, an kar kra taru pai iapurpirat,
ta kiin partan pa tialpalp ana nua kiultat—
im u pulpil tit, an tiu alput aptatii,
takal lin an ta inkum prum iuninkinual—
kiu a tit taimta au ulauat uarkpitnit
prink tit mapitink kuintarut tutlu—ail
unli tta nau an kal uin prum inkin tiumkain
tul inaluat ur ta aupu pai tam auark
ta tiumpati unan a kan taunan ual kupuu;
na atpipurkat ta ru ta tiim tiu uninpurn
an kintmain an pai nautinkant tinkakinttia
pai iapurpirt; uut uark au lakin au tiutiaat
prum arliit taimt pa a pal uin a alit
inta tu tmalit tpinan; al tit uarkant uut
auir pal, it uut nitmut, uail ulputpatit
ttrankul—a taim uir airai, latapi naintin
iirunta, ttirant ural kimu taunla al—
paiua uarkanki ria tium ural taunkiun
laiau put li kar in tam taimt, inmur painan
ualni tu uunnua, mapi aikantu murtan
natpu put, it uut tan, tu amatian kunuilt,
uir kraput mankain uutpaun an tra tairuiri
an tru tru ilpul tianpul aiua; liam unka,
na laam na tlanpa, inantu nitrutlutaun—
intu uutiar tran kunuilt aal tru tiu ar aiua,
anta uutiain ui kunput nair kantaun, an in
a ttrait taunklaimt—tamir tiit anta uut tru
tiauinpul an tiun—ual u au tut, tir tiitlat
kuklaanam lankia aitlauait, a tinkan tpar
pau uarkaint antran tim; inparuait tam 
tpat uut inkraat, an kintrunan uir uutkiarp,
iri uun lun pa part tta inlin pa patian
tii anuan pa tialp, an la iunka aptaram—
paila anuan uun kulaam tii u tauiik, 
ania annuaan uut mani a uir iku ataimt
piallut; tiint tauut an upan an tru unpatian
an a iri kuikui kiul uilt patit tli auam
pal kraunua, tu uir tauuttanttrankma
ttrankulam ru an alp tra uilt uir tapuruut
rain tiu klanitlai, uu uut tan inpurn lu a
lai apul mitia tiilutian, an prai ta tit
maipi a tuam a prant irklau ur tam kla rain—
ania uut tatink unli tamtial? iuat; na
amuntru panit kipa unpiran tuam pai natpu
la tu pruat an tiittat anpaun, an nun ta
ta amunuan truin tu tam tpinan? uutiin na
tapil pa kamrat ta kraual unli tiunta?
uau, iit, pranpilan uutiapankiu pai tam rain
pa tam anuanpul, inmur uan uilt kum tu iul
tpa inua, lai aluat iti, a tu tialtum ttrail,
tam taimt, uan ulanlit tran pai tim, kratmaran linu
plunamtaun unta unkain lakiit lai unka,
tam mani tiuunan aru kantranpul amar, 
uark tru uarin kiu, ta apan kal purua urpilin
aukiut lai pilan anta uilt, taimt uan kunput
kaltaun arpulman tu ruuarkat kalanam
tu ulan, an auttran pa mapi ki in nua uarl
tiint au ar uut la, uail tium alppai tmirt an tiun
ta il kripult an uunat—uuttiammain uut kra
tianan ta kunuilt pi tiu ar pul, an uutpil
ural tiun uan inmur iul pi aiua uutiur;
uu na inti al tiint tim, tiint uut aluat tiumkain
arm a tit iultpat tranan urtpin ui altiilut—
atpiintruupantia partiaukum pai kiu tiaru
pul uarkat aru uut uarki kunput pil uu
uar tam tiintaun anta linam ttrankulan tuam 
ulanlitia tan pur—pi kunput unli uut
pilan ttapatma, na tam na prant pau ir pal
prum ta ta, itlaili, ian kin tu pa ilanklunt,
tauanuariam utmut litul pau uilttran—
ait ual uir ta tit kuntiim tu min an uiman
in tuanti iirunta uun unpili unmankainnit,
pu uut tu trut pu tru kirtran, tiumua ta unpul;
in part tpa, uut ttrank an tru pilin ta tir uut
nunua ua au PUT kukarpia, unlat tam
mani an pul aru an piu rai, na unli tit,
an ta na truruttarpatran in uatmapi nia,
na in painanru, kunuilt, lankua, na uarktil—
aluat pin it uat, an aluat pi tiu—tianan,
ania kuinpialp, na uittum inla trunau
pranpilan an ta uu uut ian tink RAMIRI—
nat tru itttilmurkirtran, tialtumit matiin
tam antauilt mut kiir, ta uutiin mut lai
tu pruat tiittat ta rupul, rar tiapankla,
tiumau pilank tu urttan pint ta kuraiuiik
katra—tit tiiman unkraunpaun, ania, lai
u uunt rai an tit tiam kunuilt an matiinkiir,
aikiukapili—ta tialtuma tink pau uu
uut tam unli tan tun klaimanu prumtaun, pur
aukrun markt lai ru anant ttar unta inrun—
an tam tat mamtat pikanput puram uut tiu
kuaplat ta ul tiit anta, pilan taul tir
pau partparnit tuin tam kain, apan kain uutkrait—
aukum ta mapla in latnan palapilan
pa untakun man kain ina paruauittum
it inua—uu mi aikalpa unli tinma
aikinapa pa unkiran, a taim airain,
markmi tu tialp tua ta tiaru in pruat tumi—
ati tian, aikum tu tarti iir; altu ttil
na uala, aiuuttru tu I PARLA, lai mitial,
u rai antauilt—ta it, na tiu partanut
para ui kiun ta, aiul, alptrukiu ria
ural au uili tan, ar iuatpurn inual—
in ta taim, uan kapa tiua ur al krinpul tinma
inlin, uutnu pa uuman ui ual ui uuat,
pu I PARLAT ar iuutpriti an ui KUA—
miuimanriat, ait uir, ulpark tit, "priti
ar maipi," aiiranam, "kualai nair,
in klaunklut uallai a ta taimtpa, uan ta a
ain uut kitikia apu tal, an ta almut
unpilin auttra laklun inain paimitul
manmanutult tarua unmanlaimaut
tan ani puruait klunma—tii ani ku in klaunklut!"
tinkminan tru ual tii, an aikin unli antia,
ta uail uiman tuanti iirunta it luli kiu aukum
raipilank klun in rama uumankunitiit,
paimi mainan pau krakramamt lanmi ul
na rankkia klun kin pulpul pilaiam uiman—
ut in uala unli ul pa pulpil aut aianma
parut in uun in uikianit pit in krataun,
tait pi mutli intual pai ual, tiint atpitiin,
ta natpunuiik pa tiuntapit pattaun pa lin
tinank tan na in uu tiinpurntialtum, unli
in tukan lai u napa uut put; iri ttan
a lan li pai itial, iun in purpit; ualman
mitul ni, lurman unnun lai uun in ailan 
an iulai an aulanakin—apta aut
uuttar, tit pulpil pai uinta ati tiit uutpurtiin―
tprink naiir pain titiir, auir ttil unpulpil, tan
an miuala mur tink lai aptataim; ttartink
pa tta, uu t rakan pi tialtum ulanlutian
tu parnanlua uut ru TTRAIT, tait karmaintun
kintuikiit tu uark antiai prilanput miat
uuuarkat taiat rukiat mur uarkkaint ta til
ui autma—uu litul tinkt pa tit ttrait, aiin main;
ttrait apta kum tiu apan a ta taim, ta put
alrati tta ui at ina tialtumkraunt; uir
ir pi uarkpitnit, tauutnirunttan an tiint
ta kra tialpailut tianti tri, intru kumpi
urtialtumtink tiin anikain uarkat paluam
kal ttauait pa murtan apiu munt ataim—ria
ta nirlun a taimt kalpa tal, iit, nu in tit
pauttar uarkpitnit part an unkartran inkarp
kraputtrim ta tta a nutiitul ta nauuark
ui al uarl nattinkt—tit tta al tiu inlanlai
in palun, in iunka kinuntatii, ania na
tiutiaat, ut prumtan tinpraitii uu a tuut;
uu uiti uut ta uarkpitnitlan tru kuirua;
ta painan tuin uarka an aira, tuinuarkual tiim
tium unkraunpaunua kapunpra, uarkattanpit
apta rar kuikui tru ural ikatiian
ui tala unpulpilan ui til, ui tinkan
iuanpiparparpurua, pi takunu au—
aniritia, ui uunmain, tararuan atiit
pa murki, kiurta taimt, ttranka autiit, ttranka
lururant, an kiir in tinma an papanit inlin,
atiit ta uutiin mapi tiin paua tu kin
unlat uarl pau kum kratil mur ual tan tan uut—
altu nu tium pau uu tauan, tatinnu
pulpilanua, an iarnantiul uir tatrankpau
ani u tiim laili u kim ani lai antpa
lan nunu kunam mani uanpi liat, tium
u a litulnu lai ta ki; uuir untrulai
nuuuntalai tal purtiint pai uarkattanpit
kanpi tumki, ta tialptuiran uir taalpam
uunnua in ttrait patuapant an ulima
untakunt paiam tinla at pau mtalarnat—
an ta aukumtta tu uarkattrukult, uu uut
tpikaran uir ttrim taunrai uutiapnitkal pai,
tir pilant pai put mittan uut tiuntatialpmut—
MIRI tpar tru puran, ta tru inpurn unmapi
nuulant pai uark kukapulpil, unlitiint
uarl uutiin tirin uiruial ta pulpil ku;
unliit kraput uark tru ar lin nirulan,
kin tinttarp aurai, na arnat krun in amtil
uutmapi uail uarl, lai altink, ul tiu nipul;
uutiin KAUMAN u uarkanmin pai ui, tamir
ul, rar airnpaun iar lai mankain, an uut unli
at pau uu ti mainpun, uan tapainau trutink
tiitlan main pir uu takuinil—lat miria
put iil tu al tit—iit uarktalpurtiint namai
pa tun pa inpurn kraunt, ania mur ta praian
tatinpainau tit trutink til prinkau tiaru al;
taa liat an mai tirtua, it uat uanan,
an partput tiuir takiu; tium in tamir tia alun
ku parit purtiin nirkuman uarltaunuakian—
mankain, tatpar, apta iklaim uua pau lata
taunuarl paunir ku alank ina KAUT, ian ua
aluat iit piupa, tpinpau an ttar tu klaim kin—
numa untakunt laitit in ultat an pur
mapi rakan pa ritulman punpt an manmain—
mankainultat, lai al krattrimt, uut pai rinkan
an kumpa tu ta uir ttar—tinkan lai unpaun
puruakun in rai lain uut untrunuuuunta
lai tiinkia na ui laitink in inpar; nirtrun
pairtar uut mapi uun ia pata praikiun lai
run mankain, ttranan uua TIUNUA prum para
paplanuarl, runan krapt rink taunuarl, unli tiu
talpal taunua uunt mur tu untatta KAUTtiait—
tit iit uut utmutuinan, ania aimainan
arnatmin in miun kamrat ta, in tparan tukant
lai tam taimt, prinkamtial tu tru tiamlai tpiul—
uut iit apanmain pai tinkanmin ta putuarl
nir tu aupratpa, ta kukumau in krakiint,
uarkttrukult, tir ttar, aniua, an ilanpan,
ttil lai lia prum al tpat putrai ui ttarntpi—
tiinuuari in putmain ikuin ttrailaia
praikiu tan pai paikal au tmalkank kalanam
tamtial "lialit", purpunam prainan nuuarl
put ina tialpuiik pa tinkant pai tranankur,
lai mailan ta a unli tan taunkual papai
pai atialpraknant, tiu ku uul liauark,
uut laili uiikuir antialp nu nauark pirpul—
lai uun in ual, ui kratti in tirpin tinkttan,
aiinpurnkiir in unpilin ttan; tialpmun
kint uarkattanpit a tam uir airai, tiint uan
aukum pai tam ttrain in marupun miluplit,
naunpilin tialtumi naprani pil tuaram

** tarti paimunta, ati tian pal tu munta—
uut uun in iirli ulitat lanuai in lata tar
naintin iirunta, pintia tiunta untanam
PAIUARKIITA, pa tun kunam tu mainan tam
uapanpain nur ta uut inpai ul lanuunnit—
trulinput tirau, uaau pai uapan an taun
purkunt an tiankkant, uutuan an tit taimpal tii
pariniart an la rit platiumt ur tpat uir tuam
kankamrat uut, ttarn tun an tru uli pilankain—
ta ulit prua tu I PARLA a pal inpai, an tan
paiuarkiita kin lain kutii ilAPAN, imrat—
purtan aiat lami aia tpa inkank, kunpa
taunua anaipal, tta tiu ui kin ui pitru—
intranrum, aptatiu, aiupi intaimnutli
rin pau priikttrai au autmapitnit, ta lali
ttilpara inta pulpil mialit aut—mi
aimainanmi ual uu rama aiuut a tit, tiuirant,
it purantru it nirpin uiman la, uu mi
aipikiau ur uark inal, an ir ttrain an mur—
aia urrunan pilanprant tam paumi, an markt
truau in unttrink uart ta palu, ur lalit
pian uarkuttarat, uutrakan tiu tamtir irt
tinkul—uutuunmain ta tinkt ku tiaur tu tiaura
trukui, an na uut talan uir uiku inauail—
"uart ta," aimainan kamraparla tian, "it ta
uarkattanpit al uarlur tiimanku ma kar—
in NURUATUARLAILAN iit par uart in tan ir—
aitnun aikiuintir lin tir nun—aiat kamra
parla man tiumtaku uir it uikiuku, pi al
tam apultinkt uut uir PRANPILIAT raan
itia itinnu aniuir nau in put ku
kal ttati, unlat KRINLAN PATKUNI KIAINA
mai"—"tam ITUARLAILANAT nu uu tauut pau,"
tium truin pati, "uan tatinlaam in uatuarl—
nu uir li mur, tii nunpu tainmaipair pilain"—
irapta, aimainan tran I ua uarkan tiui
ta tui, ta pi pata piua auunt na ul 
pa pulpil aut, rar taimpla inpaua, til aut tun—
iuutmarkanpriti ta intaim, maruklun ta
paii uir in nun tiun markaniau tu kra uran
tiinainiu—aikintii an in nau ui mimainai
raiit ilu ta nai—uan aikami li, ar
ipalumi ina al an aikitii KAPPAI
laialuat—uutiin na pauttanan auapan
ta tuintal tit tiuntran prum puruail taimt, uan uia
pi uunnua kappai pa nai a lai, uutiin na
an purtialpuurnan inmain, na in iun artial,
ta tit uut mur tan irita tiuntran—AK, UAL!
taim uan aila miun pitru uut rar arlian
pa lua, ania ta ti uutiin paklim mitiuirlu—
aiuut uun pulnun untakun uuatiinit,
analtu altiau taru ual, uutpulpukar
au tata prum an tli pirli al tu purnait—
i uuman nu tiu, apt arnan tu tiananmi
um pai naintrutaim, ttarn piat ku tupa auunt—
aut uir aili uut intual pai tri lintaimt ta kin
uir aiuut unli lininttanan in ttralain,
uut kra ul uuan uaiaut, tru aupi ula
ua intiai, an tpa in purpi ta lanktiint ka
unuanan pa tualtpa, prum inuan tankinautiit
an tinkmaautiit—uutiin aut uir aitinkprink
krumprai, inlat tiu tinuuman it i parla—
aiaptauaital patial, tuinuail kiir anul
pa tlittat, tiun a miputiaut—unli kamRA
trupul PLAman pai nam TIAA, li uimi alpan
ui mipiu nit; uun tink lai aut aipurtii mit
kra uan aiirla tit uut tliKIAMRUM miun
anma untakraunua; ainakutli intaun nun,
ui nairttan naili laulau, pi aiamutia
uttirt kiamrum; ia ir untarumua na marmar
prum uruarl ir purtru—uan aiuutiin an turkiu,
aiuutrink pai ttil lai tum parin; pa inta 
tanp untaiar puran tru kiamrum, ualt uutla
in uatatar an tru ti, an plur tiamuait kiil;
pa rum kualp tu pa rinkta inin kint kur
an platiit, pa ulan uaruirt, aia ru ttuntlat
ailanlai, an aua tur au airn ui ti unparnan—
rukii kiir ui uinmil ana aut patian nuuin—
kutiim intuala tu ta kiamrum kiukinman
tlunpa, ania tialtum aiirtli ual, tir tu, tu
nait inru—tiu lain aiuut tu uapul, aimain
litul lut uunnai rat; natnai auir tpanmi
in ritiitul intt inpa, tairmiau na ir lami
ku lanka tan ta tlunpalit, pirpul pau tii
tiinut, prum uu ri ipiinka aia apiat
tium manma mitult ta li tli inlatuittum,
an tiu intru aia; pi apta tu tlilit nait
pain nir tar na pil trautii, kal kamraPILPRI—
ta uut kamra pai kainnam, unli u kal tan
tat "aulalai" a "kuak"kamra, ikalimtial
"lurtta pau tiultinkliattun"—aikum paii
inrun tium unuait aupainant tinkt tiulliattun;
tumi mapi im na nu nun pau ilan, uan
iuut iit markan lulanpilia; patit
pinpu tutli pai ianpulkia, ailaitian
pari pi aipain tarnai tlilit nirankan—
la mitiinuuttaran a mainpitiin auir kra,
kamrapilpri tin ir nair aptakiur lami
in taltrimma, ta lat til aikattar pai tpinpa
ta lulanru; ta ru pa uua tlitiul uut par
uunpula tan ta pa puni tutli, patiun
aia purtru kamra ta pilpri kiu tiaa ti.ua—
trupul kamra unli inu uai kamrapilpri
kutiimi, a ta iti tiu al—iit, uan i
uuman kum miun aikiutali miaintinkt—
aiintilnautpin uii tit, tiint uut uiauat
tlaiarm in lulantli, an ainu ipautiai artialp
kint mitun—arm, iit, uut ta maipi kum tiu tal,
kuur ina TRANT ian lulman mai na pri,
ttan in tain—tuaitma atiant puluinmi ta ta
arm uut nat tu nutan, ui tinkanuait uurnant 
uutuarkau, an ir aipurtii, altu pirli,
uinan i uuman—aiku rai umua, apta
lani ain, auunt tianan tiaa piik kamra
pilpri—tuinuail aitii apt untakraun trimrum,
kiinmi klut pa mur tiun kaun tiintaun rin
puttat prum intaim ta tiaa anpurlami—
uun tam uut prum autma pa miun nu, ttranktian
uu aia kat prum nutlitink; nuttrait, itia,
ut marupuut unnutaimlank tilpulma,
it na mattat na uarkat uaniil a tparta
uiau lank ttrukul—KALIULA uiik tam RUMPUT
uutiunliuuna ikukarpau, an uail rin
tit pitiul aitpraian pataimta aiuutmaipul
pa uikian tiamtink pau uarkanttanpit nuuarl—
kumpa tiaa ui ila tuinpra miplimain—
tiim iai artaimlai mai pa patian alpant, 
it iuutratini tu li prumtaun tan tiamnai—
ta ila unpul ta tiint itiimi lattaim
ianlura pau kupain lurttalai upnan
in partaun, an tiitul ana krapt uran tiran—
at paimi, in tium pauari, uu aikiutu
tiu tium pumi pati tutli, ikimi pulnamt
mania lulanma PATTUNTAUN, ipili, a
kualai kramait it im—tiumua laian ir
aiinpu tiaa ta ittarmi a naintrutaim
natmaru, an, lanmi taun anpa in mikiinkaun,
upi murtiun mu, an kimi tu anpulkia
pai lulanman; un maat tu unapan uari,
atluitmainlut—alank tiui traut ttil urmi

*** "ikunupani ait; iapatatii nunpu
uuntiul au ut a part", "tiuirmi tan iuuuntal"—
part tpi uut man, nat uuman, pu tpin uitparan;
"ailtii au itiim", ia antia man, "nair, tiuirmi,"
iaran uuman, "laa iua," uitpa tar
tpi, an uuman tu, "ualual aitiuiran tan," tia
pa man, "kui, ku! man kuman au ta"—uut rutiul
klunt, an aiupanmi ait—kupaintiin man tirpau
tiitti uut panan urmi, tiin kiun kra kuuil
minkul ui utmut kir ur laint—utalana—
aipumiu analpu lunanpau; rum uutiamti,
aiiitnairuut tir intiai pur, na uun rumtrim
lai tir; ailupa a mikankkamra—itmail—
"AUTI, au iapil?" iat; "uir it?" aittrankat—
"iut in miaut," iantia, "au aikum ir" "uilta pau
tir uan iuttranka; tuinuail, aipan pil uari;
iut mi prant an ku ant; au iapil?" "api kuir,"
aiantia, "an ait ual, aikat; pi iatalmi 
au aikumpiun tu iu katpranuark? uu a
tumi? au kum ir? uut in miunaut ku tutli"—
"pi taim lanknu tiu unpul nauail," miunnun kat
antia ui tuaitpatnan tmail, "tit pipata ta
uikiun tpi til iut alitul mur iutial—pi 
iaklaanmi pai trink tium tiualut tit plantink?
kuntuia ku, mi aiit ila"—aiantraua klat
tiinmitaun an tiupa, altu aruark, mi kuirlai a—
"aiarnan tu nun auunt uir ait, iu tunmi,"
aitia—"mitirkamra," iantia mikankpran, "la
pan iuuttariatial, airaruan iatinaran
tu unpulant tiukui, anpi iatu, ailtuia
pulpilanuark, uail iultrink tit, ttrankania tium"—
airaitirtrink uu iapami—tan itia,
"ta in tiun uunpul tink it iatiimankatian
ta uitalia au iaka ir; iakintalmi
it lank an ta ta it mi; iuitnaupinttar
prum titli, a mur rai, TRANT; tiu par aikintal;
iatia iuuut in iuunaut uan pal ina ta tli—
lami at uan ta uut," "uan?" aianta, "uan? uai,
latiintam iit pau tantrutaim; aila kamra
TIAA pint ikalmi a naintrutaim; uu a tui?"
"aikanurtrutalia ta," antia mikankpran
lun ami ui tialtum iantiin, "ania aitnun
ta itkukraun pa napin ir; an nau kin iu
iatalmi alitul uta uan tlipal, taim tait?
"uai, latnai, iit, aitia tiu, tin? tait, unlat
aiurtli unpra tiun—KRAUALKANT! takanpi,
anttil aiat kuir pilan lai an tli lanktaim;
uut paiuarkiita aiku tutli", "paiuarkii
ta?", "iit, munta, tarti", "pakimi, tartita uu?"
"uai, tit munta, iit, unlat tli ina tiitmun,
an ta kanpi", "tit mun it nainmun", "nain!
iuin min tli tiint pai! KUAUR! uai, iit
unpilin!" "uiltii," iantia kamra, "iatia uut
paimun tarti uan iaku tutli?", "iit", "lami
at uu iir?" aittir kanlai, na kutpi, taimpit—
"uu ir?" aittranklitpatpi, "iit, uu iir, pi uan?"
apta iatalmi ailkintaliu uu lank tli"—
"uut ta iir tautian a unta ati tian," aitia—
mikankpran aran aikiutrinkkin klat, pilmi ar"—
"mitirkamra," itia, "iuanlan kiunia uarlman,
uu ait uir uutiin naua apantink tan lai nau—
iit, tan, iu iami nirtiin ta nun tit uarl in
kinpitrukal mur uunta tanalt; tinkt pa al tiint
it inin an karpin, an aukumt tiamlai purtiin;
iu pin ttarul pai uu aikuntalia kiupi
purtiin, anian ait pilin iuuunla kiiia
intiul unrai; iu iatiim lai iunka pirli
tarti, iapati pin na tiim mur para prum
uun nau uttar prum tiumua tulank an titli,
anttil tit tanta nainmun ta iir TU TAUTIAN
iutlin rai unta tartin iirt muntri tailan"
ui pilan api pinum mi, aitrank kupul 
tiumkain pra a paii mikankpran apran, raiapt
aikatrutrautian, tianmiau ina titli—
uir aiuua uut pultalai inrum, ta uut
laima manmalai uan aiuutiuua purtan;
miainuunta kat tiitaun nir; na lu ami
uan aiaiupan, an aia pattaim rii
tinkanmitialu mi nairita pintpa, 
pur inirtii ta aiuutiuuau—mi kiti
aiuutkan, mainuait altaruprai; tal aiuut
tlin unta tartin iirt, ta in mi puruail ui
uilta pin, aia uiauat, runpa tumi
nau unli ta pi trunau lai untru auark
pa untrunam, ttar uir kanamaipikuikat—
tium nairita titruaa ta rakan
pa mi uuanu in tit tialtum aut ui tit
unnun kankpran, an ia mimain pirli mapi
kuapa murtan krait uailkat pau uu ta
tiumtan maipi; ku pi aiuut armtiul tu tium
kain lai kariul? ta tiim tiu, truit; anttil,
pi mantiinlainant ir ki trukiun, uut iit ta
ta tit man tiaimi, ui tialp tiu tin an tmarlai,
na uut tiai tu unuait rank na aura—tan ttraimi
at mi maipi pu tu tium parauuark tunkam
na maipi, an antiai prant ta tiumau luraam
aintink pau mi unta kraun pau rum an takrapt tit
tiu inkiumi ta arm in lulanaupainant—
uut kra arnitiit inua tu tit trutinkan,
tiaa uannairanmi na aia prant nun laili
ta untata tiu pitnit, anunli ta kat aiuut
arm pai tium tunkam itiim anal uun truiik;
api purtiin klimt tium autiullaia tiinkrin
prumain tiitul a uinuklun, ailu kirpul pau rum;
uan mi ait nat ratmi ana kankpran, ialumi—
"iua kupain kiur tli taimtual," itia priiklai,
"an aikintii ti tuiu ual; iatiim mur ual;
ainiu ku ui ait prai, au iu iapilan?" "nair
pil pata", aitia tiintau; "iamainan iu part
uuan, iit", ikuan, "ui ttarlan uan aitalia
uu lank ta uut tli?" "iatia aipilin unta
tartin iirt", "raiit"; "iuliil," aitia, ui pilain
tmail, "ta tal uut rar unlaili kain", "nairita,
aiilan," iantia, "ania ki raia pintilt,
an na unlaili na unkarulan ui utnun
pau TRANT ttan; uan pul, lai iu, patiuarkant it
ulpa, na itlut pliik, na taimlain tatiaam
mapilatian TRANT, uan autiaipint kiil pati
prum uunan; tit TRANT anaia t inti lankit
uir it an kurai, ania in kraunt nun uirpa,
iatinpainau an ta kiamrum uir uipainia
kuan unpra, tan iamaipinaul in ttan
lai tiulul til, a unnuntaimtta, ta tluprit
ur miiar unmaia patipliik lania tiulpri"
aiaiil, pi inti tiul arm pai tunkam, raiat
a aupi uunta tunman pa prinkanamtru
anpun; taunkiun in an autpiualai titiir
kukipa uartun tparan pau mun pin au kii;
tmail uir aiki lunt uail ipurua trant tinkan
tintiimtinkmuuli na tlaiitua—
"maat", aitia, "iul kuan an tankmi ui tium
litulpit pau pau ttanant uir iuutpainau
tit kiamrum iatpi ui inul; taklananmi lait"—
"titpal," uut ttarn antia, "na lait kupitiutialtum
it trut—iuatnu naumaniir aitirulan
tinkan aiautma nunuarkrum in kraplaniar
tiai tit aut, tiu pi kiiluratiant uir aitman;
lattuntata tin pa tiala uutiatlattar
uutpulpil pai ta nai, an praita miat a
pikum; tuntata nai uia krakra taunpal
uata, praitamaru aipain tiala prakitii
ui ualt rai taunuuik; mitata ta uut autiai
kum tii kralutian uimi, kalmi main tu urn
in ttunuark naki pai krumlaiua uun au ualt
aikiiua alitul kraun au ta, painan tiimpi
pi kranit, tiitlan tu inalun; uarkat aitian
pa unpariam pallai rinkta tium a pi
untani urtiin, pun a urn in uu tiimpi
kraunuarkualt pa ulaut; tuinla akiit ui kiarkul
anta rinkta kiu aut ur uunt tai pai parnan;
rinkta itial uut taru unpran, tarttun pin
ku it uan part pu, uir uut tur, na tit uiku
purtru, painan inkun pai kii ruinttun—
uin ta kumu unkii, an kiir an trai an na kul;
klaiman ui lanplai, aipainmi in pla numa
inau naintin iirunta; anpa uutla iunk
man, uu kan an laili kan an iirunta truul,
ania nairita ttan lai iunkpati ttraimi
ui ilanuarkprant aia kalkar umatian;
ta kra lai tit kanpam lai tit ir pina nun
na uikiupili, ia ir tiim kiunuinit utnir
purpirt un; miilan uarkprant, tat urkir urmut
uttar, uut auunt pa untatanam atiit
ta at pau inpar tu ruanlan, ia aittaam
mittarkii in tiu tun, alit unli ttarkii
ainaunintpi, uut pamain tiumtan aiuuntri
pau aupar iatiamtaimput tiruarkam ta tpa
tiulliattun; kum tumi it uartinkan ta
ta iamaipit in TRANT, an ta aintink pau iu
patiuait unpra apta ta lanktaim uutiin
kra pai kanpama, rar lai; tiu utmut uanpi
uut tit tinkan tiim, na aitraanmi lapta
pai uarkprant pai aunam, unli ki tiumnua
kraunt pa marupunam atiant; unlitan auir
talami, uan aiua tu nauark pattar, iut uir"—
taltpa pinttillatpilin, tan pauttanannit,
ual an taunkiunua tialp tpia, ttaka litna,
an aittar tu pil tru tialtum, uanit ikiu,
a aiklimt mitial paklim klatiina uir ank
anrumual—airait kunu tirtua; tiin aitii
uut tiin tu ir an lain an na tauun ulta
tan uu ailu a it aipitnittaimi pur
uan kun tu I uuman ta paiuarkiita, uu, it tit
man uanmi pilin, marma unta tartin iirt ku
ir KALATIU tukan in TKAM uu tauarkmi
ikum urmi priik; nauar mattami main tan
uan aikumtii auralai pritum ta uutia
"iutlailiuilta", itia kankpran, "iatii, al
tu iut iirunta ula tan uan ialaia 
taun tutli in ta untakraunrum, iatiin tin
kii; na ta kiuumat; it paitink allinuarktta
iuttrulin in tit krataimtpa; pi iapati
kuuntaku ani kii in iu TRANT, lank ku kan"
"kamra," aiantia kiin tui, "uu ttarkii kinpi
in tinkanmi ui ttarntiin tit markan plapla,
aiutakankat, ania iuatpi iutial
tu tmarmain ta kat ta nunpu unuaitmain ku
kalai tu tirpai; tpirmi ani mur tit auuark
plainnit an uuntial talmi uan iakunkimi
tmar talan uir ait au aikum ir, iainkun;
pi tiu, aikunkuau tii mi uirpaut, uuir inta"
"iatuntanpili tit it ta iir tu tautian?"
"it iatrutink ni iuatmi ta?" aitiapa;
"truual," iantia kankpran kat—"tiint aikanuin,
iuluinia iutial; iuttranknukinpalumi
uttirt?" "aittrank it aiiruut," aiantia ma,
"it aimapilkiu pi tit tarkkam kar mur par"
"tiari, kamra", uut kankpran antia, "iuuun
laiatial pi tu pul tiuita ta iut armtiul
unta kra, na antia, uan uin tru, piurkra"
tpi tiim lai uarin minkul ui tiaritiari,
uir itia ir, an alnapin ani tukan
pau run a mitiultauart, kuir pirpulmami,
an aipalui prum rum ui nairita planmu;
ili ua u tu plaittirt an tan u kiurta,
uu lanutiu ur ualtiinrum ana autta;
"pikla an lu pauia," itia, it uikrapt ttanplur,
"an talmi pau tit pattaun naintin iirunta"
a mipi uutla krataun; mailt prattrit pai trit
lain ui kupain aut, mutli na in unpra kratink,
rar pu in kra a litul inkiunt, ttra iriua
iri purpi uut kraupanrum pul trikia,
uir ttunlainitiit klitian ui tprinkt kliman la
aptanun intiun; putiautiit lai KALATIU,
an autmakranit unlaima in mitaim puu
ttalai karnitiit iritiai; nair na aitii
tit taun na uun uar natpun pur; punmiu ait
alat tua uarllain, ailu uatua; ta plua
kluntriman uainanua tu tiuntia uutiin na ta
tuitian KARL? ailu it; pattaunarpa ttraan
purmi intiai tir alant, na uun krin ai mit;
ainu tan aia tal tru it umatian palmi

**** aitintiuun, an uark kumantii tpa kitimiu,
an aimainanmi krankpran akimi ttrankarm,
uail ilimi prum ru tu rumpul pla urplur
um, uir iaran pau mi trinkan klat a tu ku
uain pin in laimil—"aitink iakunpi alrai
nau," itia kiiri—"aikiuinka tiu aupra
mitult ta uiniu iatpa, pi iuua, uail al
uarkraunki unta pauttant, tinrarpainmi tiu;
aiupnan," itruin inlapt, "aiuutiulanpa
ta aiuntaku uu aipili iuuuntkal nataun
naintin iirunta, pi aitinpia rar kuia;
aimainmi pattaun put in iataim uut ualnu
paipitiit tinkan pat na lut taim; aikan ta
iukin nau rati unkilmi partan iaTKAM"—
"pi iatalmi," aiantia taluuntran, "ta tautian iirt
rartan unta uut tli tiint ailatlu tit taun,
ainaupilin iu", "unli iirunta it paikan,"
iantia, "ania iir tautian uarulultat uut
kiint lat nairita", "annau," itruin auttrani
an ui pian lai unuaruittanan ar,
"lami kiiu arpul ualkum tu pattaun tuanti
iirunta an tu tit aut—painam aiit LI,
kamraLI takalmi"—"mi," aitia it aikiai
an, "it KIULIN UAT"—"aitmutkla in mi uiiu,
aiulan iulpain tiun miiatial um tirin"
apta mi prikianpa kamarali apami
uuik ui kii klun, uir aiklaananalpmi—
tintiim ani tru tru ttarlan tpinkii n minklun
uut in krakiit kat tpi, tiint, tiait apiu tinkit,
minupulklunt na tamainputulmi nutan—
patiuait, aiuut nau mitial kin, ia mainuait,
au uut uimi, ria iuliituunta; uu uut
mitinkanpilant, takinuannu, a painan
mitial aunauir kantru lai in uarul nu
antian lami at tinkamtial kuikui, n tuinkul
ai, urtian prummi iar, tia, URIAR a ALUARL;
uu it tatink pi amununtakun? pi tuam
tinkant kumpa auunt iarua uir tanaukuua,
a pi, apta part kia, ualnai paka puruail
lin auail, inpi pimainpa lataim, in kir
ttarau paiam pai nu lant? al aikintia it,
pi untakun uut aniua lai miun in kun
airaintaun, lata purpun uanpruitial rai;
taunkiunt lai umatian ui urkir ta minu
lant puau pitii mimain, ian part kia, tu auta
al tinkant tiait; pa taim main pau miarlia
lin uut lai tta—unli tan aipainmi patiuait
pail tru kain uarkt pai kat, uan aikaiarnan
kupa auttaua, an tantan uiuut tiun
tiitul tir in litul ttult ui taun untaniut
pauut—apta kamra li antia tu mania at
antiaimi, pau ullanmarkt aimit ui nu tiait
ta intta pa tam, iatmi uu ta lai kinttan
tuin nu an ul taun ttrai muttrupuran; "tpi tinkit
pur kra," aiantia, "aitrutink pul napin taurt
ui kratmu it tink ta part taunkiumi"—"A!" truau
kankpran ui lai kra kiran, "aipaka pairtaurt,
it tiu lank tiint ku auni; it nir unta tiint
uan unku parnanua uiran ialank uurm kaul"
"inal", aitia, "uu taunkiumi mut pau taun it
tinkpuruan antiai put ta tir krauark ainmin"
"aikiuki kratil pa nau uun klimt pattaun tan,"
iantia kamrali—"iit, it iuainmin, taunt tan
uut rar kiapitinkt; pi iua tma ta uarkia
tam tiunkiainlai, uu aiiunpi ta min ta at,
ural ni kuman prum nairita uarknauark
uunkiia mitult; murur, urmur uunmantink
ta tan aupra uut na karttan ui kraputtiul;
uu litulual iu iua tiiman almut al pinpiik
in tialpiik panit; nautat, ankint, in na tta
tu uruarual tiu uallai it tauntriman ta
ta al klaanam inintta"; tiun pin tia it uikum
pa auttaua, anit uita nai klaimtaun urtaun
"krun tark", tia kamra li—"latklaimtaun autiina,
tiu aiinprink miun uuman ui tata tuia"
iuart kalmipa ta uumanlai tpit aiir
uitpran paumi uail aikumpa tu mainpullin,
an, urkiran tu uu uiman iir tu tautian
uut lai, aiiittia mirimiri tu purpun
pla uir uipain uuman ui tata tu kat, ual
it alautiintiai, uut pul malulai, ainu
atpimanma, altu aikuinpainau ualtpink
uir katraau; kamra li iuut kupainpainit tiin
ualit iunk uuman pau autpan iirt, uail tata
part in pluik uuman pritit karul aiirtiin,
tat tiin uut piuikian an it tipluait, tintai ain,
an taruma laint kuuark, ania inpi tiin
tinai tialtum tpalt, mittalit panit pati
kiuki tpa lai priti uiman naintin iirunta
uumanlai tiapnan ui tinma uut in titiir
lulipin tiuitmalai tuinkar ui tiiman tiaun
ui urrun pati ttranklin tu apan na in matant
ui u unli mi aikunatpui—uut pal
traiplan in natpun ui ural tialtum pintpa,
ania ttil ttrain ta ta ar ipartnam pi I
intaim ta palu uut tru uun in ultatput,
ania tink ta ut tan uutmurtaian a ar
pi kramitta; mi aipilin inti t unta
uir pikal uninpurn, in minan nairita,
pauttanant ta put pia inpurnit pa ta,
iit, ta tam pauttant panamtial manma;
ait uir aniau miintuinua ta intaim
ui tit inttanat ui nua taim an uarul
uutmark pai killit trupulnit ui upannit
tiu it unli tialti kinkma lank kiurtaimprantum;
iit ta aupi tma pai mikatiit arartu ui tit,
aluat na uut nun uikuta tiait ta tialtum
untakun uirpa aiuut tir, ia tata tir
ui kir tiu iunklai an raiu in aukiun tiu
it kinunpartan tpa krakratil ta rutink
lai na tiin na ualnu ta kutiukuipiuruinan;
uun kiukat tauut ual ina lain lankulan 
put autlit prum nua iirunta, tiu taru tma
pamiuntiai, nair aimainmi uarkant mimain
ta pinmurpaikal kiarpanan tan ta intaim,
na tinkanpilant kina, aluat na mintia
ta mainpulnit pau mi umatian pintpa uut
taimta aumain, an ia partiaukum tiupar uut
puau uurmtiinit plit, tiumkain maininpanan—(mark)
i li uuman uut alitul in uart, ania
uan manitaim lia ttun lai ar priti trami
kiurtiin tui, aipaini ait patian anami ui tium
intiu tima, al mut lai kuatukan; uutiupan
ta aiuttar ar kiran nairitaua,
it na uut uiltran, ki ar karl ui tiinkiamain;
altu aikatian urkir uut parttar tu ar 
tuinpin, kuunlikiimi laiit takuin, pi lat kiain
kamrali ualit uiman tiim kraurkiran
in tal pau pauttant unta uu aiku tutli
in ta untakraun rum, ta al aam kat
apran kraunt pa mi kanpaka tir, an trutiin
ta uialattiitul apa alit pilin kiun,
altu mapi in litultink tru, mapi na,
napati nun kun irnu—tuinla akiit pain
ur kiamrum kiuut aut pinparntaun—la
pitink kraplatiit uutia nai aipal tlunpran
unli itla kiat ta tiaa lut lin inpair
a pai tium mitia tirpaun, ui rat palunnu;
nunpu im an kamra pilapri na uut uir uut
ta kiamrum na ta aiuutiin, an pilpari
apta kan tannai NUULANTua, laili nair ir
pau pair nun—ttatian prant ui put api aiuut
kan platiitiina—ti ina taunpal, unlat
taru, na unai upanan in kraunuarkualt
painan ui kiam rum; pirai, pi tpa pin kin
autma ur, alit raitan, tiu tin kupinni,
ania ttrukulan taimt ui unuaruan tukan
lai ta tpa ku ual inta nuti; tam kratrit
iniar nau pin in tpa, kiu, kamrali, tia ta
ta pa murtan a iirunt alit upankraun

(mark) in raknan pa tit mainttan, atpiul ta, unlat tpa in uart, uutiin in lant natnun ta ki uu palmi; intiai rink prum mium in ulputtaun aikuinpain putkarant murmur aulana tumi; tpin puttaunat tuan. iirunta uutpar inlat prum urlur paat naintin tan tit prum tpin "uakiantaun" a "pranklan", uail unlainitiit tuin klunkain a auttriman tu taimt na mur mark tan aiirnu klunpitnit prink in lintaimtpa
 
V uan inrun intaim uiman kurat, lan kamra
li ui mitial uun, itiaunmi pau miapanmu
pa tli, tian ta pi aipil lai ta mipa uut
rati pami, an iapi aiuutlinan tu
uapulnit na tink uanklaani pata tan
it prinki kamra, "ait inplaia, mitial", tian,
"an, uiau ulu lai plataran, lami tia 
ta kamra mur nua tan an iu pirli pitink,
tiitulat tialtum tan man naintin iirunta"—
nau aiuut lun purua al intaim ui tium pirpul
tu taim uan aipi uun, a kunpa rat panai
rinkpai tamir mut prant aulanat, ttimuul
pai pranpilan ui urkir, aikumaininul;
intan auir in print uart aiklimt, it linlai
it lainanklimant, URUR lai aulaniiknit
ta ul til uutmi uan aikunalankaman
uatiun; ainu na ku tli tannai, an lanmi
uua ui tinkan itparan na kauuinit,
aipilin, upan aitpi titiir praianmi
uan, antian tu kat ta at, uan aiupantal
tit, iantia pi tialtum aitinpil iit tiu,
na ainiami na uari nun pau tlunpran;
uanir aiuanku tupa, ikimi kipan
ta tii aia tiaun naitli uiaupal; natmaru
an iit aiuua pilan lai ul taunatiul
"pur aikami ta," aiantia, "aiatnu api
mur pau tiukain tiu pattaun aiitkunpa tu
iu iatalmi uan uiuutiu autta, analtu
iirunta unli tlipai tiin aitlipal, uut
mark pai kraa kiit in pintil tu mankain 
tan mani puruail iirunta—ui taun purmi
aikuualpili ta, ania aittruurkiran
pi uir uu tium tam kiit pin; ttarma tpa,
tiint it iit uainit, uu antia ani iapain
pa uarkatinkTPINKritul naintin iirunta?
anuan aikatruau ta tpink traan tatiualuu
putuarl, tiint antia uutiin ukuman—it ual
uar tli unta iirt pur lur uu raiantia uut,
pi inti iuat pain alrati"—"it tink nun
it uarkatink it ualnu nautat," tia kamra
pa li, "na it na au au ikuurait, aikat
uikinkal ta ut uitiitul—put inti arn
pintiualuu pi takuinantia ritul
tiu alal uunpul—intru, tpi pai ta pu tu,
uutiin ni ta put ritultia nun—kinpikal
tialptiitul; antia painan lai aukum prum ru
uarkpitnitiuraitian ta na pultta altiau
al ta put atu uut mi an karuark ui ta
uratian, uan tir lain uutkum unmittantink"
"ankinunlitia," aiantia, "atantaim pal
tli na tiu krunau uutmi"—"atin ati tian
pal tliina, aiiria"—"iit, paimun tarti"
kamra alumi mutian taimpit, tan nirtii,
"an iatalmi in tan uut ural mi tu inpar
tu tumki ta put nir tu? iit, aipulpilin
iu talan—auttan plainnit uir iakartaimput
tu tam taimtukant it tiintink kiurrai pai mani
utiultatraiat, ania piu ultrut it ara
ut trunun, tiu upan unmittan it uilupa
tiim tuknant, mutpi an kum tuiu untaait,
lai iankia pau ta kumpi—aikiupiurkiran,
kamrauat, pi iul kimi api mur ualtran
lai tiin uu iu an min kartta mainmai krapt
ttan ui aulu pau putuarul ati tian iir
iuaalittrutii ta uaitpra uarkputtrukult,
ui untala na ir pulpil al ttant ui tam
nair inin putuarl, ui ural tiarumankain,
uut purulan pau krakiit tiumkain, "uiti inti
pultii ta," aiantia, "uipil put uut trananka
tranan kun tiiua—uirtua kii pati nun
kutal, an al put tapraianam ttunt"—"unli,"
tia kamrali, "ta ttrimua uuttarutrutiin
pi iua unli aruarknirtii, na uutiin
ttuntua, rar tua tala ttrimrun," "utiun uut
ualnu kiurtian," mi aiantia, "ta AINTIAI IT
PATA TAN PURTIAI, ttrank uu ailnauiituarki
mur pul tan ir—al aikintia it ta aulu
uut tiu uan aiku lanktlina, aikiuinpi
ttarul, pi ailu taun prum iuautta tuta ur kra
kiarkulma matiain taunpal na tit uarkiitaun"
kamrali apta litian tumi ui nirir
iittia tinkana uail aiuut tuntpi, "uu iu
iatia," inirtii, "pialu lai mutuartink
raima tu TTURIU, tat tal pau iataim pin
ural tim plunu in tran pli an muul min
maint—ta taimtpa uan kuur lai ta kiupi pul
uttarttaran uut inti pilu pa, ania 
tiin au upan uut lain tu ttrank in uarkant,
uutiinpurn pilin ta ulan rartan prainan
pin ta uruinan tan piranmu ur putmain"
"iu iatiniatalmi uu antia tu ritul iapain,"
aitia, "aitunulan til ait uir pai uu kinttian
rupalun rat an puruaual ianautiim
kla in ikupi aukum lanktaim lai miun"
"tpirmi," antia kat, "an iatmu?" uutiin antil
utTIIKART uut lai ur an tra ual, ikapa,
"tiint iut in pailmu ta ta rartan ta tli, tiu
it aiiitiit, maat aikantu murtan uarkki
iunnu tinkan ur nauuarknauark tiu kiata
mut ta taunkiun ta it ani ainuunta pau ru
au kru—pattaunat iataim uutkunam pa pin
atian, an aikun kiu miintprink atiania
uir ttaruu iakal uruarkattrukul iatta?"
"uai, tam ttrait, aluat," aiantia, "raitiu, ania
uu tpin ttraiit ina tiu trapul?" "krauarkpatit"
"an uu uut kiinkraun ain tit kra putpatimat?"
"uarkat kal taa patima pur taka rait 
prum krapitnitpatit," aiantia—"ta t tiu ta," tia
kamrali, "patima uark ui ttrait uut an aukum
kiirkiir au kartima ual in kraa kranit mur
tan ir pinnun pur—pur tit tima, uail ttilttil
paitialuarkpitnit uutkarli pai unraknan
liluarit ui piu kaut, intta piu krauarit
ui MANKAUT, ta uun uarkanan uut natpunuait
inprinkan unankan ina papain tu MATTA;
murur, uan piu kaut a nu tinkant kunu ttar
tam in pitnit pa tamtial, uarkat uut nattan
pin kuman mattat an tir uutiin na ttrankkui
lain tuinttan—uarka karant uutnilit tantaim,
an uralttrait au atian—ania uan lanktaim
ui tmaluari ui piukaut aptaiil kraurant
kaut, al tit uutkii—uun uarka pinuraluan
tu tmalmatta uut kiinktaun tu naminanpul
ui mailitnit ur an kint ta krauarkpitnit,
uail atiamtaim paua uua tua mattatta
uutpulkiu tuam—tialpkiil li kar ui palput
taunrait taimtpa kiun ta aukiau kint timaual
uutpairpula—min pili traan put ui tium
lai iulkink inlat uarlain tan uutiirpiran
tapili krapitnitiit uut ratinam IU 
lai untapantum murtan uut ir taanpu
man, pantum nun na tu al, unli tu tiullit
kiintult ta na ku na ttarkii tiait unpulpil
KRI—lunpa, uikan uunta a tam unulan,
tiiniit mankain uut nairpurmin la tir paula
tiinana tan uan pitnit urtiua tapurtii
tuinuail, na pin in litlit tta tta pai kalma
kint ta, ta tiualun pitnit pai irkra uuntial
kuan—in KARLANT uutiin na, apta ttar lat
purpi iirunta, na kutaim uuir pa uuntialp
untatan in ani inauan pil uarkpitnit,
unlat paalp pai mankaut—latian lat iirtan
in iirunta, tmal pitnitiit lai uu ttil ul
kuipal lai trulint prum purtaim, a kiir katiit
tu krapitnit, alt pilit na tran KRAKAUMIN
tmalpitnit, parit tattilpau, uut kiinktaun til
tu ra an plu mait larkan ina ult ui urnt,
raknan taauua NUT tiu iklaanam pin,
AIRNUAT apta ku an tuainan til apiu kra
kartumt taiiam iri airan in ta lan
in tinkmaautiit, iri uaipartuir uutiun
pai kartult, tit tinkt pult trut a uuirkal
patianam uarraknan an aukrain al ta kintrun,
tiaiuan tuainant it uaiat it tamtial urait
tan ttrukul aukuman in an ttil mur uun paluam
krataunuaitial tkuukii pili nirput ui pautpat,
an intaun intir tiualuu tmalia nirput
til pitnit alpurpi uuttima untauunru,
ui unta uuntaimunat paitpat alpan lai tialput;
an na pitnit iun uir ualpu, ta tmalkauman,
atiamtaim tati alpan unta ta pitnit,
na pain inkitpa pa ual tiait tir ttat ui pant,
tut pin tut kuman tuait ankan tuait tirua
trutink ta unulan put kint kartima pitnit
ina piu maiant uutiinaukum tiu tatta
kiun api ttrank ual kraunt tir—tmalpitnit
ui amunraknan lilkirant, aam intru
iil pil ui kra kar kauart lai ual, tiint pilank
tu taim tmaltinkt an uutialkralit pa atiit
pai taim TTIM ui PARRAI an urtalalpinlata
lai tir untatant—pa prinkpa purtaiintinkt,
inpi takin, uan inpul kunpa tu taim URT
taunua an unpiran it an ta raimai kra ti
ualkaut, an untakun, uail takart, purtru upan
tatia puruauunta tiual aukumnit inapu
tu lanuarkpitnit, uailanualt kii pai tima
anlan an uunkar patima, an ulikiai
ta tiint nunauark uutiintta ulkain
ual uarluai tiualu a kuitpinan nairpurtrim
pirai tit murmur uutkan mut mi ual murual,
utiualan upan rum tuin tam an tam murni,
ania trutinkul ta, uail mitult kiir ualman,
kaumai uut pru ual paraknan tir kararma
prinkpa ulnauark ui untatiunta kaumai,
pi uut mai, ku inti pirampa kraa in tilt,
ui mur uunuar an ui pritum, ania uanpi
a uarraknan lai alni ui lat tinkpuruan
uut tan naua ta pi man tam alpant tu mai
ualaupunla lai arma kaut na pauntaun tuam
UALMAIPUL lai KARTI? rai anuan min ttaratiam
tamir, tapain antia rati param—ttrim tua pian
pitnit pai kraa an kraa karplain kaut, lain 
tua uuntialt, ta uut pin tiu unulan amti
uittan, kaRArakan, a lat tta, in tru tukan
lai ru ta unli nipulpil tialptinkankrun
tua upankul pul APTATAIM tu mankain
arli lat iirun. pul pai inkam alkaulan
uarkpitnitpaitial lanuai na mur kankarli
pai purtia kirlit pitnit ui kartult tialpiik
apiat tam pikul pa tam uinan, kaintrupu
tu uun kartul in ttanan pa put, ta pili
in kirkiir pa uin kiir—lan, tait pati lai uun 
kra pitii PINNIT uir al pinnit uuttiualuu,
kum uun kautiul intt al kauput, uun aira,
inkam uuntial uir al pur an latia uuntialt
kaiu, uuntial in uint ualt al taunat kiirin
taim trut tta in kratru—inauar, put inkarlant
intia taurta pian amunpinnit, tiu
it unt unin iirt ku pian amunttiran,
pati nau uarkpin uikiit an raitiam kraunt tam
uir uunt pa ttiran—alat, tialtum tulataim
in uarl ultat, inua trutink uuttiin na pinnit
nun it tiu pinuait putpinnit it uarkpinnit
ui KAKI uir put trulin ank, an trupuam
tatir tialpikiit ta anul pa tialpiik uin
it manit tiamlai in kain, uaimur in kranit,
tu kinamu uarkt ttiranuil kinkit arlit
lin tu tialpuarkii"—"tiu kratta kiin it iarai,"
aitia, "tina nun uiau kurualun apul"

"rar", iantia kamra li, "uutiin nun na kurkia
kiin uutlankpurtiin—putmain kapulraian tir,
alkrapu uut ain—uutiin namur mapinit
pai kint paittrank tan tparan—titian puttinkan
tua krapinnitiit an tam tialpkal uiam tta
uun pita, t takum tii amni lai link, tuintaim,
in krun tru nauark—mut kuruananput tu kra
tialpuuntial uut nau trupur tararakan ta
au unuaruarki unautrun uut amuarkan
in lurkin put u til uan taurta amunpinnit
iirpipti pur, uun uarkpin lanuai untarut
kutiim tru tiran at tu mutmirimutiul;
ia pai ruma tmar lurkit, tiin AN pai alput,
krapinnitiit a kiun put alnu kartinkant
ur tit tpa, apta tiin pa maniir kartult
anlan nuuint kraa tan in lant, ui ttraan uarkt
pai maniunta tautian ui aukumlanual
unkan in tmalia uarkant—ikumkaratiin
ta kraa pinnit laia lat ta kanpul tir,
ta, uail kiintul it trua tan an, tiu nauark,
ta kraua tui uark mattaai in tmalpin,
tpiuau mur raia aukumt—tut kumpau ta tankt
tu pinnitiit tam tialp, uan uutpurpu ta lan
kiuurta tir uarkt, apran min nutan ta tiim
untun in tu pirput—pi rai uut pu ian ia
pin, uaia uralma, ia trutink ta lan pi ta
uun pinnit inpil ku, uuttiin, laian tunam
mani artaimt uir tam tiumua uuntial til ui"

V* kamrali tpitta, aiulmi tum, uarkan tium
ural tinkan pau kiit in rumat put inmin
ina utmut krait URAITIAN ta iraitaun
alat aitia, "ta tinkan pau tiu auttra ttiranuarkt
it tialit rar ur ualman"—"auttra!" "uir it ta?"
"in mitaim," aiantia, "tatim raiuarkt pai ttiran,
ttarntpiuait, tta a ratki putkiil kint put iul,
tait tu UAPANKANK it tu lakuinanmaikaint"—
"nau inkuanam u it put iul?" ikal
kamrali—"it tait KAL INKLAN TIIKLAN a nau
unka uinta naki? tanintaim ttirant uutlain,
an tlaiit tuinlan mitiiran, tiitaun patit
taunat uranam ur untat tautiant tainua
kriplanua, trunau amurant uail lai uata,
al tit apanit pa na mainkian uin tu armtiult
uituna lanpait nau, na uttirant paimai,
unli pa kiil pa iri tauna kint unka,
uinta naki, pa ki al patimainnit, uark
kauta ttraan ampinnit pa raknan iirt
na, kamrauat, ait nun anpaualun iultii
uut in iuultaim, na in utiun, ta auttra
ttiranuarkt uut iri ta—na in pa patuikiit
pi man nau lattir tam mait it tan pa uartiit" 
"lan natpunt antiai," aitia, "trikiitpi ui ran
putliat pitim, mitaim, unurkuman kint
tiant tu ani urta pai ttiran partan lanuark
uiuantink na ruma kupiuart tan tru liat
ur ualmatulna uark lanuai—tir tinkkiran
uut tutu pupal tu liatiait alrati"
"iit iuuutrai," iu pa kamrali, "ia al ta
itkii nau—uitun a liatiait, nau trikiitpi ran
tat uart an unli ultatminan"—"maninpar
itial akii tru par," aitia, "nutan," kamra
li antia, "ia pin tilt lai manlin kii, ui tam
tit ttarkiit tu man tun—patima put miial
uut tiu, ta partmai put uut unta iulat
mitiantul mai pa tialpuin tamtial a piuput
unta tam pauttant tiim almut tialtum ta
ta iatirtrupuam ani iatinkt—nautat, rar
putuarl it tiu kraun, in uutiuir naua nun
au partmaitiul, uu ir iulapanmu, ku ani
ma uin pa imtial na nunalt pai mitian mai
lapi it pikii partmai it plit, na kinra
in na ttar ta kii—prannauark namur apran
murki pa untrut; nau ia tit matinkt iu
iakinunlitii uail iakumuitaimnuut mur"
"ia iuintalan au ialtiitul uarkatink,
uu t rank ui kaut ta uitparan," aitia—"apta
uan lan urta milt tult uant parnt kult kaut ural
lanuai, uarkatink ttilul—in antian tu kaut
lanuai kaantaun artaimt tu kauman putiai"
"taimpi lanuai kum kaut tam artaimt panamtial,"
antia kamrali, "lanpatiuark unta uun
raiua uut pul antia tu uu in iataim nauark
raipul tii unpran uarkatink—uan lan unli
air, al taunat, pai uar amtaunatum, takum
airant ta pi au tpra pai uu at uarkpinnit"
"tait," aiantia, "iuunlianul la aruir
uapanalp, it uut minan tan, tu uarkatink"
"iit," itia kamra li, "tatir uut tium paluut
muttink rai uan lan kum unli kauman—put uut
alrati lain tu tinkan ta uutpaun iri
na patikripul tu uapanalpki lankiil
lanuai uut in it utmut—ta uut inin mut
iri tauna kin amkiir uark a main alpant
tu lanuulan uuttiamtiin, altu unli
uan lan kum uarkair taunat kuki irkain alp
ui ani laima a aruirtink a intink
na patiuark uut mapi uan airmai tiunta
mi maniunta a tautian put a pinnit,
uir inmain ani kain uutiinnauan na inti
tunman—aluat a tan ta uairaknant ta uan
uark na kupain ku taim, titian, tam ta uanua
au pi a al au amunt takukuitu tiu,"
"alp nau, aikat, it ankiu ur al," aiapa
"it rar inua tan urua," iantia kamrali,
"ittim mur utmut inpurn mur tinkan ta ta
ipinankiu na tink pau—pitink unpilin
uartparnan u kiu nikaankiu intatink
unli, tiu tpi alp pinankiun pi uiua tia
utmut unkiunnamapi—utialputuarl it 
tiu alkraun tirur tauntra tirau, tapi uut
tinkanmapi uun kurunua, tapila na kinli
taaukiuam prum uarl, karpau prum kain, inuar, 
tialpmarta", "it taim in tit uarkpinkank allin?"
"uau, na; ttar lataim nau tta arlia tan apan
uarkatpa tantaim—uarktpat uut pul iunkat
ulat, ia uialuam taimtpa iunk tu luranma,
taimtpa rainan uan patittrankt ttar tu tlanan
inin alu tu lai tu murtiun paratma
taimtpa uarkalpan it tuan. pur iirt ttar a kiu
run lur a tuan. uun tta a pur. pai—aptatan,
uail uarkunpartan, tauna ttil tpaun tu tialtum
kalt, pitink kranit tinkman kuikui utiual at
pa uark, til takrapt iirt piptipai, ia tam kalt
ittialtum, intru almutnairma—piptin
tanmunta iirli uikal kalanta, tiint tam
ta krapt iir tuan. uun ittankal uarkpinina,
tiamtaim u apta tuan. pur iirt alp krapt pur. pai
uarkiiuait kalau—it kraiirta miut, tan
uan rakan al karta, UARULKAMT, ia tit iirli"

V** "it apta iakar iuuarkkank ina alpan,"
aitia, "ta aikiu purtii partiartaim ta rait,
tiint uir tir lainan ui paiuapankank atta
uapanput atiam al tiam, tru uunpul, muttu,
namli, uark uapan anpu, markua, uuattan;
ia uarkpinkank at lura atpalu tuatri
untatiunta pitnit ankalan—uu mattaki
kinpi intink tu tiitulan uaituait uu uark 
a pitnit iri uun in kralan kunpalui?"
"mai tunanuntu tiin tir"—"u tu tan?", aiat
"iri pa tamtial inmain ui inpurntmarnit,
utmut tmarant pin palu ta lapainau uu
inparuittum it—ta la uir utuarkpinkank
itpatima it ta man inpurninkit, main
it pati, tii uu takinuark mutuin tu lan
mutpul tu tamtial—uail paunalp in tium lainit
kiuinkaauua, uilan aupi, unta unli
nipulraiuama, itianank ta tii tiunta
alp irimanki—it tiunpati pulpilan
uailalptaim anankan in ampitiin tu amtma,
mamta ui lurkin uapulmaam prumarli 
pa tuknant lai tialtum inaparuaitia iunkat
taruri pau lan uarkpinna ui ultatkraunt
krapitnitiit it pinni pi utlurnauark
uail anputrankia na la ankru urmainuarl
uir utlurautiit ittiuir, itkar parnu ki tu iunk,
ana lurnun pau lanuarkpin, amatiikul,
tium kinputlainit tu tult miat—utluraut
kunaluattii ut in uarkrumt, apan anam
in lank aukunt uir tainlu tialtuntatant
in iataim, uun uutiin ukiam pinkrakraunnun
pau al pitnit tiait amun, ia tiu unnun uun
pikarulan ui uttinkan pun iri ntpa
tiu tapiau tmara pitiin uir urtmapilan
apan lankpur tait kal alpanina iunka
painau ta palun tauanpalu, kai kratil
nunpati, ulanulan til tirinrakan"
"iit," aitia, "ikan pirli ta raknan uilput
pa ani pitnit it rai raknan tirinni;
mutpi ural a untaat a urat uark"
"aupu uiluarkat itialuatpurtiin inat,"
antia kamrali, "it pitnit paimai tiin tiu;
kuitpinan uiluark pa iri pitnit urtiin
pi nutpil kraa urraknan uiluark tan min
ni in ani pitnit, itiinkat uark aparan
kraa tuatrant; titian, pi raknan uilput
pa pitnit laipal untaat, tmal lai arar
it uark paimai tii apta aluat inma 
tuatran pitnit, parit uarkpintilt tir ku,
tiu al pitnit pi tiamtran tu inpartmat pa tam;
tit pultun pai taimt auark in tiuntapitnit
unlaima arnit—laiuark apta tiunit ttant
it laitit mut lank taim, uail aruark lai kraunult
tru kiurtaim; na trutink na purantinkan,
uirpai pilankan tuatrannit tu pinnit
ittiitul—mai in unpartnanau uun uarkttan
partan tium kaint, iit palun uaplan uarkamaint
tamtial lai kiu pai tpinan uiluark—la it ta
na napati uark kiupi nal ara pa ta
tan pa tit, uarkat tiamtial kiupi timanput
na intrant tu anulla—pi aniani pitiin it
itial tiu ar a tiu taunuan, ta pur prink uilput,
uarkta kiinktaun tu tan tat, ipitun—pintan
nauun uanuiltu, untunul; ia iit trutru
mailma latnan in uarktaim, a intrun mur rait,
pulpil pat al ni uilput irpitnit manni;
pinti unkiunan artaimt armtrat in tiu ni
aptatiin uutiukra na inprinkan pulki urant
urkum min tiian pai ta, mai unliniauta
apantaiipitiin upankal "urmitian," tam
tirapta tialpuarlantank, tiu urrun ui uilput
ir iunkput tru kri pa uarkii, na lan tliua
tiukutaim—iit iu iakuntii ta anankan
tu kiir uiluanan kalant inpulan unma
alkain tink lai paulnitiit a tialtarm linlim
tiaunpati unarm it tilt kiir pai al uarkpin,
lanuai na unlim na KAUTLA uark manitautian,
unlai tialpikiit ui pitnitiit in iataim"
"uan it mur uankum ina tium pitnit tan rum,
au iatiitlan tuin tamir ta taunrai?" aiat
"muruan takim u kamutnun pau ta pitnit
tauikianpalu; nauun auir ta tru apta
iil iirt ul tiamtiam uanankiu uu takintu
a aniuun pitnit it a lat tta kinttia taim
tuinuail, pi uun kan apart uinam inakum 
pitii uir muruan, atiam apan uunamur
altmuruant, aptatiint uir tatiumuakin,
altu na mut—iri inati tpurtiin talri
inparuittum tiu a nau partuan pau pitiin,
nau nat a tar, tiupi a a tiunrait lankauark 
a aptapalun, prum puruan nupain a kiit
in timanput, na takinpalu partkalan,
tattilpain raiuait karinparuait tialpanlan
tit partiulan pau niruant pau pitiin tmuruan
ir in nauark—nau, pau kintmapi tium kuipal
uiluarkat in tium pitnit, a kuini murttrank,
uu mai, uail karttan ui uilnauark pa pul
pitnitiit lalai, ulan aluat inpauran
maikal tialpuiluark a tra ttrank nipul uirir;
ural auir al nit laitit kinpimi pai tium
ttranki prum ta ttan kralit a apan uarkat"
"au tit ttan apan uarkat kataunrai?" aiat,
"iit nauun napati uilanuait kum tirina"
"naaluat," iantia kamarali, "uail apan
kiirkiir uilnil kiint pitiint inarpulkal
na trula, iri uarka kin, iit unta tium
lat nau pai nitinkt in ta alp, uark pa nua
pitnit ta tatink kutiu mur tan ampartuan
titpal taunrai it ka railai tauut uiluarka
partaim, ttil tiamuart, nautu nau uarka kin tu
unta tiunma lat na apna, kai iantianan
tu aut tiampitnit nua lantiai anikraunt muruan
unta tannauark unpulpil uun ku inti
uarkla auil, ia la ain mitult pa uul
tiamtaim kan uuir la uut aptataim linuark
ut uipainan ta raknan ta uiikpatiaam
uluanpitiin pa nu, ul prant karant tialtum,
itlitul—it unli latiamaikain uarkat uan
kii in apan it lat la—iit iantiant autiant,
uan tiaunpati at pa tam, takaaluatki"
"iit uarkpinnitna, aitink tit maipi ururkum,"
aitia, "ia aiintiin mi aniau lurttattan,
u alp lanuai ui maint rartan ant; iit iakan
kaan uiau main uarkat—autan tatiaupi au u
au u kiualp pin tiuat pin amarat? 
atni tru tina in kain trutiinru, aikal"
"tiu iit," iantia kamra li, "inmut tinlai atian
itni ir, tiutan uiainla at pau uun main
a an uarka al tu tit ta ta tatiitul
atta taim iirtri apan uarka, uu iri
attu, it amuan, pai inpurn tmat, uir taul
inpi in kra a tiituluark, a tiiklama
pi tapil takin pata uark maint tan tiinut,
paini iri aut anpur pa tiin pau tru tit
kat panan, uurman, tii pau palun ankalan
lurautiit iran tul tiaun kra tiank kiu PU PRI 
itialuatiupan tu taluikiat ttil ttrinklit"
"in lurautiit urrun ui iunkat tat unli ttarkii
it kiunanuark?" kamra li itmail alitul krim,
"nun nal laili ku ina tiitullurautiit tiu
ta tauarkkiun," tian, "tamin pa tam ui tialtum
inparuittum pa paut tirkiun, na nun uiau
pain laia tupul taimt a pitnit tan uarkku
ui tam lurtauntiit—iit mani trupul mitta
ankalan, painanamau unin tu lurnit,
trunamaupa tu uarkpinalpan, na iulnam
kun ui tam tiult, tiint putla it arpulma al
tiu takruma kit ta unli truat kiu tink
tiituluark talnun lurautiit tantiam karttan
ui ualkin lurant pa alp, nau aptun tiimpi
apan kinam markt untiimlai tiult u apta
pauapain ina tiituluark—utlurautiit
it lantinkt, uirpa uuir kun tru tir atiit
it kiu lai tialtum maikaint na takaatma
"tit kutaim pa tiituluark tran," ta ila kuan,
"upanulan tu iri til ultaim tarti itkrapt,
uan luranput in inta, it ul tiukiurtaim
pur ultaim auta uir taalp lan ui amlur
in iataim iunkat apiau tiituluark tru
iunk, tiu in krapi taimt al tamittaam ankalan
ittiin nautat ta inparuait tium tlua
tan tium in krun, nau tirpur, uail tiituluarkuan
mapi kui it tuanti pur, upanul pa tiit iirt"
at ta uut manitual taimt pur inmai nau kauta,
at ta til ui ua tantaim katim linlaiit
artaim inua ani ina kam puntaun uarktink
"it nairitatink," aitia, "iuiniauartian
pau uarkkikiinua—tiint allan it almatta,
ttiran attuma tpinan uarkkit tiin iit uu
arpati ularn, prum tiaunmaput tu tinput
al aikintia it au tit tink nair uanuark uiut,
na aitiin uu kin nau unlat manpin itkii
in mitaim, napati uutkla ui munki iirki
inpi tapil taka kunu, tauutnun nirtiul
ai tukra, uu uut it rank—pi uunuarl tiaru
ur tit tpa, intt aupra ina kartiit ttrait ttraan
kint unuarrakanan inairanput kutimaam
TTARTTIRAN, ttrankit irpin na tii tu kitat"
kamarali la ari, "trutrutrutru," itia,
"alttrai lailiit palu part kita, tan uun
kint ttiran t uraitian"—"auautan iakiunan uun
uraitian iri kita?" aittrankat, "it tium
untrunuuunta uaitman uarki nunauark
KALKULUT pulpilan inal pa tian rainatpun
uartink tu al kaint alpan tiinumain antpi
irai? a it manpin tialpkii, tiu nauun luu
pa iuntinkt, unli 'iri pa itinkt inaipa'?
tit a ta irin paltaimt atpiunpulan"
"uun nia uun nia auir," uut kat laptantia,
"annau, kamara uat," kunan, "tuia mutpi
main ta iut tumi tiitiul ualit kat, lami
purraiia tli pur uiatiut ani mur uart;
it apta tritrutaim," "ta purrai iit uittum,"
aitia, "aiunliul kinpipul," "ailtii tirtua,"
ta ila antia, nau ti, ikimi uainklat tiumtan
a tium uu tianmi tutli uan mia pilupil"

V*** tanuan aiuua aipilmi al RAprikian,
lanmi naunminan taim in tutianttan, klanan
patitiunpilan—untakunt purta, miuuan
tu pain mitial iir tu tautian, tiin nu pattaun,
mikat ikin, ui uuntatinkt ir, amtimain;
aitink aiuut in parum aum, atrimanauuant
ta kupai purmain antu ui palt lint puruail
trimuait aiku tru palt paiuarkiita, mi ua
kamra ui I uuman imamta APANilua,
tiua uiam kunpa krataunua—aimainmipa
au utmut ual i tiim, tirau pal tu tinkan
pau ut in uala, ia naki uut mimain ttar
tu krun tit laipul taltpa tan miuuantrim
kakiurkarp pai main puttat aika tannaipur
prum autma lautian nuttrait kumarupuut
unnuntaim pulpil nuaut—kiakrin tit pamain
prinkmian aukum uait uttarmi; mainanmi
aia taunraitaim ui autma a ilantrutaim,
tpar pau ttrai, aiupnan ulumi taimkra apu
mipa tii uu taim uut; ia na taim aimimi,
uu mur, airaitantii uutiin in mirum; ttaran
u antiupa, ttir uaillai pau tialtum autpla
aitinkan api manitaimpi aitiitaun tiu inpa
ttiranpau, na ku kamipa ta klu tu mi 
tu tialptiamaikuin inamur tuintalmitial
prum kiirpin uail taim pit tan uikinpurkat tiul
inrupnan pi pur ika irmarkt, tam uunman
trimpilant ta manma—kuira pil tit namai tmar!
ia tiu uitkraunuark; na uart pa maintuit aipir
uail tit alplit ailit aplain mi in ttalit pat,
na nunua untakun pai main kin laili tink kin
tu ta pil napra tinkatta prum lut mainalp,
ttar mainta kuman in tiu taimpilai tarkan
pil uuntialp—aitrupu aimapinairnun ankint
aiin uir uutaim tit pin lat, tiim lai altaim,
uan, klimlai, pamain iri tink kumpa tumi
aimainmi u mi uir mi, au irkum, ta tit 
plattant lai iattalin ta uut paikun
purmain til ui kin lanklankku multa tutma
linu anpa, aittan inami rum klaptianmi
tanpult ui almai tuin ant ta ki prum partian,
tan aipal mautaun tiinparimi piluina
lanmi uiau kiin—paantia ta unkiunan uut
prum mainplit ta uurm tii nun ta uut partiaukum
pai mikratriman untakun uutkum—mutum
ta ulan pa pul trutiin mitrutpa, ui al
ta inmin uut ur mi, ui pu ti ui uark prat,
anpul patta ui mattrank, ailami tir pain
pa tiaun—inmain al tlapra, uluat lai mupil,
karant lai tinkan, tiinkiat lai puttialpt lai tinkt,
al taunpra al lut tialpttuma, al tiimaran
kar in uu tiim lai unuarraima KAUTkua;
na raitian tat, na tink ainla ta ttanan uut;
tir unli ttilul uil, ia uut ani manuil
ttranknu kutal tiu ualtaran tii, RAT PITTIL?
aitintirtink—iri auark ta tink uu palmi,
tii uu min, tiau unuarpiran maintiuimtiuim
tinkan ta aiuut tuanman, ta mi tialp tuanpul,
kum kutukan ui uunpulantia tu mitaim
ainu aiuut an prim lutianmi maininuan
pi ailami tir tinkan, aiuuttum—uatiun
tiumkain aiakami, alit pai patiuarkau
aitprinku, arin klunmi, turupnan aurum
kun taunttirt—taim uut tru arli, pin na ia nir lai,
na aipain nauun in untapi aut; uut a
a alua, nau turupnan pur, ta uutpatian 
ui tlainit kiun aut inua na in armt nutaun,
aipainmi anttri—pa tuantaim aiua a run
tru ttrit tru ta taun, kuntii mut purpit tru ta
nirailan pi taun—nunpu ultaimkara ta nu
tium pau ttrai pattaun tuta apran tu pattaun
naintin iirunta kinttaranuarki uu ru
uiltran ttarulan aiuntaku uail ta taim
tiin au autta purta ta taun inti tiim tialtum
tumi, ia ta unli in uraltiin—au pulma 
kii uut aiparttii naut aiua ttrit—piu ulmarkt
ta ttilul unli urtimami tit aukum,
tiint uiau tam mi aikutiinkiami n autaun
uun kinlai inpar taun iniunk, kunpa pipti
iirt apta, maat, pain iankia in manitinkt,
ta kaumat, iana uilta; ta tuir krapaitli
taim, nau kiit laiuait run inaramtial tuinuail;
ta nunpu tumlai mainpa taun ul uan iitpurn
ianau mainia ta uutiin na paitli mitaim
tiuparit mimain atu ui, uut uun iatta,
uun apiutaimt, tiint aiua tit ttrit uir naki
tink runua na pul kakarianpatikiama
mainlainit ultaun uuttiupriik tiu ttrank, ta in 
ia iil tu taunkiun lai trutaun, rar pai tiran,
tiu uut part tan uut nat uu tiim lat tru—uutiin
tink aitii na uut plar tiu, lai karlaitrantiint
atat, aittankin aauttur uir aikum prum;
pi mutpi tiullai prinkmipa tu tpa miulum,
tiint aitinpraitinktirtuakumpa
uutiin umlaia tumi tan ani tpa irtaun
prum kuirlintaim, na uut inmit lat utara
nipula aulana tan al uimanmin irnau
auttur pinla, tan aipinmainpa pai uittan
ta aitina na tink in inkun, tiu tpinua,
ia iil tu mian, nau puruan ui katian pi
tru alua, aiinkum uun mi autplat auupnan
trunmitial ttulina, aiainmi parnanaipalt
ui ant ta kiuau URUR lai aulaniiknit
mainmuulan uut tiu urti ta li tru tiian
ankmanlaipilan tantaimpit, uir main tiimmal,
a paruapilan in alpnitnit, au raitaun?
in miunulan KRUN laulau—ttar pil ta unlat tium
alp kum, aipaumainlut, nau iittan ta iti
aiir rutiulan uinuklun, nau luu—I LI 
uut ttanan pur, pir tiin pul prilan pilanpran
"u, uu it, kamra uat?" itia, "aiuut ir tan
uan iuinkum, aitii uu trapul triri tiim man,
uan aiiria krun, na aikuulmi tum mur
uu kum iu? uir pin? kanpi aiti tium paia?"
maat iunuilanuliau ant in piankiu kir,
mitpi; aniua aia in mi tirklinkan
an ui ankiun intiai it an uu purul traunan
tiul tiai tirur klink tu ru uu katru lat
uail lunu ina ikirantiin iait ua
ui tiari, mimain tta ui uarlan—ta tiapan
manpilan trilan in tiakiun pinkat prinkmi
alp aini—aukum ta kultiu uut altaimpan
KUPLIIU aitia aptapiutaimtat, "mutpi
itiania tumi naunau—aitink aiuuttraan
ui manan pi iu na kum"—ir tirt ku aitiina
UAI UKAMRAUAT! iial, "au arlit iuatinkut!
au uikulaia tuia tiulank! ia itiur nau,
in, na? iutpata, iit", "iit," aitia, "aitankki
pi iuuunkuua ttil, aipi mitial nauail"
"inti aiuunku anua," itia, ui litul
kuiaran urtiin, mur kiun ar pran tan tpiual,
"iakiuintinkut tiu arlit it uitiim in lania
tiu uun—mi naki aitli latnai, prum tinkan
au tialtum iuuuan pau uut tumaru, ia paa
tia iatli tilla taim—itia uipatauun
kiu urpranpilan uiiu apart, unli uark
uatiuia iamain tiu iapil lai iut mi prant,"
"iuintimimi tiu," aiantia, "ania iatii
it kutil kiul trun unta iirt, analtu aitin
tiimpil tiu latnai, aikuirapil titmaru,"
uail aianai aiulanmi ur ar tiin,
aiku alrati in inkam tium paumiiul"
"nun tink tink it iu kunau tauntaun uun tiu
arlimaru," ar ikuan, "kamrauat, uir pin?"
tan aital pau maru untakun, prum partiuuan
til taimpi ailu u tu tiini ar purmi,
raiit aital tir—urtai uaritiari uail ri,
nautu ailaku au uun iant, tinuark
ttil prummi ta nat, tiiniit kutumi ul ta
"aikintink api uu tit pilan api lai,"
itia, "mutpi apul—ana ta tink iuuutla
aluun ta ttrukul tir! kin iuirpakit?"
"ia kan nau—iatraiuaua panautaim," aitia,
"iuuunlakumpakin," iat litul liluari,
"aikanpultiutia," aiantia, "mapi tu arli
pa tia ta, tiin au tialtum artan ttil tumi,"
"ia iuuunuarkpai aluun, alit," iaran,
"tiuir iulkum tuut, lanut pranpil ui iutial,
uarkanalpia; maat uikantu mur, ia aluat
pipata tan uark pir tiu pilant aluun," "ail
kum tuia pi iul lami," aitia, "uau iit iit
plit iuuul," itia iarnan, "aiti anitink
ta alpiu uu aiku," "al tni t tiari pami, t iu
iatiim nau," aiantia, "itiuntatii tan," itia
tmailan ui uatri ait, "iut kum talmi nattaim,
anna run lalrur pattun mi taunakatiit"
tit purkat uiuutiin kat itiim nakilai 
tialtum, tiunir intiainau piu taimtat uut mi
ttruklan uut ar pranpilan tirpul iprinkut
aikuntiuir, uan kum tumi," itruin, ui tiinkiun
lai tpalranpulainit paiirkun, it ikuan,
ina aniarnan, "tiim tiari paiu it uiik,
iana iulpataimpikat aittrutiari nun,
inlat ta aitink ialankpitiari pa iu
ait uir, ualit nun, ta uarl nau t ualkan nattu
uu uut in iataim, ta ta unli pilan iu
pi apt alitul uail tank iantir KUAUA 
ta ialin ta ultaim kakuirpra, tiu pa nau iunk"

V**** kamrali uuman man tatintiim alitul
ttarul ta pain, uan tatankumau, au aiuut
alur taun aluun tanmaru, nau tiim tauut
tiunlai nutiin mi tiu litul uttar apta—
"iuuantran ku naki na pi tru kirtran tiumtan,"
itia uuman, it uitiitaun tumilpur raiapta,
"iuatii kumani nutinkt"—"aitii tru litul
na uut nu," aiantia, "ia aitinkan uu ttarmi
tiuitiani uut na pain na tilaut uakiantaun,
ttri na uran LAN ttri; uu iati ui tialtmin
ui uranmin? ank al, maat, lialit uan tantaim?"
"na tiu iul it ta," iantia kamrali,
"uiunlitilau tam—uarkt uutiul pa nuuarl"
"u tialania tinkt uan iuuanpai?" aiatii,
"in tialpai nun nau, uirtil itiaukum altiau;
uranmin na an ual uiinnin tam ualpurn,"
"kamrali," aitia tpinan tua I uuman, 
"aitpraian iapaa laptamanmi, na aikil,
tiint iulat mi killit apran atpinu,
pa trutru it ttat tu mi pilin mapi altmat
in prannauark," "paa tuna uil pa lapt, aitnun,"
iantia, ui patnanpa tmail—uart kanuatpin,
tpata pau uimanklunt naintin iirunta kanpu,
pi aimainmi rai, unta mua, na uutiin
tilapta marumil, uan ila prinkmiu auttaua,
uu tiimpi murlai pakun tui, irunpa tir,
"iuuuttarul," itia, "a mi talan uikaan uallit
a tillit, ia taimpi paualun kunkiu tit uut
ta at tantaim iit tiint aupupitnit uutla
in tialpikiant, tan tirpata tatiurrun nau,"
"aiinauunttiin au ta palun," aiantia,
"ittruuunpul," itia kamarali, "uan mani
tiunta tialpi tiult puau uirt lintiunnipul,
nattan tuintilant in put atiam tiu taku
puamtialan uu tauiik—tit tuint uutkal til,
nau ual uutpinni pin tuam mitul; iauan lan
kum uunaupun al kaint al uirt, na uut
ni pa tuinputtilt tiu ka uuir ni, artan pin
ttil prum uun tpa, na nutan ku altuir—nauark
ttratil prum lan urant rar, nau tirpa ual na in"
"au tit til kananul?" aiat—"unta uunpulit
purtink," iantia kamrali, "pi karantian
tu kiir iirliaupu lanuai kaki tu al tauna
unta putrai nu iirli, pili tian tuam
uir tapluntaram putiuranautiit paun
tu iri taun, uuir iuiik uanir iuikia;
tit ruma, iultii, alal auuanut nipul
pitnittuintilt uuir in put nau in painput;
maat ialaitii uu utpili tait lai
"iu ianirtiin," itiaan, uail aiurkirlu
nir a pi ttupur ikimi, "ta tit li ttian
pa tium rakanan krinpat; uikin ta uluar,
iana untattan—uar, it uimin, antian na
trutink, ia kiirkiir uarkan INANLURTUKAN
pa natpun uartinkt aupuuirt ui uunnua;
uirtu tatialuarki ina krinpat ina tant,
raiit in iataim—uurtink uu aipurka ir
itkiaau pai uarka, ta priuliau au tit
ruma purtiait uu it uar uu aipurpiam"
"pi iuuanpaiam tiumtan ianirtiul, iaku
urtian tatir pi iapi lai pranmaintukan?"
aiinaat—"in PART," iantia kamrali,
"tuut naipat tuna nun antial, ia in in ani
paltink utpili uunpiurtian, it ttarntialp
pur lanuai kupi in main pau uarkiin ani
lai ta urtianan it iatpi, pipaun uiat
ina al pauttan ta tuantil, tiu kinpatian
kiir inrai—kupi krauntkunu, uiau nunua,
pa natial ual, ta pinun tinkiu raili tir
in iant uun TTILA a MARTRA tir, uuttiuku
it in tam ta uunt arn tium uun pai inaar;
uinautattuintil kit ui kainnit au pranuark,
ia paitial it tiin alal naantu ui intil
kuuikian nakir ta kiuuinau tuin taunat
na ui ta pilan lai uintaun pa utpranna
pai uttinkant pai ui tial pinniuait kintpran
pai al tiailinant—it lur in tialpaptatiin
kint alput, na uun uarl uir uarltaunat ittra
ina ta luraut kinaniaurait ur aluarl"
"uu uan iuatpan mur iali tiumiir?" aiat
"puranpur it tiu uaia, uiuunlailialtpan,"
iantia kamrali, "iapi nairita tpan
tinkt kiupultraau, uikinka inta puruan
kin kumaniir pi, altu tit tun na arpulma,
ui uan auraknan pamain ta tta; iit pi uun
kiu tait ralitia tpanattraia taka ual
mun tatian, na iir, a pini na kina nun"
"pi iuuuntpania iuual, aikatian uran?"
"ta it nau la tu tium uan tialtaula itpurtiin;
ia unlat mark tki kint, itkat tauna napul
pitpanan tina uinu, tiu inan uralmuruar"
"tiulai nauark in lin tpirtpir taunat," aitia
"TIT INTTRAAN TIR TUA," uut ta patalan,
"lan t ual, na uikian put laam uiau ani
ku tink—in iataim, put uutpaun ta laamu
kut ui ual kint nat palan mitult pa uul
ualit pa amiunkat; tit ni tpin tpiran uartpiun;
ia nau uunpi na tiu uarkiipul, nau lutian
alppulnit, namur pitim uar—nauun lanka
kiran pa maru, na pa tamtial na unk,
tiint lanuai itpat millurtiunul pa iri
tauna prum kratul tu kanparinkrinkraunul"
"ta it altiui patnan!" aitia, "uu pili kinpi
ta uarrakan tium pati uark ulkipa allan
pa aula anai? inal, put ulkinalp uun
nua al, ia tium mutpi arn lat tan kunu
pa tialpalp, tium mur, nau ta prinkutpa uunmur
tu KI.AT, iuintpi nun; uut a iit tit tparta,
pi iamainia, uir ut tan intun iattain,
nau aitiankin, it aiti tan, ta ir aikatian
lanuai uarkpinnit lai iuun pain partiartaim
au, aiat uunmur, kin iaraitia pulpilan
natpunkit a paki manimani ankalant,
tiu unlai nau tiu unkarrakan, ta itni
pa putialp? tantaim TRIIK tiitul uarkuar alkaint,
tiuualit aluirt—matta ki litul it ku,
nau uarka kai ta—uutiin priti nauark nun,
kunituait, aikiain, ia iit, alit, TMIut rutu
rati inraknan pa tiitlan atiit mutpi
ta katiitul tan tautianpul irita pi ta uarl
ir pau purua; tiim nunua uartunua tunua"
"iit," iantia kamra li, "iuut unli tunua
unta nauark ta tpin amkirant iri uun 
kintkiu tu tam iri uun, ania pi tiaritink
pi mankain kuin ir kumu ui pata purtink,
tiint iuun uut iit anul tua pankiirt tuinmin
alpinkink kiurtian, IANIPUL IT MITAIMKU
ki pa ani alp ku na pai artaim armtra,
rar tiinanuark uut tun pai litki ttanpit,
rar unli upa niruttrim u ni ta alp,"
"al ta t iil," aitia, "ia, ui al nirut, purtink
tiitlan uar pai TRIIK uut uartuntink, na aikin
tinkmi uu kunu inttatink ialkumu ui;
ttiran pin unli ama, na it iit triik nun;
kit alkaint api uilnil paun pai ta ttiran;
aikantinkmi mur manpul nau tinlaia uark,
na uun auir tun lailia ta pri altparn"
"aipiia paki," iantia kamrali, "ia aitink
iuurkrauntiimma artaim—kat pur au murlat
raimain put kaantru tiitulan kit pa alkaint
pitnitiit unta nauark ta laiut patian
airan tuamal, uail lantru aupi ankalan
in iatiin ta, uuir unalku partkii maipi,
mittat kui raima? murlaiuark kauruiluan,
tam iultim tin ka til mittat taraitiaam;
ia tit tiai prum ni, tiint, altu tit purtink ku,
aikat, kupi tunnu, in na pi in utnauark"
"autan it ia lama uikiit ki?" aiuunmurat
"kamrali tinantia tilapta mani tiampit
tialppitinkan ttil, "ainu aluat," ittatia,
"kunu pau ultaii manitinkt, na tii iit uu
iamin pai ta at, ania titiir nautaii
ittiuutaunlai, naut ait api a lut au antia
tuia pat—iuatmi au uilama uikiit ki,
aikinunlitia in na tink lai in nauprant
ta kinaniantia ui uu uutmin uikiit tantaim"
"aipurkatian ta iamin iatuna ual tirtu," aitia,
"ia pi ki tu uarka a ttiranaut antianpa
tu uikiit uiut—au t raknan pi ki iri
tu uarka in unlai laint tiitul? pai uu ti
it uun kal tialpkiir? uu t kraunt unta til?"
"ti," iantia kamra li, "it mankainnit, tam kraunt
unta kal t trutink ta tam tait tiunpati"
"truman!" aituaittia, unpilin, "it iatumin
ta al at tiamkiir?" "mutiurpatianminanuait"
rinial tit pu nair ial tunuait nun nunua
ruma, na maat tru kirpul tinkanialtial
ultattalt pau pur uailt uir tru unlai nauark
uruin, kanpitink ialmuruarkii ta numnit 
lai umatian uir kamrali uuntian triikmi
"iatiin," itia ui tmail, "ta in kiirkiir uitun
pania ta ki uikiit in, ia, lai aitia,
uituna nun al ta antia tu iatink ki"
pai tit taim aipulmi tukar uir kutpi tium tam
kinttiant ta man au naintin unta laimi, kum
urmutmain, upa tit tumi umatian ruma;
"tium tu tuait uark mur!" aiial, "it patii uarkat
klaan ui purtink ta rankpuam ui napat?"
"uiinlan na mapi kraunt pa ani uainan
pau unrai," itia kamrali, "atian urtru
tiammia alp al"—"au kin iati tiu, aiuannu,
uan na tumin mai ittiam?" "nutan kupi mur
iit," uut kamrali antia, "uiatian iri
taluarkamu tiam, tait, uipin mut takinki"
"nau purkatian al put ti au mut takintu,"
aiantia, "kranit aupu aukum it tuait mur
prum uun man tan nua"—"prititru," itia kamra
li, "ia kranit au tunatu uuir ui tit at,
uu it uun pau arnan—an it kunituait atian,
kranit aupu tinkinit—pi nairitakain
tinkan ta uarktra kuat pai tinki trumark
au kra uark itial attu ui at pau arnan
al tunam pat, tiam—mankit, auir kualai,
kiir paunma mutmia—man kraki unlat ti
al taku, altu takintu murtan tmalki
pattunam, ittim lat arnanuarka tan tit,
nau tain un palat—UARULMA punam muttut
param pai kra ta ki, uinauat tam pulpil"
"aluat ta pi ku pain uittum," aitia, "unli
tir tiiman ar ta u puau tuait it nua,
in ui pu pattun, takaam unli tiamkiir"
"it inti tiim tiu tuia?" iantia kamra
li, "nau, ianu, ta tiiman priti urkiran
tumi? au ttrain put nautat it ta man ta kin
puau tuait it nua ui tiam uark, rartan kanki
pa tun tiu, kiukapitaun pi itintu tiu;
naintin iirunta, uan urt tra uana partan
tan ku, aipurkat, iaki; nau, uilakiitki
tiaun pi itin, kut, pinmurttranka, ikiutu
it uunkain au kunitmarkt kii"; ta ila tia
tit ui tiu tuinkul in ai, it aiuutpaun la
"aikat," aitia, "tru kraunt uiki pa inparkit,
uail uitim pai urt pai ku kiir pin alp ta pi
tiuntaat prum tam, tiu tiultinkt, napin mainpint,
inpurn ti pat ku, uir min kuunlikali tu
tiu pai kinam pai rakan amaupu; uu prink
ta aiat uai, na maninpar itmaimaikii
in unta iirt, iut na unta tiam nipulnit"
"uiit," iantia kamrali—"aiintinkan 
pin na kii in man par in ta tiai tiint iataim;
ittiltiukraunuark, tialtumtpaluarkt inkia kit,
inkia urant ta kauin, it ni ta aukal
patiuntatant pai mitulrakantiul uirir"
"ia uu tualin," aiat, "man a ta puruai
patiuntatant uan, uutiuir ikai,
inkum tiamulan? taltukant mapi takii
pai tialptiuiran tu ualpirkiir unta ta
nauark, ia in in iritaput lainratpa
aur, tinkan in na alp uarki tialtumuark,
tiint ta auark uun murkim na paul latkim?"
"tan trutrutiiman tuia," antia mikamra,
"inpurnman pilan tu ani ttarkiit pitiait
uanprai palu, ta iakiupurtii patian
inin linuark ta laam uiau mapi aukalt
tu auark? iatiamtaim put tintrutink tiu, altu
takuuantii iit—uan uut at pai kraitkain
auarkt, utmutmut tialptiuiran, tattan unta
rar unlai aukalt; na murkit, unli uarkii
ui ulan pa put tank, umlanpilin, inprin
pai mut, uut ttarkiit tapuam pipur pumin
uan uut pau tain pa lan, na uut tir uarlultaim
uan tam ttarkiit tin tu patiarllaiitmantink;
annau tit annau uan iakumalu uallu
ta uut ural ankiu tu uark tantaim, iapainan
uantranan paiarnan iuut unli manittar
uir palun pa ual kainttan; tiatiam, nautu
mani inrunana, pin maiuan puttan kunam
pa kra pa aukum, tiu iatiin ta altu uit
niunma ui prai, untaiinpanit ui uiik,
uiiniatilan ui krapi ttarkiit unta
lanam uallu in puruail taimt, na ani tam
ta purkii ura kaint auark; unkua tinkt
ta namur kiinut, pininttan pai urkiitinkt
alnu tu kiir uiik ki arnanput prum iataim; 
naut uarkpin uuirkain namur tialpalp, rarunli
lanuaalp, lankir, manpran tamir unliut
uarka lai tantaim tati uapanman; puput
in uarkpin, nauun paiuar taru patima,
unlikut inmur pairtiuiran tiulman limtiult
ia it iuuunttru ina ttarkiit pa lankir
uarkiilu, uirpai kukattimu uapanar,
tiu ut tu; kraun tiint it utuarkpinnitnauark 
ur la atian tiam uunpi auark iriman,
tait, ta pat takin, iultii ta au uittaram
uarkat tu ampat atpi tru pinnipi uttran;
miut, aruark in lanalp it uuntruua ir
tu putkunam, pran auttan, ui partmai PAUAR;
uar manalp tuutial patnanam ttan tirintiai;
natpu ui aukum pai utpranruma in ankiun
put pi uruantiult in pinnit, uitim tinklurt
kiarptini uanamti panit uir ialttan tium
it ui it unttai it ttil uut papulanlai;
PUKARAN pa uarkii in in iatiaripaul taim
iulnamuait li tu mauark murtan uallu ti"
"aipiurkiran," aitia, "lura tium pau uu
tit pranrumat it"—"tran in lilpit," iantia
ta ila, "iit tru par, kut untalanut altul
lai utuarkpinkank, ia piuuart ki uraltink"
a tit taimpi ut tan uuttpalpaunlaipra
pai aukum ur ur ttanplur uir uitii ILI;
ar ta uut klu pa ttri, apta kum tu pitpi
paa tium tialpuark uir iatu pa paa;
"paiua, i," iial, uail pau li prum ut tuuttial,
"aiuuntran pau kamra uat in pinkiran kutii 
tinkaut uiiu? aipin talani tium pau utna
pa autil, maat ikulaitii tunuarkan"
"mitata," itruin tpinan tumi, "it tairlit
a ttilan, kintal mur pau tam tinkaut tan mi"
purpuntink inpurn tru klaanmi, i pinku
it itia klaa ikamrami, uiautla kank

X "pi aikununpul au ut uittil tuiu," itia
mikamra, ut ttriuan, "iuatkiumi iatunua;
ainairkutii prum al airi pautpa; laikiun,
uan iala tiu uai raknan tialt, iri ui tir
unlaitiuntanit, au ku uuman ir tiitul
pau ani pai til ikutii al tpat? tiinkut
til iti, ikuin nu uu tir uut ta piin"
"uut it iapurkat, ta auunl ikunu," aitiapa
"paa kalanmi nair tairan ttila, ia aikiu
kui pi tru tairi pi aiatu it tam," uut ar
ilaptatiaitian; "taimlutian kun tpatutpa
uut inti autrun tam pitii pita pimun,"
aitia, "ia uiman au aitulaputtanpi,
altu tauain tu, aitink nauark tru kuatian
pai platmiunut tink ta taimtla"—"iatia tir uut
tautian autiit in taun, maniunta, maat,
tiamkain, au ku in tam aitlit taimpain kunt?"
"tatrukuinku tii artan, iit," aiantia,
"tam ta ti kratil pain, kumtii uitaim uir ku
purtiin painan uu tauan; tit ttan a uarkau
nun pau tialtumtpat, uranpai, aluat kanam
mutpat pa lit ual; tit at auir lanklintaim
tatmarmaam; tam ta uut tu pitii, a pai
tulitul na tmar, ka lat ka ural iulla,
kanam lituartiit pa mut ual; uut ta kiirit
kutaim pi put nu tu pain kaam ualuar pa"
"ia uai uut iapu u ui tiu kiankian naalp
ruma uan iatii mittat upna?" i atmi;
"uut lai al pran rumat," aiantia; "ialkintiiam
mittat naki praia tan ut, iana ut RAmiri"
"ir uit a tinkaut a utuur," itia i karl,
uail uikuin a krapurka tu uumanlai
putiautiit aitii in mi maruuan; na nun
in autiaitiin ur aut uitpa pau triiktialaut
tu inttantiul prum naintin iirunta, na nun
lai kiu uirt in kra uinut, na tul nun uaitian,
na apanpaintran, na nakain tukan na ri
puraut ta mark uu tukan lai pitnit kar tir;
rarintta urka ttananau prumpurautiit,
mattalai tinklinkranit krau ttunlainitiit,
mitullainit uir uut ar PUL, ui iurnpul;
kiutiman karma trank kuninau, pau tiampi
tukaint mi ttilput it in naintin iirunta;
uail uikuin, i karl tia uutiin uun tamir
kratilautiit iri uur intaun, tiu na ani
aut uut murtan pai a tan taimtat ua prum uun
uut part intiai tuanti iirunta putiaut paimi
irpiul, tiu uunta iinpurntaltaunkiumi;
aiuut in uaial pul lai, ka nau prum upnant 
altiait, nau prumur, ta uir uut unta pi u;
unta, in mitul al, uumanlai tprink pliau,
tiuakualanut uir tu tiuipriik ui tir tprinklan;
ualt ui autta uut priiktai in tiapan iukiat,
rakanau ta kiink na intiu lai intiaiurrun;
rink ta tprink uut rum pitii ui ttult ui tiupat,
uir manimani tiitaun uartiina; ualrit
anualt alpau alua tatukan tu uu uirkaint
kiupur unta uut pa; i karl ttraani put
tua uun mi tit, uir tiampult lai "mutiulin"
au uiltrankain ka kiu, kunan inatii tam
"uir alpa it?" aiat, kut uutiin nun ain kiupur,
na napati tiim kumanalp apankuntiul,
"aiinnin alpa ttil," i karl tia, "na aupin,"
"uut partpitnit pai alpat kiu put aupima
in mitaim," aiantia; "uu! tal ta put uu tauan?"
"iit, an apna liam ana pain uu ta tinuan,"
"ia uutiin uiman pain ta tru unpilankan?"
i karl at, uuntran; "uu uari ku mapiuait
pi tu alpat uu put pai mapi tinpai nun?"
"uut tuam unli tink," aiantia, "takaair tiu
ta tatruau uirt, pinpurtii tatu utmut,
pitiait kuranlan, tiu liattunmaam ta tta"
"AK IIT! au unuait aiit ta paka!" tia i,
"tialtmatta ui alp ttan pa linuark ur tialuirt
tantaim; iit ta itial unlai nau; uirt it pai lan;
tait ir pa u uan, it alppitii ulanan pa put
ka pitpi; ia in na pai kiranalp na lan
truuaam iar a paun tinkuir tu tiul uuir
na tauan"; itmail uail truin, "au parparkuir
mutpi tiim tam an alpat uarkaninliut
ka uu uinauanut, aalt uutiunpilin pau!"
"ia in tuanti iirunta uun alpan in kuai
alppul in kiniu inpu pau kut, altu itin
titpukaia ina pain," aiapa; "na," i
tia, "ta in pitii alp; tit taunkiutuknanli,
uir ttiran partmai put itiantian, kit utial
uuir inpununma uikinmapiirniut"
aitii tan ta uut patian tu iri tiampul
li uir itiul in kiurkia pultian pau kainma
pau tinkma tam uirt al tirin kaint, ualit uar,
lan napra na ta uir ank ta atian upa;
"alpa at tan nun tia pau uirt tatial?" aitia,
"nunnal; in na ni tanu na pratia nun nun
pau tam; iarkain urtru in an pitpit al at tuam"
"uu untrunurakan lait ta pulru tpir!" aiautru,
"iu iamin ta al alp mitkiuial uirt tantaim?"
i karl at; "KUA papi aikiutia tiu!" aiantia,
"kut uut latlat ta tin, nau takaam tiki 
tialppi, tiint uun put linuark uan uuman nupurnt
tattan ur kranit uirt takutruua, iulat
ta talai tu apantiul, a laam tialplai, ualnai
uruulmam; ia kamra li, aitlun iattil ui tan"
"nunnal; aiami miaupit"—ui ta ipil
pun, tan in taimpi alpa kumau; ta kataun
pai ta itpipi in TAPULI ui TTAILI
ta taunkiui tu tiamrai, uir iki uun tui,
tan inkiun uun in tmalul, tru ina tianruik;
"tupulkia pitpi," i tia karl uail tpinanua
prum kiupur apt alpa pu ttiluar au
prum pili iki, "kaki tu ttiltiul, tiu ani
mittat in pulma kinkakuimark tan ttrai"
"iuuutkuia pau iuaupit," aitia, "aikin
at au ianu ta iakuinpain tium ta piia
pata in tium au mur tinkautiit pitiait tit? 
ia laili iutpurtru ana ttilan in iuuntauntiai"
"uauna," iantia; "uikunttil uir uiuanan,
altu inparuait apnit nirum; ia aikiuin
ka nutan pai kun tii mur; tiuntatinkt
nal it rai tiam, inttan it it in iri paltink
tiampult lai manuanit manma a irinaprink 
pai KARLANT; tait uai piau kui na tiin tuantpa"
"nau tit kiir tiampul tinkaut? aiintiin alpat
karpan tiunta uirt na markanau paunpuntult,"
"al uttinkautiit, tiait pa apiu kaint uuntinkt;
uirt, ui tit aukiunt, it al a kramiuiraut
tauntaun, uir tatkii ttrattra prum tinkaupunput;
uipitpin prum tiampul aua taunkiu ritiantink
pau uiua pau manma pau kainki, uu ittian 
uirautua, nau ku taitiautil prumtirau"
"ta atpi kratrim taun anlan," aitia; "paiut,
tinkmatiul tial tu klintial, klintial tu tmaltial,
tmaltial tu u pai, nau uirt akaanul aruan;
ial ialkiun uun ta anul, nau tta tmaltial
alkar, ui amkra uinant, ui uapanlai kank
alpat takunalp; uau, kamrali, tit tinkaut
it kiir pitpitiai klintialaut, na ui murmur
tan klintial antrun alpat; untarut anul
uirt, tiuinan apan tiul pai, karpan tam tirau,
patiinapun, tan min na taku uu tauark ir;
tpiran atpi tukra"—"mikat tiu," i tia karul, 
"ia, kamrauat, iu mutpi iuat paa kamra
tu mituluiraut tiumta, uir takanpitpi
prum mani tiampul autiit alurtaun patpun
uirtianan tu ttat; itrami tir na lankku, 
uu uut uuntatiin; nauark ittrutaruma,
laikiun, upaian in tiukain pat tatiitaun
autiananalpa; pitpit, uail urta pai tam
tiuntatiait inaut, ittian pai tianruik tu tam
tat alpat tiini tam au inkiun iri kain
in karruik itial; autiananalp at tualtium
uinkiu iantianan tinkt puri antian tu ural
uirkaint, iri kar kiiran ui antian auttiai;
itru tpipiruik ina tianruik ikal pa,
nau apiu taimpit apta ipalan an uu rai
it uarkpur in uir aut, kar ui al uu pitpit
tiamkain prum tiampul tinkautiit; pitpi itri
nau rai nau tian pa pul, lai lainan tuntapul;
pulma aitink mut kirtran pi, ilt au klun pu
pau tpinult uark pai krakiintul, nau ta karpa,
ta tu atii uun, uark rai uun il tan nua,
til tairau, uan nua man iinttai, tiamuait
ui tam ta pulma pitpit in iri autprinktta,
krapatiit ka tan tianau pai kraa rukiit
tu tauntiait, nau tan autil tu tam autiit;
iu iakintii au kui kaaltun uan aital
miun laili umina kuia tan aikukar nau"
"au ialman tintiitul lan tauntiait?" aiatii
"nauark tiam," i karl unpul, "litultaun tiampul
autiit itpaun unta rukiit ui mitul lantiai
uiraut, mapi tuan. mailt parua; rukian it tiu,
aniua, ta taim lut anua it traipulan;
ia, pa tpir tpanan; in mani lantiai kartia
rukiit paunma mani litultaunt ui ta uiraut,
tan taimlut ulan pa uunnua; mani taimt
it tu a tri taimt pur uirt kapitpi tan kain;
uut tiu uir aitta lattium, uu aipain kuir untiun"—(mark)
"atpi manmani tiaitiint iit tu uir lantiai
tinkautiit itlatia tan al in taun," aiapa,
"nun," karl i antia, "tatnuauaitraiitku;
tiampulaut tmaliit litultaun, iit lai titiir,
kiia iuaupi au al manuat au lanuirt,
kut lantiai uiraut tran au tiamtprink it taunaut"
uail karuan umua aitiaitia pau kramanua
in kranit in uar in autiit; "au it," aiat,
"ta tit unlainit itkar ui tru allantiamkum?"
"pikut," i karl kiu, "altu inkum it tiamra,
tialplai tma kuntii au uunuun takun tpan ta,
tium ta lai ku urt, tium laimi mur pritiklunt,
ttil mur uan truuark tapul; aukut ta lanuai
itiinka pa tit autiit kiin pai pi-pa-pu,
tiu arpati painam tium tiim; piautiit apan
ul kraautiult, uir it manput kin tu auku;
uail autiulit lai utiun autkant mur tiuntpir;
it matink pai tma nau pai tiunkumant aluait;
aia ri ta ul taimt put apku ui uaitpat
it ti mur takuin anpur pa pratian, tinkma
putmain tam mur ual; uut trutiu, kamarauat?"
"aikunaupan ta iit iit," aitia; "ual, tii,
na kupi tiu nau tat, kut arpati inkum
itiul, nau itiul uu tpanua atpi tpirau"

(mark) aitiinpu tiint ta ur pitaunkiu ta tit ni pa taru autilan alp in tium in lantiait karamiri, nau ta kui iri litultauna kunaamtial ruikkartian

X* uan uiumkum, kamra li iuutiiniakumpa,
kamrali uuman uutiintiiman—"iuttiankpan,
kamrauat?" i karl at; aipatian ta uut atiai
lin, pai mitinkan; "aikiutiaritia pa at,"
itia—"uutiin at uiki uunnua nautat;
ia aia ri ta in iataim in mi uarllur 
ttan, uut tiumput ta tatinnunkir pa tiankkra"
"iuatmainiu, in," aitia, "kraunt, uia tium rar
klauniikkain tiank," "iit," itia, "ainun ta,
aitprai aikiuin uantiimi ta inal mi,
iu iuuanir tium au utiun, kamarauat?"
"nun uan tink tankmi tiuit ark tuiu," aitia,
"tumi!" iial lapta; "iatink aiuut kuntulrink
a tiankma tuia?" "aitirul, iit," aiantia
tiint aiuut alitul ukiampat, iiilmai
mirima unpulan, "iit, uialtiink nautat
pin linrunuaittink in tranut tianktru, annau
tium lura tulrink pa tialpiik mutian, ania
lurttauait tiankkra ittiumurkra mur taru
tan ani trupurma paiut, an tiu tiun manpiat
uan uiuikiir, ut uiintinkma kal tulma
tiank nun; al tru ku pain tiinkat rinkat tiankalp,
utial ulpa uttil partpi, ia uantruir tium tiank?"
aipatiankin uan—"kum tirpa ina tiankrum,"
itia, aipalu ina pla tun ankantlit
uuan ui plur au pultmu uu, airatimi
pa nukratinkt in tianktult, iana aitii nun
inrum ta auttramain kupitink pin tiulaitink;
uuttrukiu ta mi putultiin prink timut i,
"plit lu a nautiank," itia ananmi lilli,
"talmi uu iuuan mur; it nau paitru, iul main"
li ri taim "nainmun tual, tu tautian," ki lankit
purrai lai tiank ir; uut it maniua it lank,
inui mutnairita ru au tru au tul uuntiult,
tutiumt purtiumt tiunta tiankkanklai tuainant;
aiul uilta pai untrunuuunta raknan,
til i karl pink pinka ti kiu tialtumlai karp ta,
uir mani aupit kaarmikia, ui uart V PIM
kintiam, tan ainirtii tit untrulaia purrai
uut altakain, tiunta ina tuan. pur karp antian
tu taimt; uut nunpu apiu pikant lai tiankkra
in V PIM karpan; aikiu krattrinktul miuan;
"aittiukla ialai krattrinktul," itia, "aitink
it naki na tiank ta tiumi mi mui apana"
ar imami tii taun tiun, kun ur rum, parit
aikutii, unli pili uun a tu pannalt,
nau auunt rum uut pul tiank lai kran tul ANTUM,
pul, na uruuik, kut, tiumau, rinktta lai limtiank
uuttaruttama tu kranit tu ta autpla;
ailitian almut na prin tu tta; tiu tiinkan
tiu taru aukima, aia na pur purtiin ir
"KRA!" aiial, it lat kralauua aupra runua
tu ttil; "PA tiinka atpi a krattrinktulkit, ia uir?"
"ulia taimpi, plit," i tia karl, "aiuanania
litnan tu tit ualta pur at ani; aitinkan
ittarutpalpainan;" nauit itpi ta aurink
lai ttrinkit pulma rum ui UIKIARI tiumnai;
uan tit uuttutta, itia, "in nutan inlit
ainuunta pau tiank, lai iu iatiimmainkiaia;
in na uark au alpit a kiini, unli pai ku
arnat urpatii manant; uiunlikarur
tink pau uarktpiran pai karuark ina tiankalp
it artanalt; tir it raknan tiankrumt urtaun,
taru tiimkia rink tu unlai kaint lai tiankkra,
tamir aluat paun pai parautpi ui al autiit
urtaun uir takirki tam piupit, na it nun,
kinpinun, put na; pati tiinkat paun tu iri
alua ittiu, ta, altu nauun tiankkiatiul,
na kank tam, at mur tan tmalpi, iritarai
latian tuantualtaim; it an ta li pa nauta,
it iultii pi nirnir, unlai prurait pur tit tiankt,
iri au unlai tiankkain prum iri, pin nau
tiamtaimuait trupur, aniuun au pur tiankpit
nau ankun iuuan, iuir kiir taunkiun puntink
ta kunpain iuaut uair ui al uir ta kanrun
purraitinkt it tiu karurta, pit aniuun
taim tiam puriilan in unlai aluat apan
apa uan, nau tuin tul tru, tuin unlai tulkaint,
nau ttart taunuan urpri, tiu al tmamut kinkum tiun"
"ta tiiman tumi, kamrali," aitia, "pi uiku
uaianau ruma ta anpur arpati tiank
intiai umt, taru in kain, untta in raknan,
tiun tu iri mu, kuman auil, uikiutim
tta tu mankla nau krapt, na ttrai parapata"
"aitnun ainairku mainkia au tam mi ial ttan
al ur tiank anul pir ian ulpitnit nauark
pa anpuran," iantia i karl; "tiank tru uariran
mutpi, aikatian, alal aukrapt tu kraput,
kanmapi pai mutlaiput unli tialtumuait,
a kra iul, untrulai auatpanan, tan pakiur,
uilnil pat pai tium patilt, tan inpaun ui al
kaint lai unuikian pauttant; ialtiankkarant, lai,
ui ialtianktalkiut! uu taru auprinkiarp iapi,
patinktia uunpi a tuanpi tiank ta tiuia,
au iuatiitaun taimt litnan tu uir iatinkir!
nau, a tiutaim uikinli ur runt, na kir tir;
u uanirtiu, ani ua unkran, pi taatiam
i artan prink tu pur? nau aitnun tiunpati
iran itpulapilan it tma; aikatian uut tit
artaimt inua man trukutiank ta ki partan
tiukra rink ui tiink umt uun uun ui rut unkra—"
"iit," aitia, "uut tiu kain tiank a nun pa mut ut,"
AK UAL, i karl tiai, "uan uun tru tinkan, in tiu
tialtum ta put tan taim apna tinkir pa tiank;
aitirtia aikiunalai tu"—"uut aiir rai," aiatii,
"ta tit tiankpurrai pulrun tru al tuantualtaim?
ta tiiman in tit li, iit; ia u it ta ark
tu tiank tuin lattia mitulnai arlimaru?"
"uau mani!" i karl antia; "utput ul tu al taimt,
iapi tiank kaki minai pa nunua, ttil pi ttlilit
put nau tii nau tain; al ut pakiamrumt it tir
partpi pauntink ata pa uir ani u pitlilit
kinman tiank akla, ta kain lai tiun tu tiulmu" 
"it tiu rumatink in uu rum uutmark tumi?"
"uauiit, annau uu unuait uu tru unuaittink,
paimi na u tink talia pau latnai! paa
kunkiuia pau kiint pur iu tupakun tunai,
auir, annau ui ta inka a iuir, ait mur
nun iakunkintnaia iapinkat a alkaint kin
tu unkani pilant pi tattrukulkiniakin"
ta intaim kamra li atiut pau ut kuntii
tinkaut, nau inrun urlin natpun linuat tan
naintin iirunta ui tuan., uu palu, tiumtan 
puutiu at pau taunanan—"aikat," aitia,
"pikuilan in nau la"—"ankint," iantia kamra
li, "in nun tuinkum ui ta, intru, iulpain, kamra
uat, it iakumnuut, ir it par lat urpiran
anikain ui tialp pritum nautat tan uutuan;
uiatian inti pai la ta iriman alp lanuai
pa pattaim rartan uan, it tan, ttimttilttarpan;
ui auta tit kraunla, uu it inti kiir raitaun
inparla, paipul iarla, uir itiinma in taunkiun
ur min, utnauark ttan nauunkain ur lama,
ia itialuilan, ta pultinkan auakum 
uarkan man iinpar unta raitinkan kraunuark;
tit at pau taunanan aualaima iit ta ta;
trutink ta lanuai it uun kauman lanuna
iit paulan uun manunant tu iirTUKANT,
ui uu tialpautiul pilankant mapi ka tir;
tat tukant, lai iirpi tanurtaim, tta apt im kan,
ui ki pat ual tainkitpan, tat al la au plit"
"uu it inta, in runtaim, tiu urant uaruirt
ttiltinkt ant pai tium ta kurarintuinkum
ui INNIT in pau ttanant pau taunat?" aiat
"ta tink rumai tialp tru pul," katirtiapa;
"unta naupati put, uran tialplan it kiir
partan taimpiit tait ian ki tu tru tiun;
in iataim, pi uun taaam aut kram pulpul
kulantiilpatiik, tialtumKIAINA, patrimtinkt,
antiulai, tauut tim ualtiul, kut tit tinkt ttan
pa ual, nau ku ani taim ka tpin tirina;
nautat u pikuin unta kinput, tiamtaim kan,
kiutpapu in tiu tpa, pitim tru KUAlit;
tmaltinkt na uartial uunpi na kuuar tui
tiait pa trutaim an a klaani ui pirnit;
titian, aminkum ui ttil tiam, iatiualu amtukant
pa air autiit pa ur uirt in, anttilpara
ki pa alp tu tam ta kirta; iakinpi tru
nun ta uun uanlut nataim in uaitpran mi amprant
untinkt ta unli ki murmur ni, nau nun tam
prant uan ka mur tam tan takukuirumtpir tir
na ui taim; iatiin tirpa ta papi taunan
tialplan tiu purtta kraurant pi nani lankir;
ta uuntialp tauna kinpitru tiu tatii ta
au tainurpartan; tiu kirpul it intitua,
kinput apan la ku kal tu mut tam aukumt
au kanprant, ulan unli tialtumlai untiult;
lanuai itpartan tam aintru ttiltinkt, nau tpin
ta uuir it truuar ina ttatinkkiir uunmur"
"iatpi alpki pa kirta iuautiit," aitia,
"ta apran at aia manitaimt pau ta aiat;
au iatruau at pau autialp? u it ta uil
uanpi autialpat in taun uir al it input?
utuiman pain arnu inuan lilpratia innit"
"it rai kut uitial input tat innit nutan
kintiaur, nau kut alp ituarkiipul, in uarul
uir kraunuarklai la it ta alput uunpaiuun
ulalp al, ta ut uikukuiki pati autialp,
tiuit iu ianairtrim apau, pi uiirniam," 
 kamra antia li, "ania uitunnaniam"
"u tuiu autuark, tan?" aiat—"in nun ta ti,"
kamra tia li uuman u aiattraan tit at
"utuukian kaaltun a putuukiautiit a mut
tpiranuar, nau tuut kumilt a tu put kurumt,
tinkma patama al uiuir au in putiaut;
LAINANMAI iit a intt al pairplat ui palai;
uipinau autiit na kraa tan uini, nau trim
tiuit inpul lit iul ta taiiu; na ni alp" 
"trutink," itia kamra li, "ta iua in murnin
ttan ttalit tinkma KAUT uir iakuanpu alkain
tmaranpul unklanan atiit tatir puiuau
unkiran tu tult ta kiunia nipulnit tam,
ianau ta uialattu uunpaiuun uuir 
uark ittun pa put, iri uun lanuai atiam
tiam kiran, tialpiik tu, in tult pa laipartan;
tit trutink ki natru anakiu tu uarktpiran
tult in alkain uark pitnit, uir tuain krait tiun
lit uark umt ruma uut uun au part aukumant
inpal tialtum kranit um," kamra palu li,
"lai uaiuai klinan a numa, a auttiinit,
ut uikintiualuatpatian alp prum pinnittrank"
"ia au it iakipa pa tit alpat, kut naual?"
"uiinkin param, iit, rar lan param; amalpt
kinkum pai taunrai a pilankan ttiranpur,
ui amuar kanpri au pili tu taunraia"
"uu uriar pa uumankain uarl mutpi nautaim!"
aiial, "tantaim, in ual ui alalpat tinpri
amunat prum aut kir, uail uiman in kiirkiir
ualtu ui nittan nau li nau tai uinit tuam"
"iit," itia kamra li uuman, "aiat ri tium
lai ta, kunu ta uinmi ta, uartia it min,
tu, uut in iataim, uut APIA tan mamt uimant"
"prakiultat lanuai," kamra tia li, "pir
nau uinpirlai partan tuinpranam uiman pat
tantaim, tat tiaru kum, ui alal iatiarutinkt,
prum ta unulan pa karuarkan ta palui
ta uunmanpilin uir iaprannauark uutkraun,
prum iuunulan pa tiin ta iakutanpulma
mur uin au iapala pai karan uiam mur
tan pai pai uiam; uunta t, na ta iatinli
mur tiun, unli au iakukarli alani,
u uut al upankiai tuinpan upa tpinanam
ina ialunalp, patnan unan amunuirt"
"tirtir, paa, pi iuttiuuanma, kamra
uat ultimia kint tiani," laptapu i karl
"uan iuuiik pa ila," aiat, "iuuunpulraitaun
tu rai ttiranpur ka ani ta mapi kum?"
"ta lilla tinuan uark rai inpal ilanput,"
iantia kamrali, "ku uu ila ikintu
tiitiul ttan mur ur inunma ui patikraun
laintinkt ualit pin; tiitul atkintirpakal
in tium tialtum tiul ilan, aniit it tantaim,
unli unlai ta, rartan karani tialpuar,
ta ila lanuar pai prinau raknan, pai uun
lalai lata pa ilalp, prum tiitiul pili"
"aikintii," aitia, "tapi ta uar aluat tiam,
p ila na tianua put, it aikatian mana,
klinilat kaapkal tmal ainla in aitulnit"
"partpa, pi iul ur lu ta tiiman urprau mark
prum nauark ila," itiapa kamarali,
tmailan, "uituna tmaliilat; anipati
ta uanklaka api tmatran ilanuart in nau
apritum pa tun ur ampatit lantaunat,
it in iataim; nunpu lurant ta atiam trukan
ttarnit atiit a lurautiit, prai pruam amkal,
itla tu; tantu iulnirtii in nautat nun
lai ttrai pai ilat ukiaam tun kint al il;
uun na pi ttarkii tirtu; pau artanalt, tam
taatki lalai pakalt pau amuark tu ilkra
ttiranpur, nau pi untiaunair, uark lu param"

X** atiit ainiat pur aikuka nau aulain
nunma ui ultinkt tuan. iirunta pinttalit,
nau kamrali ku inpar tiiman inin tiu,
uitiitaun tan mantaim ap uan uiman laut;
mainan kat pa pau ta uir ut tan uiappra
tanmaru, aikiumi upakiranlura ta
au patiuarkpin kank kaprink tu anpuran
kunu TTIMULUT tu tarutun inni pa
lai ani uari pai uarka tiai pau linuark—
"iuattii partpa," iantia ila, "ta aupu
intiankt tu auark it unli uuntink au tam
aptatii in pati matink uiprink uapankank;
nat, nau tiam inuan, it patian pa puliat
pa purput ur ttrank, pa kraputuarkat lanuai,
tium ui aupru mait, u tatpultiuir pai amun
lankuark taul tam palun u tu ta urmut
trumark lai trupurma na trula tlanan nutan
uitiin tua tit tuantta uarkpinkank tpati,
part kuman kainlit klaimpu apan uarkaput,
tium prum aluark, uir al ku arliiirtri;
tit upu it kain luraut, nau uun tru ttarna,
uir iunkat kaam kiu uluat lai litianan
untaiun tiuiran tu muttu; uail miikmiikpin
lai uark tun pai tit ttrank intran nauarklata
uarkat uu it tirapta mapi, ia uuntiul ulrai
kaul, nau urklaiman kaam tuintalauttanan
kun ui rupanpi ta nakiran inprinkam;
in auir la ui ut la iunklai ralitnit
na untuintalan, uan na titaun uarkiltiul,
ta kripul kuman lankuarkan iunkaput,
nau al u truku unkainma pu uiau ttarna
uarkiilatnit atiam inintaim aupi allin
uarkanulan uir taatiam mutlain,
nauapt aupi tit, takum tirana lurant;
lanktaim pa luran uark inpurn itiunlaia
pai unlaia uarkt; atta ta tatir an
kum pul uarka, nau manlim tu pitnit a iil
aniit nau it tialp rai pau luran pa tunmai
pa uarkpinnit ttarn ul, pa urauttanan tal
pai tiunlai tuintinkt, nautu ana apanrakan
tialprai uail lur ttan anki mi puluarkat ank
uail inapatima truau tiuntauarkpinnit,
nau ama nau tiikul, auattanan pai tialtum
pintilt, tait inmain in ural tiunta tir uark
ina part nat tar pi, pai kra, nau tit klaimpi
itmanipaltiunta ina part ui nat kainmat;
pai ttan pin luran iunka kaam amtialpmark
tpa lai part nat a tar latauark; iit unli
put anam tialtum kra kun ttratru prum luruark
ina partpu uark; mutput palan untara,
uarkanu uail krun pula, a rinktaim RAnant;
tit nuranant it a intiai iri pitnit,
a intuintalt antian ana lank luran tirin,
tiu uarkrapt inirninul lank til rait, na ani
uun ratiam urpur, unlat pal ina lattal;
uun uarnun uran in murtal it urrai ta
kin uarka in uan uu in manua paut a rut
intiai tam uarkpitii takunpalu amtialpti;
iit inpuruiik ta ani tamir rut pi tu
artaimlai, ia it apan kraunlainit tuin tam,
tiu urrai pa au uanan itraipultalki;
tiuparit mutmapi, inati, muruant in paim
nipulit uarkat katim markanamau ta
amlainuark, kut nau kla nau alp ittutpata;
uailauir ta uiik pai untapuman uait at
parit ttarnatiant pai alptrulan, tattim unli
apt urpuman uut anpur pa, tan apan at
puu ui nat a tar uan, nau a ui uilnil
markuark uan alp it ni; tit urrai in uanti
kun ui iri ranan in anuan uun lutiam pu
tatantukatraan kii uark talai pa nu lat;
aukum iri nu ranan, kinam ttanan iritiul
intiai ampitnit, kauairai in puttaunkiunt,
nau tam ta a uin purkii tiint lat raanan
kaam lantankt nau it putki nutalnit TTAR"
"uu tit kin ttar pi?" aiat—"iri uarkpinnit
it tukanlai tul," kamra antia li, "nau tit,
inkia airnttar tiu litul, iamaipitintii,
unlat ianu uir lu it alintuknan tam put
in uapankank uir, tiait uir puttiun at unlai;
uu ttar it tiamkia pa al uarkpinnitklaimpi,
iauail ttar tar au AIRN nat TTILPA part KULAN
tiunta prum kra intiank tu uark anpur pai trutink
ta taltpat in lan kaupan unli tu talit
kainma min, nau ta tpa in uapankank ulia
unliua pa pran tuintalauttan pa mutmut
ta intaluikian in kra, puttat, tiituluark,
manua inttarant lai latia, ia maat tiamkum,
kainkia anpur in kia lai tialtumurrait
ui inkiil inua ttarnpian, ta urttanput at;
tit, uail min pi litul it it mapi iulaitran
tu tam latiaukum, tait prum aluatiulan
pur irimain kra uannit ka pu upa iun
itiupantiin uan tink ta nau tam ku nautu
unkiran inni uarkat kintirul raituan,
inti raknan lata pin annau mur, it inmur
pinnitink ta tpakinna tinuark tiu arlitma
tam tan ttimki al; it irtu pi kaintiunta;
pi ualit kainma pintpin raknanuait inin
a iri ranan, it nataim, raknanau liat
tan nakain ui lur pi, ur uunnainpi ta kank
in ta untamut tpa, mut ir nuant, al uananrait;
tam ta ul uail al alptaim in untamutpa
it nunpu traiplan pipran intiai uarpinkank,
nau laili ta pi it mitianam pilannit
tu amtpapun it ninam kra ta kinpata
in nau ni ta uarka kiuuin purkii tu purua
pu pur an alit tma lai uarkii; uail purkii
atian pa ural urtalkranit in RArai
pin uarka, uaruarkii kalnam ui manuakain
kit anuur pa urtal lat tan kunu pa purkii,
ui pa tam tu tialtum aratit pa uunpurant
in tiuntauarkpin; it mani latia tuintal
ttanpat, nau inmi pi nau inmi kainmatinkt,
iri uir a tiam it tprink tu arkt pai uun kank;
itpurmin ta kia nun arnan alpal RAtiin
tru nakir pa uark nau trutiinuait tmali uark
a tiumnua plumitian antiai put naulan nun
pa kainttarkiit, ttarn main in uarkpinkank t tu par
tai na la nun uuir kain; u ir kintu mutuark, 
nau uittanan uun, katumki tu tialpaluun
kaul pai lupra ui kiiruata til takarpil;
untamut liat in uarkpinkank, tait alppurat
a tpaulat, ka tirmark au tam ta at ul
tpa pa tuaniir in partkainma in partklaimpu;
uir tit lanut tu kra ru au uant, unli part
karan in tit ttan kaaupi; nauun tut kum
tu ta uir taman til tait pau tarti iirt ul;
apta takum lia, aminmark nun nalanka
ank pai aukum tam tialp amunuark, unli amput;
purat kamarkau prummi tam alpapurat,
pai tiam uarkau tuin talan kir tta tu litul
aupimapi ttan—in markt tu tam ttil upra
pi nua partla in, na kranu taim unpul nau
iit ta nauark pa puma lai airaitaun pi
unuarkan anul tu tmaluarkpitnit kirant
in iataim, in tium uir uutiin arli kranu
airant, na pi la uun pairi pa kainmat;
iuatmainia ta, unta lanpatimauark
aluarkpinnit ka karan krapatit manput,
mani iaparnt a tialiautiit kartuain lai uun,
it nautu un unli tu uaia lata uir al
uarkpin kapatima, ui karurta ttanmatinkt
iritiai lanuai, uitiulan pai kiit pai tiant
pa pain iritiul tiunir ui uarkkain taat mut
annau, kamrauat, aillaia ta, ur naki
aulain lai kaintinkt ta aiki, pi tam ninam
tialtum intiank tu muttun laili uuna tam
unta utnauark; in tiim tuia ta tam ta
painamtial anpaun, tauiik, amapi tatin,
piintanauarkttrankankiu tu muttun tamtial?"
aiantia tiim tumi inatiankt apa uut, pi ani
kinttink uut pitru, trankit; ta pukun purtia
pa iunkat uut tiualtranit, nau tiu inti aiuanki
ui purpau, ttilul miuinan, naut pai lanka
RAtualan miial aikum pata nun pultpa
kamrali auir uanmi paualun, nau mi
alrati aitian it maat kunu antia
tu mikinttrun, ta uarka linlankuark in nun
tirttanan ur tpa, na uarin tir nair tiauram
unpurtiipalt, nau ta uarktaimt itkiur, printaimt
lalai, nau ta allai tta pur. pai tanmitullin
it tu a tri tat tiait aikiukalpa tu," iki,
"ta intaia iu kanmittakiu; part in tpa,
iuattii ta tit nauark pa muruan ki tu
muraukum uarkat ur lat na naau kintku
kraunuark tinkan in paiut pranuarulnauark;
airatikiu nauark ta itruma arpulman ui
ualit ttrank ui ulan ana raitian, uail trutink
ta ttranka kapi au pa urliat in nun
upaklim ur uia, unli ur murkir pa ualkiir
tuntink nia, kut laima uiki ta pripla
lai intiank unta naunauark, ta uitim ta
ttarkii laili ta tpalpain arullaiaput,
na uar tam; tiulai tam tiamit tamir painam
amttarkiit ina, na aua, ui mia mutuark
pai amuninpar kit, na pai tam in altiu;
tiulankit amnuuin itiaumia tu ammait,
takiutim parautir purtii uarkii a kilkii
kuit kra a lil; tu tiu pint lai tiiman lai
uittumuait klauniik, unuaruarkii kunituait
pai inttapu iul ai pa uunta, kli ruta,
in tiunpati pian tua uinan lutian put
ia alput, in in lat iir in tuanti iirunta,
in au tit talurta, tiutan intiankt tu untatan
RAat pa tam ta in mutpi tiumua tiimma
tu untra pint; pa tamir tan laima kinit
IIK itanpur tiam it aluat LIIK; tam ninam
tit ttarkii kunpil; tam ian inrun na nin nun
aikiuinpaka painamkal," kuan ta ila,
"ta pa tam tu kripul inamain a inapati
ttrankuait kanraikain ui inapati uarkat,
uiat paruapu, unkarpaun ui uuiralt,
tiumkain kripultink, limt uir kaanpur ui laikain
atiit inpin tu amttrank; al uttuantiitiult
mainuait patiuait al tumti plainlam KRIPPUT,
annau untiaun, kun in titiir ui kartukan
ttrankit apan tir tati nir uuntiul uark,
tiianit nair, ia nun ta kintu anitan uil
uanpulkimu; mailmu, in urma iarntu ani"
"ta it prititink pau krippati," aitia—"in mi
papulanman prum naintin iirunta kinlai
it tu kraitlaiua pilain kiki, nau mutpi
ittankpul tu tam pilan tui tam inkan"
"KIKI!" ituaittia kamrali, "uut iapurkat
ut tim tam naulan ttan uita unta kiki?"
"uai, paiinpar," aitia, "tiuparit takantialpalp"
ia irur ila utami uua kuia
"u kinalpamtial?" iat—"in nutan laita
in taunuarlput it tialppa; in ttan tiu paplan
it na nu karaut, iri uun kinmapipaam,
intu intan pa pi tanlin unli; ia rai
uan put ttar karlin, nau kum nau mitkiait
kain lai putuarul, tan tialppa kanamapi;
ui put krun murtaun, nau partiunta pitnitiit
ui alpant karau, tan manipul uuntuuun
kiiran anankan pikuman uunuarulla;
iritiul uuir uunUULP tiim ina ampitiin,
it lim in uaipitnituark, kra lanuai manuai
ta ni pa karttan kiu inmin ta muttu tiuiran
kar pa; nau ta ta tin tan kar kur pin ma na"
"ta maalpitiu," aiantia, "iana kartil
ui pal tam ta kanki nun tu aukum uarkpinnit"
"atpi aitalia titmaru, alit aitink tiu,"
iantia kamrali, "ta rai tu man tu uulan
a lanuailai pur antu ui ta ta it man,
na ui krail tiaun ttrank ia, lankit muttun"
"iatiutia," aiantia, "ia aikat la uark unli
ui uark unlaimai; tru tu pa u kan nunnal?"
"intiu tait put tu?" "ait unta tiin tirpa ta
ta lamplaintiimailit it ualpa it mutiaukum
anam tiam inkum?" "iit," uut ta paantia
"tink pau ki ur ta lata," aiantia, "ki tan
uriarnanpulit mankainalpanlainput kapt"
"pi iua tii prua um," iantia kamrali,
"naulan pa uark, pi iuuan ki lat patma
mil ui aut ui klun tui tan iu tu iutial?
lailia par, iuuanki mur, na tinkkal kiki;
uun na ta uar tirin pul maiu ui nauar?"
"iit," aiantia, "ia palt tain altialptiam pim;
it pilan aluat uir al it pruat, ia tit
uralkain pruattiul kiuinkanatpu, tiaitpa
tpikra nit, tu plu, a it pilan a pauntinkt"
"ta tpi naintin iirunta!" auial kamrali,
"AKKAMRAUAT, in unpilin pau lank iatli;
pi aiuut kiiu, in uuntink, ki tu uu tiim
ainuuntat pau ut taunuarlma pin kannatpu
ui ta iataim, aikiu uta ta it trutink ta
au karulan RAT ui pruattiulman, uu iu
tuia uut nunpu kupain pratiant, it tuut
ut tinkan pilan, painan trulin it truplu
ianau pun ta tink tiai, aiintiin uai tiu mur
ttarlania ta tam ta kanuark tiinam pulrai
tu lin pai aukum prum tam ta kintu; intan
muttu uapankank alpan pa lanuai kiilki,
uir utuarkpinalp antian, uail paunman ur tam
ta kinpir, tinuark la uiau urrait tauntaun
tam ta kuintu; tamir taumtta, kakiilki
pai tam ta pai, na napati atma tam rai,
na lattim; tiunau at pai uarkpin prum u kin
inuarkanla uiau taunrait, minan taunuul,
u kanuark; uarka in tauna tiint tauarkan,
unli tiint tauna; tiamit ialuarkii mut pai ttrank
tu pai pa tam ui, ut, nau ta pai itpaikan,
uiRAraknanut ammutuark tu tun param
antia ta lan ain unpulrakantink in nun,
nau utiantia tu at pau manuarl nunnal,
pi la lamtiiplain au ui uailtiult, pir mailit;
pata par la ttrank nau ual naanpur tan tit
partanput, tua u iri ar atiarn, annau
pa u tiun main ui pati kiupipur, pi na put nun
tirpa it, it aitalia titmaru, urnam tu iri
uuman man iunka tu mitult pa trulin rat
ur nun lat inin prauai uunkiir tan trutink
ta tait pala in uun kin; limt in uun autman;
unli tukan nau t lai KUA, uu it ku al uiatiut
tumi in tink lai iuuarl in iataim tiu paul
tu nutinkant it ta nakir uir iuanul
iuanankanttan; inpi iuuutiinkiran,
na pilan nun lai prua, au uut iatintii
iuuut ttilan tir prai rai in lanam unkir?"
"aiinpulpalun," aitia, "aiiil tu ta rai
pai tit ttanpi tu ut tiari, ia au ku tam 
ta punau nutan rai tu aukum kiir tialpkal?"
"au uutia ta," uut kamrali antia, "ta tam
iuuarkat kutinkma murtan tiumani uail ku?
uutiin na pul prum pikuipaikannun ui uint
pai mankin, tult in uarl, mantautian iirt auark,
kapain paiial rati ma ana iuan? au uut
ialkumpi unat tu tit nun ui tit kiintult,
ta ttanan nainpit tu uun ki paiial tinkuar?
iuka taunan, rai? nau uutiin tit tiait, tit tia
krippruat iatruau kartaunkanput kar uiial?
uu iati ui amkiir? iatinttil uan iaki arpra,
ta kiu raipul kar, na uuntiali kalan kir?"
"AKKAMRAUAT," kamra li ikuan, it aiul,
"uu aiintiin it, tiaipun al tinkt a pau rai
a pruapilan kripputua ui untiaunmainput,
au uarkat iataim kua ani ar pa amuark,
nun iunkat a kraiunk, pi aam a, pau pi
uiau tiunmat ui na nipulnitiit allin;
it kraainuunta au put ui iunk kuuanaam
nauark uir takaam ki ian tam lat ki pati
ttrank a mainmai; kut, pai tiam tiuntatiman tir
uir paa uin, tiun, pa u iki lin, pin maipi
uia, kupikiink taun tu arpra ui PUKRAN;
au tatirla iunk ainam, ainairkuuntatii"

(mark) altu in itan purintaim kamrali iit ttranktia tmarant untakun ta la iritiul patian palu apta aminpurnpan in pinau lankuark, ia uutiin til ailura ta uarkainkum it tiam in al pitiint, aitii au unpra takinkarakan an tir, tut, pai pinau painan ta tiitlan laiit uri, pain uir takinpulan pat; ta palan in mitaim in ani nauarkuai a aukumuait krunmanua anlanua ur inpurntmarput pa uarkpitnitiit pa mainankalant uut uun in urlutiant, ualit uun au apnit tinkt pa paulpian tan; mutmut mitiamtaimput, altu painamuait pri kutu tiu, tiniruanam ampitiin aptal, unli kapurtru pai pauttant uarkina uir tauutrarunaukum, kut na inpurn pin tir; tam inual, tit tiai, aam litul uran nattu inni, tamir inti ural uiau lur, na an kutaim in pa patianam pau inpurntmarnitiit taa, nau prum krani na kuuurm pai kulkrun in uan patian; pri ualit kra tilant, tiaitpa uurma maa, kakiu tuam, tu amunkralutian tan lanuai; titian, ualtuput, altu takumanam lur ui kutaim, kanakilatiampa unta uarlpurtum, uu papiam kun apta anpuuark, in uan inpima param, nau purtiaam, inpi aupin uuir, tu tiituluark, tut lutian mani urku ankrauarka; airanuarkalai timant, atian min tua aptatiin ualma pitiint uir tauutiininpin, rartan latmain uarkkaint uir iit, uutiantian pa nua uaiuai tuitian ur kit; al tit nau itiunlai; tiam lur ui kutaim atnitlaiprink uuir inparuaittiul it, na pran nia airan nia timant anpranam in uan pa allinuark

X*** lai i karl tiuirmi ipauti, kamarali
kamrami mipaua mirumua uan aikurat,
kiumi pau tialptian tiankman parautpikra, au
pai tpinan atiul, lautiank kukali rumma,
a taiua tua parink tiu ui tiu par, nun ku
pinun ir mapi mainkia; pi, tu tiaipaitiai
uun uantiankir uun tli, ku iran ir na iran tir—
"aikiuttrankuaitmaia iatli pi iakintu annai,
kamrauat, in mur uan tu ark tam pritit tiuitiankt,"
tatir tia ila, apt unpul tit tat; "in uark
atian untakun ianaunaukuntru, tli it
tiinutlaanan pan uir na ani nttama"
mainpul uu uutia tumi ta maru tialptiam,
aitiuir ailitian tu paii uittumkaruart;
"truual," itia, "tan aikunpurtia atrutaim"
"au iamin?" aiat—ikiu ta, pai trutaimuark
uun taruma ta piuuanan antaim tianktru
ttar tu tiin, lai tiint pul kakiu tink, ailami
milain pa natrim ainmi ui ula natiunt
prum pin naintin iir unta, kut uail atin
tlipantrink tit taim, ia, tiamit ta pipurnai,
ainakuiapilmi pilu tan pal trimina
aitiinkia aitii ur kinktiitul AINTIIRAIT
in karmilanalua in ANPRA, karmilkinam
miarlmin uapan liat ta natta kiu apta
ku kint kritianaunt tpaniik—ta uir kultprinkul
pai tprinkt, uutpuluan ui ta klinatmal platiumt;
kank itlana karlt, rinklim ui lutpulpalit,
liu ui tprinkan tiuinit tu tiank au pratian
ualit ttrink tianktult; lunu tu urlaruikrumt,
uun kaam klim nau tan prum iai tium pirnit
in kink iARAM, tiin ur karplam tu MURurt;
laualaua kliik tam TIINPULT uailauaila
kru ta lain, til plu in tianiRAT nalanka
ulpa prum pakualai manit, tiuar arult
liu tupi; tautian parkiatiurt tauut naki,
nau ial, LAILA! arkuami alua uuami,
tu pain tiilpatiun, nau rumpul tinkulan
ui ta lainanma tiank lai TURKIIK RAPILAN
a marumilpur, uan aital kat pau miarlia
untakun, ailura na uutkiirlaili tiankpi
uuananmi pin rapilan; tam uint tiinkan
a uun alua in maru uut aluat tium inprinkain
"paiua," aitia, "mi ainairtinkat nun pau ttan
pau NURUATUARLAILAN; uut ulpu tu pinnu?"
"iit," iantia kamra li, "kralant in ta uluarl
tiualit TIAULAN nau MAKIIKU pit TIAUNUUARL,
taitnaupatima uarkpinuait lai karilant,
uu uut ta paua paina pa uraitian krun
ratpul karpainant tuin tamir itkarpatian
pai tlalai uunkia lai til iaruai in parnit;
intuinlan uittum pati lama tuintpikiir
ui kaki tuin limt in karnit ui amkarla
tua tam lat purua put, ta kan tlulitluli
urir urai tu tauntaunmituliarmatinkt;
pul tialpla intiai tialtumttat klaan iri lan"
"au iakariu purua tilan uiau na ualmarkt?"
aitia, "in tialan mur lant, iuatuark ui tium
kain lai ual, uail ttil iatruau intiai tit lantinkt"
"UAUNA, triik nani in au it intiai RApant;
uan tilan katun pai tialpiik untatantinkt,
ual uutni ta pur tia prum manimanitiai
amtinit intuin; ia nautat uark pai uunlant;
it tut unli tual tium a tiu ta til anuir,
ui ampitnit pin urtiin unta uarluittum,
uunpul nauark pai rairaknant taru lama;
puralantult al au kaint kum iit urrunan;
lanuai nair inprink uu ttir tintim urkirpar;
irilan it tir ttirpur pa aulankii,
uir anul tilan; tii, karlantpur, katrakan
tiuantiuan kra tink pau KALLAN uirt alni
karlantpar pa ki iir, tatianan rai tamir,
u raipa tianan taunrai tuut in ttirpur;
ta tiamtink katun kiirkiir tuin al lanttirant"
"ia au it uar tu aulanuirt tiitul, kut pri?"
"uarraknan uir uun lan ki nua ui uart," tia
pa kamrali, "mutpi ta uir punau tu tir taun,
tiu iatii tir in na TANKIAR pa mittuintiin
iit lan nauun it trutinkanuait paun tu kin
nua ui aupu prum tialpuark, ia it pa uruin
upa al ta tam takii tium karmiatinkt;
pi lanuai it apan anapuran tu nua
tium uirt, purmau it at uuirtiai pau ani
inuana tpinan in ta RAintuinpainan"
"ia uu pau lan, pin uuntial ur tium krinaupu,
uannaanpur tu mur lant, a tu uun in tam?"
"tiu palan tinir a, na kuin uiau tun
tu nauanan tiai uaimur arm tan tam pitiait,"
iantia kamrali; "partpa, na murlain kupi
lauait kakiu, uir uitiat ta irilan ultil
ui irinua nalnal ur rai tiam pupuninnit;
tiu runan it iu iuapran kukarpau lan
antan prum iri alt uriar pa altinkt uuir;
ta nirankan it uu nani kit krauarin"
"ia," aitia, "katian lan pin intiaiuuntialan
in tium tink uir tian murtan ni, kiupu uar uau
tut, na karp aupu, uin au naipa nipulnit?
ir taun aiitki mur tir, ia pati tiamtial
auark mur au tam tan api aupart tamun"
"uan iakumnu au uar tu al kuuirt tii,
iakuntii uu na mapi it takankii, tiaitpa
ui pakal raknan a lank uark at iri tam,"
uut kamrali antia—"titiir partla it tuinlan
tiualit uunlan pat; ia in uiau ta inmu
lai uuntaun kuuin nau allan nau tialpilan
ui ta uinan pau manit in uuir tialpiik
ittutal nautat na kuki mapi kiarkpiik
tunua it krapt; iu mutpi iakintii ual
ta uiallun purua tu ukuman uunmatink
prum uarul tu iar; ta iit pi latta putkia,
tan kuntrumaut tium ualmaurant ur ankun
tilnauark ui tialp lant; tuinuailauir ankun
nauark tun tiu nir taruit, uitualkla
u la tu kuman kin ta pulma tir inmain;
it inti tium u uul nair kunkapulpil,
kraunt ta tilpurtink in kiirkiir uuntaim antian
tu manuarlat, uu t mur pat lattalai antia"
"au iuanlan," aiat, "uan rai tuanlan na inau?
katian uiinpir mur prum KALLAN tan aua"
"a latpi iri iir," itiapa ta ilaman,
"rai pai iri lan kanirat; pi kallan uut
painau in utiun, laili uit un tium un kal,
antiuan ui al lant; auinan ta ul apta
uan raknant pinamti pai intuinlankaruittum
kiuinpikraa unta utnauark; uuir
tapi, uittum atian anaram pintiitulan
iri piuiirt, tan mapi at tiitlan antaim
pi takantukra, tiint inpurmin ani lan
ulrun urur un tu uunnua, napi mut
pritian tu pranuark pipika; pa kiil
para irkint, ta tuinlanuittum niratiin
kuuirt tuintian pai lant, tiu tii tait tarukain"
"ia uu it inant inkam tiitul ui, tiint pri?"
"in lantukanuirt; kraunt pa til pau uu tukan
uirt kunpiinta, nau in uu kiirt, pa tiitlan
rairaknant, pin pur trikiultta tu tilanpant"
"aukun it nua ta aiuanat," mi aitia;
"ui iri lan pati ma lai tai uarkpinnitprant,
uuntialma al mitult pa aupu in tatir lan,
aukuntiul, inpi taitla lan, tapauttarpau;
aipurkatian tir in na aukunplai nautat
"ankint, it aluat auplai, uir aikat iamin
auta tu aulana ttirant pa latiantualan,"
iantia kamrali—"itiauruma ur uunpul
tuinlanuait ruman ur ranklitma mania; 
laipi uun ta it tuan. uun aurunan prum inklan
tu karlant, tatir itiuulanluranlit
titiir ka ui uarka pa nutan; karlant raipul
ka inklan tiumual; ta tiam partla, manuama
tiu tiim pa pal, uark ural; pi uun nir uarktaim
uan taauplai, lan ta inkaam ittiumualpul;
kripulput, it pat timan ta irilan kaantian
pa amun, tan au plai pai tit atpi irunta
pultiuirpatianant pau untalp pai amunlan;
unta tit lamat, rai tu ani tu plai nair paul"
"ia aupau kiir kla kunt, turt tu nirtiinmatink?
au it aulana kintraampau in lan tir
uir put ininkan ual, pintamtialpu ui lin
mitult ur kraunt na auttra tui? iunpili
kan, nair na, pi ku in altlant; au tam ki?"
"karlant pili," iantia kamarali, "it raiit
uarkan in nuruat uarl it karlant kul uunt uut,
nau ur tiamtiam til, namli ta pikii ina
tu ta ttiran uir iatrania tu; karlanttiul
in PALIN prinkam pili tu tir rum pa ta
tuinlanuittum, nau inkan pa kii pa altink
a tir pi tiikpili anaraknan pin kintiut
intankt patu tiik in tuinlanlai rairaknan"
"maat kamrauat uanlaiinmiltiu irin 
ILPAN natau," i tia karl, uail ut uila pur;
"ta it au uikinam tu ta ural inaut in utuur,"
unpul ipaa; "nau it utmiluark tun ir
a putkurumt, it aitalia latnai, nau tir
alpan ui kukain lai milt it mur pulpilan,
pi i a inaut; tam tu latia milt inta
itiapnaumi, na uar ttrukul in kunau,
ia itiurallai kunau milua; uiintun
tiu tiint iapin ui ut, prum nutinkan
ta pipata ul til iakum alitul mur
kinputlai ui ut utiunuat; uu t iuunua?
pi uikuniut inmil a inaut nauta?"
aitia aikiupi trutru urplitpul tiutun
nalankapta, i karl kum tumi tmailtalmi,
"latnait aiuut tinkan ana uuu aikutu ta miia
ui pilan aum til iakum tu api mur lain
tuut ui utlinuat, tinkan tir a run tumi
uu iutia pi aiprinkia tu tium tru kain prum iuuntaimt,
u aitnun iu uunt iuuutualnunma ui, put?"
aiantia, rar ui, ta ta uaniitpitrukla,
ia aitintii au ipaukunanuli ta
"kum uimi," uut ar itmailanantia, "antiin
pi aiinttanan it ku it paimi uta uar"
miiilan tu ttart kapritiualpulautra
pai manimani kiat untakun, ia tit uut
ui tium uuntama aipalui ar rumina
uir ainairpurku; tit uut tmal kutiikutii
auttiuntran purual ui kialppatiit ui puttat
"ir iaprant," i tia karl kiun uun in tam kialpit,
nau it miai klim tirur tru raiat amnamt
upa tam kraput, SHAKESPEARE MILTON WORDSWORTH,
SHELLEY TENNYSON DEFOE DICKENS THACKERAY
HVGO HAWTHORNE IRVING, ana kraraknan mur kra
raiat mitaim nau altaim, untatii mintunk;
iintimi ku tiuiran minanuait nat tu uu tru
pulpilan maipi uanpi pilainmantunk
iinprinkmi tu rink tu prant u ta iirunta
aupaitli tiint lat uan aikarkiir uiam uut
ulkum litul it mitial; uir kut uut it tal,
uir ui it kinit, uir lapta ui amtirtrat
it kapkap uaitpran, it uan tpi uunt uailutua
taim in puruail iir unta; aluun na aiuut
na kupi mur, ui tit kuku kamarakii,
uuir uaia KULP lai iirkapt tuin mi miullin
"iutkla aiprinkiu ir," iial i karl praia,
uail rin purtiin au kum; "iit uut pata tinkan,
uut na, kamrauat? uu unuittum in mitial
ta ainairtink pur! ailliia nau ui iuulprant,
kut ainu uunpi kamra paia laiam nau,
ia mainia mutpi na la ulprant li paka
nukamrat!" an ui ta tmailanuurnan lami
tuatra pai mut kinputlai inmi raianamt
purmi, aianlami pu pai DICKENS, tiintaun ri;
iuut mipartpart mi puraiat iirunta,
aimin naintin iir unta, na tatian almut
kupai in miul lin uail aitina uta
tium pu in iuark ta uailmiua aitultaim;
ani pu uir mi aiuutkinputlai ui ku
pumiau nairitalai taunkiun, ri unta 
minaupauttanant, ia auttanlaiit kintink
ui DICKENS, ui tir aptakum mai ta ukal
kinlaima prum mi mipurmalin, ki tui
in raitinkt aukum na murput kuuarkamau
ta intima pai ttrankkii mi uarkin tialtum
NITmatink lai miun naupaurinkanlantmatink;
uuir nau nu nau uail tiunpati lant, ta lain it
kum pi tir mi tam kuiit almut prum parttaim
mai tiin tam trutuait pulmia tialtum tam tlut;
ta mai, alrati tul in mipal, tam likiit
in DICKENS prinkmipa karanmipa tru tir tinkt
karkinlaima tu ta ttanta in mipuruaillin
ui prainit aiuutiin ulan pa pur pa ankrapt,
uut tiin nau paikan nau ankun kiitrant nattu
ta inpar tu kra RUMANraia in naintin
iirunta, lai ta UMIR maipinti taimuin,
ia patra lai tir tiarilai talt, ta tiaru
pul put, rankt pai mai, ta untiaritian unkain
unku nauark, uut uakan it uta it KIRKI
ui TIIRINT ui KRUTI ui KULUT urtalalpin
uail ta taim a tu uail aitii tir ui DICKENS
upan purmi, mi aitintruri murtan tium
pit; iri tiuntran iri karuar prinkmiu
tium nu tiin lai tit uaruliankiapimatink
ta uutia, linmi tinkant ana lank uaiuai
tripaulaima kunt—uail pitinkanmi tutlai
in kamrali puaut aililpaililkami mur
prailai karlai tink pau untrunuuuntakiu
aiuuttiutialtumla tii, aika pul tima uunta
a tiiman uimtuimt lainit in a ta ki uun
ta tiu litul arn, a tiim anua uatia tui,
mai aluun mi tiam taimput ttan urar nuta;
aitina na pur tiin nuuarl na uark tirtu,
it mani paumi ti in ui tparnan klaunput
a mitkiama uir; iit pi mur pa ininmain
ui pinnit in tinkt, pi uun in tam puratpi
uarkatair tiult ku tii uark pai tialp tan pipul;
tam, tii, tautian taimt rartan mi ta an piul
in tiinkia uarul ailu ur, tiank in tpikant
ta ankintiankint lat uuntatat maininrink
FOR I DIPT INTO 
AFTER FAR AS MAN-EYE SEE,
SAW SIGHTSHAPE LIKE WORLD 
& ALL WONDER THAT WANT BE
TILL WARN-DRVM BEAT NOT
LONGER, BATTLE FLAGS WERE FVRLED;
IN SPEECH-HOVSE BY FOLKS 
THE DEAL-GATH'RING BY THIS WORLD
THEN GAME-RED FOLKS MOST 
WILL HOLD MEANER KING INSWAYED,
THEN KINDER EARTH WILL 
SLVMBER LAPT IN WORLD ALL LAW
SINCE I FEAR NOT THRV 
TIME ONE SWELLING STOP WILL RVN,
NOW THINKING BY VS
GETS WIDENED WITH ROW BY SVNS
uuir in in ultaim ikiurtaimlutii ul til
in paii iun purtiin, lai purtpiput in tiataimt
in in pir ural; tam uart ttilul altaimlai
uinitian tu tiia tiinka ar, intiin pa ul
aiuuttil in puaut uan tiumtaim apta kamra
li tii aptami tir; "i karl talmi imain,"
itia, "nau aitink urku uil; aia api
urkiran uu raia iapartpin tu—AKDICKENS!
iu iuuunta a tatir, tan! ta it uir ut put
nautaim uit inmain uiia; tim pai iatrumarkt,
im iurtapul al raiat tiamtaim, na ku
it puttalai tmar tink urmut, rar kut kraar
pi pa nipul, kut imi ta tink pa armtiult
pai putuarl iun, nau tiuiritial raiapir
tu tiunlaiauprink unkutinkt ualit tir TKAMT;
nauun in tiamtaim ti tiu it im uu kutpin
manmaint tu rank tu tianannit in ta ulttan
urtanam tinkt, nau aiupan tua nipulnit
pa krakii ukuman; in ui im pirli purtiin"

X**** kiaurantturm kumu uailta, nau aia ttatian
ta pin ttrit pi, tiu mikatiit akimu ta tinkan
pau kunau milua, altu milalua aitii
tamin ual nira; aiuutkrattar uan a mil
taim uiman tiimrati tu kunau, na ru na kia—
ainuunta uutkiun uan uipainut upa ttri,
kut karulan trai ain uutlataun tiuit inkiu
tiaiua nau tpinut ina uallai trutraial,
uu uut pulttrim uiman ana min klu pa miltaim;
a kumantiai al ta upanrum uuttiamruin;
i karl li, aiua ui, tiim rar urkiran nun
uu tiimpi alnu tui, ta in tturmiuir
ttrit in pattaun in mitaim uutiuntrukunlai,
tiait tu u kiil pai tiunkia, kiut ui uan urklun;
"uut tiaittun aint na uark al?" iat—tauut iit,
aiunpul, ia in kiatalai utmut nalit,
pin tialpiik untatan; ipitpimi a nautaim
al ttri uutianpur kint unkaina uir it tiin,
ta ratitul pin pa ru auua uan uutnilit;
iinklumi ta pi tim nairita ttranklitnit
lan uir pi ani aukum kint pranputtiaiuan
kamrali ta uut uan purua uriran tium
uttan tpin tan tia ta unlainit tuin ultaim
pa uuntialp ta pa kartalan uut ual tukan
pai trutink ta tan naintin iirunta, uan pal,
put pattaun puu tri unta tautian urkiat 
upa it mania, nau in tuan. uun urala
it uiuaan, i karl tia, "ta tialpiik urkia
it paa mutlai trankia ta laima ul ua
uan arpati li pa tamtial ui amunkin;
it prum naintin iir unta tran a KRAUARKRUM
inttanan pa krau put inpalanran, iri
anaulanam urkia uram ui uapran,
kin naipat triptrip, uu im ikalan mutpi
mutpi uutmin pai krauarka lapma tantaimt"
uinaukum ina kraaut uirina puttrim 
uut tranin; aikuin tii purtiai, untu urklun,
iapi n karantia ui intiai, ta uut inmur
prita pain tan aut uir aikutii tan purta,
kiupikranitlai; mikamra tia karp karan
ur inkumtiai uut inmurmur anauunta;
ukunut ttirpat uiua tium parnit alua
uaipar ui mani tur upanan nau tirur;
a uun ir, ta piri mikat iunnam, uiintpin,
nau aipainmitial in tinia inmilinrum
ui tapul pa pur; uinut upan ur auiar
uir tprink pli tu kra talnit ui lainanuirtiank
"iatiim aum ir," aitia, ui uttiinuttial
apur, nau kamra li pil tium ankalkratul
"tit it intru pi utiaut, tlaitlai au
prum alt," iantia; "iri autiul atiam rum
tiuntatia in tit kraaut pa lankul ui aukiu
an pa lil iir uar; pa iankun katiit uuntiult
it inpin nua plur; pi uipurtiin inmil ir,
uipuuttial nai pipur, pinau anitan
in tinkaut, kun pai tali rai in nutinktlit;
mil iit it tpanan a it uunpul it plitkit,
altu iit artan ittpirana ualit ku
tan pi kaumku—in intru nun uir utput
kirulam in tan taru kiran ui tunkun,
nau aiiil uit api uanamti ui aukuman
ta uutka pai tit tripau in uarkaalpan;
AKMITIRKAMRA uat, altu tiummur tiaitiint
in iataunauarl mur martalai, aikintii
na uun kupi mur tianan tan nipullai milt
ialai, tait, al iual uiau na kraual"
"iakupain nun ut mainuan tu unin tir," aitia
puralpa kupain ui tiin iunkpala uiran
tlai tuintal uunkia klun nau mii itiiman;
ainirtii murmur, it uut parttaim aikuri
tialtumuait piran uun in taunrailimt uarkpin;
tit iunkman, ainu prum uu aiuuttal, iapi
ualuallur, nau in pranuait nau altiaitiinuait,
tu u iuut alp; ia uuttarutiiman nun
uut in ta tpa in tlaiit klaimpu kiampatlai
kamrali pitpi purua iunkman in tpipi
amti, iit it ani man kiu, au urpraulunnit, 
ia tiamtaim naua nun itiim tauntpilaia,
uail mainar lai iunk man uut uunpul ta lai uun
alurpan tiu ku uarktru rai ti iuut in,
inin uiau kin putlainit na urplata,
iit intru mainar uapanman anmut, ia lat
ta uapankank ttarn; uail iunk irumla, aitia,
"aikanka ur miun miuunta a tiin iunkman
lai ta alpan tiu klaanit in mini tpa"
"uu it ta uar "mini" aiti nair ir," i tia karl
"itiul nau," imark ipaa—"pi aitiin rai,
tatir min put ta uarktru tialtumlai unkla
unplit tinkt pa put, tatir karan ui min min
uutiin tiu, kamra uat?" "ta it pau," aitia;
"niralpan, tiulai ulan ur tapult, uuttim
mini, tan ul tiu iula, in mitaim, ta put
au lur au tin rar urtila pur taunpi"
"uu tialtum manma ti," iialau kamrali
uuman uuntauait—"ania tit alpt api," i,
"iit," mi; "ania uianpu inni, na taa tiait ttarp";
"naumur partanam pai truin iala," mark ta ila
"mapi aitarktiin," i karl tia, "it iamin tiu
au ialaam tu uuir paia iatinlai pa tun,
a ta iaka alpt prum tam uu iapi nauil
pa kinam? iakan naua min tiu, kamrauat?"
aiuutpur tala trutink raiit ar itia,
kamrali auir ikum tumi laianan
"pa tii uai i it uilta," itia, "iuatnu
nautat it tiutian in kunitlur ta kania
alpan prum nua uinauiluanpa inkain,
pi ni uut, it lai parun ui puruiik kilit,
uail purantru tiu alpan pai untaan
ni a nipultiul pi aura lai ttrankttilan
it uart pau ani nauark tiuntran put, a lan
pitiuntama ina upatat ui ttant uianan
pil mankaintinkkiir; unin autil ualraknan,
nau, ttilmur aukum, unin kutaim pa luran
ui luruarl, tiunta put in iataim ina ttant
ta manitiai lu a uunnua tiuntakaint;
in na aptal tiu unlainit it maipi tiim
pituin utuat lun a titiir at pau alpan
uimanmin in lur ttan tantaim namur trula
put amunttan kim alpt tauantparnankipa
tan ut la ani tiu—put inni put uiau lur
auir talu ur lai nua pri prum tamtial;
tiam ual ui tiam ku taim pa luruarl ta al ut
klaanut uunpul kitial limt in uun RAttan,
uu karantia tu ta mutia ttan ui iual
til tit tiamlainit in pin kumtru, ta tinkan
pau aranprant man, pruattiul al putiaua,
kuinirkum trua arauin ui uartun ti
la it nautat—tantaim tiamtian inti, ia unli"
"it puralp nautu tauanuark?" "na," iantia
kamrali—"puralp it iunkmin in unkainma
pu in uarkpinkank ta itmark tu alkain tiuntrai
pitiint na atian tialtumkra; alp tu tapult
it uun, nau iri iunk nutiul it ki tma ta
aimitialpuralp manimun in tit tialptiam
inaut tium iirpurti anaku—uunmur iuat
mainia inrarakan nakain unlainit ir
tuin uar in unlai kaint uark ta itiat lanuai
uuntiul inirkan lut, na kimtial lut tamtial,
tu pan tu tam alp, na naua ttan uparam
it aluat lanuai ialp; na unlainit katiin
tuin puralp uarkan u ir ani uarka tiait
trutink tta paii it niralp it uuir tink
prum paiut tiintiai—tiu it ila—aikiu kui
purtii puralp nau inta lutaun upami
kut aialpi ilan, it tink lu uri prum puralp—"
aptamil katiit limiur pau ta kraaut,
uu par kra matta uark patrimma amatmi;
tiim uutiin kiir in alua, rar laiuait plitpul
putkaran pa purpi, na tul pa puntiun tiim ni
"iapain kiu ir," kamra li itia, uan aiuunta,
"uu aitalia uan uipartta, uan iuluau
tauntaun pau prainit pau utpulin apanlin
it natpu ui lil tialpiiklin umlin, pau kint
tink in tit ua tuanti piran naintin iirunta;
tpirut nilit pir, uiat piu tult pauut um it tiun,
ia putiai tu ut ittrim itpa ian ani
uarul par nu piur—al uarkpin al luruaka
iilt atiam kluaut it uai it tit, itualit
urlan uril urtii autiit pa KAM ui prinrat—"

(mark) latia naintin iirunta kum tun pai inni iunkmin a tium urlurautiit urlan arnam alitul ual pa amtaimraknant pai alpan puralpan a katiautiit in lank tiuma ulita—uutkal, in antia tu tumput tpin ui purtimant tantaim ta u uiluanpalu tiu pitii kuinpitrumin, ta tauutti tu uarkii pa raiman, pai laikiun, uar tu al trupul nipul uark—anul tit tparatpa kiun apan muulan tinkanuait antiai mipuruail tiamtaimput—pitnit alpan ur tapult uutiin namur ni pa kiil tan mut pitiait tunuat kania lin in tanta, ia tan pau uarkii paun tu uark anikain unta nauark tan uruin uutklauniik—in naua uir uarkautrun pa urmut kunpikii itmuruar tan kut pa uu pika; putinkt uut tilantuintilt ta pitim pai tilantrumark; tiani uar in ualtukan ur ialpan, uarka ualka mia tir, lanku parit al prai kal pa pintim pai aninua—paulmark ta tit ni inki tam arullaiit urmutkain alpant kapitaurui pai kaina tiult, na uut kiunan; uutiin na auta, uuir ianklaiman kain lai tiunpati alpan, prum ni akul uarraknan in triikiar—ila attiali ilan ualit PATIUL tiutian lai arpatilt—puratpia apta ikat minan pau KUA mut itika pa uar uuir upantian, ualit tiankma urtiali iuntiinkiat in taunkiunma ru—pi aikaat kalau mut tuintalan a pau tit taim, lai nattu ta uir aipartkapar, aikiutia aitiin ulan in uar iaki uark pai kinttian uartian tirur pai unman triikiar irmu—atian irimanpat, iami KUA iuntimatta, nau min UARKII unli ki pa nuuin iapulma alalp mark tialp tantaim tu puman.

XV uan, inrun ut pau rinktiin, uikum tu puaut,
uiurlaut tu iulat papa lirtiit
uirpai uutintrim, tiintaun in uun au tam
pukialppul rumit uir uirat uarkian auail—(mark)
"i karl italmi iapin in puaut almaru,"
tia kamrali uuman—"it ianu aitiin ta,
kamrauat, au iu iutmutuariulai au taint";
"aikiulainu rai rai uirpa," aipaantia
"pa put lat unta iirt kunpi nu," aiantia,
"iakuna tiukranit au intiualunit puttat
ta ri lai la naki taim pa milt iirpai uu kum;
AK, uu pi aiki pi aitinalri BERRIAN rumt"
"a NESMYTH, mama," i truin karul tata
"iit, a OATES tiankt, a PAST & PRESENT a INSTART,
a...uau, aiku pai nam tualtium put, iri uar
aiir in manlin," uptia kamrali iarnan
"aitiman tan ta pin uaruail put au tit taim"
"iit," itia ila li—"pin taim lai laikiunlit
mainprainit; laili mankain nair ku tru tiuluait
tinkuait aukrun, a uunt tiu uruai in parlu
tiu kiur in taim pa pulma, tiamit prum ulta
tu nuta in arli pi aua tit iirunta
uan put kumualtii kranit lai kupal tuam,
nau ta ta kii uir takutru uutiin kiir pru
litultinkt tam pin, uut nau rait RAT tu nu inlan
lai tirpin ui na intapa urtiin purua,
ammaint kakii par it al kra tir ui TTIMLU,
uir aupart ula nupar kit apran uiui
ir palu taim lai uarktulnuma nunaupain
kratiankput aukumnit na purtaim ir kin kin—"
"paiua," aitia, "tpi in puttat, au it putian?
it ta it nautu tun pai lanttiran?" "aluat"
"ia au iuanul? it ttiran itianau al
uu kum tir aluat, a putpart, a it uarkau
mittaraima nau taunkiu unli uu kaittia?"
"niania—taunkiutiai na raima maikaint it tir
itpaun taunkiu ar tan ta kaapa tiran,
ia taunkiun unli antil ta raia purki
part uar au tialppi—taatki pa uparai
put amir, naupi taatiam irantian uarir
uitiman takun pikla ui tun—iit, pi nkumt
uutiunin, lai ul taimt, tit la unli ual
pi rai, ia tprinkual tu taunat pin inkam al,
tit kiirkiir miaran ttranknit in raia ttarkii;
uu it uar autian mitulrakan pu kinka
tpir aua iirpi pai tun autla ui tinkt laku;
pu, a kantianau, nau tpa patial lanuai it"
"raia ka kink ki au tialt laiut, kat," aiapa
"na it uiia nun," iantia kamrali, "ttilttil
uunua; uar ur iri pu it uuir uar autianan
ui tialpki pa raia; raia patnan tit tialpki
ani raknan plit—iitpi tpu untinkanlai ur
it amunlut, kut ta pu inkuntial—uu ki
ittia tu ampi, nau u itlaku prum mur uark
lanuaiuait pa tiu lank taim it titiir pi
a tiumual tpinan pa taunualpir ulkinuulam
pi pu pi maillai aukuman, tait tut aitul
manimun, aiir, tu a tri iirt, naupi tuintaim
tapunau mur au puuark, tan paul alpan
ittraan parit tial tatir kanraima tiu
raia ui krair aukumat in tialpualpir
pai ttail uail al ta alpantaim, nau ta klaimpu
lai ani raia puttakra, it putpitiitul,
katutmia upa kuitaim ki tui patputtat
tittiai aukum tuut nauark intrukinlitia
tu ta paiial, ia it tuanuaruail unlainit;
partpa, uunuarluait urpu lai lur nauintat
ki puttum ttatian lainit ur truuar puuark
uu tanintat uut parit mapi prum pipin
natta, in na tink nau tiamit murlain
pilin anikain ta tuinkum nir RAraknan
iri raia it urtrulai tiamtiam krakaint
pa prinkanut uark pur ta putuai tumkaran
tum prum pimunan iaraia in iuultat,
tit kiirit innit lai kutaim uiik kraa main"
"in uarkiin arnan unlai pilt lai partmamain
tiankkrapaintran," mi aitia, "kat ialtu tiamlai"
"iit," iantia, "altu liltinkt itiunlai; krauait,
tii, it in puttat, ta PU tait unli tum
tatiuiran ur lain ttunlainit ui tranlainit
pa putiautiit, nau amlain tiutian ankar
krauarka aitul au ti tiu tit kaltiuiri
ui laitinkt au uark trunau, inautukani
tiam uran it ta raia au ki au iput
ina al tit laint ina partmalai inpar
purtink aptatiin it tiam, tiuit apa pripil
tu taluikiant, tan uan pitiaitlai kraa ki
itrarakan, la ku prum al mikiit tan partiau
aitulnit prum mur alpan in tit palt na min
lai ki na arnki, unli mitul pa kan uprauark
iit it maniua pukranunult uir limpin
kum tu ualnu nau tit it iit kra arnanki
urmut au al uar ki allanuai, murtan part
lia, uu kal kiir pa kuRA ui tiuir mutuark,
it ta RARIPAN uurki pai tiuiran alput
tu tam kra raiat krauarkat kiintuluarkat
patilat painat au au aua uun uuntaim
na ur tium raknan uiram anitaim, altu
iri prai iunka lanuai lutian unrakan
naitli ui tir trim—mi nau aiRAripanuan"
"iit itpi mama a mi ir tink mur iu tan,"
auial i karl, "ia it iit trupain tink pa an"
"iu iatina uan, mitir, tiait kan paa it pain
nau ki pat au im," kamrali antia ta ila,
"ia iamua iit, tir, na uikiirami pi aia
napat tui ta aipauka ra aalt plu"
ur tit upauantaran, uuman uun uar tmail
"aupau rinktaimrai a nutlit?" aitia; "aiin
kunkinttia iapu autianan nauark itrarpru
prum utiun, nau pau linan tu arpulma tru
puttalai kalan, nau, rait inuan, tu arlitma
mir triik; ia aikan tii au kapurtru uarkan
pa triikrai ui nut—it tru ual lin uun ir kin
tit autianan pu, pa tpanual pi altialtum;
ia nauun kuanpur tpan autian nut iriirta;
api talpart tu tan tialpiikkauput tirtu,
tan apan autra nau tam pur uint kuminpa
pi ialatial nut, tam mutpi kat kaautian
pai ttiran a put tpanan, ui ttirantianat,
ta klimpa ttiruint; naupi ianauark it tiu
taru, na it nair tink kiukatumki in puttinkt,
tit ruma kinantia—nuauait aikiu tinkan
ni pa tialpttan aua mitul pa kiu putuinan
uanpi mutiula aukumt—upankiai, kamra,
li, ta prinutli taunkiun, ui al tir almin,
uut RAtimin pal tu ulnauark uan kaumin
uut in tialpant, nau iatiaua lut kint mur uint"
"aipir aikanki tu iu ta tiunma," kamra
tiapa li lapta; "in partpa, kamarauat,
nutlitink in naua uun, a, it uialun, pat ua
pa inuan kiarpuar tu puttink; tuut, tumki
pai ianutlit tir tiimuralpi tiualtran triik,
ualit titai ui apulnit ui pitanit
inparit tamapika kiun put amtinkan,
takin kiiaran kiun lai putuai untatiin,
uail tiuparit tam mapi taankia putmain,
lan na kiupitank—nautat, uan tauna uikia
pa kia uan kiun u pa puttiin pau ani tiai
puttink, takumau ui pu a kiurpla, tiamuait;
ia tit in kut ut uininut nutlit ui triik,
na ta taninam mutmut pritum; ta nutli
taunkiun tpatima tiuit pi tarua kiu put
tan mapi in kin tu tantaim, uan tialpual
urtiua anlan part lai ualmatriik, nautu
nattinkuait unli lai mautul pa ta alput"
"ia," aitia, "pi tam ttiran taunkiunam tam lit
a putpart, au uun kinttia? u tian, tiait liat?"
"tainkin pa tpanan pa lit, na tian u autian,
na aniua uark tlaiit inttrim ana tiant,"
antia kamrali—"put ta ka lit kin autpan
pa puma, uan u tian, kii u ir uir napul;
iulnakitia, kat, tiu nutkiun in priputtul"
"tiatanuait aiuun," aitia, "ia au kum tuntink?"
"nuta kupi mur uunpula; katian tium miun
nirtiult a mitiul tink uikiua nutlit klim
pa uttinkant, nau tiuir inmur tu utiuntink
lai tauntaun pitnit a tiiuark, tan uikupau
mi ta put til ka ampulnamt tiu rakan
it paiam iirli taunrai kunmiut liuar,
uu it lat mapi mur kun pai uu kraa inttan;
raknan taunraiput markau prum pit au taunat
aranan lanuai ankint lutian in litian,
tir uark, iakintii, pin uu pai autianan kiir,
na ui uiik kinttian tua ta mutuark RAat;
taunraiput tu li nau piau tiunpati lia,
uanpi taiittia uark, kaaitul uail im intiin;
rartan kinam ual, it in iataim, tam taunrain
kin lan ranklitnit tiamit uar uuir uulan
pa ttilanamua prum uraluark; tit anlan
li raiit uun in ialiliat ti, tiaitpa
na raknanrumir, na tialpuin kint putku kiil
a tun part iir, tam taunrain pa nat a RApi
purma autiana a uiik pa anilt inttai
krapul lilia, iit, anul tpa untaimuait;
uail taunrai raknan urkrun, kraunual tu ta li
tiual, kapru patnan murpata lait, tiam ialun"
"au it tta au rai uarkat kaki, tiin papri?"
"lia tiitlan ui tam uu it uar amraiuirt
raknan kaiantian tu iriuun pi prum pat
pi pa li, ui aitul ki raia pa lanka taim
it antian tu uu pi tiul, raiit al rai
katii rai, nauark ittiam pa tam—tam kiran
pa purtiinti lai nu nurinkrai tatiuiram
kunu taunrai ta runam tit pa iir, piau
lia, ta ttil tam rain raiit ina ta pal,
taunkiunpur platmin nipul puran ui matink
pa autianan, aluat—uan pai lia alpant nia
lanka uiikpin, pi takanka rai tu amtaim
pai unlai puttat, iit it tpa in uarkpinkank
aikiutruin ta, altu lia kapiau 
unli a lata iir, nau lalai karul uark
pa taim iirt, inpal ani kuikui kiin taki
tpipi tiank lai li, anpuran it tir pa uark
raimain unta tam pau taplan a ani taim"
"uuir arnat man ma pi lank pa aitulnitiit
tiu pi lur a main," aimark, "takankaamau
prum ta painan, pi aikania rairai, tiait nau
pa tit tuanua au iakal; taat a pai pu
a kra a nu au pu ranklitma lanuai pa lut,
a atka rakannu u uanki tu tink ranklit"
"ittruit," iantia kamrali, "ta nakripul 
nun tiul nautat kiun uarkkiir na li ur altuark,
kalitial pai pain ti "luran" a upan tu iit tlu
tiamtaim utnauark it tramapinu ta ki
prikam tu iri intiaital in maninpar
ta na markani tialp a urpiran a pin
ur kra au put uark; it nau tink aitul ranklit
nau aitul pai tair; ani in tar. tar iir, taim
alpan pin tan api tun, ika uarkii autrun
kankaua, anpur iiil tu allin akarp
ual ta ratpinan pa ualpir taunat inkan;
itrarmapi lin irpai, tu uun taatla ku
panit ui tinnit inlin, tium maat tir tiuntinkt"
uan uiman trim tan, i karl prinkmi pu tan tia;
"pi iapiuapul tunai, kamrauat, iu mai
pi iakir pa lun ur tit tal pai BERRIAN;
ittim paii mattauark, nau kunalitkiia ti
kiuniu uu tam talt nauintat tapi kin tu"
aitiitaun inmi rum tannai rin PENTHESILIA
til timtim ur it, na mi ailataun til tru;
ia tunla uuntra a krarumtiul in tuanti
iirunta parn kint mi tian ta a part ritink
uu mut taunkiumi uutiin natiu uu inpu
it uu uutlaau—talraiat in mitaim rar
tim pritma ttralit laiti nattu rumanma
uir pi aukiu al kum auprum unlainitiit
papullai, al ttart prum prant praun ui amuruan,
uiik pa kanam ual a praian mapi murni,
kar ui paula uari anikain pa tialp a put;
rumpu uir kiu inti lulu, ia lu unpraian
pai manma intrant manma pai unlai unant,
ui na unlai la tiait la apta mankarar;
rin PENTHESILIA uut mur uar tan mutiani
raknan unpulan pi in kinmi tium lai tran
ural pau prant tiai tu tuan. iirunta; inpu
kamrali kimi uut iit par parit trutinkt,
ia tatintrupurmi maninmain it tiu mani
tiuntari taunkiunt uu aitiltanaukuma
nunpu untaru in ttuma; BERRIAN tra kar

(mark) aikanpulpilanalu ta uarkiipul pritum urtiuan in putpuautiit in tuan. iirunta, nattu unpiran mananul tam naintin, uir put kaiulaiuaittraua utiaua, nau pain mapi unli a autpan taim ui parpulraknan ta pari ani irita tma pa puttat

XV* natmaru airait tiumua arlimiltaipur;
uail ttirtaunklaiman, i ua karl aluaina
tir rumaua uir uut kiuttan lai ta maru
intuintiin ut tu taunrai tium pupit paua—
"AK!" iial, uark tpal painan ranpulai tiinkiu,
"iatinktliau unpinun nuapur tit palurn
naikan ranplantiina ta kaia tiuku uraukum,
ania iatiin ait u tu arli iapur; iutnir"
"iu iapilai uark iuunilantru," aitia,
"katian ta ranpul naupimi ui aptaiul"
"aittrukla iran tiu," itia; "aiuut irin
rumanmi platiumt pa marumil uan aiir
iu kumantaun, nau aitpaitami tium unta
krikri ttiruaina;" "iatimi rank," aiantia,
"aitina na tinkan nun lai kunau nunnal"
in auarkan tiu kum taunkiun mituinkan
uutkiirmitialai, aia tantaim timtimlu
uu aiaptapain pin tru, namli ta tit tiui
KUAtata uail aptatiin tialpanpu uur
mia, uut raitian lat tu a tri marutait
nairir taima, tiu kinpatian mapipur
mi uantaranau uun inpal aikii lai uunt
kanla alpi par it uarku marumil plamt,
aipalui rumpur uir iuutnaukanau
"it iutnun," iat, "ta iutialtun tamtiran
apul tiinpilant iapilia ta marutai?"
"aikantia na aia taimt uan pilan iit kuira,"
aitia, "taimpit uan mitialptiul tiiman mipur
upanat; pi tu kra ulpur miurtilpa
ta aikiuinami tiu inpilant taimtutaim,
ia pinkar alpi au, lai aiuut taupa tan
maru, aitink ta TANKIAR armtra itpaikan"
"aiinkunirla ku au iatiim tan," itia;
"pi iuunlitpirmi milin," aikuan, "maipi
aimaatuarpain uu kiumi tankpul, ia uut
mi tinkan iatpir, na it uart nun ta kuin
pilitul miun iapur," aitpi pilanan,
nau ar iunait takru kuikui uanitian
"it urkra pilin al tit," itia, "ia it tru
laipul irania utran; au aiti uutlat
aiuuttruuarin iapur, aitnun; paa nia
tinkan anitan kiuumatiut uan kinpi
unpul nunpati ian, lai mikat tit tlunpa
iuun kinpi, ia in tinkanmi in iatpa
kimi a tiuiman; nun na aikupirmi artan";
"ta kuank," aiantia, "uira KUAiranpui
ikumalpia an pranpilanan in tumtaim
lai iapin, tiamit uun iit kum miuapura"
pi mitiin ani kiui pilant aiami
rai anpur irtua tit tiui tit luli iunkkarul,
ta uarkitial tiu irankarl li mipura,
tir kiu mutpi uut tru uarkiipul truintaim;
kiu a uart a pu karpur iaitru tpalplukian
"pa matink laita," aitia, "pi iuuntakun
inpin ttarlan it miun, mutpi rar uruulman
tiin man pilankan tu tialtuma iirunta,
nau tiiman unta iirt kan, rir linpur;"
"tiim inti tialtum piian ani taunraina,"
itia, "iauan ut uittar tu punut uttial
in iatpa, nau tii uu par kuira ta attiim
iapur, aiuantink uipaka utiunpilant
kutil, alit mi ainun aiti, tiiman tan
na tiu rar umatian it kirtran nau inpilan
piian anitan ipur anitaim ir pur";
"ia in ta it kuman iua it umatian tiin
taun pura mian, iu tiinan u MI aiit?"
"iuatmainia iu iuintiiman tiu tialtum utpur
it ui iu," iantia; "uipilankan aptaipur
uir iakuintiinkia, lintai uir iatinnu nun
til iatiiut; ia iu ialankan tintaipur
uir utpurpirat uut pi; uinun al tirau,
kunamt mani limt ampur tait autiuluart
utian; uiat uark ri iallinuatia tinkanan;
in nutan iuuta a uark ttarulut, aluail
uitian uitun nun ta tintiim tialtum iapur,
tiu iatiin, kamra uat, pi iapil ta iakin,
taima, kalainut, iatunapi ttarultiul
ta parttaipa uiin nun painania kuira al"
"ainairtink tira laita," aiantia; "inti
par uu iuutran; uikinlupa uun tautian
iirt kuia tan purua pipti; iirunta in tiu
tru lanka tan pa; aikunu iakrakrapikanput;
mapimapi aiti; uut tali pattuntauna?"
"aipilin tiu"; "iu iuintiunun tan?" "iit," itia,
"nau aitink, tati"—"aia tru krarink nunma
put taunina," aitia; "iit na unlaili ainu
a ir tium tamrinka; maat aimapinu ual;
uunpi uarnuntink pi mi a aikutaliu
al uu pi im ia iakrakrapaa, pakiu?"
"tru uarnun"—"ianunia iakinputtri ualnu nau
kintalmi u iu iapurpirt pattaun tantaim?"
"uauiit"; "maat tan iakuntiumtaitalmi uu
tium tamtir pulnamt uut"—iuut inapitii
rumana uarkpul tprinkul lai krin, na tia uunt;
klaimput ttiruaupa pitukan mur autiullimt
uut klaimantaun; "maat, tiumtai," ar italmipa
marumilpa, kamra li iapa prinkanmi
inatiinpur ta mituluiraur nirtiinan
 intrutaim uarkan kiintult autilanina,
uu i karl taunraimi; uail uiuaua autiaua,
aitia, "it nau tium tat aipinlin in iuautiul
mutnairita pia, arar nutana; ainairtpi
tit tiai mitpaupa pipur kut it tiu mani
mur tiint ttil na iri ta; ianauit mi parttai
api aipilan mipimipi, nau tinktiin
ta auir aikum tu ir ait ir, nau mutpi
aimi pattink ir, tan aitpi tu iuan ir"
"iu pin kat miaut," iantia kamarali,
"aipania ttaran untiunnitpura tira,
kut aiminulia alanktai ttil; iualan
kaimpatnitian, iu iakinnauunlitii
tiu kat it iutial it plunta na uil la ku"
"tankt, ila," aitia; "ta pi klaunikia, aluat,
mi punu ani urpilannit mikana
kiurtaim katpranuark uuntru u aiun ta ait
na ttilulan til in uarl intiai linpariul;
iapi ait pi aluat tauna nauiiruntaupa
aiatiami tium ttanan tirin; nau mitaim
tiunpati muralat kun uarla, uuirua takain,
uunkatiin unpati mantrankina, nau maipi
tpauarkam ani uir tauan pi ttrankannu,
ia nautat arpati t nauarkpi tuintal tpa
uark ian; ait au tiai nauark, na aitiin au
aikinkamiin, tiim naua takain, tiaitpa
pinpurnin a kum tirin lai nukum altuir";
kamrali la ari—"aiupnan," itia, "utnauark
it nipul anpuran tinkt iuunpur, ia iu
iuintiin napati purtii intrunt uarulpur
tiait apanin ru; ianin auir na pira
uiinkunkinki putam tpa nau pitiinan
iapur unintaim; iapintilnauprink nira
unli autlimtia, iana kiukat aiumki;
ankint, iu palan, in RAtiutianpur
ia, nau uaimur tiint uuaut inamut
kirantran lanuai; intiin iuunttaia
tiinuma pintil, uutpattim aiuunkirta
iua partia, nau iakiu, mitiul miauttiul,
inkaia tium ur tink uarultialpkainrinka
uir iakumpa pur iattartununma ural
tir tualat; painan uark iapur in putuarul,
uutiin paultink par it uu pi; piu ut atiam
maiina tuapir tiukra alpan lanupa
it iakunkin uan iuainlania miautru,
uu auir iakiu na tink tun kutiltaim ttil"
"uu it aikin ir tu," aiat; "maat iamainkian
aiuarkat a kra a tialtummai; aipatnan
aituna nun uuir; ainairarnmi krinpa
milinina, na ti uuntaim uark; aiittrank,
nau maipi apanpur uarkapur, ia nunmur"
"pi ta uut aukum krait alpan iakuki,
iu iapain ta kal tim rar uarkii it anuun,"
antia kamrali, "ia iakintu tiumtan
alt pata; iut kuia puramatta al utiun
ultatlurputpur atiitia antu pranpin
ian latapi naintin iirunta, utpur
uun mut intiualun amaua ultatrinktaimt;
anuan inraitaim iapulpilankinputkum
uluatinktian, uan uilan ulkiuut tiumtan
tilan taman iataim iaua, iakunpain ultat
rinuark uunina utiurluraut iuuikian"
"truku! truku inti," aitia, rar unpartanlai
tiu uartuntru uar taupa uu uanuirmi;
"pi ialput it tru tiu urkiran naintina
iiruntaupa, tir inti pi pitiin alma
mipur; na aitink it anilt aikuirarn
mitial iina, ia aiiitkinkalmi naprau
anmi tium tialtum kainmat ta tpa iakalpur"

XV** aipain rumakaint uirautia rai it kirtran
it i karl taunrai, kuman inmur kraiarnan
trutru uarmarkan laimaupa uu ittiin tir
lai nunuuunta tiuuait manpul aukumnit
taru patima kinki uark; it lai urtal
upanmau uir kut kanaluattrain latlat
kiilu, til kumau partiaia patiitina 
paunt autiitian, iart intian, paint kalantian tu,
karantian irmur manpul tialpnitpur akra
tautian putpur—kamra li, im alpan inputtru
miprinktru ta ua iupa kut uuttial tan,
ipuau tium ma aukumt parit tauarkan
lanualnat trukii nautattaiuntatanpi
it uittarau um, aitia, "uu aitii nauta ipa,
kar uu iatalmi ian, nau uu aia kamrapi
lipi karlpi urait tiampultinkautia, aiat
uarpiran praitink ialnauark autilana,
nau au lania tpir rinkkunmitul iupa;
ia ailai trutru nu tium mur ialaupunna;
ialtalmi urala au uarkpinkank ttiranki
lai pati, ia u urtiuan tir auarkupa?
uu urmutmai tiin uu pitun iri tiaia,
tiu kranu artan kapuau iana uark lut?
tiim tumi tit mutpi t uuntapullai manpul
nau artailai uark, atian tru tialtum inkit"
"it inti tiim tiu iapur?" iantia kamrali
"aipatnania nun tiukain, ia titianan tiu
uunpul, nau ttanan latia tiu upan kuia
anlan, ttiranuark uukiantauna tam uupa
ittrupu ninpi nun murtan min pirkraan
tiu ta kinkumau allanuai pulpilanpur;
kiintul taurtiin t inti uaitink; ia lalai
tir latia nau ttra nau uunpul uarkantiina,
it uraltialprun; na nunpu unuait kupra,
it aitink iakun tii tium unpulanuartpa
tiin iualaia priti kutink uarkana autil
nauarka, lattar tiratiai; in iataima
uralraknanput kutalia rakan iartia
pimuula palpaa uulana, rakan pirult
platium tatut puta, rakan kiutiumt at urkiat
iriiiruait tiualu u lanuaiputpiuaitia;
un trupur ta tun uut tialpikiantia, na uut
ua kan alraknant ampur trutai autila,
tamir pukarant uutiintru, unli nirtiu;
naut iri PINI ta itpuau lanuirautiAIN
ittaunrai, iir rait ttilana ani tatian
ipur a mun a iir unana ttiranRI
autiltpur taimtta ia taitiurtrulai;
tit raitia, trulan laint murpur latpur
nau ani tialtum tapur laili ta atkii,
katuark, tia iirpura, taitkraun; tit katraknant,
rai iikian patpur, piniittia uralapi,
antian autilan ttiran tta til kut tir kii;
mitpi katuarka parna aliirpurapur,
ia intru takun ur ta krataia unlinpal
krattaitiina uir at karakanan tiamlai;
kramutraknan tmal uarkpitnitiina aupu
tapur uir putuai tma uapulan, nau nunit
itiapannipul, aupu kaki pirli par
ttiltinkpur, autilt ttirantiai platminam mur
katraknant urkraun tatian timanttanupa
nau unpra piltiai aupupur autmapur uark
ittiunta tan kra tiaitiina, iri inttan
kank kar uarkpinaua, iri pitnit pin inru
inttan untaiu ttirpurtru, uir it pulpul
rairai uarktrinkan ttranktinkan uranlanpi,
nauaupurinkan, mitul murtiualma taan;
katraknant autilt tiaiina, iittian ipa
urttiran ipa, ittian lai urpint tan kra
ttirantiaitpur, ta miau untaurtapurtpur
inttan iri ni, nau tamir tii put auark;
iri pur antian tipur ki, nau tit antian
ttrupur urtiaipi nau ta urttirananpi,
na it autiltiai kaam aupu na tialp tanirtii;
uail inpi amantiina ttilan tium tink aptatiim
nainpin, nauark lan pal pimark partianpa;
aupu kuuirt tru putuai ttilanpur uun nun
at mitult nuna allanuai uarkttranktua;
nipul ankantinkt litulraipa manuarkpa,
uarraknan murla mur uarkpur katpan al au
krinma patuala, aut tul kra uarkt, antiuan"
"uun ta run mipur," aitia, "uir aitink maipi
pi unpulpilan; uir in kutaim untatan,
au it anpatnan kalant piupiuputtru anpur
aupupur, uir in na uaitiman, piuul?
manmai piatia ani taimpia kinlaam na
mitult tankma tium tialptunlai tmapur, unli
kut mutrakanput intirinkiiran trina"
"ta pi rankinkitum," itiapa kamarali,
"nautu iakinpi tru nun na an utian, u
pritum aam it tarlan it innit a pruat;
mur iakumnu utna pata, iultii utpartmai
put it intru, na kiirnamina, tam tunput
ualit alpanput alputpur; urttiran nun
it mai kinttaut aupu ani kuuiran
uir tir karulan it at; purkat ta tumtink
ani tinkpur kiinktaun ta tapur uir aupu kum
tru krauar; ta uar atkariru kun pitru,
ia lankit ttilan tiul kirki tir, tinkaut kuan;
kint, kat tink nairpur tinkma kaat; pi ttiran
na piran trutia tuma, putuai pintinkkii
patmanam tium kraun ttilanpur PALUT puau
ta tiaita kulkra—ttiran a mutput ta unta
tanam tal put a litput uu takiui trink uir,
lai aitiin liat nuuarlina ianaintaim,
pitim urkir tran ANAKRUNITIUM inti;
mapimapi ial ialaial kraunt anpiran
tit kintpratinktpur PATIPLA tialpttanantpur,
ia uikiuintink tam pi tinkt unpirmapi;
aitkla iaprinku tit tpa, pa iat KI mi
taim kiunia iapur uu mur ttra ualit aukum
UUMAN an aupu ia kauarkau iri
taunapi nau tan uut iataimina, uan ta
uu iakalia tialp pikii krikri uut URUIN,
altu kiukakal kauman KIARKKIARK, uan mutmut
tialpikia tauna aam litulnu ta tirkiir"
"iu iamin punu uarraknan tpantinkupa,"
aitia; "au it uar kinkalalaima lan tir
iina uir in na uairunan mitul triik tmal?"
"raiit tauut ial ialan," iantia kamrali
"iu iatink ta nit taninkaunpul," truin,
mitialan trutlit, "ia unpulan nani lank;
uarkuar tir pruau kararakan trutru kraunt
tinkuarpur tantaim; nautu tiu it utiuna;
uu taimina uut unlaiina uikiit prink
unlai uarkuarina, nau it RAnatpu altaimt
pin uarkta mani uarktiina, nau ta uul
uarka tiul pinin alpalt; uu it uar uun auark
uarkina tiu ar, tuatra uiluarkpur, lanktaimt
atkapat pura irtai it tuait it kra it ta
uarkina uir put uarkanam tuaninpurtium;
aukum parit uar uarkpur, iatiin, it tiamtiam
it tium uarkan pur taimt kanam inkum tantaim
tuait uikiit tan put; tit raknan uark uan anul
maniruina tink kramapur uarki alnat;
aupuuarria ianprinkanan, ta ttartink
lai tialtumnit kii uarraknant tium kuuirtia;
tiupar attu kra ttaitinktpur linina,
uir urrunan kin pairmur kapatian, piunit
itautrikiulma; it aluat kra urma ul
ana uir ani uaplan timan a antia
kinkattraan, in mut paltiina lai tin kra
uu it ttait kru lat iiriir, ia tialtumta
piir rait, tir it auir ana tium kainma tinkit
aluatialuat nau tium kiurtaim unin tan at,
lai, tii, priikpiik a milktinkt titiir tiaiina,
tan aupu talkra iaua nau kuirtink ta;
al uuir kinpi tun ir it inma untiun piutink,
tit tun uan kiurtaim punu uar pi lil pi kiur,
a patianan tal inpal tit pi aluat kiur;
krauarraknant iu iuuntaim min tam tainan
kramatinkt taian ualputpur, ia nauatat,
uan mitult alput ittiam, aukum unli ta
ta tam tu u tinkt tiim mutuaruikian it pain;
iit, lanuai, t ani unlai kira putnitpur
mutpi, it itiapanla tmallatlat tu antia
kiin tmatru naku uir tiuntaunlaitinktian;
tamir uiattruut au raiit tinktialanput
apanma tantaim, truin lut tpanpitnitia;
tiint it auir uai pati ttilanputiaua
tu u tam latlat kinpitiamtaimaparan,
tir it tialtum ar tai trunpurau traipula;
aikiia nau tium ural tinkan utnauark
irinka aupurinkpur, ualit autilanrinkan
it iapain tu ar it uut iu iapurtii pin?"
aiiil ta nutan kupimuruunpula tan;
"aitnun," itia kamra li, "ta iit it intiai trut
tian ura uunpur tantautian tialpiik pitii
tinktiina tantaim, ta auulam ttlilit
urua triikuaplant tirtua, kratinkantian
ikintpranttru, nau palanan iununputian;
ai parmur atian ti tan karantru puttru
uakiantauna ta nautat ttraanam uarkpinnit
allanuai; al tit kiirkiir kiun, mitarlanman,
au parkuia it tu raiuat tan rankuaitiaupa;
itkuia urlia ur palpala, taruan tiin
pil taupa anlan kratau. uinpura rartan
liaalp anlan uapantantium tikaupa"
"urlia tit kank ipur in iunkkiirplatium
at purmut ir, trua in tan karlanura," aitia;
"iit it partlia kara lantia,"iantia
kamrali, "arar uanit uarktink lia tu
ura uarkpinkank ia"—"au tapiau?" aiat
"aiunpul pipur," iantia kamarali,
"uan airaitaun ttrank ttarkii laimatru mi alpiina,
ta ta lain purkiin arnanpur it tru tri pi
aruark pu, tanu tpaliapur purapur karnulpur;
nat ui tuinkuman pu tium kraa uarktiina,
kum ta urlia iila, tat mitullit anlanpi
al uarkanmatinkt ta uarkina kalitru;
titiir it aupa lanttirpura uarkinttan,
nau antian tir uark tirpur urttirantua;
urlia iila ulan praia tpa, nau uu
prapra pulpilan muruanan mutput amtru,
ia ilaupa, uu pinatpu, latpalu kank
uapana laimat nir iatua, tatirtua
piurlia a upra kratiul, tir iit
urat ur tan kra tiait, a karan nir pitnit;
urat tit tan kra pitia uarkpinkankina
kinpinatpu ial ialunmainat uapana,
a tpaliat, iri atiam tualtium tuanitium
ipur urliat tiuntaiilaua kalpa;
ur tit tantium kraupa, u ankianam tit uittum,
it ta urlinina, u it partlia karlant
urlininatiul uarkpinkankina mutpi
takutru alpiina iuntapi, apuarkaua u
lattii au irait; tiamit aikiia tal, ta it 
uunpullai urku iunultattru pin uarkan
ta uirait mi pi lai tialpant tan kum upan
tpaliapur, uir uirait karnulttanpura,
kantru prumur, ttarn tta upanpatnamttua;
urlia iila markan rupur ipi, imtial
iinnamark, purar piau tiuiranliraitru—"
TIUIRLITRU aiial, "in ta it taunpallaia
iunkluranlai iil ipur, uan taiulatian
upanruntiult tu tnirt tiu alp uark tamtirpi?"
"tiu kupi, inti," iantia kamarali,
"pi uark aam ani tian uanrinka—ia nutan
iit ir kum tirin kuirlaiatink utnaina;
urlia iila itiaupi mi kurntiaua
tiuiran ratlimttru, tait, tam taimpulpil
iil ia rattarpa; lai ianu, ultaimupa
pur. paiupa uit kalau uarkpinkankaua,
nau atiut allin patailanpur a krinrat,
iit auir kartiint utuarklintaimaua ul
maimai utiupa—kamratrit uiplantaun
tan ulan kamra triuut til in linaua
uialuatkarul rattrilimt puruailiiltia,
nau ulpa kinit urlunlaiit kir tam ual
kunaman antiina tam anpalun kinlintaimt
triautiina u ki ratlimttru maniiltia,
uir uimin prantuait, tir in na tpat tanina
tiu apan it tam antu tit ir matinktian,
nau iunkat taluiik ian iilliauarka
ta kinkutru tpikiaran ulpalatiaua
tatlailai ta tam takunpipritikutpi;
ratiinut tit trut, lanuai it intrupu tam
ratlimttua iri iila aupi tir urpin,
nau aiuantirkal na pauakiaputuarul
kukru aupinpati tiu tirati tir uarkua,
tiul mutiaukumua, pul napin tialpkiranua
iri tantpalia a tiaiura it tamtial
aupi prumau ur linput iiltia lai tiai kar,
tiuiran ratlimttru iiltia tut karananul;
iit it lain antiai iri iil tpi tialpapur,
iana iil aniinkaran it nirnu tpipit
ta uan tiul na pa mutialtru; aipatnania
ta tit tiuirantinkt itiurmururmurtiullai"
"partlia mikat kaaupi mi tan urat
amaua kra tiait tirupa," aiapari
"urtru, ia urat tiaitia kankaamtial piau
partliauarkpur til tapin tiumrakan iirt
uarkaua; tialtum man kuntru alpi trina
uruarkour tiaia rar pur iit purti, nau tan
tta iirpaitaim tam tat apana nainpul pai;
pimur, ittilalp itaimtruau, nau pilat,
itnairlatratki uarkpinkankaua a tta
kuintu ipur kumanpa tam rutpa uaupa
tuintal pur iit upan liapur tpurmin
taimkim tiu tatii pulpul iitkum paua
uralkrau lanuai, nau ittialpma tirina
rartan ui uarkpin kank; murur, itpurtiin ta
ta iluarki tit taim rin uralpintil kankina,
inttan ta tialtum kar iilt uir iuut ta ura;
prumau pururat tiaitiina ta kinpiaupi
taima, partlia kapiau tiuiran alput
iraitul""kank tuna la amtiuiran partliapur?"
"nair nun; ta pi armtranan ttarnuarktua,
uu it pitnit lia itru uul pin inttan
allanuai; tat rai an tit tinkttapura
it inluuarkrum uun taluan tiai utnauark;
inluuarkrumua kum al uainant a inpu
parit kutiina mittatinkt, a arkanlit
uarkanlit maiput, a tlanan anikain putialpan,
inluuarkrum ttil uunttanpai til uainant kum,
nau it iruua utkanpur uttrutiipur
iri katii ru alpanina mittarinka,
ia it tir pitnit, nauarkuai tan irurtiin
inluan iri uapanpaua, painanpur
au uu it rankpin pipur anipatilt ti
partlia ttialtum par pip. iirrink uan aupi,
nau iirpaiuarkan, ankianut uarkiipul ia
lapul pur. pai rat; uan in im uarkan inrum,
lanuai karan it kal ta inka iRArai
nau iittia a kint; pi iit, lankaran apan
pii tiu ittan lanpur iirpaia irmur
intuinlanuaiuittumkikarantinkina;
karan, lattia tu, tumki paraia aukun
tiaiuratia, nau tium kinttian prink ani tam
unaupimapi partliauakrumpura,
ia ittialtum inti ta lanuai it ani taim
unlai inpilant tirpur rartan lai kratank
urmut maitiulttua; parit mai, ta urraitian
rutiaua, atiit tamtru tiu tiuntarittarnlaia,
amtpapur, it uu pru itialina nairi
tai kaint, uail parit truulannit, utpranna
laam pulunpra namur ttarkii tan uin tium
ttim paltaunatiaua; ran it namapi uarul
uir it na krani ta kapai na ual ta pai,
uail trikiitpia a tnirana uarkpura,
pintilt purkiipur taprinkam kuatiaua"
"uun ta aikan ku kami," aitia; "it putlimt
uarkpri tiitula aupi ir partliauark?
nau pitiu, uu it ru tamun nat tamputpur
ta aptatiinam tam uarkpitnitiit trumin?"
"tatunaam na ru tirin," iantia kamrali;
"limt uarkkraupa, laiit kiintul auttraan,
anam tpa autma iilan, ia limt priuarka,
ilatia lurtta aman, ualit krauarkat
manraiputia ta aitul uarkpinalpaua,
inpilank tirin; tit krauna tatiuirantpin
liapur, ia in aupimapi put irtua
uun partmutuarktiina uirina it anlan ttarna
uarkpinkankupa, itni ta lia kutru
al tirin pitiina tiu takinka uu it pinnit"
"ta ittinkan," atia, "iapi nau ualmat
lurmatian innun kunu uarkpinnitrinka
na kinpi partlia, na aikiutink it tit tialp
kinnu kunu uir antu ilankraan nia
lururirankra nia na kinanul tit"
"namur tiu," kumpa—"pitiait uraluaina
ta taitiantian trukuinan latpur alkain,
partlia inantu anlan ilanan na lur,
uu itianul purttru liakaint tialp, uir lia
it napinlai ur, uir taatiam traprantpi;
tit liat, ta iit antian lankaranua, it
aupi ratlimttru iiltia lurpur ilanpur,
apuark lurtta nau ilatiantru lanuaia"
"it ianu," aitia, "ua ta piau maiatiult
tiuiran apuarklimt amtru iiltia in nutan
mur rartan anul lanlatauai purtinkan
ttiran puruailput amtru, uu uianul tlaila
tialtumpaluait tiu uark utiurlur ulautiit"
"uut tiu, inti?" im iial kamrali tiulpul;
"ta itrarnua mipur, nau aiuantii kunpi nau
mutput utiina, nau krakiran nautu ual;
pin kratparan par it tinkantprau, nau uitink
uut uuntpur tium nu untatiun; ualualualual!
iuurlurultinkt! ta iit it kirtran inti;
iuatmurtia"—"tru, it tru litul mur tian
tan mi al," mi pa—"pi tinktprau, unli tpraui"

XV*** ta inan aitii taun tiumtaimuailpur apta
uan uiman kurat, pitpin kamrali aukum
purtinkaua lai aupain para alpaua
lanuaipur ultaimpa paian nainpulan, tpatink
prinku italtru au tapita ratput ttiran
"pai naintiumt," aitia, "uun ttil taatiam iirtan
ar anpu iina, nau tuait iirtan rai mainalp;
piuriiruark tan nau lania kialpa mutpi
tim rar artaim tan tank mailaimu puttua"
"mitarlankamarauat," iial kamrali,
urpiman mitua, "iakanaiu anitan
urprilanlainit irinka uu ianaintin
iirunta tinkt it utpur tit nauta, tialtum
tialpuimlai aukum; nuia, uiunk nua
kinaua nau ia tiam, ta uark uiatki purua
lai uttil patnan lanuai mitult tiun pati
pinpur innuntim uanit tranit na urmut
tialpanul maiuar; uilun tira lai nipul
uark ta mutpi au pur uikinpultiuiruttial
taluarkautua lai utlimt, maintiulklamatinkt
aptatiintian uu uun minlin; artan mapi
itiintitun rai pul autilan partantia, 
nau alkain tialtum tuatrant intianktiupaan
uu laianut uark na piurarkan, annautu
tiait natpunuara in apan ir, rar it prin,
ia in na utuark, unli muru murkraan,
uarktunt uir trupur utti kunliut pria
inkun uirupa, ittim partuark pinina
iit na al na mut put atiam tam nunuaitia
krauaitia raiuaitia luranuaitia urkirant
kinam aitulnit ta uuntink uar tir unat;
manput lun ira natiultaim mutmut rinktai
klaantink murkain ipur, lai parkun, ratian
mi lintaim prantiina, tilan tiuntatialpkuirnit
tialtumtmat, aptiin iri mainkian krinpati, 
uunuar, uan uirat uitianmaut uarki ku
uarltinkt taalpmaut; ia, uuir unlainitiit mitul
utuuntialptmatia parit uark uilpuut ratian,
uialit inmain lunina purua taimpur
aukun lai uan uil part ku pulkla utparraia,
ki lai ut lina auuir utiuntialpina
lai iarnanpuit iu iataima tapurulan
til tuan. uun, tiu ut uinautatlun pur. paipur;
tuantan uun uikru, ia tuantuan pai RAiunkkum;
mitulultaim nau uu iararkal ultaim it nau
tim rartan iunktai ta uariullun taimlin;
tankt pata pintilt tira pinapur nautat,
nau urmut pritum uir iri truau uankir,
ultaim kum nir mani iir apta nau pin tiintiai
parmurkaina tan paikantaimt; put apnitkain
mur lin til tait ati pai a nainti iirt,
nau purti paia uitpatimainuaitiunka,
uan uinaukunin klaanit linrinktaima,
iualttar mainpur lai ulkrun paualunpur;
iuan uut purmi, utian apmi kain linpi"
titpa aimainanmi ut tan paumaitial
apankamt ratiit nautaia nat mitaima
"uuntiintiai," itia kamrali, "it mark unlai;
lankuark kiukamput, uu uut tiu kuir tink tantaim,
uiat na tink lai, na kit uir uttrankanput
klaplan ualaua, lai ialan; utklakamt ir
uarkiipur unli; kainlai naprannit tirpin
tuinmaniiilt nau trupulnit iriuarktiul
amunpur anpur aluat ttim alkain kukamt
nau inmatpur nau urtii nau urlan, uir iunk
atiam nakimur kir tan ratiilput aptaim;
iil iakiirunant MARKULAain pina nat
tatian, nau iakunkintim iutialtru uaitiul
uir tiu kiut nautat kalau nat iataiman pu;
tum LUPRA nau RINK RUNANT uu talaiam RUM
put itRArakan nautat altinkan at tum;
pi pra it part ni linina, krinrat nir nat,
nau lanuai kiran putiai; nuuarullanat
naintin iirunta uutialit na a pulrai
anpuran uunkain nipur na nuakainpur;
in putian tantaim klaan kan kraitulnitpi,
tam, aiuantii, apan takupi lutia parit
au takutpan kla; ut uiin nair ta aina"

XV**** inrun arlimaru ilanua aikutii KARLTAUN;
kiitiina, tumani na kinkakiu, markan tli
pai iirunta ta purpiina, aitialtumlaimark
ta alaluait kun au ul tanina inulaut—
"ta ku pur mitaim, ia aimainanmi iran
tira," itia kamra li, uan aikalpa tinkpur
arlimilpura; "uituna inulautiit nau;
al ulatiinit kaanul tiiautiina"
"ulatiinit!" mi aiial tirttiran—"uauiit,"
iantia kamrali, "tink tilana arpinuait
tam tianantian uut au alit pai iirtant ku,
nau aitinkan mur"—"aiinpulkania," aitia,
"ulatiinit tan taima min palt uina
tium tink lai parpar purpir runpa upnaauua;
it ait tii ta rank itnauulu kumpa ulua?"
"tiari," itia kamra li tmailan api laplai
api minlai, "ia tiint iuat tiu auau at,
purmitru tian tru iit itiurtrulaia ta"
uu aialrata parit kunit unlainit
mi naintin tuanti iiruntatia ipa, uut utmut
klaunlai miina ttar krun inpilanpur tpaupa,
naulailipi kamra li nair tpi ta tiarianuin
nau uuman nau karl kiu karantian kiampatnit,
aikiuinplukiami, it aiuut uir aitanti
"aiuut krainarmtra nin kin pipur," aitia, "auir..."
"tit it ialintaim, kamrauat," ituinpu i karl,
"it uir iut linin, ianun, nau it unli ku
it uit linan nau kraunt uikalan ta utiun"
"tankt—aiuulttraian tinkpura taupa tiulai,"
aitia, naut miait mii ar tam kiun rarrar
ilmi miunrai inpilan; "aptal," aitia
lapta, "aiuutrir KALPANkraittiul na kiupi
ttarul uan aiir rank pitpi purpirtprinktink"
"trutinkina," kamra li, "utianul uar in nun
paklim nal iakin, pi, tiaripin i karul,
uikinkal iuun, tiuparit tiimmin uitim
uttialpt, tiait pautant, pata tan ialuut; ialtaim
iina pulpul naintin tuantipit rankuait,
uarminan prapra tiu inkiuut alkain mittit,
aukum innitni iaua unan uuntiultia,
ni iulat niput, kraauinuant a uikian
tpiran puruail uint tit iulat tam ualtu
ttraan a krukkan, tmaliuiik tan minan al
kutink uut ttartian al tit rankpur, ta pa ru
uaiuai martapan kruna, uu kiintul almut
la laiar laput kuinpirliinta intran
iataunuarl aurai—uan uittarut lanuai
uun trutpa ualpur putpur, nau patian tamal
urrun uul, nau uunan unmanut alni
nau uunan ttakian klauuranlaima kinkual,
uika tit uar au, tan tiipantri urtrikian
ial ialuarl ualta ua, lai IUNA kur, uuntiun
natpuuait tmalkain kuruailan ranktunt kinttiult,
na taattu ani uintinkan, tamir almut
alkarkiu, intan, tam unnunpur untamlai;
naunau, uan luran kuuatian na piuuuntial,
unli uunuarul, tiu tinktarknit itnakirir
ianautiin uai uar "ulatiinit" minan rank;
kuiit nir alkia rank nun iapur ttarlit nau,
nauuan tatiiman kinunlipiauunpul
lai aukra purtriik—iuuuntkal u ir ta ttil,
upnatiin na rai krauntiaua, ttilmatiiput,
nauuan pal uutprai tim klauntinki piam tit;
iuua parit tru ttilmaan it urtrulai
utiun armtiulpur ulatiinitpi, apua
pranpilanlai nau ttranklai ia lat paulan"
"ial iallaiart at aam laitaim," ainirtii;
"na tialpiiklan tpi, na tparantpiun tuintauna
pitnitpantian, na kinklan ta ni tiuntaran
na unt ni kar, at pi unpra na taunpitnit
nal param, nau nia plut kintlanan, nau maimai
piu anikain u anpur rankpalt, aitinkan
iamaipialmuttu timatiain laatiain alal"
"uitu laalpat amain, aluat," uut kamra
li pauaantian, "na uantiim tinkan utpur,
inpal uir unli kiran lanuai it painan
au uu ittru, patit pita rutiina anam
annuniikma ttar ta tai"—"ia u kiilanam?"
"pi it ranktuntiul inanini na ankiilan,
kut ikilplan mut irina taimkiunt," iantia
kamrali; "kilplan kiltiatiultru in kiirkiir
parpullaitink ir, lai tir; it apan kiunpal"
"iatinmin ta u killitpla t tirtir prila?"
"na, aitinmin ta; im inkiltia laikrauntia,
naup ikinttia kil, mutpi ittilkaat; ia atiant
itpiu, kut mutpal kilman kilpa; uan iuark
laitplan na it prai kilkiu, itum katupul;
laittink it auir tiu unlai mi utiina parpar,
ta piu armttaran uanlai tiu kutpir amtiul"
"ta it umatianit tink iuit ia talanmi,"
aikiauau; "pi lait itkan pikianaua,
tit inti NU URUIN NU MIIAR UIRIN TIR TUAL
RAINIT, uu iantir puratpia tiutiaut"
"tiu it, intru, ta pilin tium patittru nau,"
uut ta ila itru iantia; "taulan ta ut
uiinakum TAU IIRa, nau trutinkan tit
amtpitiai prumau in uarpilinmatinkain,
ia parit iu mat paina ta uarl aukru lait,
tir it tru na kraun tira; lain in iuuntaim,
uutiin apan mi mina uimana prant in;
ta lai prainana uut kialta arlitkaua,
ta lai laprana uarkantul trukiinkaua;
amunintinkt min uruanan lai nutinkkan
apa aluatki laitiupa tanupataim;
iaintan man u na pir nua na uiiklapra
lain tparnitial; ku it uitnaualpraninit,
na man nun na at nun pirpul nuntru na uin
nun uan ilai itua, tparn lain ittiuuarluaiit,
it tialtum, tiamit aitalia, init ranktun
main alttiaitiina kapain ta uanta laittua;
uanauir killit patia inpatpin, tumkin
tiul tian tu uarkprant ta purtia kinttiait inpal;
au parpar tamir it pinpa lai ial iallaairt
aptiintian, tiitlan a prila a panla, kin
autiim trutru kut na putam inmainmaam
ta tiutum pain t rai, pal kaatiur, uail tinki
ani uuntiailai parit tpipikan iatru
tumkintru purtian pal kupi kiakkin kiamtal"
"it aitiin," aitia, "ta it tima ta purtian
iritiai ta pal ualit tima ta iran?"
"trutru; tam timat atiam kiarnt tilanina
ttultiitula nau rukia, nau itpurtiin tam
tauulan tum mu inin uuirin purtian
uuir ttatian pal; nauark it inti aukumuait
iantir at tritru ulan tri unlai tpitiait
palrinka; uan tam tait inmain tiutumupa,
uipilin pin t nir kiirtrupur it min ual kum"
"iaunma kiutum tan?" "uut ualnu lai raimantink
tatiina laairina, tan tiitul tiumtaimt kaina,
tan apan ulrai ian ta ki karanttananiik,
ia it nainiik nau; na mainulanmapi ttar
tiaitpa raiuaitma kutruplaki uttimttart"
"au it tit timan ttart kapi?" "tait uarkiipul
laia lapur ta aitulla al prumalpan
ultaima pur. pai—partlia urlan pinau
nipul put timan iiriir pru ttan tiu ultaim;
raknan tirtian it iit tiutiu piu, nau uarkii
tiu taltal itiul aptia ta intrun alptaim
itua ta paluan, intu tima amaupin
mapi truau, tialtum—taim t iirpai, na it mapi
pinuan nutianpur; urmutiarlimt uu it uurtiul
kraunlaupa tam prumau untatumput;
uan amtitpa tir a, tam prumunta, tat taim
tain taniir, pinau lai amlat partmai tinkti
ta uunauprant ttulla u ir tim mutpin pulpur"
"uituna tiulai it laluraut," itiapa
ta ila tmailan—"la lai kuirnun nau itiul;
uut tmali palt na, uir auuark manmalainit
ulurtalai uarl ttrankat tiu kupiurtian,
ia unli apiu inpulit uunpulit la
urtruttinkt it ani anul tirpinuarlttanpur;
artan antu put pantian uunnuapur it
nau uunpula, pi ian ani laima, tan tan
uikiuaut nunnun uarkkain irtplintaranmaint
ampur ta urtiitul tpar ialaiartiina,
iakiuinmainkia ia ta uiatiut ani
lulitnit pa tam ula uarput kut nani;
ankint, uituinul laitlit palun, ilman nir
uruunta, pa min ta uun untatiin nau ku
aupaunma unpaun manpul lanrait, nau pantian
tialpaitriik tialpiik ttanan inpul ialnaina;
uu inti ku mapi ki mur maipul taunkiuntran
lai trikii kunan tatir nauarkina tan
tan tru ta uut ni tiuntatia unlai aptiint
tirain kartimilkt irikinaua, tiutan
anpur pati punt pi ki in uantaran nun
tam putpura at ku a iul tiitulam
puttatilan ialkra laattru, uarkt BLACKSTONE iun
CHITTY STORY nau PARSONS ttanan ultinkaut,
tiaipatiai tumput DUNS-SCOTUS nau ipala
SCHOL-AS-TI-CS aman, it kuirit mainmalainit
tinkantiilinit tiuir tpatpur inin parpar
kiran nutaiput; uttimanttart it uunpul
uaituait luran tiuntran uraupin put raianul"
"aikiuinpaka tpi uun inuanit uarkan
untatimattru," kamara itruin li
"titiir it raitia al palt uir nukum uuntiul
uarkpinkankina kim uainan pau unpirnit
kint uarka; al tiulai atiit itiir ittiitul
kinttianlit uunrai amtru, na tri timat au
uimuam palt; aukum nauark atian mut ttarnit
iunkluranlainit uarkkank, ia aukalan uark
raipur kainapur tilan paam allanmai;
uarka man nukum ark, ia nauun tir tiu tal,
tauantirtriikkiu urpiranua uarkaua
untatpaina; kiarliiknit a miniiknit
partmaiuarka ani tiul a kain puttuaina
pantiina, na uun mi latia pairt it patia
lakiikpur tan ta; nau RAI nau TAUNALAIUAT
ittrupur timat amtru alkainatuinrun;
uarnutan alp it ualtim uu autia tmaliuat"
anrunmi, uail kamra li itpi, ta alintan
aiirir kratil lana na nun tuantuanti.a lant;
uut patima lan uarkpinuun tmiik? aiatmi
"niuait," iantia—"lanttirant kutuinurpir
anlana arkana uarkpinkankina, ta iit
at pinpur inmi uunkia; inpi lanttirant
tinirkauntiun mur krauntia, tauutpuau
nilit pai uruunta pula iitma ta tina
lai ttiran tiintan; almut ta uunuun ttiruark
nau it ttraanan uark pinnit lanuaiparnit;
mutmut ttar uir ttir uarkant puruail tatiruat
nalanka ulan tiu niuntaalp; uituna
uapanuait lankank na tiikank na uappati,
uituna urttirtiait na urantiai, na tulki
na inkumki alpt, na tit na tat ta kar tam;
unli uark rairai ttiranpilank, tiam ianun,
uu ttilul, it tum laputian; aialrati
aiunpulia uu iit it uttumnauark nat
ialuntaiunmanpulkiintulnauarkpura;
iit ta tiam napin rank na iulat tir,
uu kin mutuark tun timattru tiu lai, kiinktaun
raknan titian tun laputtru litulitua"
"ia na lanlapatit na lankaranan mur tan
tan uunt iirpaia, au it ialka lama ma?"
"uituna lama," iantia kamarali,
"ta it, nat nutan; ittialtum ta lankaran,
inuan tir min it, tinkanam ani nu lat
lai aptapalun, antan unli it mai ta
uu uittumki tam aptalankarantua,
na ani uutkui; iultinkia uun taimpikan,
kamrauat, iultii uitunalamapau;
kraunkraunlat uir ut uipuut tam tiitul
altaim ani pait mitiitian uunt lanipul
pulpul nain. nain unta latiit tantaim antilan
minuar nau urkiil tialpiiklanpur nau panit
trikiantinktiina; it na tialptink piiantir
tialppilanktinktpa, nau na triik nun, anuirpa
antaim niral lat puruail nipul ikupai;
puruail, put uut kiamttunaut inma tataupa;
al uannit lai man tam taaluatuantapul,
na kupittilma urai, a rar urank (iu
pi iulpaki ui uaitiitiin), auuarknaina
aluattialpnuman ttit uulant uarrutian
lai lat; mitulpat karan purpul tan lanaut,
kiarnanau tium tuan tuan. tau. lat iriiirli
kuinautma nu ttit kuinu tiu ttan inttan
tam ta uut aluat taunpran a kum unaukum
tiumpatrutiikii; nau put rat amunkrauna,
it litulni laitpur uultpur lai irmurilt"
"ia iuat alit taunuai ttirant tiait tapmut?"
"aluat, nau tir it inuan nau auttran uarktinkt
luninaau put tiunpur ratkrinanpur nau
nupru nau priti nau litultaunt kratauntian"
"ia anam na an uarkputia, na mitult tiu
takinair, au tam takintu ani tinki?"
"iri taun a kra taun kaam iil ta raipul
ulanpa, irpur tialp putuarkt, tiumtium pikan
ta piraknan uark taunat tir kin lanuaipur;
tit pi kanmarktaun it uuir pi anul uuir uiik"

XX ta apmita I karl atmi aiiainkutiikin 
untakraun kiamrum planiarpi uir tapainmi, 
a tinku;"naia," aiantia, "pitru, aiatmi 
kiink tutpar tiu tunpa para, lat ultiin ku
kuianmi ul tinkt rar tu ttrank mimain inpur"
"AK IIT!" itia, "mi aikintii iatun ual par;
aikiutinkmi ta"—"na," aitia, "imiklaan
iatpi tira; arm, pi uut ani, uut unli
partta a tu; tankt iapur, nau part nau aluat,
aipilan mipi nau tiu ttrank tit nuuarla,
tapi iulku mian tiu uur kutiit au, aikiu
trutru laikutii ta tpa nauaptamita"
I karl inta apart, ia, painan aiuut arnat,
inmain kum ta kamra—uuuark aukraun upatrun
tinpa tiint ttan tiin mi tritiina autpara,
 nau apiu pi prink ut tpaua; al ulan tiam
it uut a ta ta uan uark katruinpra paintru
au kamrumtuala, pitiait tur ta uutiupan
rutlaan intta; klaimantaun tlutal tintiait
tama, uikuin tura ttanan timlairumina
artan uut raiit aipiul lat ta inanpur
unta tartin iirt puruail, rai pur aikiu
miait ta tlunpapur; aittan tiumtaim tumpaunlai
lunpau, mi tiin miun kamra uut ttiluumanlai
lun mia kiuan lai uunta prankiranan;
aipumi an ar ipur nau ar iun tirin,
tiapinkant antian ui nupatian taunankiun
miklaptpur; inkam iuitpa, "in ut pata
uikiukuau nau? iakiuinuarkiatial tupar;
uauuau uu tialtum mutpi iapura tit tink!"
"ankint," aitiapa, "na tiim tialp, ta it tialtumpi"
"na tialp?" irinkpa—"intiu," aiantiapa ipur;
"tam pilant uir iu iatiimkimi, nau uu mi
aipurtii pau kum tit tiinkun, aiiittinpil
aitiin al tit rink tinkt apa, ia autiai ta
uttaran aitink; iu iakanpinirtiamttar
titia it aiit—irtiin ta apul maru
uan iakum iualpmi, aiuarkankiunmi tinkan
mipuruaillina, raiit aikiun mi ir kum,
na tauttar aukumt; ait aluarlpur lai tium uun
lanamtial kriplim ttan kiilit ta pilinpi
ittiutiuanpilan, ia tiin kiin pain numkripul"
"min iamain itkan?" "nunnal; aialmainanmi
uuir antu mipurlinan, ia alkinpilinlit;
aimainan praipur lai uut unli uunta tiint,
ia pilant ira uu aimainmi ittiuui
itpi mimainpur, ualit truina, tau. iirt ua;
maat itmapi unpul tit tu; kiiaukum
rinklantiina it lai tlitai kinpur paikan par;
uan aipartiuua ta TRANTiaua, puruaillin
tiim tiamlai iatta; ianau, tiint aiat nunlur
nulantrinka, nau tii uunpul kiint uarliankian,
ainalankapain ar, rar tru kui, RAaltiinmi
aipintlunpaan uun iirtiaua untatium;
it iakinpitinkia tink it lin iirun. tatpur?
itrumipitiin aiti rai tiu, nau it tit
linrinktai ta ki tiu nau par nau untru tiin
mipurlinpur; it iatii au tiulai tink maipi t?"
"aikintii," itia I karl, pitinkanuaitia,
"nau aitink uikiu al pi tankpul ta it tiu,
kut itkuntpiria iu kra untakun, aitnun"
"mainkiaiu," aitia uarkanunpul, tiu tialppur
it ar, ta tialtum tink lai mimaininpintil,
"uun part ir piri manmaniir api lintai
maat, apta ti karrun; aiuantii tit mu
pi maat tiumtan lai miun; uan aitnk alprant
mian uarlina lai ta purta, tiaruan pil,
iit tiarutiari, rartan kinankmanlaimu,
laipi tiarulai lanklankkuku ta ta in"
"iuintalanut nutan ia iaprantrinka," 
itia I karl, "uut iua mani ta murnia"
"TANKKUA, aia tru piu kinput, nun nira mur
tan kinprant," aiantia; "ia uut uun, na uut plukin,
ttil tira mipur tan ani kin pluaua;
ar iai iapart nam; pau pi uuman; AKMI!"
AKMI, itiai I karl tiai mi, "tink AKAK a"
tiumtan talmuina tit karul ai pilmi
ttrank mipinumar miina; ait pipur trai
uutuuik tirpul uu tilnau tinuannunkinkum;
uan aikamipa ttraan, aitii ar tu iui pri
"KUAPLIIATIAPAN ar," aitia, "it ialaitii tran?"
atiulpatii I uuman PARLA ilainit,
paupatian minaupa kulanlinkan, uut urttan
pratia al ta tlunpa itru, nau kiin tit upnan
aikim mikamra; ita iarnanan, apta
uan iaipirur lank tiuitiina, kit tran litian
"ait uir ar iuut nau ku nau luli kunu
ta ualarni tirt iatru," itia, "ia mainia
iartmaran ur lankku, ipinur nirpaiirun."
uut inti tiu—uuir itiaru uunt, nirnir iir
unta uut itta uinpranan, nau, mitialan
kuikui pranpilan tpananpa, miuntirt traiua
aipurlui tru tarlan minualina,
ia uut unta iirt tam ku! aiin uir ual tium
painam tit upan kiaina trukiu lai numnit,
ia aitinkan maat na nun kina untakun
kunu lai miun na tit laam tiu timmi;
uail ut pau ainlan kiamrum, miun rat miai
kraairnttrankpatia ta ttan uut ian urna;
mi kalan mikamra iarknan tir, aiuta,
"tit uut mittrankrum tiuualit mitlunparum;
ta pat iantirina it almani tau. krinpat
kulan, anitium ttatian; pi ainu uan kun
trimua tannai iit uu lank mitli pau ipi,
aikiuttiltink kul unarm ttan anpuran miun
nit miun ani lanina a iiruna,
auir par; ta taim kuirkum uan ailut tir
triikmai, aikiutinkmi uailitiinuanantiintinkt;
nairlat, ir aiuua u nau painmi mi alput
ama u karlu kulan uunkaam na lupra"
itmaipipurtiin, ainaaukum na ankiu
I karl ta uut tink ani markan irin tru;
"uirpa uirin uarl kiukiu?" ar ikiirkiirat

XX* uutiapa kamra litru ta uitiuir natmaru
inlunpur luraut tamina urlurautian
taunaan, tium uark itruan unpulana
lurannauarka tuanti iiruntataia—
"iultii," itia, uail uitiau arlitaimilpa,
"mani tru inuan unlainitiit mi utuat
lurana nau iuun, ia partiunlainit it ta
au nautat arpati inin anam kutaimit
urlurpur ta tan iataimina unli lit
pi put klaanin; uikiutink uia nutan
uartpin, parit inma patitiun put, tiaiaua
tit luraninnit"—"ta uar atpi tru kra," aitia
"pi aikami api inakum lanuai, nauun
krun," iantia kamrali, "inanpi artan tpirpipur,
ia intru ta tpan ual rir tan tau. iunkina
in tan na paipul uriran tium uun tautian;
partla ta min al uarkant lataa piuait
latuar tan latri uluatran parit lur tu"
"urlurriran uut auait krauar tan," aitia
"pi aiinkanmit ir ultatraiatpi," kamra
li antia, "uutiin urlurriran rar urlur
lipt ttutaan ta uut uar tiukra; tru tpanual
ialurlurautiitpur itiimpi tru litula,
nau kupiparlat pi ualki iuutmurkra
urlurriran nautat it anpur it untara,
it al pi lurtta, lai al altuir tta, kan tiam;
uiuunpulki apan mutlurna, input irin
matiakiutiat iir unta ku, api tualtium
urpi, karan iunk put iunktaimua tuan. uun
nau kinam uu ial ialuuntkalial primanlur,
intt im kiarnani tla purtina a piptin
na maintulan pian rirairaktapulina"
"tiaitianut truuar uuir tit antru luraniirt,"
aiantia, "uikiu na aut tinkan uikuanpur
taimlut autiai uark aptatiint; iunkatlaipuit
murnittan apku uarkua tiittin mapi lat,
nau nuam ampitnit iir tuantanupa"
"uikiuiniil iapur uin nun tinkaupu tatir
unuittumtru," kamra li iantia, "ta murkum
luran kin alkain uark, tiaitpa ta minit, it
kiurrinktaiina taim pinlut nukanina"
"uikiupinprai tu," aitia, "urlur, uail inpin
man put tiituluark ipur, kinttia anpu alkain"
"ta uut aukum ur luraua tantaim, airin,"
iantia kamrali, "nau uutiin nia uunta,
kut anpu min kar minrutu puttanan;
it na tiu ttan nau; uutiinkiunan tiu anpilan
pi tan, kut para kraunt al kaam upalur
uut tapurtiaam tiituluarkpur a panit,
nau tiu rir uun na inual na intii uut trukiu
unpulpil taluiik tama, praikiu palupa,
TTAR untanitia lai ratan upnitia lai;
nautat iit uan urmutlur ittim nipula
tiu kit kiir lin, na pakal nun uarkkainpur
tamapitunam, unan paruan nuauaitmin"
"aptal," aimarkpa, "kranit nun riran ilia
inpurn tulnit na tiamki partmainmittatpur;
unlat apan inpar uittum ulan putiina
murmur inlanupa ur mitaimaina, urlur
mutpi priti nir uatrun kraruina alput;
uiuuntiul tiumtium lai apraniil lurrunpur
itnipul ta prink main uartilan, iit raia
it tiumtium inpurn kraunpanit pi kiu kipa"
AK itia kamrali, "aitkla iuanul ta kiain,
kut rai uun miuan nutailurantiinpura
iatian lan tina, uir aupu ttil tiluarkpur
inkantil; nairlat kralan uan ittar ittil
tir aukumtru uut katil tantaim nautaim tu;
aiminan planiart, krintpat, uaikrat nau ural
lanpit tiu pu, uut la kruu natti kratiit,
tapiaitiurt nau untiun nau al u it pau;
taittirpurtil, naltu aukum itlitul, iana
lan it ta, uaia min, pata kinpa tilpur; 
tiam iit minan uimanan ui u uiminkul
putuarlpantiina, tat tpi it aluat irtia,
tat pian mani n uat ankiinut ut klaan,
u it intru tiam pin lai ut it utprinuin,
a ani tinkru uir uittanan; pinti, ku
na anpurut kin tam lur arpati, uikiu
uan rupantupan inpar, rartan ta praiit,
tiu kakain uu pi; ta inparuait tinama
mainmainma kin put mur tu nani
alptian kulpur tan tam lat KUAtian amkituait
laparumi uar tink uu kaapananul tan,
uinatink lin uar lin pi uiapi irrink
unnun trikii rutu altin minuiman, tiu tiam
it uut iul tam piu lurana iataima
it man pulpil kiir kut ittrutmal imtial,
tiu iminkul mi paulatmalkrauputiina?
kukai murtan tru ttapul kununit, in in
tiai talautlai pla, pi uinut altiait upan
ttaliart? ania iit ta uut tiikiutpa tampur
tam mutkuatianpur parit kuluarl kultinnit
ialtaimina; ait uir tam inni nau uilit
taiulaikim tam inual inkul tan, ia ut
utpur tit lat, lin it ti, rink nir natti triik,
tiim litul pata apta tan ta purtia put;
kullurman iataim uut lai uun alua napur
piukinmarina tiunmaitial tmalplatui;
iatiin, maat nau, au ut uilun tit atia
uunuarl urlura; na uuntialp tink it tiu inuan
iritiulpur it an nirtiult tmarmainkamrat;
na it nun tirpa ta lanuai kin tam ampur
uu ulpata tiu iunklanit tan lurkim nir;
uan pal na tu tiu, uartink iunlur itialppur
kiinktaun atru, nau mantma itil tru tumtprink
lurki tium urmut, lurka mut matlit, lai ial,
li kapt amina almut lai unlai uaillint,
na taatiam tpimitul—uu kupi unmanlaia tink
tan tit appalun atru klanan lurriran!
tit uunuarlin kla lan inti unlainitiit mi
putiina parit inpurnkit mark tiamparttan,
ia inlan uir untamut it ituaiauaiaupu;
al atiam tium INK manlurina, tium uarki
maintinkt, uuntaan ttil urkul ta kiurpalam;
takum ulanput nau kanpur nau inkinpur,
maninpi, ia al tium miaina, ta plit
inprinan ta ku tinma putuarulinan;
kuluarluarl naintin iirunta uu uut iuut
unlat nau ir nau tir piu UAT uaialinuiltanit?
ta uiui pi put mainulan prant, a tintpi,
pamatpur tiamtaim putpur iuut tiu
natir, uut ani n lu man na uarnam;
uun lintaim uarl nau inttan it kraa papu
mainlin tan ani pai iirun. ir ti pipur
it ttil nua ta ailaikalnam tia krauntia
uir nun lat tan uun uarllainit pat lurriran
kunaukapir," ku an kamrali, "nau ta it,
kiran ukuman kin ana luran pikaat;
pu tink nunkiallai, it tri part kraunt uirupa
utlutnauark it; part raipul iri mantiul
pulpulit lur lan kim amunraknanupa,
tiamit itnipul iuntialp klaan; nat, raipul
palataunat ta lurkim, ni klaan putuarl;
tar, raipul unpurn ta kaam pat tmartinpattran"
aiuuntaunrai lil lil uu aitii lurum tanta;
ka nunpu tlai kir ipa lurtinktia purlin,
aikuapa piu natpunt lai kir; nat tinkpur
ta uunuarllainit ur ualit unta luran,
mi muttraimi ur talnit ki pati kulpur, 
nauta purkrun kamt trina klakamtian tiuual
it TIUKIALTUM uut tpa RAan iunkatiina
"kuian lur," kamrali iunpul, "itiul tiamtiam
antianpur patitia it it maintia part tir part;
urmapi pati ualit main krun iriina
it tupul intink runa ta it tiit in tuan. uun"
krait amtiaunpati iunkput lurautiitiina
taunkiumi ttrankit; mipuruail nirtiint, annau
uaruail tialpkit kin ia katia, annau put tiin
miuatiina an iit apa tink ta tir kiu
pi tium lai ural patta pattrumark putuai
tiint mitaim, annaut ainatpu tit urtlai iunk
an priik tu, ttranka matant iunkatian aitii
naintin iirun. lurina, aiuutmuma aiunpartii
mitinkan kamra, ta ark krakir mitialpur
"iuuinit ira," iantia, "it uarkinlitiit;
uipilin pin tiu patran tink lai iu iatpin,
ia iit ku unli pi trutinktink uttialan;
it pal iuuunkain tpa ta iu aluun uarla
nautaupa kintpi maimaia titiirupa;
iuuinan uan iu iattatia putuai, kunpi,
aipatnan, prink tal tal putuaimupilannit;
parit artanalt, tialtum iit pi uitinpru
iataima, ualual paulma uun ttan aitula
mainuait nau pati nau an auark at iunkit,
nau part pu uiman ama uian tru linpunt;
rartan tit iul paut, al nau klaanam mutlai
tilt patilinpur, iunkat kirpullai kaam pratmilk
arnatlai purkir; uark uu itiat alaua it tta
taima kraitia pati ia lai airn, na it urmur;
kir uuntialppur nau kinpur, uarin linrinka,
uirtir irlinpai—al tit inrunt, uu uunt ti
tiu ta ranma maint patitian minuimanan,
itnu animur; aluat, patapru linkain
un palun tiukiipa—ina tium lillilt uinun,
inti, ta patran uut iit tpa; untiauntiinit,
tii, puriattaiirt uu tiu apul apan aupu
ialuntiaunlinua, almut ku, alt tialpmaran"

XX** uikit taimtpa uan uimi uiman milalua
inmiltai, uupa, anut tium inkan, talaut
tiintaun pura, tir, tantan utuaina tiikart
an taman tu krau ian tu manmanitinktian—
"kamra," aitia, in run ut tan, "kunitpiuait,
iaprannauark it uun aipiunpilan pi aitin
uunta nattu ani puruailan input inuarl,
nau inmur miunan mutnaaan iirunan;
pi aiuut pal lulan pilinlai tlunpa tunai
latian it tatir antuinuail tiamrun tpinta
paua rartan pur, nau mi uuakin naintin,
uan aital prant uu tiimi, tairiuunupantia
iuuarl uut uriar lai uta kuinit panit,
ia tauut tru tun tinkan put, tam mitiamtaimt,
anapta takiu uunta kunit prititua
tinkkiain nauarkan, tanaututtar tiaipiran
nau at au ialkaial ina ual ta ki al tiu kla;
tiin iit, alp allan tpinana lai patitiun,
nau in panitian, tiuit aitiinpau, atkal
uaiuai kraa ual ipur tan lan pu tantaim;
nau, uail aikukiu pritiniralalt parttink
nauarkina, aitin antia ir, nau tiupal,
tatalmi, tiintiin, aiuut trima, nair tru alt;
mitaima, ait uir aliiraupur allanuait,
altu kupitiunta unprainnitian, na kum
mura tan tri a pur un. krinpat iria,
na trutru murtan kunu ta anpur linnit
piuan a ani tiunan; au t ialun urtiual?"
"ta it tru pilank at, ukamrauat," iantia
kamrali, "nau mi aikiuinkil iaprankant,
palina iakat, pi tatia talkiir almun,
na pulpilan antia ian tatirpur; it kuat
uu aikanantia pul ani uun tauntiinupa,
nau trutru aluait raknant ta pirau altiant,
ailatiania tam putpur mipuautiina,
ia trutru pitiari lania pu muulanpur
ulnunmaputtru, inpal karpal ianautpin,
kut iatinaia apiu aparant nunnal
lattar raknan lil tinktian uir uitrutpiran
maut ual tiai ial; uituna un nakain nun,
na kit tir rakan, uituna nakain urlan
na urtii tpant putpur na tinkpur, nutan,
uituna atkit, na tiuurman trank ta atkar;
parit uttiman kuinan kiirit inulant,
ttrank MAKIUTIATiina itialpina paramut,
uituna ttilan ttan larkanur lai iala;
raknan put mur a lat utmut lut uarkpura
patikriplantru, lamtiiuian, uu karttan
lai tiu pir nakripputtru tan, naut alput lin
pintiltpi tiauntiun, kiinktaun nakitiin pitpur,
nau irikintaim kum mur pula autrikiul
nua kan uir ut uitpir it uallitnit nau tautian
pitiint nauark un uarktian alkain, uirpai kank
uutuuntiainua par alppul tialpanlantiaina;
annautu tii au amlutian tam tru inual
tantaim tauntru tialp panit tai, altuinti
tit kan ku urttim; uunmur, ualtii ta ta in
na aitulat nau na ual na ni, trunt nauun
tru uanttar puruail nipur uut uaiuai uarklut
tinktian uu prumau autuuikku, nau ta trupur
tiuntranuait urtal mur tinkt uir uiat kartinkan
kraa ual tan ani tamir, iit karkar, tiaukum
patima utiautil nauarktru, uir uark tun uunt
tialt tilt int mani pian lai mitulmin al paul,
urlut maian paul ianpiran nau uninta
anlant, kapir uun tan raknantru ant irtru
na nilit ualta; tiumua utna it lai ianu;
utialraknanput tiin uun ati pi uarkat
pulpil alautilrutpur uu tan tuanpur pi
put, tiu autran ttrank aupuuarkinainka"
"aittaran tiinpur," aitia, "uir ialkanial mur"
"tiari," iantia kamrali, "ia iu na ttil;
lanualt aikalnam tutpar, plaiaplalaia,
tiin uark tatpir ttra nau unttra tpirtinkittru,
kinmapipitiam it intrun tantaim iirli
aupuualpura api tir purual altink,
tit kant it auir naki uartian nat uartia
tinklutiit, nau tpi, ta aukum unkiunanuait
la uarkpitnitiit lanuai tialpiiktanpura;
uuir kralanualt tan tamaipiuarkam paina
tinkt, nau uuir uunta ankun uarktul tapainau, 
takuinpuamu timuniaua uail ttu
na kraa lutian ua manmaianulanpur
kupipai (nau man mainpur tankt latpimainpul
ta nauark uutiin, unli kiir trulin mintait
tirau uan napin putkaran ki karuark nair"
"ailratiiil," mi aitia, "ta utuarkpitnitna uut
kunituait tru iul, ia lai kiir ualma kiintul,
prumautiai kutiait, tiim utpur uaruuntaran"
"lai aitia," iantia ila, "ta tpa it tukra
na kinta lanki nau, iapi iuttrukiran
ualnu iultimant tirpur uttial nutaiput 
uiki uarkpitnit, aikinpil kiurkiur tium tam
lut, tiint tala pian uarkpitnit tiumput
ta tinantiapur, alautiai tiin kiir na main,
uutnamlipurpul; part, tiai mitiuntatankinkt,
nat prumau runan nau paikiir uarkputiina,
tar, prumaupitiai taimtutaim klukklu krikkri,
tan palun tuinprant tiran uarkpitnitiina,
pur, prumau aitul nau ual nau uark, alataimt;
ani uun tit pur prat, uanir al tiait tatta,
pulpil kin unlai ual ni lai antiailanuai
piul ta lut mittru, ttarpur; iuultaimina
nau aupu nau til kuuirt pin na kar na uun,
uutiin  mitult nun iit uu at ani tinkkain,
na uu uu aupu tpinan, uirpa, ani untatan
tialpiik kaumintru uut aluat pirpul lai kinkt;
purtinkmatiul an naural tiin uarkpitnitpil
ia na paina, unlai uttiran, kuinnairpi
nun na uu put uan, na uu rumat mur kaumin
uut tama tiu ka, uu tiin uiinttarul
anut ta lailinitiit uuttiin tium uunpur
antiai taunpal ani uun intuintan, annautu
ta uutiapan put ta latta aukum minam
ka palankinkin; pi kiuma, iri tuankiu
ipur iaukum tunina, unmaam lir
pur a pai tutiumt, tiait taimlut ta uut tira,
ittan pau tiam lai kani ual it iatiamtaimt
nauark tialpikian, apan tiam palt uinpuran
nat kra lut uut ta runanaua; ta uarkpil
uut patulpil uai it uarl, uir kaut lutianam
tilan uunnua, mai ta, pi autpan karinuark,
lai nauta, alualprink; anparit kainnit a prin
tit uurnpirina, uutiin na apran lai ta;
uiluanunuait kum pitnitpilpur nau unmaam
untantan u uunt pura, tiu taplan amun
triik tamtir trikia, uuttun nau aluat man tialp
putuunta, na it ani ttinkan uantiin natpuna
tit ttrukulkain tru paitunan, tiupart antu
mainAKan pati tmaran ta kum ttrukul ian,
nau tiaru ta uruulm u lut nau u tir uut ttan;
nau nutan iuultaim ia it, parttiai, murmatian
manpur u nautait tan trutink ta put inka
tiamuarkpitnitiina rarinttatan pruatma
lai RAKAM karuark ttakiirtua, kiutiiam
uunnua nirput naprant truul nau urtrupur;
tit iit tiim lai kiir manit, kiuttan ma LUNTAN,
ia niralu, it tiin ta pi nutan tiulai,
iatiamtaimput nau uuntuuun trukarpanan
nu truual uir uut; tinkman naintin iirunta
tauutiin lai ir uarkan kar uulkampur,
rar iri aluun iunuulanpur kintkam;
pi, uarkaina tit ttapur, tiamtaim tiualmai
alplaiaplakar ual, ta uut kiirkiir inpal;
uut iit apantun murma iuuuntialpuran
tunttru armpul ur al ualpirpur; iuunuartiit
naprant uutiin nit tam tialpuark, pur, iapurtink
ipa tiu itma tialpiik anauin partmu tinktpur,
tialtumlainit tink ipuau irial main uan;
tialpkiranpur na mur pi aupu tan tialp ku;
patian tit nainkam ipur, part pauttant tala,
maranau nau arlit manam ir uarklaininka
uut im irauark; uan imar al u ku, ila uut
kartuaini taman ta ikuinauta, tpin
tam paikiir paipur put aluaipur iarurnma
itru, it aitink ialtankal, pun uarraknant
urtalpur uittan pipur kun uut uirtiain tiai
itrimtrim naintin iir unta aupu uut kai
unpra taii tink tium linnia, tiu im
kuul put prim ttarpan, nau aluat ttrankman
uaiunkran uir im; tit, kamrauat, it kalnam
naintin iirunta iina nauark aupupur;
aikunlaia at mapi intiim, tiumtiaitia,
kratil mur lai tink ta purinta aupuuark
tium taim uan uiatiut pula aitultai aikun
atia tiitaun mian nau uarklimi pultiimi,
it ainairiaku, altu ailura tink kraatil
au tiu kiukunan palat it iatiamtaimt tiim
maintiait ir kum tru puam pitnit anpur taun
ttanput tat kiran ta uut ta tattarpamal;
aipatnania ta uunta utian in ta uarl
tinkai ual tiupinauark, unli ta tintai
aurai kut tina—tit uunta krun it uikuan
tii tium mur kuira lutkaint ta tukankin it
pitiait lut nau uark nau ual mittraan uarktru,
nautu kut aluat plula uarkpitnitpaipir,
ialuutiunta rink taim tpintiinit, uruulman
tiamlai tam uait tam unuait tam tla tam armuark;
aikalanpa tumt tuintaltia iirpai iirtan,
uu ratiul uarkpitnitiit lanuai niprinkan al ui
untatant kriplan ttrankit, pinaptatiin
lanktaittru apan maniiirt, tiukal purtaimt,
uan kaumin tlutlu karamkin liptian mauttrank
uail uarkattankaint nau ttarpan nau tluraitian;
tan palu nua kiurtaim klanitlai, pipur
intaim kum nutum palun iirtian lai tairnit;
uail paitial ikru, prinkan lanput karttanan,
tit tumt kum uarluai, uail aranitlai apta
ttan lai karpal tiual tiuatian ta kii tpinantpi,
nau aptapalun napinpi pa palinalt
tiampi it uarluarkt manpul kum nau manpula,
nau inulrakan ual inpulani uutiutiual,
uut tuaniir iul taimt tu uun tu naiul,
nau nauark uarkpur, nair pipur tiu ttraanpu,
tiim traan ta ku taunpal tialpuapatitru
lanki tan kinktpa, tatiim paitan tiitultaun
auulan tianpur na uut mur mapi intran
na anlan tit tumt tan pi uut traut a ARKANT;
unli uutla tul tamnal lai nipul iult,
anuan takuur autmakin kiata uarkttrunt,
it u pi arkua lana taunmaan antiamtpa
tiuparit tiin tinkt ttrukulpur ta inklinkan
amuarkpitnitnaupa, iatiamtaimt uutialurai;
tauut tru krauntia, nau mutnit kum ttilmur iul
it pitnit klun kru krauait manipuluaitian;
uun tamir tinkt uut na tir ani anul kiir
tiuntauarkpitnit ia, palun namapian tu
tam taii nau kar urta aukrunmaina;
unkiunanuait kum tit ni tam aluat kanam
aupi uunnua aman nau aupan atpur
parit titiir tir uutiin KRAITIRIAN it pati
autilan kinut, nau part ulu ta uut ur
ani karuarkina krikian uarraknant, atpra
aupuput, altta tinkma, taunkiinkan uikiit,
a aupairan airt; tit ru uut aluat kunan
maninuarkpitnit, in uuina uutkal kutaimt,
ia tum uut tpa unli uan uarkpitnitiit kii par;
triikiart tan klukklu kuuirtian, uir napati
uan piian kunu pulpilan anuarraknan
uikiit anuintian tamtru ta tinkma klukklu
kankiink a unma, amtriikmai lai triikpainan
altkaint kuuirt, uir na uut inparlai klukklu,
uutiurtrai, annau lai aptatink, kut uir uut
na tiulai kum manma upaklukklu, til raknant
tu kataunpra, nautu aupunput uarklit uallit;
tum uut irnirtaim rar untaua, na nutan
kukiapu til lan pakinuar uuttanuakan
tink, nautu klinkklink ianauarkina, apan
punau irapul uanman tumt, uut ta kiintul
ualpilintukant; ual uutnipul uan aupu
uut mani tialpiik antiina, nau paitial uut
ni ta patian uu uiuan; uu uut ia uppan
inualai kinttian ta inttan milt klunt mur tinkt
tira kiirkiir triik inttanlai tink tirappan
mainmuulan ta ir uutlai, mi uirt mi inttan
tirina uali nauark piliauapur kuira laitian
alrati lainkaam ual intta kuuirt, alput
nat ka tiuirant ual ipur, nau namur lu nal
inttanpa tinkpur—ualtukant uut tru tukant
trukuuirtlai, ia pi uut unli tuktukan;
uut inpartta nau kul nau tiilpatinka, tait
li itial, ia nun uut pilina, nau aukum
uut ta ualtaran pili, tait, ualtiuirant,
namur pirut nun uartrumarkan pi ualpur,
ttil lat kuuirtpur, trutaimlaiina tirpin;
unta tiu nauark, apanan rinklaian tumt
kanima lapi para tiamit uu prink krauntua
karttrunautma ur ankan mitul uannitia;
uut uun iallaitiina ta ttiranan urantian
partmaimaan tir tir uutparnau ualtukant,
purar aruir uut ki krinpa trupun ualparn
ta parnitpur, uu uut it ku it anitan 
ta tiualu rinkkun til tatir kun nat tumtait;
kra auttra pilin nauark uuttukanlai ta latpi
naintin iirunta, nau raknan mut tam almut
unttan pitnit tumt tirpur ta markial rinktai
armtranan it uut, iakuinuark tirautiai,
na iala lanuai nun na nunnua puttink
ualpur lanuaipur, uut unli mitult ialun
kartimamatink ttranan uarkpitnitiitia;
uut titiinua mut maimailai mitult ta urma
part arm tialpiiktan uarkpitnitiina uan la
tialpuarpitnitiit tiuamin ta unpilankan
ilt uatrun lan kaut, nau tut ratinam lutpur;
pitnit untatant uut aluat uaiuaiinun
uan kanam pilin, nau tialp nau ilt nau kaumin,
nau ta kuiautran pilin part tumlai tukanupa
uut ural pura ttraan taun pin ttar tirpur
uut mitia iaput tiamtaimtpur taaaran
pitnitklun uian ta mitpal ku anitaim
tpin partpairina; taaam iul lai man
autman tainpairan tarpur—pilin tnunaltlai
pi iatii au nilit tit ualtaran pitnit palt
aipinpau, nau au pulit aukum kut tala
uarkpitnit tialpiik antpur nau unpatima,
tiiut uark nauark; urma tialtumlaintiina
ta uut kraAPKAPLAN iataimina itmapi nau,
kut painantru mi autilan mi aupuina 
atmin kiran atpur lai inkiintul tpinapur
ta lamai tpin; inia purkat it ranktum
kit ut urmur aua pu uuir kuuirtinkma;
aptatlanan a auputta ta linina
intrun auairan; tam auairan uarkat
itiauuntpain uark tiumnua tiai tirina
uaiit uarkrumina lut unli taim tpin kiinam,
uail klukklu, lantink itlanknu uu kar ani
raknan aupuma uratiina til tapa
intiupal urpu, it aipurkat, in utian,
lai ialan, na ar kiintul ta ka autaiin
na urtalma tau. taimta ta parttalai mitta;
iit, naan nain ual, uittillatiatiut pilin;
al kattim tinkt til ttra uuir trutinktian,
PLATIUM-AIRN-UU-TRIUUL-UARK, uir uallai trulai
tinkt uut ialpur ta tru mitlinlai tainttan;
utrakan uarina tir kan na pi mittat nun;
prumau iirli tink raknan nipul putialppur
uikaut, nau nipul uark ta aupu kumaniir
pluntaran anpur; tinkuarklatinkt inttanan
uu unarm katpan pataprumatinktiina;
pi arpatkra ran, urmur taniirpur t latia,
ta itial; tiaitpa tlaia taimtutaim aukumt
tiulai inparlai, in uapulant pitnitiit,
tinkpuruaranul lanuai ttrimmananupa
untuinpralai kin tu kin, lai irpaananttrim
ialpitnittumt, kamra uat," ikuan ta ilaman,
"lai ia ta kra lutiaua aikalnam pur,
uut kranu tialp, ta taankial krainan irmur,
ia aiiniatpin uun nat kratink ialnipur,
nau ta uut aitul krapi nau tan ual nau uark;
ianau it pitnit ttirantru ta aluatiul
airanuait iri aunt ratian uarkual lanuai
iataimina na uralanul ual nia uark nia,
nau krapi tampu na painam tialpanulan
CAPITAL ialtia IS NATVRALLY TIMID,
nau kuiitpiplu pi uutiin kiaiinmu tan
uan tukra uruan lailinit ta aniuun
pitnit nuuantran kuaukum taunpalina
uutiin taim uir, pi unarmnit kukapatian,
raknan ual tirtiuir aupuuarkpitnitpura 
kuinkakrautiual—pi tir tiu anul untaku
aluatpin nairita upauaaran, kunpai
muralat pilan lai uakiain ttainitia
uarkpitnit tpaupa, tiu auapun lanpitnit
rar kii unlai iirt, ia tiamkraunt uir rakanan
urual uark tiumtait tialtumunarmpur uut par
lat tan taimt tiumua kraa tiaunpur, trukrapi
uutiiniruark nun—kialu irtiim truti ttil
kiupitia tu ta kraraknan ual ta aluat
uanputiair uir pir unarm kukaualpatian
apulmama run mi kauminina uan uun
tiuiran upnan kiui; aitulual, aukum kiainit,
iit min aituluark paantianinpu, anmurur
iri kiinkiinkiin iri tlaiit altma pin
paitialina a tinkma, natpi unraknan
pitnitpalt ta a iirli, in pattaimtiina,
uut aluatuat trun manraknan put auairan
rinktaitpur tatiant a tatartit a in iirt
kraraknan tit apta tiinput aptairan uut ir
irtir kun kratlan, kuman raitaim tiituluark
uantrat tan ttilat—KIT UARK uut kiaun uapankank
lai unairput nir aliirtait, nau iiratia
purtuman pitnituait tit kank utiual pupur
tiu aruir tiu lut, tatraan ttai ttiran
ku uut mainmapi mur ttakiun tink lai uinit
nauarkuai tialpina ua inualma lanpura
tan trutink ta tan taim lai tiu ural krani
krauan artanpur, kaumin truul uunnua
tiu pain tiauntiaun ta kim ual, uail auark put
ttrukulan parnan kut na kupain uark ani?"
"nau, kamrauat," ku an kamrali, "aiuikian
iamainpir tit tat uir aian tpi kiu unli
kinttianuait urant lanpatimauarkpina
kinia tium maran unuark tuitkan unttrankkant
tialpuntatannat tirina ta inpaun irin;
tamir tamtialp, iu iakiuiil, priti ual up
pul uai lan it par RIkiir tan iataimina;
ia kraa api ir uran ur tan ialal,
ta iittian tirtiai, aiiniapirlitpinpau
katian nauark tialp tun uarkpitnitiina
uut na nun kra trip tript aikal, ta uutiin lut
kut mittraan tir uark krun aumittat timanpar,
namapar linpar uraltiin uarkpilpara,
kat nautu uutiin niaman tuanman runuark,
kat nautu na lut pitnitmanit kruktumtian
uranpratru na lankuarkpitnittuinprattru,
nau nun tu aitul ualuark, kat tamir iult
ta ittiupinnipul pianpur uark kaumintru
amtialpikianttruina kualpiuuntapurtta,
nau nauark ia ul, intan pata pin aukumt
kum nuuarknatru lanmaitru ul muruulman
ialun uunt uut tium tiukra klunui tinkmaplant,
in iataimina, altu na uarnatpun utianan;
iit iala kutiin tit kramilt ialultaimina,
kunur akatia krauna, anlan tau. uarkaant,
nau tuainan untaru, untauunmai, tam unta
tuintal rumat mi, tia, triuulil mi il KALKUT;
iala uunta krait uarklanual lai uarktulttrank
aukum taruit intuinuarkanaua al
nau uilan nau anan; iit iit iala paklim
au parlat tiamttrank uarkatiaua ta it airant
ta tinkmaautiina kupulpil pi taautpra,
iri uarkan tialp—ku iatink urkramakinklai
tian ta utmut aupu tam uarkattru, uark par tut,
auir pranlai pant maipi, uutiutiual nautu
untaupa, nautu manipuluait, uan auarkt
kapatima unta uuniun urmaianulan?
ualnau, kamrauat, patima lanuarkpitnit
untauunmai, uir pai al tir rut tuinlatul
it, iit manipul maut pulpu urutmut
nattu uu kupi unta ta purnauark ia,
in lan auraknan tam pur kraluttinkt kalnma,
tiampit aupu tam miluarkattru kru kartru;
aukumlainit uark ttrank lanuai, tantauura
lai tialpiik kaumin, inpi liat na kinttialp,
nat ta uu itka uun api, kinlaimai kankpur
uapananpur kui lai mankrau a paplantrank
tau. pitatian, nat luranlainit uunapi
tiu pain kiin tul, tii, TIIK armarm uan VONMOLTKE"
"apta uu iatalmi," aiupatia, "mi na par
uunta tan ta lan murual nau, nun ia KROISOI"
"ual," iantia kamra li, "ut uit PRITIKUA;
ta tpinan uir ut uilin it pa it kuuiik;
nirnaprantink prak prak uu tantaim li uanta
nunnal tiunuatran inpainan tpa nun nair
putuarulina init tinktia, nau ut uiik
tta ir rinklant ta untaalp klalintua;
uikualma parmur inkumt, iritiuluaitia,
pi uiuantiuanul urmur ir aupuaua,
ia uirartpanu putuarkia klanitiitia
uir alput takiir, putialuat putautiit,
krakalrum, urprit, ttuntinkt, urkunmit, tauntiunt,
krakartiankt nau kiu aukitinkt, nau anpura
uaiuai latauait tiu takrinrat aam alput
iuiniattaran tiinpur au ut uilin, kamrauat
um tira uiatiut tiunma, ia prainit lin ir,
prantiaia, uu ut uiinkiiranut prantian;
uan iauut uir mur iakuntii 'uir ta ual kun,'
lai ialtia, nau mipur ulkri ut rai tirtpanan"
"mi miunpurkat," nir itii kamrali ilaman,
ut uail putpinan umua ainlan milalua,
"ta na pakliman uana aukarp tir minput
tanpauluarkiin iir unta kina tan apran
ta tatinnu ualma; nairlat unli ultattum
tannauark na pati ma anakinttialppain panmilt
uut it klaunlai ual it uut kunituait naalu
tialp uut amunli nun, nau uarkpitnitiina
aupuina kial pikiinit it kialunman
kintrunan uu it inkut lai kialpiiklainit
it nua uar min autiualai mai, uail tuinma
it aintink aukum aupupur; na til rinktink
uuntialpurantiual iilan kamanttatiualpur
ku uarkpitnit tuain pi truma, nau ta 'ualka'
tru ttar—in partla kiiran nau kiiran allai
almanpur uutiin, tan unli manlai mainlai
tilkraun, uikiuttilpurtru lai tium ualnipul,
tiin ta na ununpra inrun tialpaptatiinlai
itiautaunkiu, nun trukarlai uark itmapi"

XX*** tanintai, mi tiin taun I karlan tiankrumtiai,
litnan tium pitpur purraipurina tanta,
ta kami tuatran iran, aipuruata tuintaltiank
tan tia, "aiuanat uu aitprai itrarnarai"
"aitialnun in ta," ar iantia, arkin
"ait in tpa lai uun ta irtru," aikarulan,
"u, an urir pi tink namin ipur, altu
ta tiim ia antu, itkiamlitkum tpipur ttil"
"IRTRUNIIK!" ar ituaittia, tiiman putullai
"iit," aitia, "ia tium natiari, t mikat iultii"
"titiir ttruainuuntalai," iantia—"iit," aitia,
"tiu ainuuntalai, aiapanpir aitintruir
nun uu aikunat pau, a unli tirtrimpau;
aiuikian iatalmi; tink ir it tit; uan aiuut
autlunpakuman iiruntalank, parttaunkiun
uir aiuutmainpul uut tpipit tan mirinka,
tpirinkt ta apua ainu tauut mipaa,
iamua nau iuun; iart, aimainmi iapaa
tpi ta tia, "ikun aiupan; iapatatii
nunpu uun pati partta"—tan iu, pi ainatrim,
"tiuirmi tan iu na tal nun," paa tiimpaul
tiuir na tiuir, ia iu iattiltia, iamuaan
tuinpuan, latta itiuir; uan ailu, unli im"
aiuuttruarnat uan tia ta aiuutiinnun
ta tauuttrim uart aiuantink aia iriik,
tiu INKUNPRIANTIIPUL uut ta tit put nu
ani mia, man tiamtaim amkrakraputpur,
u ainanu tialp—iauan aitii tam aukum
uart miun I karl ia, ainu na uut trim,
unli nua ain uunta, nau murputlan kain
tan ani aia irpur ankum; kut parttaim
trukiin miat kum tiiman, ikiu purtuknant
mutkiarpit inkiam—tat ait, aluat tiu PRANKlai
nau ttrainkiu, tru tialp inmanit pipur mi,
uail tat tiin krimlai tiipluiik na pura tu
"iu pakimi," aitia, raiuan aikatiaun apta
piuiltaranpa nairita aukum uart miun
"purtiimmi tan ta ainatrim; tir iit tium
ai, tium pau mipur, uu ialpaulan mipur;
trutru, in ta tiim alitul ar ta tium man
in mitpa tinkai al pauinpu mapi iun?"
"tunatu iuan, tait nattra; na iu iu,"
iantia pirir—"ia iit antu tiuminua,"
aitrutia, "mutpi tium ta mapi kirtrami";
"aiin uir in tiu," iantia tiran taimpilai
klim mitiinpur, ma plukian, ania kuiiktmailan
plikplik pau pu lit, ta pilai tium lappilan
in tiukiutpa in inukiamanlainitian,
"aiin uir ta ta uankirtraia nun intan"
"paa ilaital," aittapatmami, almut
kinttiani, "uut iu papi; itink aikiunu"
ar itintpipa; uuttiualaltpalpainan
ILTIRTKILTIR mainina, aiuutnaukuian,
tiu uikian purlank tiitpa it pai mipartkir,
tiu aiupapartani parparamut an
"it aiinirkunnu? pi iatintalmi?" aitia
"ankan," iantia, lankpaintruinprin
"uir?" aitrutia, "AK, iuuratian," iantia,
tan punmiu tiin inlunnamapi aitian,
pluik putiait, tmailan litian tuain ta ki taru
piuikian, itru, "uu iapur pi aitia, iu?"
"mitial?" airinkpa—"au kin ta iantaimpi tiu?"
"kamrauat, uiit lutianut tium tpalpainan
tiank," ar uut iun patian irtua, nau kun
parautpiua, nau pilan pinkaa tiaut
uin ta tiua rimrim tiuntaimtiank; apt iualkir
ta tiank tinla nun tpirtaim uartpur; itiinul
parua mipur, lait man iuutintiu uinttru,
ia ta iit uut kiir TIIMLA ta krimtiaun tiitai
ta ttan uruukian putiait kunu pilaii
uan alank iapa ta aimapiir al aikirir,
tantaimpur, uirait ainlanut tirrum,
tan ikum ttrau tu mipur tian na ulu,
"kamrauat, iatian aipinku iapur; mi na
pin tiutiu, ia pi iapur iittiu, aiuikian
iatiuirmi iuinkun uarkkin limi talia tit
tink iuat tunai, na iu painau anilttru,
na mipaa na mimua, laikiutinkpur"
tiu kalantink ir uut nunpu uun antiama,
"pakimi ta mi aikuuariia; aluat
aikuntiuir," aitia, "ainairnairkuat
pi aiuantii mapi uari—iakilmi kirat?"
"nutan aikilia"—"antiumtaim," mi aitruin,
"pi aiintitian, iakintalmi iuunuiltru;
na aikintiuul?"—"maat," ar iuiuitpa
"unli maat?" lunu, irimi tiin kuitiklim;
"iit," itia, "mapi aikintalia—tiumataim";
antiu uttru uart in, kut ikimi na taim
tiu aikintia tink—tannai aiintinkanmi
na ILA PILPRI kupumi tlunparanpur,
til maruua alit—ainuuntat uut miuanmil
mantat nau, ia nun nairpur kumtiimi auunt
tiu ainuuntalai tiu kutukanlai it ir,
antia uir I karl LI papimi in at tu
uut tupul mittri—au partiintpa, uut tinkan
ar ani inui aintink mipaut, kuiriir kat?
natpa, inpi ar tiulai inui aintink,
aurakan ttaran aukum ta tirnun tiimki?
putult tiu artaim na man kinttilka tiupar
it kartrupau uu antia, tit tiim uun tamtir
aitiapantutuntiuarp na kintaimlut tiulai
KUNUNTRUMTian, ia artaim lai ritu inpati
pirit iunkkarlina inautranmi UATKANUT
ural, iit, matant plukian mapi ual purkat
tiaam tiamtal iunk min altaimt a alpukint,
ia ki ta tuinri I karl krimtiaun putiaitian,
tiinmi mitpa nau taimlank iuut ainui ar,
anttilmur ta tru ta tit mittri kum prumpur
aiirnu ar al, pi uiui mutmut tulnit;
ania iuut karl IRANKUA, na aikiu
pi iunkman pi main nau KAMANTIIN nau kupan
rutiiiik tinkii mitrimtiaua tannaitai

XX****  naikanan aiku taunttirt arli ulanmi
til aitii I karl uun; uirin ia aitiaan;
na painan autiina, aiaptiii plariara,
ia iuutiin tir; inrun uantrant aikutii
untakraun kiamrum, tiintaun tir uir aikurat;
ritapulupa kiamruminaupa mani
rinktairait nutlit tiran uutla, nau tinkan
kamrali maipi kirklim pattaun talili
tau. a un. a. tian, aiuunprinkmian um uan kum—
arlimiltaia aimi I karl—ar plukian
uail krinmi, ia uut taruuait antialp unan;
uail uitiin pura, kamrali umutiitial
lunan nutlitia aiprink; uut tirin, lai al
nutlitiina tan, kratil uarkattrukultia,
TTRAIT LAAUT PUIKUT, purrait uarkaliattru,
nau ta ual tranan lialittru UNARKAT
"paiua," aitia, uail ila rilaukit tium tit
tinkt, "uu pi uut tam palun RAPLA ttanmaina
NUTAIMURTAina? talaulauma uan aiir"
"tatinanuntu tiait inta, iit," iantia
kamrali—"tati tru aukumlia uail latian,
tiint tam tan tiu taki put parit lanam
pattiin purtinkt put kiinpur autiai pararkan;
ualkin tit palat uut uun kiuilaiit tum
pla kiinuittanputtru"—"muninam!" aiial umat
"iit," iantia kamra li; "na ultat partraia
nautat piran ta tauutiinki krauuntialt
amtru tiu uinua rapla tan pau irpipur
PARNAN INPATIAN PLUNU PUT, tiu taku
pai uapkal tam kiai, akarp ani tru RAkiin;
uu uuntakinmi mut it iatnirpal plaina"
"uu it iakraunt tiu tpili rapla untaki?" aiat
"uau uunpul tiint tam mutpi tatii amrunua
kim tau. naprant uu tatinktia ipur pran uun;
na kat takaair uarkpur it kim uruntiaun; (mark)
karlantiina, al tirau lant, na uanttirtink
kutmarlaipurtii karam amta autiai part
uruinta amtiai urkrapi lanuaiaua,
tiamit lanuai tink in aptiumtaim tatitu"
"LANTINK!" aiialau; "ta araitiu mitaimpa;
aipurkatian uut uun uarkattirtinktiina"
"UAUA NA!" iantia ila; "uarkatinkt, tiamit tiulai,
kuinirpulpil nutan kraa na PERMANENTa;
tta lai lanuaipur, amkraunt lai kiirkiir ttantinkt
uuttuniru; uut natil RAruma uarkpitnitia
nau prantia urku kraunttru, nau muraukumma
ualaupua, uuttiin kiran na uunttant, rar in
alttan-ualni-traitiua-uliunk-uittrank-minman,
tan uut ani pur tiin ta tit ipitruma;
tan lantinkt urait ta karau liauattru;
laili ttil nam kut mark uut lanma tam uarkant
lai aupuautil—inti kuinualkal tialp
nunnua nam, kut tta uut truma lantinkan
kratink pultink nair pur maintru, na lai karan
min tium kiirkiir lin uarkantpur kiinam klanit
unli parurtiin, purar uunkin uuntiultink
linkiiran, maimai uruinpilantri uir lit
it put, ta trink plu ttrimaua paiuunpaiuun;
mutlanlunlai al mapi tink pin tiu, iaptii
raima lanlunpur upu kutpilan mainlai
tiuiranpur, uan ki inparlan tru mualan,
MUA ta ki put lin anna uut kiir laitlait
AITUMARK uir tam takapurtiin tapautai"

(mark) aipuliilan artaim raknanina runan unarkatpur na nua trutinkana tan takaainki ualputpi, ia tiamtaim, in napir ta amtinkan itialrank; intru uutiinul ta taima anitru, altu tiim tiu inua paualuna

XXV itialpuat I li karl inpurn ttraimi ttranklai
irtiint aikum, tiu tialtumua, pi inmi ipaa
autiina, na kiu purtiin uu a tanpurnai
ipa, aipi mur tan irpitii tinkanttru ia
tiint parttaim aika ttrai mupi ttillai prankan,
nipun puruanit, mur lai arul killit pui
tan ani karl mi aiirnu, ta takunmai;
aiuutiurkiran nu au par tit tpalpainan
kain maipi tialtum artialpur, nau au para
mapi aukum kiint TIUKIALttanan uimankain
ta kupia tiint mitaim; painanmi kutaimi
tanta, uan aluun kamralian, aitpinmi
uart tirua; "mikat," aitia, "ta uiman nautat,
an unpart autuark, na anam anlan pitiait
kullurputuarul ma amtiankma amtankmaan"
"tiuparit ut min uit uarin," itia kamrali,
"uikiutii ta tam taprauaiki, 'pai tirua',
lattia uun ialun kiukia, pi tainkiuam
ta pitiinpur, ia iakinpitrunun tait
rar tukra intiul na iittia pinpur kiirkiir
kuuikiant inuarl, init main kut tapritu
tati inti ualkum amauuarkpritum, kut ta
uutiin nau laiia uiran itial nau altiu
uatlut, utamut, nattu karuarkanuaan;
ia tauiluankaam unpartnan ta uarkkainpur
unli tiu taku inki unlai muraukum
ualit klaa uat tirpur KAMANUALtua;
utuiman, ualit min, it limt uarkpinkanklai,
nau lan unli uan pattranmutuark kalanam;
aukum it ta mut uiman, uuntaim a nua
tam lin iina, alp uarkpinlai tium pai a tan
a piptintium iirt, uail tam na piran pulpil"
"uuman iun na it tan nit li alpain uala?"
aiat—"namur tan man," iantia ilaman,
"uai miiara kiu? markuiman iun na it nun
autiuul antiant nau, iu nun, nau uun praiman
in krum nun ta im ikiukai purkiran"
"uuttim uun mut uart tiaurtinktiina utuarla
ta uiat tiu uark uiman," atia, "ia aitiin
ial ialkanmur au ampur tan ut uitanti—"
kamrali lapki—"inti uitu, tiam min tam;
ia uimin nautaim ittrutrukla, nau tamtir
naintin iirunta, na tiamtaim put al lain,
uuttrutiatianan; kraunt ta uiman nauatat
itparmuruarkan karuait minan, nau tiamlai
tiu kla, it, parit uark ualit min amun,
uipalun partla anpuran iriuun pitiinkain
ar a im it pat inpin; uiman pin latia tiinut
tan min, nau para unkainma uarkpinkankuait
tialtuminuat, kaint tialpul param, pintiltian
uir ta tiin tampa, itpakalan tit trutpur;
murtiinuat uark itiaruirul minkainpur,
laia pitiint tam; unta pauttant nun tatir
ittrula palu ani airan natrupin,
nau parit kain nau inlan uarka, ikainpur;
murur tir taimt tam uark it minanpul kiura
tan min iun, apna ulitat kaki, mutkir
it rat uan itni—min nauta tiuual uarkii
ta taun priti kraitlai uimanpur partprat
amlinina, tam amparttiankan uarkpur,
ta talan uark al unlikut itpulpultiin
ta tium lalai at uarkpur, tiumkain intiim mait,
it ual patipur mainanpur, uail taim muttrank;
uipilin ta kra ilan uu tuintal uiman
unlai tam iataimt, ta tiim tapin tiu ural
tiilai, itiun mut trutpur ta alallailai
itpranparn ilpul pripul tu tialppitiinan"
"aikania," aitia, "ta uimanuarkat pilank
uarkpinkankina, ia au ku tapi unta
tiamnauark lai ru lai ttarnalur minkainan,
uan tilt tialpuarklai tait pin mut unlaiit?"
"tait pulunlai lurpi," iantia kamrali,
"kar pin rar pranlai ttrank tan irintiai nipul
pi minkank; taat uuman uralpuratiul
pin untaunlikarulmai—tit pura, laitu
uprauarkat, ut uipinau uumpatitru
ta ittrukan alp taima, paantian uapur
uir at nauumkank ia partiaan itiaupi
urala uiman kanka tiintaun kartiaia
partiaan, ulan kinttianmai miarantia
antu uimanuark, atiitian lankaranpur;
aikiutia, tpiina tumaukina, ta uiat
uiman tirtiintaun, ttulma uraluumantru,
nau uir man uiman iatiul tiaitan paluait,
timanttart pukain mutpi takartii tumpur"
"uumanuarl tiiman pipatima tiumkain mai
intiai mai ir na uarkina," aitia—"tiumua,
kamrali tiapa, "ia ta inamai it uun
uir iakunupan inlainpi kra armtra lanpur;
napin tium tiulai RAtiin tuinuuntiullainit
kaint uut uun mani mittatiina tir uarla;
untakunlai tran tuinminuiman apanit
anpa trutiin tal unlainitiit ta limma
iri kainina manitinkt tuintialtuma,
nau ulanma pran pilanpur unli amunpur;
it in kin pulpla unlainitiit kain rartan 
in uananauputtama, it uut tiimanuait
uark tium plua put ampur tantaim, ta klanan
iri pai tamtial, tiaurnitian tuintamtialpan,
kaallaipata—iataima uutiin lankuark
uimanpur tiaitpa uninpurn pai nirminan;
uikim uarl amun, ui lait uant uarkt nau aima
iu nun tait tru kla trina; purtiimanut
ta uiman uut murtan aninua ttan arum
untatantaunuarl; it tium ta, in naupartaia,
pur man PATUan in kiulainit ampurtum,
unkruntum, ttunma praipa, amniru parlain,
inpaun tiu apan, tinkuait, purualttru aum,
nau kunituait piti kulanrink tialplai tuinkirt;
aiminan nau, na nittant, ural tuantainuark,
unlitu ualpa; kratiarutiaua, tiuual
it piti linuaint, tatinun arpa nunnal
tiauinkul uarl lai manPIRT, na kirant nunpu
tam autiAUL lai ta; tiu tirpin uantiapan man
maint a traiamu; al ta ikakii nauta
na uuman itiir nautat uikian iuut man,
na mamta uanan puiman rartan karliunkat;
utkarlt it puluan amtiituluarkt it utpuit;
autiulmark, uan kum, na min inul param nun,
na tiuntran nun prum au kraa kirant uarluai,
putiulan uaru—unli uan muani pul
ma uiman imain nutinktian it ar itrai
uarlpar tiumkiuruail; apua, nautu anitaim,
ikinkumpa tpa mi ikamaratiapur,
na ni it ar ir lutiani nirpil aman;
uiman it tru UNAN RAT nautat, nattu iran
uu tairuut pur uarlultatiina, nautu
ammai klanitkin putpur iit tiultiual paipi"
"aikiumainkia iit mapi," aitia, "ta kiran
karlt ulanam tam amuntiituluark pin limt
uarkpinkankina pin uairunan tirttartpur
mapi ianam aukum ta inta uala"
kamrali itmail—"tunaia uari tinka,
kamrauat," iantia—"ta TINKMAKUA tai
trukukir ta uuir nua nuuama ammut
minuiman ku ui taim anta, amtuatran
tialppur aluatiul—kiir trutink ta taimina
lai iuun, uan ttrain tirpinpur mut ila put
litultaim tinkant murpur, nau aptaim uut tiu
mitkia, ta kania pattranantian iapantiim
lai ranktun iarm, uut intan uala uankin,
kiupittatian ir—parit lu nautat, ir uun
utraiat tian ta amti pinla maintiina
minuimanina painapin kir tialpuarka
pinpulpuluta tiapana untakuntru
tatir ia aipin iapili, t tium urkraman
artanalt, tiupar tir it markuama para
pinpa intuinkum uumanuarkan, ta urtpat
uumankankina uarkpinina it in trut
pu unli tampur ta pin uait tu muat tu,
tiint tamal uun rar tainttanan tiamkainpur"
"it pilit kaki uimanpur raiit min?" "iit"
"ampilit uiman, mipurkat, it lattiumtpur,
untu apan ank amuark ankraunt kinantiant"
"LAT!" iial kamra li, "UAUNA! uulan al
ir putpur ittiam—in iat ta lapur, ia pi
pi ani parnit kaki kraunt tuinprat iatpi
tampa, pi kini uuman pili mur paa,
na tina—ku iu iatinkia ani alpan
pin ttranka kalan lanuai tanktian tan piran
muaran laniunk? paitiai ut, nauun kiu
tiuual uarula it kaam arnan tan pattran
in na tink tutu tiu untialpiik, tiu mutnit
inkumlit, altu ar itualki, it paaran
iunkat ta it ma uarl uunnua uan ut tai"
"uantiimappalu, uir iatia, ta krumuiman
inttanan nunnal praimina mananlanpur"
"nair tain nun," iantia kamarali,
"na it litulput pattranputia, na, tait
alpmitultpur, al tu iit luuarkpur;
kiaiuluark, uan ta ikru, kunku utiualan
KAMANTTA, na tir pikanput, ta kunpikan,
anuirpa it rai markkiu kamualttaan;
taltalan iri patitru man uuman nau kiaiul,
iuattii, t aluat lanan ttrau, annair
na tuinmitultru, tiaitpa, iit, ta pattranput,
tiumuatiumua, tu iunkatpur it uurputpur;
iatiin ta it pai uartink panina uuntiult
amina lanpur, amlimpinina, ta tait
intima alppur, nau tit ti in na namli
paun iran na kii irpai amintuintiultpan
u it palalimt lanina antiai tamtial
ta ani pittan alpmitulpur nuaupa
pinukia kunit pilanpur ualit kiillit
ani krauntlai tink pranputuarulaiaupa;
uu kum tialppritum nau uar tiulai rumapi?
ait uir ta ialkalial pri naintin iirunta
tirminan uar kuin tan auir pi nun uu it
nautaim, a ialtial ialkuintru putuarla
uir nir iri lim uut intpa lai kalplata tialp
intuinankan an tiai murput parit tialptiam
linmitult, nipul ualpula, a air aira,
uiman min, iunk paat; rartan autilan aupu
lantru ttra limtpur, uu kiutiim inpuranit
inua tu, trua tutiim ialmainkiialtial
purtinkmapur pai antuantu autilan,
inpul mutmut tialp kraunkiaman alttan alan
(parit ankan uiman urat minpi alpanpur,
(uu tan uutiapan, iit) inpurantuatran,
inpal luualat, kinapana uarpiran,
altu tiulpulkain aiuantii aaluatiul kiam)
uu tan mutpi tiu mani paltiina uir tam,
intiai a autiai tium lai uala, atialptial
minpur tiu kaam lin? in iatiamtaimt, kunanit
it tauut parit pupukrantiait lai amuarl,
tiim taul tinkan ta tit uutiin tiu it kiupi,
ia, uut ttil unli pititia  ta tapimun
amtiala uiman—nair anrunam ta ta
uut ttilan ualit kurlainait uan min kaamtial
aluarulaupu lan tam plataran kiirpur
UAU, ia plimi, kamrauat, aitrurunanan
RAmarkan tpinan, railai plupan tiaruan,
nau kiaman, ta tam liluiman piram uutiin
ur iirunta tiint, a laipi iu iuuut tialp
antiuiran irpur uu iaiitmun it miun tiam"
"aiatpirmi kiir antian uarlpur it tan uut,"
aiantia—"al mi aikintia tiarikrauntuait
it ta til lanuai uut rainan naunauarkpur
patima autilpur auatilanpur, nutan
uRUn pataran uiman tpa uuttanmapi
uar lai ar KRIPUL, lai ialtia, uut itialplai
ankan urmana iunlinuarkpur, nau aikin
mainkiami nunnua ua alprant patimatink
tan uu ial ialpatta, uu iuantii uiman pri
im iain tiamtaim it tii primin uunnuauait;
aikatian, paiua, ta tiu pulkii uumtpaina
kannaa tpa na tanukia markinuat
prantpant kaintiina—ta pi trunu rin mipain"
"kii iu iakuntiiia," itiaan kamarali,
"kunpartpi, aitink, pulupannit unpaul
tinkanan ta nau tukanma tam tuinpantinkt,
nattu ta manma uaan ta tiimmarkam tan;
kaint tanaumin ual lai taruit input, uuat
uunnuapur na panutan uatan lu
iu iataima tru ta uiman uut untattan
alppur minpi ma ma uiman intru unli
u nau kaualtun markuaualattrunitpi
tit tru, tiuparit uikintim tiamtaimraipi,
itiimpi rupan tupan kunu RAraknan
mi untattantiinapi, uail PULIIK trina
kauaiauur na ipi lai uantii CONVENTIONALITIES
ta markam ankar urtrulai kinttian minuar,
namli, ta iman uut tmalpar namli ualtun
uki tit CONVENTION uutiinni ta im aluat
itiim u uui ar; nutan uutuirpaualtim
mur kiakkin raiuat tirpur tan uuman pilai
uantiinit manpur pipur ikiu ualauanani
UAU, uitua ut utiuninpuautiit put,
pai raiat iataim, rai na ttapur tan ta
at uan, unta ani tinkanmapi pauttanant,
uuman maipi, au rank tialpkain, kiu unuu lu
al tit itiiman uraupilai klaunikiik
utpur, ania ut uit uir ta, ki ialpauttant,
at kupi ttarntiai—tanuan uuman purpin tialp
lu manpur uut tru kalan atta ar alppur,
itkuitiin ta prau nau tink nau tintin maiual
kukiapa aruant; uan iakunau putiina,
kamrauat, mutpi iapirati tam apan
takratkunatiu ir utiunkput, ta tait
inparuait mutkir irtiaia lai ultaimput—" (mark)
"antiu karlt tuanti iirunta autal tam lun"
"pi tauan," iantia kamrali—"in na mur lait
ainam au tapil antiai tam tan amluat;
talitali pi tiu tpaitalai karlina
it man—uranpu kulnit, uu tantaim tialtum
lai luapur, ku purlaii im pulpula nautaim,
ku nauun tinkam inatunpunam ta"
"uuntink kum ta at palu unankan uiman
aikintii mitial mipur,"aitia; "kanpi nun
tiui unimunt nau tiait tam tait inlinanlai";
"ta it irmatink," iantia kamarali
"tinkia uarl uirin in nutanpu kiirlumit!
AKMI, kamrali, aupar ialit mapipa
untatiinpa uu umatian PHENOMENON
tiulai uarl tiiman manpur naintin iirunta!"
"aikiniatiumuamainkia," itia kamrali
"auir tru iama miri, ta in nunpu lumamat,
inmurmin, maat, tan ialailiparttrutii
uu min ta parttaim manultat partla PUKAR,
uir it lain ulpur tianpur pata kaint kinpur,
nau lan untakaint truamau, na anpa karuark;
nit inni, ni um, namur iulatian uiman
iittian paatpur kaiulatpur u tanakinlu
na tualu—ual ruttan nun tam maintranua
tialpkaintpur; kulan namur tink "kulma ttraan
ipura ta unuait"—kit patimainapanmu,
piruaitkamautpikainkinpriintmarpulnit,
itkiuartrantian aptakumantaimpura
irikin ka tru tii api tina miik tan lat
kainkint ta man iinpar uuntai kaul,
tam ta unraanut ut takapiainlapa
ir it iit kramani uiman u luan atminkul
uuntaran, nau tiin markmanua par, ia tamir
nalit tiamlaark, kut uan kra nau in na mar
tam kraualan na tinam, pukar tam u rait
ampalatia pai ttapatnit a praikianan
lai amalpt manpur; tamir laikiaam nautat
unli ARISTOCRACY uir ALLIANCE IS DISTINCTION
iu iuuut tauun a tatuku patkranit
ia utputia nattu iatiamtaimputia;
maat murinuana tan ani tinkt ainamtia
ta tran RAT KULIN tirtua pinaukum apta
uan unmiiktnir pu karan kainupa tu a tri
uunaptauunapta aptaiilan kinlintait;
aipilin ta uan iupulma rin ir putia
iakunpain trina nau patan nau mainan tu
nau kunitian pru—pitialtum ta uutiin tiu,
kut nau it uun kra la inparlai nautaimtia
pripri uarkanau uarlalpan, nau talinmut
kupilan itkum tir paalpanpur purua
uuntiultriikpilin, uu tan uut tiulman puttink,
nau kanma ani uaiUL pilan pruatlai
COMMON INTEREST lai mi linputiina, nau in
ani REALIZATION antiuiranpur linputpur
irkinpur ta ukum—nauta tit antianpilan,
tunuait unRAtiin alinpuruailtait, pikum
uun kra kunitiitiit trina uarulputiupa,
RAinpuranman, intaimlai uinan tunmut,
inpurn ttrankankiun ta tii markuaina pat 
arullaiitpa unlai kainaua; aukum
it na al arpul matinkt inkiantian irkain
ta uianpuran ta krunma kit uarkpitnit,
inki, intmar, tink uruinlai, uuir alkain,
itnatpun uaina ir iunkmina truuaan
ta ir uiman tiin urla lai tum RATiupa
nau ulanam nir tialppur uurki uinantlai;
aua al uipuip parpar pipi raitrait tu
in main lai RAprai tiint u uankar pain uatpin
CELIBATES nautat it almutialuat minput
ta kuinpriam pilinuait uarka lai lin;
uumankain atpi arpulkain truiulkainan
lai ar tu tiaru uun tamir lulitpur li
paikin uinanan ilintaia—nuauait ar itpri
parit manuai; aikiuki ta, mur liutink
mur ara na kin uittan pi tan aninua
ELEMENT tirin, ikupain tialpkainpilan;
ir uiman itrait pulaiua uir tatiantian
lai uurant uarla kumana, tu u kitiul
aptataimtua itpiainintrupu; tat
muttupilan ir ilmani lai tiinpilan
lai alutiuiran—iit it CULT ta tirina
tariranu tialp amtatat kiauliirtprink"
apt aiku rumua tialp tannai, aitiimiu
lataim uan airimi ROMANCE "BERRIAN" imtru,
an mipur kamra litru, tal uir kakiarnan
tiikiukiain SUGGESTED ilat uartpi, ta tatil
nutaitiin mamta amantian; tiamlai tiikiu
kualmutiitpi anul naintin iirun. raiatru
tiuit uraitma tiilai pranpilan ria
SENTIMENTAL tialp pikii luat, nau im tiaan
tua ta unrai la ta ta taOUTRAGEDma;
ainin na taunrai, na u it tinri "RUTH ELTON"?
au unlai it ua uu BERRIAN tai, nau ui uu kra
aukum im iinpur urla ttatian, "unpurnput
ama utmai it ta lai KUAtru, nau utiantian
lai TA iun tua ut; ut tiam prilanut tua 
tamtir, tiu lai TA TIR IM AR tialp antilut"

(mark) lautami ta ta kamrali uurnan pinpulraima miuntakunpi; uukra nau krainti AMUSEMENT uu iunkput nauta, nau iunkuiman inmur itiulan autanpur uir tatplit kalan ODDITIES lai uuuark naintin iirun. ta tiiman untrikiul!

XXV* aitinkan pi uun uutiiruarkraunman lutpur
pumarkan lai tian pit tatian, pauttant lami; 
inti, pi aikami tal ta taimraknanua uut
alkii nau iri ta kanaurakan iltpai
pai a tan a tan pai rartan tian, ainapi
ttarul apta uu mi al airatinauir nau tii
lai tuaniniirun.—parttaim ta ani inaat
parit tatiant run mipur uut maru appalun
uart lat pupiina; armilpura kamrali
atmi aikirark uliman tiinman, tinkir
"it tiunta, tan?" mi aiiaul—"iit," iantia
"iit," iantia, "iuut praita, iatiin, uan uikit
kula aupainan pari kiamrum ta uiun
iu nirut nauar; uut tiartamaru, tiutiu
aptaminai, ta iapartua, tan tiunta apta
mitaupa uan iu iuuua nat mainpul tu
"ia ialun ttil tiunt nau uliarkant," aitia;
"uia puratpi put ta purtal ta lanklank
pipur tit taim uarl uana autpan putaman;
aittruurkiran nu au tanpuluai nauarkt
inpin aruiruait iaprantuarlrumantinktian;
mipurkat iala tiumkain lan 'kiar' tru kiiartian"
kamrali laplap, tan uuman karl tiim kramut
"uai, kamrauat," i karl tia, "uu apul 'pipul'
iuattinkut; iu iuuttrutun lankuatinktian
naintin iirunta, nau uantii uiuutpaua?"
"ia au ku uiluan tanpult untru kiiartian
piRAuittumma lanunanan alautia,
nau uarkpinalpan alminat?" mi aitiapa
"kuatun au put it ta iinpurankii
raanraan iirunta," iantia kamarali,
"ia purkatian tam taul unkii, utpranna
kuinkam taru; lanuai takaanpur an
uun an puttali autiitian patiinkuma,
nau taul tualan put uail takin; parit kiiart,
pi raknan put uiik ialpam an uuntiul
ani tialtumlai uanan amun, antiunta
urallanalpan, takualuatpatianam,
tatir iunkartiian, iit, raiit uipatnanut
alpan uttianan put, uan takarki
prumau amunpi lit ranklitnit ttirlana
kut kalut itru alpant uraluarkina;
ranklitnit lanki uuntiulpur antian tialpur
iataima ki uun ipur itialp; nau tiunta
anlanuat tit part laupa lan tialpiikttar
pulpla altinkit trina uir ttiran inpin;
nau, part ark tiinma, pi iuuiiktu tiu, iukin
a tanpulku tir ir a ta iuautiina"
"au it mi aiki irkan pi aiumulmi?"
"unli uanir iu iakamrakum utian an
tiankrumpur raitai ia pinau tiunittul;
it tium ta ttil mur uanir tiinmat kiiarpur,
ia mut ir pritpin, lai uttiankpurant, in
nirput, ia prila iranratirumtiina,
uairtrupaun u ir taunraiam amautiina;
pi iamuruanku tanpul aiuulklaanku,
ia aitruinpilin iullailiiria anuir
praia tpirunan tan iuuul antaim aum;
aitiin lia ta kamraPARTAN ipautpi
titmaru, nau im itpi unli paruartru,
nau arkanputpur apan ta kuman tu
untaan piptan tautianan irputian tu"
"nunit lai tit kun lai iran tiinma unta
tiulai pauttanant uaninlinan prinkmitial
ta aipi uun an kamrapartan irtiina,
pi na nunnua RAlai krauntpa," aitia tu
uuntaim a tu apt, it aitiitaun puautrin,
I karl purkummi, mi appaluni rumpur
tiankpur, uir kamra li manuuman tauut ul;
uinamurtantii tialp tiun uan tinkul nalpal
uutiir, nau apiu taimtat apta itpi man
appiik lai iri ta uart, itpittraanut,
aukuman lai kum par untiinpati inrum
iaua; tit uut uu ta tpin tru tiutiaut

KAMRAPARTAN TIINMA—uiat mi ut lattatianina kinttiantiul naintiniirun. lininttan taimpur krakramamtapur; pitialtum pi trutink tiu nairita tintiumuuttrankkiiut tiinkiatuait; maat mut ut uipinttimla tium uarkpur tiu uarltruma lai iirunku, taitranuttial uu mutpi uut lai lin tan; in inkalanial nau maintiinia tiumtium paklimant tit tpaupa ta it mipurrun, intan aipurtan ta ailrarpalu tan uatraial runan iuuntinkant"

I karl uitpa tium ipaapur tit taupa,
uir inai ia iittiin tianani miua,
"kamrauat," itia, "I karl apran iakinpain
tlaitlai inkiaman litnan runanpur anlai
au kamrapartan lantaun, anpitiu, na iu
ianinkatkamau tiinmaaua; ar iuul
painia kamratiuittia tpiruman, pi iatia tiu,
nau aikinttiltiuir iupur truku runantpi"
NANA, aitia, "tru pumi, aiuanrarmurir
uu it kamrapartan attia," TIUKIAL itia kat
uan paa tpi mipur I karl pila uun atiul,
nau tpi lai kamra partan tta auprulaia;
nau nuainpilan rum uut uunmur pul arnat
pranpilan tpipit ta taaltaunkiumi mutlai

"aiuantirkat ta uun aukum pinapan utian lai aukum tit uark paualunatru, nau ta pin ta lanut murtanir umat numman kiia ta uun kiur iirunta prinkutpau tinkkutilina mankainina; ttil, parit antu unlainitian mi nau lanni nau uarlina nainiirunta mi nau ualina nauina, in na mur, mapi, tan uut irpurtiin manultatiina, maat na mur, lattia, tan uu mi nau ni tit laninaina uail arliit lanttilanrinktai tiantaiirun. nau rar kraual iina ikaut kiu naintina, a mi nau iinklan "uilim kankra" nau kuin"pitri"—altu alilma ual uunlan tintanlainauanpuram na trumia trumarki lai mat lai tir "pipul", ia inttant lai tit anpuran tiailai pimait kiir tinktiapur unlainit naintintuanti; it uan uipitunkut kunitlai tiai ta kinttran uitpaun pin "phenomenon"pur uir ultatput inapran puriil, auir parpa uiaitru—uimaipialmutpikraunau u ir kiuiaul, "ir, kiuarlai, it tium lai uunta!" nairlat, uan uilaku aituuuntaain, ttaran tiultiinpur tiiman kuirtink praimainlai, uipain kuirnit nutan, murlat uunta—inni kat kunitlai numanpar, na aliar unma uikiputia trulin kuana, tiu rakan trupur pi it utpur; painan uunpulinua unpulan paantian kiilanina maninparupa; minan kiir ta putuarlkia uu uutkraun laitlai tialpkiran kiarktia, nau tiulkal unli kintpran nau paplanlaitiai maninpar, ta ipinintta ultinktpi krauntpi tru tialpkiran tinkan pikia, nau tiulkalan tiukialkiinra inakut put—miprant, pi ialuanputtiikin lai uallin ta un tatiim naintin iirun., al ialattu it prinkpa ulprantuarkpitnitna, ta lurkim tiin inpurnarmtiul ampalaput, uinpainan lutian murput; iit purtiimanial na ni, uuir pair, uaniulatial pirlili uir upakra a ttrank inlaial ratiul murput ua u ir inin nipul; ia purkat uutiin kiirkiir iuunlin iuuutiantia ipur—aitnun ual ta mutpi uut mani tiul mi utpurpirtiina ta, pi uut kiir at amunlina, uanarlialaku tir tan pratmilkki milpi tna murpur; ia titiir tauutiinla tu—taa tirlint ttanan ama; minuiman talu tantat, nau tiam; KUA nu au tatiranamtial paat, ia tapapima it tiui, iit, ampur it ut ut, u tam mutpi tamilkki klupu lurrir; tiapint it uallai uan taat iunk taanpur ampur, in ta ualkiarklai uarlina ttrukul luprapur paruam tialplai auulannit tintinit pilantiina—amtiapur tam ianttanan, uun kuuan na, ia atalanktruam tmalpaiina 
 • CHEAT ~ OVERREACH ~ SVPPLANT ~ DEFRAVD 
 • BVY BELOW WORTH ~ SELL ABOVE
 • BREAK DOWN THE BVSINESS BY WHICH HIS NEIGHBOR FED HIS YOVNG ONES
 • TEMPT MEN TO BVY WHAT THEY OVGHT NOT ~ TO SELL WHAT SHOVLD NOT
 • GRIND HIS LABORERS
 • SWEAT HIS DEBTORS
 • COZEN HIS CREDITORS
 • THO A MAN SOVGHT IT CAREFVLLY WITH TEARS, IT WAS HARD TO FIND A WAY IN WHICH HE COVLD EARN A LIVING AND PROVIDE FOR HIS FAMILY EXCEPT BY PRESSING IN BEFORE SOME WEAKER RIVAL AND TAKING THE FOOD FROM HIS MOVTH
 • EVEN THE MINISTERS OF RELIGION WERE NOT EXEMPT FROM THIS CRVEL NECESSITY > WHILE THEY WARNED THEIR FLOCKS AGAINST THE LOVE OF MONEY > REGARD FOR THEIR FAMILIES COMPELLED THEM TO KEEP AN OVTLOOK FOR THE PECVNIARY PRIZES OF THEIR CALLING > POOR FELLOWS ~ THEIRS WAS INDEED A TRYING BVSINESS PREACHING TO MEN A GENEROSITY AND VNSELFISHNESS WHICH THEY AND EVERYBODY KNEW WOVLD IN THE EXISTING STATE OF THE WORLD REDVCE TO POVERTY THOSE WHO SHOVLD PRACTICE THEM LAYING DOWN LAWS OF CONDVCT WHICH THE LAW OF SELF PRESERVATION COMPELLED MEN TO BREAK > LOOKING ON INHVMAN SPECTACLE OF SOCIETY > THESE WORTHY MEN BITTERLY BEMOANED THE DEPRAVITY OF HVMAN NATVRE > AS IF ANGELIC NATVRE WOVLD NOT HAVE BEEN DEBAVCHED IN SVCH A DEVILS SCHOOL! AH MY FRIENDS ~ BELIEVE ME ~ IT IS NOT NOW IN THIS HAPPY AGE THAT HVMANITY IS PROVING THE DIVINITY WITHIN IT > IT WAS RATHER IN THOSE EVIL DAYS WHEN NOT EVEN THE FIGHT FOR LIFE WITH ONE ANOTHER > THE STRVGGLE FOR MERE EXISTENCE IN WHICH MERCY WAS FOLLY COVLD WHOLLY BANISH GENEROSITY AND KINDNESS FROM EARTH
 • IT IS NOT HARD TO VNDERSTAND THE DESPERATION WITH WHICH MEN AND WOMEN WHO VNDER OTHER CONDITIONS WOVLD HAVE BEEN FVLL OF GENTLENESS AND TRVTH FOVGHT AND TORE EACH OTHER IN THE SCRAMBLE FOR GOLD WHEN WE REALIZE WHAT IT MEANT TO MISS IT ~ WHAT POVERTY WAS IN THAT DAY
 • FOR THE BODY IT WAS HVNGER AND THIRST ~ TORMENT BY HEAT AND FROST IN SICKNESS ~ NEGLECT IN HEALTH ~ VNREMITTING TOIL FOR THE MORAL NATVRE ~ IT MEANT OPPRESSION CONTEMPT AND THE PATIENT ENDVRANCE OF INDIGNITY ~ BRVTISH ASSOCIATIONS FROM INFANCY ~ THE LOSS OF ALL THE INNOCENCE OF CHILDHOOD ~ THE GRACE OF WOMANHOOD ~ THE DIGNITY OF MANHOOD > FOR THE MIND IT IT MEANT THE DEATH OF IGNORANCE ~ THE TORPOR OF ALL THOSE FACVLTIES WHICH DISTINGVISH VS FROM BRVTES ~ THE REDVCTION OF LIFE TO A ROVND OF BODILY FVNCTIONS
 • AH MY FRIEND IF SVCH A FATE AS THIS WERE OFFERED YOV AND YOVR CHILDREN AS ONLY ALTERNATIVE OF SVCCESS IN ACCVMVLATION OF WEALTH > HOW LONG DO YOV FANCY WOVLD YOV BE IN SINKING TO THE MORAL LEVEL OF YOVR ANCESTORS?
 • SOME TWO OR THREE CENTVRIES AGO AN ACT OF BARBARITY WAS COMMITTED IN INDIA WHICH THO THE NVMBER OF LIVES DESTROYED WAS BVT A FEW SCORE WAS ATTENDED BY SVCH PECVLIAR HORRORS THAT ITS MEMORY IS LIKELY TO BE PERPETVAL > A NVMBER OF ENGLISH PRISONERS WERE SHVT VP IN A ROOM CONTAINING NOT ENOVGH AIR TO SVPPLY ONE-TENTH THEIR NVMBER > VNFORTVNATES WERE GALLANT MEN DEVOTED COMRADES IN SERVICE BVT AS AGONIES OF SVFFOCATION BEGAN TO TAKE HOLD ON THEM THEY FORGOT ALL ELSE AND BECAME INVOLVED IN A HIDEOVS STRVGGLE EACH ONE FOR HIMSELF AND AGAINST ALL OTHERS TO FORCE A WAY TO ONE OF THE SMALL APERTVRES OF THE PRISON AT WHICH ALONE IT WAS POSSIBLE TO GET A BREATH OF AIR > IT WAS A STRVGGLE IN WHICH MEN BECAME BEASTS ~ THE RECITAL OF ITS HORRORS BY THE FEW SVRVIVORS SO SHOCKED OVR FOREFATHERS THAT FOR A CENTVRY LATER WE FIND IT A STOCK REFERENCE IN THEIR LITERATVRE AS A TYPICAL ILLVSTRATION OF EXTREME POSSIBILITIES OF HVMAN MISERY AS SHOCKING IN ITS MORAL AS ITS PHYSICAL ASPECT > THEY COVLD SCARCELY HAVE ANTICIPATED THAT TO VS THE BLACK HOLE OF CALCVTTA WITH ITS PRESS OF MADDENED MEN TEARING ~ TRAMPLING ONE ANOTHER IN THE STRVGGLE TO WIN A PLACE AT THE BREATHING HOLES WOVLD SEEM A STRIKING TYPE OF THE SOCIETY OF THEIR AGE 
 • IT LACKED SOMETHING OF BEING A COMPLETE TYPE HOWEVER FOR IN THE CALCVTTA BLACK HOLE THERE WERE NO TENDER WOMEN ~ NO LITTLE CHILDREN ~ AND OLD MEN ~ NO CRIPPLE
 • THEY WERE AT LEAST ALL MEN ~ STRONG TO BEAR ~ WHO SVFFERED
uan uilunpa ta ulaurtan uir aitpin uutiuruinan tta naintin iirunpura, uail utpur nuurta ta apiil alrati tiiman ulalai, in utmamtat na nun nunnua, uikanpalanpittunma kuikuinitia uir kratkun tiu titaun piian al puruntakun kinpa akauarkau—tium nirtiin ttanan putmaintia uail lat purpi naintin iirun. kunauirinkramiatpiuua tit ttunmat—intu urallai tmarnit numinanuait kuinpitia tirpin ani taunina tantaim, ia, nattu purkintian, tatir tan kiuttaupa uutmar—unkiunan appalun in tit natpun inlanpa tmarnitpa uut pilan iul putuarltia, tiuit nairpir uutiurallai—itkuitru ta tit iult uutiinuartia in muruartia in purultaimtiina—uut utiualanuait tmarmat ta unlaima, it tan RAkiun kuirpaul rinklant ta tarklan maat tiim piranlai—kinu lai puttat tanrinktai uut lai pranpilan tam innipur alitianpur, nau nauar aukiau kintpalprantkiintulnauark kut na patama tiarunput; itiupan tit aupartiitiaua ta kunit unkuanit kiuina pau tam uut alit plikiittru pultruma patputpi tantaimpi, nau ta ta lin tium murpilan murkainar tamina uutki ualnai uninpiran intinittru ampranpilantiinatru—altu maintink lai linnilai uunlainit mankainkin, tru pau manpruattiul, uuttrupar kanprila pai tam ipur kunittrut tiiman ir, ia itmittan uikat uutiin na pilan nun karantian tir—aikuriial pit lai krapirnit tium amraiattru ta kiun ta ta main kapraika apiupi, aniit arliarli manimurpi, murur na mutpi paka naintin iirun. uut namuait KHRISTOS, nau tru ta pultriikuarkrinkpram lai putuarl uut inpati CHRIST tiul aul tium uata, tu ailiil uuttialtumlitul, nampalunputian apta IESOUS KHRISTOS—uan uiinaat uai itinul mur, uai, in ural, lankapta uaiuai mutraknan put karkri parit kiaun mitianlant apta tirpin tiukialruma, tattiltulpir, a pulmaamtial tpian pritikiitianan tirin, uikumu nairitatrutinka—uut tiinkillit pilin in patputpi tantaima ta unli ttaipul ilmant maninparina, uir putnauark kupiunarmkraun, uut tir uartiit pru pan tiit—tauutluranpilin kriti tialpaptatiin uut al uu ul mankain kar, nauta al mankarpranuarkt pau pal pittua pi ani uuttun ta unkiarpan iik tit mumu tamina a karpam uarkan; uunuar, tapili (in tam lankan pilinpur nuauaitpur) ta tru plu lai uu purtiimut tialptiim, tapilin, tait, ta kintprant kaint putlai, anna tir prankaint, uut ta platmi karparnan ttrank tiutia ti—tiim tinkan ampur ta tali kar unli tiu urta urua uunnua, nau pinurta pinurua, nauta uail uarl ta ki pul uaitran tit prupantpur kuttan, tir pi litul laili kainpur ankraun main lai karuark tiu takaalp al—tiiman klauntiaru purtii aniuun pilin ta uinant lai tit uutiirarnatiul mintru, ia ta tauutnauul krakrapaattru nau uutiantian lankprinpur pipur tatuua ulautranan, apta uinan tir unuarpiran anlant kum uraltink, ittiuualttanma it ani tru ultatlai pi; iit ir ialulpainial unpulan titaun uarttinkan ta puttatiina latpurpi naintin iirun., nut lai plapail tir tiankina, nau auntakilai rapail—pilan ta tirpintil kin uutiunpiran, amun uutiin prai ulan lai ani pat—rar pilin ta aukrun mankainnit aukum li CULDESACpurapura, nauta uutiin naua kan pura—prim putmaintrinka itttrainkiainma anulputtru ta kumtaun utpur, nau tainnaupiuittumtiin ir puautiitiina urkiranputtru, uir puran tinkkant kaaptii ta pru ta tpaita iuliul kintput, lin uuttil, nirpai tium tlai praipaunt kratkuntiint, laili patauarlin tan lin—tpaitaranamtial, tatpaitama amTINKMAKUA—uut ural uiui ulipilin—uallai ualai klimt tam uruintlai timauait urklunlai nau pir nau traan aluun ulaiam KHAOS miiara—ta takiutinkpir na IM tat prin it amnattrult a tra na ant ta kiaam tiiman ir inti pitauntiaunnit, ia uiatmainut ta uiuikain ta uutiarpul paita a tiumtaimt puliik alpint naitaikannai itkum tiint—ittrukuipili in PAAUALKAN tuan. iirunina—kiurkiur, it mutnit pi n runan tit marka, aiat uurnan tium tinktiinapur ta rati put main kiipur ul tu nuurta,  ualit tium tinkt lai paulanpilin ulanlit ta tiumuail kal paua apta raian—uunta lainantpinana uir kii kapulma mapinit kapartmainul it mainlit ta intrunkman aukum lai ulan apta maint lank uutuan ullut—ta tiunpart, tiulankpa nau tarkpa naipa, mutnit iaam tatiu lank pakpak—parttaimta ta put laamtial pili ta mainkain aptal uutiinmin tuurppur, ta nipan talnit na pulmia maipi krun, ia ta ttanu prima AVA-TAR-an ttalit aukrunmantia, tan paantia mutnit uruulm—ittialptiim na nutan uut kuankma arki ta nuulan kutpairma—ir, latta, put apil, uut tink nattu uir tam pat ultattinkt uut triik—uut napirlit kut kuman mankratau. uinitiit, ta nun uutnipul—kiin kinklainmai pitikinktumina uluarluait apan uut uar mur lint tan ti uraitian ta tii pi manrunan latta raiua—aluat iultiimut u kulin in utRAprai ultai pinpaupat ta uikiut lattani nua, ania aiapankami ta ta airarklaatil mikiir tit ttilan kulantaina tpapur ta tturmi taiminapur lai kratkank, uan HEROES part ta ruikka lai aptai nau RAkiuut u pairtia lu ulanlitkinlai, rartan uaiual ta kiuut paua, uaitiin purkun uir tta, pa tru urpin lai it, ttil tatiu t ut—AKMIPRANT! u kuntia ta lin, tanuan uiit inrun uut intul ta pil iiruntat kiuta ipur, uutiin uar kiir in tit taimina lai platiuman? ialt uir ta tal lat krait latta kurlitiit uraitian—uunlintaitaima uitiailaut puttaunanant papultunuatian, urtanut uarul uar mainpint—namur unmanlaiinuat, takum kuuarkat, painan pruattiulina auunt nun uala klanitia—WHAT SHALL I EAT AND DRINK AND WHEREWITHAL SHALL I BE CLOTHED? ttatian lai iul ttaran ttan tialpina uut uunt uariuari nainnain tink—ia uan uunpautink, na prumuuntiul, rar pruatlai ttanpi, "uu pi uii trinkan, au klunut?", artait uipanut—krani an pantum tu apta pin aukum, matuarlpur, kut tauarkuarkau at pau uulan prumau uuntiulttan, ia nakuia lanuai kum uunkautink nau airantink tan nau uut tu kranit litultpur, nau lat tu pumark lai alptum mantuman piainla miiar—HVMAN SLAVERY SO OFTEN VAINLY SCOTCHED AT LAST WAS KILLED—partlinmitult nalanka tatulamau min uiman, aira air, ualan ni, tan tiuntapra aukamantta lai iunkatiina paamilpura—uutiinmapi uun nalanka anlan palat lai tult iunuinpur—ttim uut unlikain uin takukauma—uutiin namur na rukruk na tiaptiap manpinpanina tuinuunnua—parttiint puritma iritiul ttanu irpur KUA—prainan uan uanan prai tampu kum puntlai mut uan urrunan uutpatian alputpur, nau latmail unant mi namapi urtan—uutiin mur putpikat na amtpikat—"taniprulat" kum ualnai ulpunt uarlina uir uutiin na ttilanat, na aptaim ta lai na pirpul na tankpul, na rum iulaipur uir al uut in, nau litul puliuart tu uailkurlai uir put uut nauapan maian ta arm uunnua—mankain ula trim LIBERTY EQVALITY FRATERNITY tiumanultailapma latta uut RI urlat—lai uluarlina tam kain tam rai tam tiapan uutpa untaana uan taunam tiu kaint; tiu in nuuarl kular kriti tialplun painam auiun auuarl—naut linpintilt parttai tta uarkanan lai trupuran ru uir kru papullai kaint maninparlai, naut partki ta irtupur inarpulma tialpiiknit uutnauauta nau upu untialpiiknitia, uutpartiirmapi tiin uu unparpu maninpar trutru tiim aukum—krukkruk laint, uu puruailtai urkru tarknanut tam pata tiulanktulank, nau uirua lai tiala uarmittul upanuinina, nau arulaia kaint kiuut tiutan 'lukiiar iant' ta tpin aunkant intu pananuarkiin anparttai manultatputiina iulat mankain lupal tialpan—nauail uutpulRApilan, uu nau tiutiaat nau uaitmin uluarla nair kupili, ta maninpar pinnikaintiina itku, na naku, ta tam, pai inpurnma patimaan, taitkain, na nakain, kra, na nakra, pilan, na napilan, KUALAI parit taluikiant, inkutlai parit ualkaniit ankiunt lai tiapannit lai tialptiarimaran, lainitiit KUA inti, na triik TAtirpur takimtial—aluattaunkiun, tru numralit kint kint, prumau linpin ta kuparpuma irankuat, uutiinulan pinparkiinpur inpurn arulainit mainttar, nau tamir pin uunt napin, lai tuittri, tan liupa, INI ARP, LA MUN—pupur altink nukialina kiurtallai, lanatpumi mankain ulataiina RUTPUIKpur plan marina, uata pla muuataan, prin paul marmit paita, latta prutian marpantupalan naipal—unraknan lintait iaruarkat apta tati pat tiu plam, ia piian taimtutaim aupan pu uarman tirnal, amauarkt uutiunaukum—mani inti purkal ta puik uutiin na RUTPUIK al, unli naiit kiukan, pikuman unli urun parnanau—iaruarkat, mutli, ia, ul ta ta ta puik pilank RUTkinina, purar uut tium inurun mark pau, ta anpa put kumanau, raknan tir ural tiilaipinpur—uut apiu inti ta ul ta tta uutkunu, ta ttrukul uut mar, nau ta untamurlainpinuait plan maipi purtiin tun pata; ia tamir uutiin lalai iaruarkat, nau pintum tam lattru kiir laittinkat aitutrimat, uut, mutli, tiu tiin putpi—murur, arkanma tium urmain kunittinkat, in kartian purtia arkima ta puik maiual tun pata altuir, iuut muruar luran tiu put uarkplam marina tan ipi untamurlainpinuait—put ta aptaiil upnanina kuintipitrutialtum, nau platiumt uai niatmal, ia tainttan parmur kunituarkpur tanpi taplatium tialppun planiarina—lalai iaruarkat kunittinkatian aam ua—puik ul ru marina, nau ulrun antilan kuan—karulanlai nu manuatlai trupuran miikmikiit kaanul rutpur, nau mur kurumuat tan ku rakan, iri upankal anuarputpi pat nau unli tiuntiun purratima, takaanul uu mar paullin nau truau miltu—tit kuan trulanktaim—taimtutaim tium uun kalam nirtiin tlai inpruma tiimanina lai puik, ia uut ual tamani ta klim na lun tiuual it uunt—uralural kuinpitia pin ani markkii—inkaminkam, uail taim uir tauraltiaan parti purulant puikpur uir uut, paumain iantran planan uutkin tpima, nau tittaim pain tank—"latuark," uut ural tpi—"maat ikaurkiain murual altuir, nau ir ittrunapir pi uarkrauntilan lanka"—tiu kumpau ta rutpuik mankain kaianplan, nau tiitul tiui uurm trai iar, uir tiunpat, ttar uu, nau tiauuin pinkapil; tan kumau uut inti rutpuik—paultinkt mulran kuua, nau puik uut trun mutpirit rauart uu kulinuin pul uut uarl—it tiuir kumantai ipuut iantir TINKMAKUA ir artiina init trumark lai nuuint, tumki uir utpaikannukant tiim aluat untukankan, nau kul nairnira—utpurpirt tinkam puttan uir uili kar lai pruat tualan uunnitiina, na tattrai na iulat, takurki taurmatta, nau uir, uar ki tiumuark na murtan ilan tim, amuanuarkina, tapialpri na kir marupur nau ainla tiam kiranan amlinuarkan tan trit pinirkiauruata; tatinkan tiupin, mitia, tan tapain nun lattan partai—tararpuulmuul iraplin paumainan, na trim kumapipi parapiian ani uar uanan a ttruklan—ia au it utian ta uittanan tit aia taulun? alrati uiualnaipaka, tiait uan itmurmurkal maintpur tiumtaimpi lai nautaim, ta uutiin aluat putian it it nau—itmaran utmaintia tinkanut putruma utnirpurpirt—uipainanam GROTESQUE—antia atpur patanlan tiu itpan kir kilan, tiu par tiimpur ir lattatan, tiiman nunpu purtrikiul anipur lai trumanpurua—uialunpartiut partnan nilit praitult utpurpirtian na tauntaam trupinttat—uitkiirkiirpaun runanpur, namur—uit lai lilpapi ta naunau ka ttanan urai uan—it kratink, tiin papitiintiaitru, uan ipartua—maat uantii kinpi litul iantir tatirpa, ia iirla ipakakinnaaluatua—iuarllain ti nunpu uaian uan irait, nau lankan it iua—kratink inti, uunminanuait, uut partta, nautu ttar nautu tta—trulankuark uut nunpu tan partiinkum—urprima mankain laiirunina, mainuait patiuait intiualu uarkina tkamtiina kiir patinitpur, mapi tim lai kain natparan uarlkin, uirautiai partpar pintu tan partan pau irmur ul uniitma, ia uirpai itnauurrun'uinka'—tiintan, mankain kuman nupattaia lai inapairkrun, aukrun lai urmainkrat, trupin uiru mankainina purpirat naki lu—rartan tririt ulanlitnit naintin iirun., tir prupaun uartmin parit aptaimankain, tiulmatink nautai it inaarma tinkan ur kutaimt utmiiarpin, nau unpaun mapinitiit maninpara—patama mankain kintukin, patimainkuuait, kaRArakan uunkratink urmutuar uarkan alunan—uipilin uarlkin parttaim takum RI kuatinkan tira, nau irikin atnaupi pu klaiman—iuat uu uilun ipur uan unrakan kinlintait kunpiuakan? aiantian, ua ttraanitial par utpa, ia uu in kalut laiina—tupul it pakuman man kuaua WHO IS OUR HOME, ta pakuman uuntiul tainuaupa, nau pakuman RAT pulpil aukruna, uan kualai aintink kiamttunina kunpitaruunpul—uiui tiran tark paikanpur, latku tan tatiulankaptaipur, nau, klunutiur ait, ankiu tpinan—lank nau uiri nau uinta lai uarlrunan tkan—tiuma pikun—putaplai part kulankial—ttart it lun"
 
XXV** aikuinirtal iit uai, ia tiunta apmita
uail ullin uut uan aiuuttialplai untatrun
plapailpur, uan IU unraknanuait pikanau
al lintiaitpur, nau artan tiim pitiuait ul—
tataimt, ta ural uutuan pirmi lai pirlai,
lutiam mai lai plain, nau nira tiunpalanua,
truni ual kraunua, amuralatkatra kan
manlittrankina—maat uut tiumua untu
ttanma karma tinkt tirpur, ta, in utamut
kiian mi ttanuait, aitrumi ttan lai inmut
tauntianan mita ia tit part tiunta tuan. iirun
uutiin ia nautaim tianan autiai litultink,
kiir uiui plapail aitpi, ia inpilan kiu
nau ualual raima mitpatru—tiinma kamra
partantru, aluat inminan uai kunit kapt
mi iirun. mipar nau tapur uir aipainmi,
uutkum aukum ttrank ta ailai mi uun tia
intiai—aitmainuait uail itpi, uart ku naki
na lamiu maina ttranktaunkiun minkul tiari
inpilan urkir latta uatpin uu mi pin
inttan unlai taim mutpi uttar alput pau
nairita kainnit uir mi ianulmi kamra
li nau tialpkinan nau inmur kuku I karl,
irtu anpami pula trutiin ta amtru
tialppilan miua mutnit it ta lai alkin
uir tam tapilank—nuntiinmi titiir, tiupar
it kamrali nau manuuman, uuir tmaran,
aikuinpir, ia uinan ta I karl akiir
ampilan uut mur tan mi aiirkupirmi
ta krikian aukum uir tit pila trupilan
tiu inua purkummi aiupanmi pula tir
uir maat ria alrati ulu—ailu I
uut ta uut tialtum aiti? ta kiinman uuntai
uir utnirnit ttar a kun, uan ar iant ti
trami uarlpulaua unintiaun, tru ta ar pran
iuut ta linni prin ta tiamiu tit nu
linina nau lami paalp, miulua lun tu
ar ia lai mitu tuin miun nau uarul
rinkpau inminan ta in ipaa uutiin
(tit uut pauttanant ta purtiitulmi aukum
ta imankan lu pullainit nau tialp nau mu
uantamtialrakan tir—uutualunkiunan ta ar
iirkumpurtiimmi, minan ual unlai apan
untakun luat amtru, ta unli uuman
tit uarulina—naut aiuutkum tiutanlai
u pilmi tumnit ulantiina aikiiriik,
uta palurnnit, tiuit nunnua lua,
auir unklaan, iirkuina ainpilan
mikatiit tatiim tiin ta mi aiuuttiultia,
nau uarkam ammut tiu takuauatrami
I karl inmur mi aikutii uari mipur,
ia pai ta apan parputinkt lai parluat,
an uunt pin tiu ma it trim lai inkan tiumtan
mur prumau ar, tir na uut lanka na uartink
mipur pininkain uu ainu uut kiir prantink
naipalua, apt aikiu inarum mut ta mita,
aiku planiara tiu aiuapau; iklaumai;
pai paltailai tma uurmttiluinina; tiinmi
nir tintpa, aitrumi untakraun kiamrumina,
nau tiitulan tir—"tit," aimutamitial, "it
unli um aiatmi—lami ul ir na purua
nun mur"—tiin alppa kinputlai rinkpaulantlai,
aiuarkmiau pain tiakain tiunma in prinkpa
paikantai nau u tiumananu patit tiint
ta uut pau mi in purma lin—uut amtina
uutiin lanka nun lin tirina; nirnirlai
unta iirt tam ttart pinluntaun I parala
ikraprina, nau krat unta al mikintai
tantaim uutialkan, tutma untani iirun.
uan, nau nautaimain takiumiau—uutiin nun
tpa mipur anuir, aiuut na kan na rai kun
"paki mi iupa"—ailuu—I karl trikiul
mai untakraun rumina, lunmi tmaila,
ia aitian pula pranpilanlai tuaituari
"tianmiua pi mi aiinuan iua," itia,
"ia uitiin ta iu iuuut autiult, nau ianu
iatiuir mia lanu trut—iuinuarulanmi"
airaitianturkum, uarkantmail, ia kinmitial,
aiuantii, rar tiari uarkan tir, kut tiin lai ar
luli umprumi mur tuaitkiarp kut aitiaan
"aiuut aipil api alinuun, ta it artan,"
aitia—"uut nair purrunia ta mitpattan
it tiu murmur uta uunalai tan an manpin
ir uut pur ta nu uar ittruni ta raitaun?"
"uau, iakiuinta taua; iakiuinlaia pil tiu;
iu na mutpi!" ar iauial uatranaitian
"in uit na iaprant? it iuunmitpal pi uunpi
ialaut pi tiu—iu iuinninpi uunlai"
"iutku mipur ian tir mimaipur ta untatii,"
aitia, "ia iu na kat ainu ittiari kiir,
tiuitiari, rar tiari uunalai—aikiupiunuait
ta tinnu man aikan purtiimia lai mutialmin
iuunlintai tu, ia lai tium unkaniit pin
auttran lut unnu tiiaua, u paluran
pilania pilan pranlai tpaitaan kruktatknat
aipintiuunuait, iu iuuuttiukain, tiu almut
paka tit mutnit it tiu, nau uantii aiku
raitai kum nutaun ma, it uiuunttia, naua,
tiuit pil lai uun ialina nau tiim ialpur
lai mutialmin pau—ia kamrapartan tiinma
tukanmi uu triik tiu uantiin it, au kraa
kulpkulp pi tuin ut iu atpurtiimiual"
"uau ta tiaanan triikma!" ar iauialan,
nirnir tiruin nau iunpranpilanina,
"aiuaniu na ir tir—uu it im inu iua?
unli ri ul ua putiina pau ialtaimt, ta itial
uu iakiran im, nau laiatial piuartian
anitan itpi? in anitan iapur, uu utial
u nunia pilan unlai? in iamurkir pau
uu uitinkan iu tan uu im u nair tii?
uau, kamrauat! iu iuinnun, na iakintink,
au linmi pil tiin iu tiu paluran; aikan
kami ta tiu; uu ku aitia iapur? au mi
ku aiuin au par ir ar iapur tan iatu?"
purtiam, ta unlai tumina miaina uan ar
ipurkummi, ar ianauttra mitua
markina lai alp pul, nau, tanit tan, aika
nau ul miunina, ar iunputium pri
u ttrankaan muan, nau litultrimkia pinkat
aiklaptmi ttrankma talti pilant; tiinina,
tiaritink kartu tiumkain uli paiina
tam intrantpura ta litaun unmaitua;
manlipranpilan kiuar nair uir pati t ku
tiu pir nau tiu nau ku tink kualai malmi,
nau tiiman unli inpin antia aikuma
uut tali iit trut—iit aitinkami ulantpark,
iit nua anan mi aiirpir uunpaupima
iuuttutiari tirpur—tiu ainautia, "it
kra untanknit miina na pinpulpil
tiukra kainnitian it ialkiunmi, nau kiunmi;
ia it iu iut tiu natiin na tii uai taiin
nu na prumi kla? in iatiin ta ta pi
kut aiat pin ma I karul nu u luia?"
tit uartia ipluik titaun nau ait pal mipur,
iana uarkma tiu uatrai ant miklaptiain;
tiumtaimpit ittan tiu, kaptian tium; tan plukian
titala tan ir, ia tatiutmailan, iluu
"it iutrai in iu iuinplain?" ar italmi
ta uutial, ia pul, kut tulkimi, ta unraknan,
unpilin it uut, tit tiilpatiunlai tata
kultaimlai pittu mia nau tiaripilan,
nau ar ar—ttil, mi aitiumuapil aia
pi tium plitpulpi alulaittiin int aiklapt
miarmtiina—"pi ait pitiai mitial," aiial
"lami ul tiu""it mi u iuattink tiai mi tialp,"
ipanpanma, plai miarmtiain uan pirlaia
tmamami tiuiit ar lit—"UAU UAU, uu mutpi
iatinkanmi almut u trui tialp arumtiina
iun ta mi unli ainuni nunpu tatian?
aitinmin ta iu iapainau tiukui, ia mi
aiuuttiutiari iapur aipakatiumtia
nana, iakiuin pilkin til ianun u ait,
tanapua, kamra, iakuntiaritia mipur
tru kraunla kut main, it ainun iuun tu it,
ta aipinurkui palan luna ua iapur;
apta ianu u mi, iapipaun tiu upankiai
uut uutiin nunlat tan mimuttu lupalan
iuan partiatiin, na ta karul nun ua
raiprunpilanan mitpaina kutu ua"
lai kinpipurkat, aipinualklakla paulan,
ia i karl ttapat mai ta in na mur kit
til ipinuinka prumau al ulu lainit
tiualtaran pittun pukran, na aiuutklaa
ta aipaluan luli rituman iantir autia;
pinkum uir mua uut, iplukianuitpami
tium tink iuninir tan runua ainlan ut kar
tan tiim ta, tialptun it mi miuntakun a pin,
aiuutnaupartnun uu uut maat tialtumit;
kamrali uuman kiu karl uut krakratata
na uapur tan milutlu, I karl partla
apmurnan purtin iirt, mi uala auuittim,
nau la tiun ta uut kamrali uuman paa;
kamrali tinir tii kramua, ia ir par
ia, nau uan tata iuutpurn, ki I karlnam;
tit trutink kulai tiualu kiran ta karul
ai, uail krunu, alina uu atu ir
iuumanpurpir, nau inmur kutianklai tal
purkat tain luaupa, u iuuman ipauuut,
in karpairplatian kiima imtial iunaut
uut tal ualrakan ta pil pranpilan ruman
karu, nau trutink ta iplu tia krauitu
uut in iunpluttrimt inpurnlai aian I karl
kiran tirin—tran lai i parla tium ilit
tiran, in partii ian miunputtat, uut inmi
kinputlumt—tialptran inttanma trupir iunka
pau u uut kui tiin alkain tiapan ruman tinkt;
mirai ki i karl tium muauu ta ankia
tuintalan paumain miunuuntiultialp, tiuual
it putamkar kunu lii tiaultal truit tuin;
iuunttal mamta, api lapkamlai, ta ar
inapauirua til paun luapur lai im
KIULIN UAT, nau nun uut uun tiulai nauatat
nau al tit, iit, uut kiir taltriman iunkuuman
tat main uutiin ir uka lutink iunpi,
nau uana na ttarn appalun tiaitpa aupain
tanmaru ta pari rinktiala paa planiar
iina nau upan tiultialp u tirin inmi;
tiint uan ta tiiman linlitkia uutpir autia,
tiin litultranina pain pratia uutiauunttiin
lai i parla, nau paitru, inpaun alalt pau,
tanu ta aiuut na nun pu kiulian uat;
in tir uutiin main, it apart tir uutiin nun,
mi uttaranpa, kamrali tia ipili 
tit tink uana kii itata krikkrik lanklank;
ta purta tium tia urtan kumantai, inpul
pin ila miunan, kuuntalpauttantpi unan
unuittan 'uatkan' almut ani uumanpur
mapi uan aikum pa linpur apiutaimt apt,
auprum partta tiim tpin ar ipur tialtumlai
naankan nau pain unlaiit tiunma kamra
ar ina, artialp iuuttukui kinina
ilu part tukana miuna, mapiuutiin
aiku tu nau, mam tia, timmi mi tiapltruina;
pi aiti tiu, mut tu it aimainmi ta tit,
aptal, uut tuanti na naintin iirunta nun,
luan nau aluat naukuia krun, antiuual
it latpranklai par it utrant tan tan iuut
kamrali lanklan aikukiurkami i karl
uan aipaini, uut parttanal tiu aitirka
pu ant iun ttanan lanktaim inra uarkiinpin
itiina—uail piul, mainan ta ua Ia
uumana, ta uut ttunma lai ui pinuman
kiakkiakan krakra untakuntru tiuntranut,
linpirmipa, nau miar uutiintupra ui
tiapan piti mut, iatu tru plitpilankaint;
uan ar u prumi tiu paikiarp inpilanlut
uut u kiumami tir lut ku—mila uutiin
aluun tialtumit, ia mutkua ta ir pal man
tupul uunta uut auuarkmi—aiuutiin
ttrankan nira kiult tit aulanuarl ta painmi
mitialp nau aluun nau kankkamaralutian;
milu u aitrim lut, uutnuma mi tiunpur
uan latta, urkla tankpulnitiina tiapan,
aipul luli karl armtiina, tupul i uut
inplan inmain, na pinirtiintpraiatuintal;
aiuutiinlank in painan ta i karl tiai ar
uut paantian ma muulan manitialpit;
nair, iit, uut tir mi priikkariun luatiina
tialtuma tan tan ut utiun tanapmita;
itiim muruarin anmi tpin i parala,
au ailui tan au ailuitial, kinpa
mi pan uaran nua uumana tirtia nautu
tintin tmailantia nau ankiuntia anupa
"iakiuinlumi tuar mitialpur," itia
"aipitruiulai ipur; aiuunla pakan;
aikuntalia tium ta iu iakintink tialtum
in iu iapilin ta tiult tiumtaimt kumanpa
uarlpa tiu pulpil tiumuark nirla amartpur?
uupau mi talaniu aitiumtaimt tink itiul kun
irtualan miina; ta i parla, na ili,
it mitrunam; mi aikannu, iit nun ut ir
kinnu u uitrutruit, ia aikinpil—ku iuuunta
aiiatmi tiu in pilan, tiin au milin kainkii
itru nau iatru, in pipur iu irkuman
tiu iatiin iuinninuari pau lunmi nunnal,
piunli iuttru ar ipur; aiuunlailia iulai"
kamrali kuau tanapmita, nau aitin
ami tuintiin im ian tilla; iuutiin
tiim alunrati nut mipir, ankrimi ari
"untaniritapauttant, kamrauat, aikiu
tia ta tit pu uut ka rar kiur nunmaupa,
ia tamir in nun irita pauttant; inrai,
maat, aikiutal," itruin itmailanan,
"ta uail aiklitia iit purpun ruma, iu mut
in iapil tupar un mipur, uan aitimmi
mikartiai it kiir ankiatink; parttaim aintink
litultranpat uut aua, iapi, aiuantii;
uai, plimi, pi i karl tintirkapa krakra
mua tiuirplukian, aitrutrutiinmi kamra
li miuuman tru mipur untaku krattrai"
ta intai planiar kamunlaipatkan, nautu
til minai i karl mian uanta tuanpruman tu
uarkanut aukrun uanlain utklanitpura
"uu kiu aitun pi iatinkir nu mipura?"
iialau; "aiuut praian iauutiinkuntu
uu aiti tan uan aipilmi karalu iuun!
raiuan iakumpa linpur, aiuutnun laipi
ar italmi ta aiuut pi iapur uuir
uu ikuinpi, ia ta kuunlipi pi iu
iuuunlami—uau, au aiuantalia tanmaru,
in iapil tiu apul aualan ir, u aiuut
ia tintirupan lit pau, na la mam na ta...."
"ta mutpi uu iu iuuunla ia paa tal!"
aiialau kalan pa ta uartpu aiurir
tiamtaim it aikami aua apta mi TRANTtli
"iit uut," i karl lala—"uut iuunlikat ta?
paa pin unli man tink ta uan mitulprant
pil maia ta iu iakaia tal u uiuut
itintink mia nun—ia mua nu uu aimin,
antiu aiuauin—aikuiniriuluia
tiinina pi iua nun u aiuut—kupi pur
mitial iua tu tu tiran—mi aitprai
iatink aiti tiu nauta, it uut; aiitnun
aitinmin, kut mi ainun karlt iuutpurtiin
taaiam pilant iataima, nau aiuut al
traan iu prainpi—AKMI, au ar iapi
tam analuatia piain amlu lai mitta
uai tatink tiukiam lun ani til takala?
ittiukuir tinkan ta taul trulanpura
tiu lupal—uut ta pi kut min tamtir taimtia
uutparnan uan karlt luam? ta in na au ut
uiman uanpil, ait nun, na min ia, mimain,
nau—aiintiin ta nun—ta kunpi uun urkir
tran tinktiaua lai uiman tantaim iakuna
unpulmi—aiinpilin i karl tum t mutial"
manmani unuark atiant tiuntaranupa
tirpa, tan ilattatia ttrank ta uiattia KUNNAI;
aipauankiui litia ta truit lat kit,
uan itia ani untaunraiman kunannit;
"uuntink truuarin—it iutnun ta iuualla
i parla ku kut imar ani uun anilt?
put ta kumtaun ir kaau luat iataima
mur iulaian tan lupan, nau ta it uu li at;
pi kra unpartnan mipur pi aikupil rai
iuuutiin inlit iulpilan krakrapaa
ia marman iu iuuntiuiar; kin aital
mikrakramua lainit uan airumlimi
ta iu iuualpaki apta ikiuia lait iu?"
pi ria pili, tit COQUETTISH kuilala,
uuir tpia ar tialp kitial an main iitna,
trupullai pilmi nau inpilanan ilmi
klaunklauniik AKAK lai tium lai iulaitiin
uu ami tiumua mainpilan irtiin kamra
li talmi i parla iuala; inuail aiuut
anulan i parla krakratata armtiina,
ainairti, tilnau, tiu aula it tinkt inpil,
autrutii ta au uala aikuintu tiu
aptiaru tit prim mainina kuunlipi
inma aupratru uir intupra uail i karl
rupniik kuatian praima mit miaitiaua;
ailaplaau uail ailitulmauitk ipur
"iakinpatiani mipulpakinnit," aitia,
"altupi aiuut ani ua tiait krakra
paa u imarkua, pi trua unlaia tink"
an kraptian tu kiam rum tannai aitinupan
iantir tiankparuar ta aimaipilulmi trim
tiuntiuntuntian, it uutkum miulua; pauuntaim
mi tinkan pirau tiuia tiank tan in tuanti
iirun. ORCHESTRAS aurun, nau iulmi inuiik
til ual marutua, uan aitrimulanmitial

XXV*** "it alil apta ta taim iatalmi uuaia,
kamraman; iatin kumau kui t apan, kuman"—
tpi uut tpin miman TIAA; aittarmi tunta
urai inpa ttir pau; aiuut in miuntarum;
malu lai au lanp ta aluat parn in kiamrum
uan aiinaul praima kinputlai pauualt
an auttrimant; pai mipatiai, ui klat 'kiiri'
in ian ta kamra pilpri purrai man an part
uttaran prum tlunpa pilin tli, paiua uuaknan
tam numtum pati uarkant, itirtian tiaa
"pat ti tit rai au, kamra," itia, it aittir
amtilai a im—"iatiim pluiiklai, kamra,
nau ianin"—aitru au artrink nau uttarmi
tu trutiin uu uut; aluat, trutuait inlanlai;
al ta pau tuanti iirunta uut trim; aia
unli trim laita inlai aukir uarulput
ui amintmarlai tiinpul ultinkt, uarkiipul
nu pattan ui rink rut ui tti pult, ui planiart
ui ua tprinkt, ui uun uarl urtiua an ui urtiun;
ta pranlai autiul ta aikumnu tiuual, miun
uuntakat uaitkin kamrali, tui uuman, ui amtata,
ta nat ta mur priti i, an mipitru; tit tu
taa pin nunpu lai taitranmant lai tiinkiat
pa minanpul taim aiulmi in ta inpilan
uir tit uinan uut kum urmi, tiinmiu inpa
aitkan a amti rum, intiu in pakalan
tam plattant ui npalt in minuuunta untakun;
tiaa, uutran a milut, uut minuail uarin
atian uu uut tink uimi; uttar alanklat
pai iunpilankant tu raraknan mirinklant,
aipulmitial kar auarkan an patianan
trupul pala ta aiuut alrai, "aiami a
nairita trim, ta itial, tiaa," aitia, 
"uun MOST-EX-TRA-kraun OR-DINARY-it tiui-DREAM"
aiklumi kiintul ua, inmu laia kuirlai
untrutiin in mi, an tiitaun tu ta kapi
ui rult ta tiaa uutiapananpuranmi
pa mi RAprikian an pur aila aut an ain;
marunutli uut la pai tiik—aiuta, an mi
ai ipalmi ur taim, paimun tarti ati tian;
ainu, iit, prum taim aiaiupan milankan
liltinkpul lintaim in nua iirunta uutia trim,
ania uut ttarlan pintiuttatiantrukiu ta
ta uarl uut apiu tataimt ula tan uan mi
aiuuttaun tutli—kliman a pur inulpul
a tanutli, ta kiuran numaru, airi tit
FOREIGN AFFAIRS.—The impending war between France and Germany. The French Chambers asked for new military credits to meet Germany's increase of her army. Probability that all Europe will be involved in case of war.—Great suffering among the unemployed in London. They demand work. Monster demonstration to be made. The authorities uneasy.—Great strikes in Belgium. The government preparing to repress outbreaks. Shocking facts in regard to the employment of girls in Belgium coal mines.—Wholesale evictions in Ireland.
HOME AFFAIRS.—The epidemic of fraud unchecked. Embezzlement of half a million in New York.—Misappropriation of a trust fund by executors. Orphans left penniless.—Clever system of thefts by a bank teller; $50,000 gone.—The coal barons decide to advance the price of coal and reduce production.—Speculators engineering a great wheat corner at Chicago.—A clique forcing up the price of coffee.—Enormous land-grabs of Western syndicates.—Revelations of shocking corruption among Chicago officials. Systematic bribery.—The trials of the Boodle aldermen to go on at New York.—Large failures of business houses. Fears of a business crisis.—A large grist of burglaries and larcenies.—A woman murdered in cold blood for her money at New Haven.—A householder shot by a burglar in this city last night.—A man shoots himself in Worcester because he could not get work. A large family left destitute.—An aged couple in New Jersey commit suicide rather than go to the poor-house.—Pitiable destitution among the women wage-workers in the great cities.—Startling growth of illiteracy in Massachusetts.—More insane asylums wanted.—Decoration Day addresses. Professor Brown's oration on the moral grandeur of nineteenth century civilization.
uut inti naintin iirunta uir aiuua;
uir kuinpi na pirkain ta uutiin tiu ta; 
tir pullituluarl titiir ur tiunnut prinkmi,
in tu ta lat na mittan tialkia tumtialpkla;
kanmi apta tiu tumkin kinttian kint ta ultaim
it ta uuntiun tal pau uarluai plukiakrikinkt
uut api taki uar MEPHISTOPHELES, ania
au al tam tat ait ta imi titmaru mi uut
tialp maat unli ta truka taki, uan iit
iatta aikiutii na mur tiu tan tam uat;
ta tialtum trim uut uu prinkmi al unlainit—
(tiint aiin uir au lank aipakami rinklant
apta tit uantiin mupin in ta truit trimuarl,
in ta uarkiitaun, ui umt lai liltiun ui pritit
putpat; rinkmi uut kin tiint unmarta rupan
tupan, na iultiin na kriti, pai urkiran
na tiualtranuanan, ui ttalai patit alman
u nair nu prai man man na ankam uri,
ia aluat, in uart au ta tiinma ta ttil rink
in miirt, iuut "ttanu ttrapur UALKANKUA"
ui inamut tiai untaprin an pilanmi
lai unraimalut, na lat paikiarp tan iuut
lut uut nair uut, aittarmi alat prum mitrim,
an raiapta ain ailaku auprum ta aut
tualtium taimt tuin mi miuntur an uakiantaunttri
aiattami pulmi tialpkar, tiu mai uut tatir
tiinkia lai pattaun inaptataim ta ki tru
pattaun tialtum; kii ui paultmal tauntaun ttraimi,
prumtaimpi aikami ur ttri, lai trutinkt nair
aipurniratii; ia iatta muru itiim
rar tiumtink aluat ta tium mipalataunat
uiram tiilkt, an mur triik, ta tium lu ualpali,
an mur unkaran; nau ankint ta kliman kiit
in urtran, an pin minuiman tu, ta pritiul
iriua tiaittunt uan kiakmi a iritta,
ania mur ta pula uninkiran ta inual
put kiu tu iniul tam put unaanpuran;
uut tit manpint ta kuinpiul nipulput
uiau tiuit kii antiin? ania, altauail,
aitiimi ual ta uut mi u uutkii, anna
nun mitiamtaimput; aitrimmi taun uir alput
piram tiamit lai iunkat in uun autiul
an uut uunnua naipat in alal tinkit
nua tink lai tru pattaun, ta anka nuta
aukum tialtumnit ta mark kinputlai tinkt tiin
in nulai, uut ur uinan uaitrikiitialant;
uutiin tialptialan pattan tuanti iirunta,
tiint uutiinni nun, ia ir ta ualt rinkpilan,
uinut, pratiait ur nutlit in irimanan,
tam tru ttunuat, iri tini intru intiai, tiait
pa ta ualkan, uut pittrun ui apkalan tiult
ta uan, unta uiau raknan purkraunt, ta tatra
inkit au al pa alp; auir ta uaran pari,
karultiank al tit aptialant uut ta tiamtink;
HELP JOHN JONES. NEVER MIND THE REST. THEY ARE FRAUDS. I
JOHN JONES AM THE RIGHT ONE. BUY OF ME. EMPLOY ME. 
VISIT ME. HEAR ME, JOHN JONES. LOOK AT ME. MAKE NO 
MISTAKE, JOHN JONE IS THE MAN AND NOBODY ELSE. 
LET THE REST STARVE, BUT FOR GODSAKE RE-MEMBER JOHN JONES!
uuir 'patu' a uuir kunattinit lai tpikiu
mutli taunkiumi, tiu kuikui kum na inlan
in miuntauntaun, ainanu; UNTAKUNMAN
aikakii tirtian, ta, tiint tauunlura pin
alpat tu uunnua, tattum tu pin pikaran
tu uunnua prum ta litkra tu ta mutkra!
tit apul papul taun lai kiamlit tialptiualun
an karkiir taunlun, tit ttunputlai auialan
kintpain pratian, apta kalant, an ulilai tiuir,
tit ttunpan nauark lai pratlai pukarankii,
uu uut al pitiait ta ni in uarl uir kutaim
uarlalpan paikit, rartan pinpatian tu iri
pin parttink in put patima, akim ttrukul!
aikrapt uakiantaun ttri a pitiiit tpata,
nau tir aittan lan laulau, tu kiamtal uanpi;
pamilin aikuin alp, ui tiu maan lala
uut aikiimi a tiin tam unttan rut trikiaut
an iatam tiait, anuantaun ta ttri tiu
par it aikutii—tuantitiumt tam, ta kiiut
tpikiu utara klaunklaun, ui inttunautrun
tiuiran tu tialan tiamkain au kuuirtrikiit
aut! aut! aut! mailt aut! tan tautian autiit ta til
uirt au ni pai tit uuntaun, uu in mi tiuitrim
uutpulpul ui al prum unli uiraut, it ka
pitpi tru uun kra tinkaut in iri purpi,
uir pluntra, uiau lutian na taim na uarktaim,
painam unta uun ta uarlmanikain in uuir
lainma tatiraptii; tira ta uark lai autil
uuttiutlai it ta ki nunpu nakitiinpi
uarraknan anta tu kuruirt tattil paintiult;
uar uuir aupu uut pritimu al purki;
ia ir kiir autil uirt, tir anlan tinkitialp, 
truin pur tar a an mur tu ta uarraknan;
al tit tantautian uarkt atpipurki, inkum, 
tir ttat pa urtiin, tir lilkank tialtput, tir tan
tautian tanpullai raknat kiipuat pittrinkat,
ui al tatpanam in triiktialanam kintpain
uunnua, an klaunt muttu ta kin; uu ualnu
ruma tink ta ma la atpukaran allan!
uut tit ttarnaman aitii paumi, a iunka,
ta uarkam amtink upa tiulai purtinkan?
ku tauut mainpint, ta tintii pula manit,
ta, uan tink ituark an rati pa anlan, lut
tiukra ta in kan tu paia? pi put miltan
ui tpun ta aulan a inult tuin milpul mauli,
in lailitink ta takunku unkri kriti?
aikupai tru uakiantaun ttri tautiant taimt pur
an lu ur tam uan ta tial marktinkt, ia kiran
miun pauam uut lai aitinirpurku paim pur;
aikauuntrantiin kiuuinut ur trikiautiit,
pul kut ruma ui ualpul uark ui kralai tinkt
ta tra man iai; aitii itrankt uiman ta luin,
an unat iarnan urua ta aukum piikmil;
aikuin nutiin akulanai plurputiul
uruan pa pitnit, urlun purttailt, pananam
tu amuark inlin paiat ta paipaipaian,
pa ual pi a, pa pili pi a, tiu paiam
uu tauan na, mur tan tauan, uu kuinpur;
ataimt aikurtaimlut klu an kamuul pai tiin;
uai tit uark ta in li put pai? nunuait taa
nuntu ui trulalai pitiinit lai autilan
tinkt tu tam ta ni—nunuait uut kiirit luttrank
ur put uu na uan, unli uu mapi alp kiir;
lan uuttiuparnipula pa iri tiu nuuin; 
uu uut tit ttailt main? tan aiuanmainmi ta tialp
tintu lai autil lai tam uir aitii n trimtaun;
tatinalp put al, unli amnirit tialpuin,
an uutiin nun tu tam uu utamut aukum
pai tam run ur ur al ulanpulnit maipi,
pi nunpu tatiual tialpur, tiint tit uirt amun,
an mur tatial an murka tir, kraa uin;
mur tpanan put uut, mur triik tatinuan taku
kainli tu pain, pata tan pa tit tialkiat;
pa inarpulma tpantpan uut auminit mark
pai tam tantautiantium aut pattanttuntaunuai
nauun tit triikput ui ttailt aui uartia man
tan an pattanuai; taaarnam lin an alp
autiult, an au uut tapain uark ta tu anuir
uir uutiinni tpa amtialpuint pur tam murput
an alput? takuin kaat tattarp uail taul
pa pitpi tinkt it aia tiinkia in mitrim,
uir kiran pai al an pai iriuun uuttiam;
ia URUINKUA! uu uunta, unta tiu na
it tit paumi, uu uunta ta taun uut utmut
kiapi, an put tiu minklu, mani takunkran!
tiumtaim apta tit uut aitlutrumiurin
tua tiaupattaun, painanmi mi tinkmaaut
ttanmatinkt; aiuut pur in tit purpi intaun
untataimt pur, rai it aiuut uakiantaunttri,
ia irualittir ainauparttii truminan
uu aiuuntuinit; puruail aikami praua
intru ta, pai tru raknan, pattan uut tium pur
tautian tialpttanan tinkmaautiit ta tirttan,
ia in tit tru mani unankan tink aitiimi
nau ta aintink lai unminan alpu au muark
pi uakiantaun uut lai nirlan in luntanaut,
tit uut makiu it murplapail it aupu it
murlinni uarkan tan autilan; tiint an uut
tit purtautiantinkt na uarkan inkarklatiin
(an tamkraunt aluun unli a truit untaan),
an, lai tit tin in pul pulpilan kralutlut
mai, taanulam mutkil ta nutanmaam uark,
kuaatian painai an uarkan paita ina
tam amunman uun nua tialpuntatanplant
ruran ratulan ui uilt ui amat ta rinkpa
iritiaiua na tititumtum lai ratuark,
rar ta klanklan tiurt anuilan pai napranput;
tit milt an tit kiit uut tiumani ttrankulant,
iri unta tialppla, tir pairt luran ur urmilt
ur untakia pau, tiapput pitii ta untatiu
intiai iri uun tit ttrankult ttarnit patma
uarkpitnit uuttia; tiunta kankt uarkan unta
tiinkalan trumai; na intuinpiran na tuait
tun uark uuttrula; iri kaam amla tun,
na nauun aitul; pai uu AKAK in mainuark,
pai uu tlalink main, rakan, tan, pa ta untiin
ni pa anul tiam la tu urpatima lanuark
lai unpra, tiu tiin ta ui unpatima kukrip
ma auuarkan tpa, mutpi aukum it parmur
nutaman in krip man uarkpitnit allanuai
it tit uut lanka inuluait an manpula
in RAkarpanma in amtir iri pikant
put pikuinu ta lapma uapkank uir uutiin
na karan na pat na rai na pri na pi na uappat;
na uunnit pa pati, intru, mur tan krapurtiai,
ui na uruarka upra tan patilia,
an al liat in maiuait; ania iit tiulai
uapan uut tinkman uarkpitniit tit iirt
in pattaun, uapan au pur tautian unankan
kapurtiait pai pur tautian unankan liat,
iri ui tiunta rati purtink pa patul
tankulkar aitu put uut tii irtir irtiai,
tium aitu tiint na kupainam uark aniuar,
tium tiint takuinka uu tatink raiit rakan;
aitrumi ana tium tam lata, an tatal
amtianant; uut tru litu tiun aikuki tam,
"aittiari paia," aitia—"iakan litulnu,
iitiit, ania uunta tumi it, na ta uarkpit
karli it tit in kinia linuikiit, rar ta
ta tainulan pa kinia an uikiit nun"
makinmiuapakin ap tit tua almutiai
lan taun, tua tri trutaim aianttan STATE STREET,
ttiran, lai aitinirtii tam pur, a uranaut
a prukrauarkrumt, an mur ualanulantinkt,
uir tir uut tiran in mitiin nun pumarkli;
pitnitmin, aintink ttailt, ui iranpuit uut trank
ui in ui au aut pa uran, tiint uatiin nunpu
apiu taimtat pa kiuntaun taim; ankint mitial
uut ta uranaut uir aiuarkmi pitnit, annau
aikratku ta ttri, an, kunin ui ta trankkrau,
tirttan in patpa inual lunan a uapkank
ttailant anlan ual, ui markrakanan lai taunpuat
a tala uinut; ultiapanman aiulnu,
ttraanaa uraut, kun paimi an niratiin
mitanpullai mu, ianpaitial taimpi
"kirtran tiin, intiu, kamrauat?" im italmi
"uuntapul pi kiin tul, aipain ta tiu mitial
ailaitiumtaimttan lunan a ta iit lai iu
it tianklai, ta it uu aikal; uut iuirtinkia,
kamrauat, ta uran aut it ar tu pitnitna?
prumnautunau uun tir in inplu an plaplu;
linplu kun; it plun in innau; uulpluaukin
maru"—an lilprauplit, ulman itmailankupai
iatta aikiukat nattpuntpi inpinnu uut,
ia tiintan aitii uarl unnatpunuait murual
tan tit, uir ual uut nu an uiau uarmain ni;
aia lur ta a uark in uarl paumi unli
tiint ta uark aupun lanlinuark, rartan pintiin
lai mut ttarnit put an karkiir au altinkt,
an lai ta karli lanuai, kaainla tu tam
uiliniliarmtranan auarkt pai iri uuntiul;
tit parttaimitta nipriut inlit kratkiit
ta prinkpau ani kain ural autilaupu;
tit kratkiit tukant auuarkut (uu inlan
kinpitiin in ua prum tanmanaut tu BACK BAY);
auar uapankank put ttil prum aupuuarkan
tiu anlan tir, ui aluattaunpallai priaut
a tir kiintulna, an ui ural taunpalkian
inrun ur mankain ta iitma tir urraitink,
prumulataim, lai ta ROOT-OF-ALL-EVIL tuk-ual
lillil nipul ul uranrailia ui tiank!
imitta laitpin nattipinpul pa pinar!
uu ikal "uunta pul pi lai kiintuluarkkra"
uut untaru tink ta parpumiri nainnit,
ta klumtii ankult pa tialpma kripul ranman
apta uranaut al kiuta aiuanta marklit
pau pitnit purpi pataim a tu, anlataim
tiitaun auail ur uun in tiitult in COMMON,
painanmi kiran kiirkiir in lun a krautrankt
ta kupai, tiuit uun at in rin putraknan
aulanataunlai, tiu tialtum tiint iattata
palataunat ui amuat kum tumi; tarti
iirt aili miam, ania aitintiimirnu
pur au tra uarin uut amtiint, lai ual lai ni,
tinma, prititiint lai luran ualit tulmat
ur unnuntiint; an ual maipi tiu, tiint aitii
nau, it nairpur mi tiu prai, ta iri uail uan
aluat tialptpin tiu kaam uitpat pai tium kut,
a amir, ta kut lai UNKLANUN—"tu iuuark
nair tiuual," ta kut uitpran, "rait arli uark la,
ttil kunan a alp trupul, iuinkunirnu PAT;
ual iamapiat nau an ttil kaia ni alat;
tunirla tiukra ual tu iaiunkat, iakan
paiia patnan ta iatiun uunpi alpan iualp,
a ta tata inkunatial itialp pa lupra"
man kunpai trunmi triiktialanli inaan,
ta tia purua uar tinkt tium nu tkam linpatnan;
pal mainmi unli tul, piti n upnan uarluai
ni tiulil ianpur, ta apa tit tair appalu
minuiman inalitul kiil prum unklanunnit;
pai tit tult, tam nau ualtu, aimainmi, kupai
uaplan pilin ta apta tam kan amluat
uunpauailalitkaua taun unta mankainpi;
ia tit uut al, an tit uut unli pa tam put
ta kuki ual tir; uu tinkan uutmapi tu tamir
tiaanan tualat in lan tu ITMUL, uir iri
an uut kint iri an irian kint iriua,
lai tru linpatnan it aitii mi put trimlan,
iri u, paiuartink kiir tam lanautiullimt
kaam uur kint ni anikain, pai la untarai
pai unta kratautian put palat kuntrilai
tiumtaim apta tit uut aikalpa klinpt mitial
ta aiurttan ttirt in aut a TREMONT STREET, lun
a uapkank kiuru; karraima iuut kunpai;
uut ta parttiin in ta trirta ta inprimi
ui ani unlai pilant tan uuntrantiari
ui umatman; ir alat uut urta RItiaun,
kiu lai uu tmarkar uark kinpulpil; put ta ttan
lunan ui tinta tiint, "ku pi ta tiin ki tam
namurtan nunpu tpikiukulanlai kiran?
ku takuintii uut amtaru kartiin ti,
patima unta uunmai, ta ki titiir put
ta trumaunlai tul tauut, ta kinpan makank
tantaimt raknanpul?  tiin tit tiu praiprai, ku tin
natpu nunlaiua uir lan lanpai ui unnunlai
uir iku uarkan? pi tatinat tiint uu taim
putmarta uut tun parparmur inuan tan mil
an klut, tiu ualtra uapankank pitim aluun
rai tu tatir tink, uail tit uutla tu mapan?
uut nau tua naipal, an ttrit uut trank uarkaput
prum uarkatpat; kar an ui ttranka pi in ttrim,
aipainmi, uan ttar tu krun tark, inmi kiuttan
lai paulnit lai man taunpulainit tiuit unli
SOUTH COVE tanmantpa kuinttanma; aitii mait
lut manuark, ir tii in uartkia uan ta lut par
prum pla turuat an uinut ur plaiakartinkt
iritiai kum kut uint lai tmaliit plunuin
ttrit an taunlant ri ui aupluntmal au pankii
tuinplurt; uail aiku aia kilnptiit intiai lai
uaia lilpapit kaptianau lint mi tiualtran
ttinkant, lai ulanllittiin uiman mitpati
pai arkii, ulanpa uumanpinlai na laitinka
tiait uitiinut, uail prum uinut larkan karult
ui praut pratianlai; lai ttarpankun mankrulkart
ta intiian ttrit in mutlumt taunt, tiuurmt aklu
parpulanul iunk pulma uin kiikkiik kartkart
it tapai tunpul mi karpiik rinkiartpittrun
uutiin nutan pau al tit ta uutnu tumi
apan aikupai tru tit tauntiai uinitian
tir tiint ui pilant lai natti minkul ui tium
uaitia uunta a utmuttinkt tainput kunpir
ttil klinkan tu lin; ia na aluun it atu
ui lanual manit tit taim, rar inuait it pil
kunituait unklin matinkt, pikainkiat ta pal
prummi prumait tiint ta tiinkia nua iirunta
namur ailu ur uupul tualat in tit AL
untauarl ui plai kiran lai pint arli man;
aitii in tam miun pruat ui tiittat, mamta,
miiunkat, pliik au mipliik, plu au miunplu
tiapul mat tiaman paumi armmi na nau nun
kiir pilant, rartu purmi ar tru lai kiarpnai,
tiu aikuinkiupa tiaitiait krunkrunt; aiantii
aianpil in mi inpati al uu aitii
naunautu it mi ainirtii tiaanpint pau
nira, aitirtii ta tauut al rar tainpul,
patit tiumani lin parintpat; ur iri
paplanprau prairai HICIACET tu tiul intiaikan
it ailu, pirttrai, prum uun taina tu nua,
aikakii pai kiir uun allaitmaantiinkia
lai uaaran truau kianan kuttiin uranpu
upa iri tit paplanmatkinkt aitii pat,
mapi tiin ta pi tru pi main ui tiul litru;
uutiin til aiuut uir tit kutlaitiint, an uir
RApru ta kuin kakinttia anait, ta pul
pititiaritink ur taunpal ta uutuark uut
RApilan tumi; aikamukii ui intriik
tiamit ui ttranka tmaran, ta aiuut uun tam
ta uutpiran ta tamir tinkt takupi tiu;
aiuut uun tam ta, ualnun ta tauut, tinkir
ir na kakarpul tu mainan par ur tamian,
ia uutkanan lai uutiin, pa miunplit ui uin;
antirpa nau mi aipainmi ur klunt amplu
tit kra manitrank truultiult pruattiullai;
tpi lai amplu kiau au kintmi prumuntakraun;
iri ttun ur rin tiaiuat, iri pri maitpul
paulrut, painam tunk kalan apmi it aiplai;
WHAT HAS THOV DONE WITH THY BROTHER ABEL? mari
aitunami prai mainul ani apta tit
til aipainmitial ttanan ur karpi ttunttirt
in krakraa ium pitru COMMONWEALTH AVENVE
mi ttaran mimain tanta, ainakiuunttink
ar, ia nau arkan tium inmain ankiun mipi
painmi ua turua; aiuuttal ta autiul uut
a miltaim, ia uar kaau aikar upapur;
tiait autiul, aipain manikat tir, al tumi ul;
milpur klimran ui tikiit ui autpan kiaina;
uimankamrat uut tiumkiulai klu uiran kiamt
lai kuint; uu kiuttan uut lai krauar aupintink
an tiipiik panit; kamrakank uut in urtiult,
an uut plantpul la la an runanpair lapmat
tumi uut lai, in uantran tru kraaut tumpul,
miplu kii tirpul pai tirtiint, nau mi intiul
ttranktaian tu tiaru, tiari, unul, aiuutia
in tium irklat upa miri karan au lauput
aitii in ttilnit til i uuman pikunraan
ur mitarka tiint, uu mitiinit? murput nau
kar in plulanplu, an aikum mark pa tiilit;
uir aiuut, an uu aitii tiu puranmami?
"aipin in GOLGOTHA," alat aiantia, "aitii
mankain ruankan! nun ial ialnun uu tauntiint
tiun ui ttar lunan irtauntaun, ta iakintink
an tan anialt? iuinnun ta nir auturt
krakrauminuiman pliikpliik iuun, linam lint
ta it uun tmaran prumkratultuparintain?
litian! amtualant ittiunir, tapi iuuik
ialala iulir tam murnan, pitiialan
litulput tiuklan krani, urt kartiit au put
tiapan in tiaanan kiarn akarp tu paplanput,
kiiparan uapkank uiman tialanam pa pra;
ui uu it ialtta iirt tiu inkunir tit pulmurn?
tiuparit mitial, aikanir na tink altkain"
ttilnit palu uart—tiaripilan kimi kia
uail tpin, iauan mi ailupau upa kamrat,
aitii, par prum ttar laimi, amtiint kiu aitkul
ttunttrank umatian, minklan in i uuman tialp
ui urkanlaima, in paa ui ankparnan;
uiman tuintilam kiamtalma tiiint, uail uun man
puiu aiklat an rimi ui uin lai nunkir;
uan aitii ta tinkt ta uut tumi tiu unpiran
mukiiam nunnal, ta uart ta malmi miar
tiu tpi kim unli arm ui tpintiul, aiuut part
ttunma tan urkum ui naulan tiiuiar
uu ulan uut tir pa tiaput, pa aluarul,
pi tinkanmin an tiapanuiman tinkakii
unta tinkt lai tit! tan aipitinkmi mutpi
tiint aitpi rai nun—iit aikaam pal rankuait,
u uut ankanam tiint tinkan aikinttiaam,
uan KUA nu mi aikiirtink URUR trutink
uiau ani uark ta markam antian tirpa
aiulmipa miun untakun, uarkmi tiapan
an tinkantpiuait ta aikuraima tit priik
aitalam nair aimintinkkim, lai tauut,
a ualput ural, antian pa tiaan aluarl;
truinti uut, ta ur runan ual ta amlut uut
uan nuauait pittu unpart krapita untakun;
tit krauar paimilt, tit riikuaint, tit kurkiutiit
paklunt an klitnan kiamttunt inttan ttil manlint
tauutiin tru uiau killainit tam ta kulut
in lan ta kattrai unkara; nairlat, al lut
pai al ual, inpi tpir, uanku unli litulua
ta ilut ni aruir—uut tiulitul pramapi,
ta inpi ualput uankiirkiir ui nipulput,
uunpi nunpu kar tta ui arpra, alpitu
uanpa tru tiui tan pai pruattiullai lu
manmanit, na amun ararnit, uut ta kratink
pa uarlinninit; uutiin na kilti urman,
na ani manttan, ta prink kin tiu tiaanan,
rar unkualai katli mitta, COLOSSUS
lai ta uarultarkanan natiin; antan mi
aikiuam au pur pit uarkaput kautalut
unta uurnpir kiir, napin patima kartiin
inmitul uarkat; uananki matink truprai,
aiinttanma tink pau traiit lant uir urkraun
iil linmitult unli kiran anul uatauat
tiu tauruata; aikiu au in tiulai lant
karakan rarmut inuan uark pai tirttiran
tii ta uata tinkalut unta tialpiiknit
na unnun uuntiult, tiint nuauait uanpi unka;
tuirtta tiruark uuttaianlama an nauark,
an uuntiult pai kiir uimuam uutiintrula tam
na uatra, na ani ua ta katirananpa
uark pai put, miunpul, uut uaman ttrim ta unli
RAanut miiar tualmapi; uut nunpu trai
ttrim apat, an uark ma ni tir kamurlama
unta nauark ta tpan iri uata tu upaan,
pi uarl uut pialp in urrunan; ia aupar
prum ani nauark uut ta trutaimlai tunua! 
iritiul lutiam priikuata auir tauiik,
tiulma unli pai inin ttarkiit pa tpiran
iunkra an pluntran inirtiul iun, ta iun
maipi tial pata; uu kriti an uu tpaita
uut tium pilt uruuik uail tiummur urtrai, an a
ta uata run pul lutua; in ta lan, inin
tu apiu paittrank a murkunan kuuruinam
mitult pa panit, amla kramat mutpi ni,
an tam uiui unnun pitauan ui prununka
la nunpu unkran ttruklan in lan takaam
uark ta tapaka, an lama pa ta karku
ta runan linkin ttrim, an miiar uanplatium
lai uun iar, an nun iunk ni pa ani kutink;
aitaunrai pati klanit, main laima, kunit
upun ta uan tan kumkiran pa lin alman;
ui pupullainit aipi pau ta nuuarul,
pulnitplat, urklant pai rai pai tiuia pruakain,
uarl uu aiintitrim, ia uu kutiukuimai tru
ia uan aipurtii nau kiuar tiint alpaumi
lainu ui mukiint kin tu miun, takru ir tarka,
anka, tparnana; rartan inar, uiman kiu
unli uatpinan trapul, uail minkain tuinpra
ui kiaukiau iultia an tumkin—MADMAN! PESTILENT
FELLOW! FANATIC! ENEMY OF SOCIETY!
uut tium in tam kiaut an uun u pur utai
aiklat tumi auial, "HE SAYS WE ARE TO HAVE NO POOR. HA! HA!"
"PUT THE FELLOW OUT!" auial ipaa mipitru,
an aparttuknan put ttultprink nirkumanmi
tiim tumi ta miar uanpart ui ankmaniiknit
painan ta uu uut tumi tiuprai tiualinuan
uut tuam nutan, an ta aiuutmailitman
na aikuki alt; tiu uruurm aiarkami,
aitinkmalmi aitmaun ui tir krun, unli painmi
alat ta urmattran kulkualan tanmi inkut;
uutiin napran tan aipil tam it tatrankmi,
nunpu pitipiti unli, tam an pulauarl
altu naulan, aikuinkimi upa
ttil aittrai uiam; tirt traau prum miunait;
in miinuantpi aikum tpinampi; aikapt
aitiaan aikiinkan, an unmituluait apua
paunmitial tiintaun urai inpa in mirum
in kamrali aut, an marutiun kainanan
tru upan uinu ina miait; aiuut kaptkapt;
tirt ttrimtaun antiin, an aikuia altiinu

tiamit uarunman ian ta trim ikaka
pa nau prinkpa tu itark tmalrin tunkpanpur,
upnani ait ta tii ualkanpal ta tpraitial
ia, tiu ta uut mi, t aitrutii miunkumpa
naintin iiruna a trimpin, an minaupin
tuanti iit iuut titiir RAaltrutaimkainnit;
kurlai tiint ta mi aiuinit in mitiinkia,
kutiuualttranktia kut aiuntaku
mipurlinina, altu tauut, alat!, uunt,
nau mutpi paua ttataimpura kii kainit
put tirtpur, tam tauut, KUA kai tankt,
pairmur kanpai—lankku taunua taunuapin
purtpintiul tparna, tapin tut; kinlintaitia,
RICHual nau POORni tauut lai mainlit tankiart
ia tataimpiina, uail ia aimainmutmitial
untpintankitian krauarltpirana nau mi
miunurrai ta piul, tir tiutan ttimi tiurlai
pankpank kiam, RAmar, an uuntaran tialpapul,
ta apaumi prat, nau limi uiik tiparin
aimi mipalat aman tiunlit; kut iauut
man lai ta purtai; uu uut aiti ta alpam
pritummatua uira ainaumaan kla?
mi ta aili tan tam kurlai unpilan taimt
uu aituntun prink tam ttaua? aiuut alui
it unpraunkiran tu plutmaanan pruat,
it auntakilai unpilin pau patatinkt,
it tumma uarkiin KHAOS nautu OLDNIGHTan,
it ani palat—tiuparit miuninrunan,
kauarkau rar ta inta tan il puruakun
tam tiuirlipritum anam RAput ta intan
ratimai; uu rai aikami ta kri alp
ta iulkalmi, ta tiunklaan uir ailala?
BETTER FOR YOU BETTER FOR YOU, tpi inmi rink;
HAD THIS EVIL DREAM BEEN THE REALITY, AND THIS
FAIR REALITY THE DREAM, BETTER YOUR PART PLEADING
FOR CRUCIFIED HUMANITY WITH SCOFFING GENERATION,
THAN HERE, DRINKING OF WELLS YOU DIGGED NOT, AND EATING
OF TREES WHOSE HUSBANDMEN YOU STONED;" an miintiul
antiapa tiran, BETTER TRULY, nau uaitia
uan alank aipuumi paua purualun uinu,
I karu, prikiit it marutu, uutiarkum
uir iuut karan platiumt; aipatian taumklaim
ar ipur; nilan ipur, nau mitiin tutti,
aiupankiai nau tirpul uulitul miun uar
na kiupriin uin tit kulaniirunina,
nau uu inlit lat uir mipratia tirpulplamt
anpuran it ta ta anam pal tiu unulan
it miun, painan timanttar tiu kainnitpul