iak terita

surs "jacques derrida — uuikipedia" mark iepazekri si pezuiŋ surs, "ref. necessaire"
 • nesaŋs, kiŋs iui.e mil neuf saŋ traŋt, elpiar, al.ieri
 • tese, neuf utopr teu mil katre (a suasaŋt katorz aŋ), pari, fraŋs)
 • ter, fraŋs
 • forme, ekol normel suprieur iunuersete arpar, iuniuersete pari (totura)
 • ekol, "tekustrui", filusofi posmuern
 • priŋsepo aŋtere, uŋtuloii, liŋkisti, analez letre, esteti, sikanalez, femenizm, eti, pulti
 • ee remarkapl, tekustruir fallousentrism, teferaŋs, tras, tesemene, apuri, euenmaŋ, tuŋ
 • eupr priŋsepel, DELAGRAMMATOLOGIE, LECRITURE ET LADIFFERANCE, LACARTE POSTAL. DE SOCRATE A FREUD ET AUDELA, DONNER LETEMPS UN. LAFAUSSE MONNAIE
 • aŋfluense par, platuŋ, 'hegel', 'kierkegaard', mars, 'nietzsche', 'ieaniacques rousseau', 'freud', 'saussure', 'husserl', 'heidegger', 'bataille', 'lacan', 'desanti', 'leuinas', 'blanchot', 'iabes', 'foucault'
 • aaŋfluense, 'de man', 'rorty', 'lacouelabarthe', 'nancy', 'sloterdiik', 'spiuak', 'stiegler', 'butler', 'ronell', 'kopic', 'caputo'
 • kuŋiuiŋ, 'marguerite derrida' (te siŋkaŋt katre a teu mil katre; 'daniel agacinski', 'pierre alferi' 
 • testiŋsuŋ, pris 'theodor w. adorno' (teu mil iuŋ), 'harry oppenheimer fellowship award' (teu mil oit) 
iak terita 'iaques derrida' (suŋ ure nuŋ 'iackie derrida'), et iuŋ filusof fraŋs ne kiŋs iuie mil neuf saŋ traŋt a elpiar (alierifraŋs) e mor neuf utopr teu mil katre a pari. prufeseu a ekol nurmal suprieu, pui tereteu.etiu a ekol ozotetiu.aŋsaŋssusel, ilakree et teuelope ekolpaŋse otu a tekustriusonism. taŋ linie 'heidegger', terita reme aŋ kestuŋ fenumenuloii et metafezi tratisonel et aŋtrutui iun nuel manier paŋse lesaŋsumen. puiŋtepar te sun eupr et iun kreti sur liŋkisti e sur plase tumenaŋt k elukup taŋ siaŋsaŋsumen. taŋ sun uurai KRAMATULOII 'dela grammatologie' (suasaŋt set), terita muŋt ke muel liŋkisti alor tumenaŋ repoz sur iun KUŊTRETI—laŋk uaetrkustetue par iun parol urel, tuŋ ekritiur uaetr traskri; ure laŋk (laŋk uriener uaetr tuŋk laŋk urel; me liŋkisti sapui sur laŋk ekrit pur estrutiur aŋ laŋk, sort ke urien a laŋk ekrit e parol ui, me k urien a parol ui e laŋk ekrit. terita traspos isi taŋ tumen a liŋkisti kestonmaŋ sur urien ki ete selui a 'edmund husserl' taŋ 'lorigine dela geometrie' (siŋkaŋt katre) et aŋtrutui nuzuŋ 'suplemaŋ uriener', u siŋple 'suplemaŋ.' kuntreti la sur urien, pue tapor—a nio laŋk—aŋt parol et ekritiur, uaaŋsuitsereperkiute taŋ tu letumen u terita uaporte sun aŋuestie ... paŋse a iak terita asuse ofilusof 'french theory' aŋkor uŋt iun emens oaŋs ozetaziuni—aŋ teu mil set, terita etekuŋsi.ere par 'the times higher education guide' kom truazem ooteu pliu site taŋ lez uurai saŋsumen an ane. PIUKRAFI——IUN AŊFAŊS ALIERI—iak terita e truazem fis a 'aime derrida', iuif urien sefarat, e a 'georgette sultana esther safar', isiu tez iun fami iui alieri tuŋ lez aŋsetr, etapli tepui pliuzeu ienre taŋ ter la, aŋ resuaŋ siozterfraŋs lor prumulke tekre kremieu aŋ ane oe mil suasaŋt ti. ile kuziŋ a fezisiŋ 'bernard derrida'. ilkraŋti an alierifraŋs e su.i lelua uisii aŋ karaŋt, loske sa fami etesiiu paŋtaŋ teuz aŋ siozter fransez. te traŋt siŋ a karaŋt et iuŋ, ilua a ekol maternel e primer elpiar. lez aŋfaŋ suntuplie manfeste leur ataismaŋ a maresial pliuzemanier. terita, aŋ kalte iuif, tualese a teuzemklas sa plas pur lee trapo. suŋ frer et sa seur uŋteteeskliu or ekol pur mem rezuŋ. aŋ karaŋt et iuŋ, ile luimem eskliu or lise 'pen aknoun' et ileteskri iiusk aŋ karaŋt e trua a lise 'emilmaupa', mez ilsuportpa atmusfer kumiunoter. ilreturn a lise 'pen aknoun' aŋkaraŋt katre. terita kone iŋsi, tiuraŋ sa ieunes, iun ekularte muamaŋte. iluua lemetrupultaŋ kom upreseu et normi, normelezeu e mureleu. eporti ilpartsep a nuŋpreuz kuŋpeti eporti e re teueni futpaleu prufesonel. a epok la, iltekuur osi filusof et ekriiŋ kom 'ieaniacques rousseau', 'friedrich nietzsche', 'andre gide' et 'albert camus', e komaŋsreteie iuŋ iurnel aŋtem. aŋ karaŋt set a karaŋt oit, aŋ klas sur filusofi a lise 'gautier dalger', illi 'bergson' et 'sartre'. aŋ karaŋt oit, eskri aŋ letr suprieur a lise 'bugeaud', ilemarke par letiur 'kierkegaard' et 'heidegger'. LEZ ANE FORMAŊT AŊ FRAŊS—aŋ karaŋt e neuf, ilsestal a pari e seskri aŋ premer suprieur a lise 'liuislegrand', u ilseli amitie aek 'pierre bourdieu', 'lucien bianco', 'michel deguy', et 'louis marin'. suŋ prufeseufilusofi 'etienne borne' tru ke se teserte suŋ "plotoniŋ'. ilaŋt, apre teuz esie, a ekol normel suprieur pari aŋ siŋkaŋt teu. ilife raŋkunt a 'louis althusser', alor akreeprepareu. terita milit taŋ krupetremkois saŋz atere pur otaŋ a komiunism. apre uteniu sa lesaŋs aŋ letr a iuniuersete pari, ilpar ozarsii 'husserl' aŋ luiŋ aŋ siŋkaŋt trua a siŋkaŋt katre. ilutiiŋ tiplom etiusuprieu aŋ filusofi aek aŋ memuar kuŋsernaŋ 'leprobleme dela genese dans la philosophie de husserl', aŋfluaŋs par letrao par 'iean hyppolite', 'tran duc thao' et 'iean cauailles'. ilsui les kur 'michel foucault'. resu katorzem a kuŋkurs akreefilusofi siŋkaŋt si, apre iun esiek asix mil neuf siŋkaŋt siŋ, ilpar a iunuersete harpart kom 'special auditor'. ilkomaŋs tratui et aŋtrutui 'lorigine dela geometrie' par 'husserl'. ilsemari aŋ iuiŋ siŋkaŋt set aek aek 'marguerite aucouturier', iun sikanalest k ilaraŋkuŋtre aŋ siŋkaŋt trua par aŋtemee suŋ frer ki etiu.e aek lui a ekol normel suprieur. ilefetiu suŋ seruis milte te siŋkaŋt set a siŋkaŋt neuf (tiuraŋ kertalieri), kom aŋseniaŋ taŋz iun ekol a aŋfaŋ a trup pre al.ier. ilraŋkuŋt suaŋ 'pierre bourdieu' a alier. ilkuŋtan pulti kuluniel par fraŋs et esper iun form aŋtepentaŋs pur l alieri u alepuuar kueseste peupl alieri e frans an alieri. aŋ siŋkaŋt neuf, terita etafete a lise 'montesquieu' aŋ 'mans' aŋ klas letr suprieur et etaŋuite a premer teka 'cerisylasalle' (sikl kuŋferaŋs akel iluaetraŋuite katre fua). ilfe suŋ premer uuaai a 'prague' pu raŋt uesit a fami a sun epus. l ane suiaŋt, ilteuiiŋ asistaŋ a fakiulteletr an iunuersete pari. iluaiaŋsenie iiusk aŋ suasaŋt katre ("filusofi ienrel e luii"). ilpupli a epok la taŋ lereuiu "kreti" et "tel kel" (u sa premer kuŋtriue tat suasaŋt siŋ), seli amitie aek 'philippe sollers' e frekaŋt 'robert antelme', 'pierre boulez', 'iean genet', 'pierre klossowski', 'francis ponge' et 'nathalie sarraute'. aŋ suasaŋt oit, ilfe konesaŋs filusofi 'sarah kofman' aek ki ilteuelop iun rekeu.i (akel kuŋtriiu eal 'filippe lacouelabarthe' et 'ieanluc nancy') et me su pie kref (krup resieis sur aŋseinmaŋ filusofi). TEPIU AŊ FILUSOFI—aŋ suasaŋt trua, ne suŋ premer fis aek 'marguerite aucouturier', 'pierre'. mem ane, ilton a "kolei filusofi' iun kuŋferaŋs sur misiel fukolt, aŋ sa prezaŋs, u ilkreti sa tez sur la foli apropo 'descartes'. ilraŋkuŋt 'helene cixous', aek kel ilaŋtretiiŋ iun luŋk amitie e partai nuŋpreuz atiete a fua pulti et aŋteletuel, kom lekomaŋsmaŋ aŋ iunuersete pari UIII, saŋtreter oletr (oiutui saŋtreter a lipr), katre uiŋ iuŋ a katre uiŋ trua, parlemaŋ aŋtreter ozekriiŋ, kumete aŋtiaparteit, os kolok, u aŋkor semner a kolei aŋtreter filusofi. ipartai serten puplie komiuŋ u kruaze, kom 'uoiles', aek tesaŋ par par 'ernest pignonernest', ('galilee, uiŋ tiz oit), 'portrait de iacques derrida en ieune saint iuif' ('galile, teu mil iuŋ), 'h c pur la uie, cestadir...' ('galilee', teu mil teu). aŋ susaŋt katre, ilutiiŋ iuŋ pri epistemuloii (pri 'iean cauailles') pur tratui e komaŋte 'lorigine dela geometrie' par 'edmund husserl'. iletaŋsuitnome metr asistaŋ a istuarfilusofi a ekol normel suprieur, sur rekomaŋte par 'althusser' et par 'iean hyppolite'. iluakuŋsere post la paŋtaŋ uiŋ aŋ. suŋ partesepe a kolok a iunuersete 'iohns-hopkins' (a baltimore) mark tepiu a se frekaŋ uuaai ozetaziuni u ilaŋtrutui nuel paŋse fraŋs et fe eklate pulmi tepiut an ameri aŋt lepartezaŋ et lezatuerse a "tekustrui". terita raŋkuŋt a taŋ la 'iaques lacan' e 'paul de man'. LEPREMIE SIUSE E AŊUAŊTE "TEKUSTRUI"—aŋ suasaŋt set, ilprunuŋs iun kuŋferaŋs a 'societe francaise de philosphie" sur tiferaŋs e pupli se trua premie lipr aŋportaŋ, DELA GRAMMATOLOGIE, LECRITURE ET LADIFFERENCE, LAUOIX ET LEPHENOMENE. ilkotua reolie 'edmond iabes', 'gabriel bounoure' u 'maurice blanchot' et sasuse prukresi a 'ieanluc nancy', 'philippe lacouelabarthe' et 'sarah kofman'. lez eti 'galilee' suŋfone a epok la e teuiin uua a tekustrui. aŋ suasaŋt set, ne suŋ sekuŋ fil, 'iean'. terita e sa fami sestal a 'risorangis'. terita partesep otefile 'me suasaŋt oit' et urkanez premer asaŋple ienrel a ekol normel suprieur. iletakeu.i aek iun kraŋt uspetelte ozetaziuni, ilaŋsein taŋ nuŋpreuz iunuersete taŋti ke suŋ traae seurt a iun uif upoze aŋ fraŋs. 
 • aŋ suasaŋt ti, suŋ per eme iuŋ kaŋse tiu a ai suasaŋt katre aŋ
 • aŋ suasaŋt et uŋz, apre neuf aŋ azaŋs, ilreuiiŋ an alieri pur itone kur e kuŋferaŋs
 • aŋ suasaŋt katorz, ilme aŋ plas iuŋ krup resieis  sur aŋseinmaŋ suprieu filusofi e saŋkai kuŋtre 'loi haby'
 • aŋ suasaŋt kiŋz, ilteuiiŋ prufeseu aŋuite a iunuersete 'yale' pui a iunuersete 'cornell' kom 'a d white professor-at-large'
 • aŋ suasaŋt ti set, ilsiin le'petesone fraŋs kuŋtr maiorte sesuel' atrese a parlemaŋ, apelaŋ a aruie pliuseu artikl a kotpenel sur maiorte sesuel e tepeneleze tu relezuŋ kuŋsaŋti aŋt atiult et meneu muiŋ ke kiŋz aŋ (maiorte sesuel aŋ fraŋs) aek 
  • 'michael foucault, rene scherer, gabriel matzneff, tony duvert, louis althusser, ieanpaul sartre et simone de beauvoir, andre glucksmann, roland barthes, guy hocquenghem, iean danet, alain robbegrillet, philippe sollers et francoise dolto'
 • aŋ suasaŋ tiz oit, iak terita laŋs lez etaienrelfilusofi a surpon. ilsaŋpli pliuzaŋpliu taŋz fet pulti, tumen k ilaeaparaŋekarte or sa ui prufesonel (ilereste aŋ retre par rapor ozeuenmaŋ me suasaŋt oit). iŋsi, ilsutiiŋ tut sa ui koz temukrati an afrisiut. iuŋ sez ultim test IN ARTICULO MORTIS, ekuŋsakre a siuie sur rekuŋsilie ("komiuerteerekunsilie")
 • aŋ katreuiŋ, terita sutiiŋ a iunuersete pari I iun tez pur toturaeta sur paz iun aŋsaŋp aŋsiŋ trao ane suasaŋt siz a suasaŋt tuz aŋ uiu poze sa kaniatiur a post prufesseu lese uakaŋ pa parti 'paul ricoeur' a iunuersete naŋterpariX; post fiu neaŋmuiŋ supreme par menistr 'alice saunierseite'
 • aŋ katre uiŋ iuŋ, ilfon aek 'ieanpierre vernant' asuse 'ieanhus', ki sutiiŋ lez aŋteletuel tsek tesi.aŋ. iluaetrarete e pref aŋprizone a prak a l isiu par semner urkaneze klaŋtestiŋ. fraŋsua miteraŋ aŋteuiiŋ pu uteni liere
AŊ FILUSOF RENOME AŊTRETER—
 • ilfon kolei aŋtreter filusofi aŋ katre uiŋ trua aek 'francois chatelet', 'jean pierre faye' et 'dominique lecourt'
 • aŋ katreuiŋ katre, alor tuiur metrasistaŋ, ilteuiiŋ tereteu sur etiu a ekol ozotetiuaŋsaŋsusel
 • aŋ katreuiŋ katre, ne suŋ truaem fis 'daniel agacinski', isiu te sa relezuŋ ormariai aek 'sylvianee agacinski'
 • ile 'distinguished professor' aŋ filusofi, laŋkfraŋs et letriur kuŋpare a iunuersete kaliforni a 'irvine' ozetaziuni apartir katreuiŋ si
 • kiŋnz tesaŋp katreuiŋ ti neuf, sa mer meur. leterne mua sa ui uŋsusete a terita reeie test otupiukrafi, mele aek remenesaŋs oustinen—CIRCONFESSION
  • mem ane, 'pierre bourdieu' e 'yves bonnefoy' taŋtfer elir terita a kolei fraŋs, me sa kaniatiur suset iun lee puklie et ereiete
 • aŋ katreuiŋ trez, ilpupli les SPECTRES DE MARX ... aŋ katreuiŋ kiŋz, iak terita emaŋp aŋ kumetesutiiŋ 'lionel jospin' ki seprezaŋt a eliu preziensel. ilrefiuzetr anuo aŋ teu mil teu aŋ rezuŋ notaŋ suŋ tezakort aek pulti aŋ kuern suselist aŋ mater enmekre. aŋ teu mil teu, iak terita e 'rene scherer' raŋtaŋ iun omai a 'pierre bourdieu', a taŋ iuŋ tepa sur kestuŋ uspetelte.
 • apartir teu mil trua, iak terita sufr iuŋ kaŋsepankria e retui maner kuŋsierapl se fe. ilmeur neuf utopr teu mil katre taŋz iun opetel pariziŋ a ai suasaŋt katorz. iletaŋtere a 'risorangis'
TOMBE DE JACQUES DERRIDA (ICI)
FILUSOFI——
 • LADIFFERANCE, terita euok pur preme fua 'ladifferance' lor iun kuŋferaŋs aŋtetule GENESE ET STRUCTURE ET LAPHENOMENOLOGIE prununse a 'cerisylasalle aŋ siŋkaŋt neuf; elteuiiŋ titr e uie a iun aŋtreueniu prununse par terita uiŋ set ianuie suasaŋt oit, puplie taŋ 'theorie densemble'  et taŋ 'marges delaphilosophie'. la 'differance' epa iuŋ kuŋset aŋ sua, mez iun antreueniu krafi ki kre iun nuaŋs ki "sekri u seli, me [...] saŋtaŋpa". (pai katre) se pur terita iun muaaŋ suŋte lerapor aŋt saŋ e ekritiu. (pai katre) "iliapa ekritiur maner piurriureuz foneti". (pai siŋ) su tut ekritiu tit foneti, pretaŋtaŋpuuartir saŋ eel e iŋsi sepase ekritiur a saŋ kuraŋ, selsi tuiur sekuŋtereze par metafezi, ilia iuŋ ieu selaŋseu (tuŋ nuŋfoneti) a teferaŋs (par espasmaŋtenpureze) ki teia la traae. otr maner ti, ilia teia iun ekritiur taŋ la parol. ilsaii tuŋk muiŋ, pur terita, rekuŋtuir upoze aŋt ekritiu e parol ke muŋtre ke sekuŋt aŋkliu (tu aŋ refulaŋ) premer. terita feremarke ke uerp 'tefere' ti osi pien 'pazetr'i.aŋti ke 'reporte'; aŋ reuaŋi, sustanti teri.e 'teferaŋs', portpa sekuŋ saŋ la. iŋsi, 'differance', prupoz terita "tuakuŋpoze tepertiu saŋ" (pai oit), a "pruuenaŋ emeat te partesep prezaŋ (teferaŋ) et nuraprosiaŋ te fe aŋ kur tefere, aaŋ mem k eleprrutui iun efe kustetue aŋ teferaŋ u aŋ teferaŋs". (pai oit a neuf). terita suliin k aŋ laŋkfraŋs termene aŋ 'ance' "rest aŋtesiz *aŋt* ati e pasi" (pai neuf) e rapel iŋsi teu muti ke 'saussure' esteme aŋseparapl e kurelati—*arpetre a siin* et suŋ *karate teferaŋsel. "ilpeutiauar arpetre ke pars ke sestem osinn ekustetue par teferaŋs, nuŋ par pliŋ leterm". (pai uŋz). siniefie sanuŋs aparti fuŋsonaŋ iuŋ rezo upoze e testiŋsuŋ, setatir, teferŋs "saŋ term pozeti" (pai uŋz). lemo suŋpa nuao kuŋpa. par kuŋsekaŋ, "kuŋset siniefie eiameprezaŋ aŋ luimem, taŋ iun prezaŋs sufezaŋt ki raŋuua a elmem". (pai uŋz). tu kuŋset seskri nesese taŋz iun sien, taŋ iun ieuteferaŋs. teferaŋs e "muiŋ ieu ki "prutui" [...] leteferaŋs la, lezefeteferaŋs la". (pai tuz) ... filusof 'mikel dufrenne' supoz opaŋse ki ton primat a esperiaŋ asaŋspiur, aŋ partekulie 'heidegger', 'blanchot' e 'derrida'. set an asulutezaŋ, u aŋ fezaŋ  resor tu ke nukruaaŋ true kuŋsestaŋ, ke filusofi pret faŋk o tiuloii neati, e tuŋk a reaŋtrutuit iun form reliiusete aŋ filusofi. iŋsi 'differance' elet iuŋ "kuŋset nuŋ kuŋsetualezapl", esiapaŋ a tut lekateori a konetr me setruaŋ a leur surs mem, a manier tuŋ TIEU omesti u IUŊ niuplatonisiŋ etenefapl kar "tela etr" ... 
 • TRACE, fe ke taŋ laŋk ilia teferaŋs, iuŋ ieuteferaŋs (kuŋfer, LADIFFERANCE, in MARGES DELAPHILOSOPHIE, 'editions de minuit', suasaŋt tuz, pai uŋz), e nuŋ termpozeti, ki uuntetrepl, pliŋ prezoŋ a eumem, sort nuao stapl otunom, terita prupoz apele "tras" ki perme pruse siniefiaŋ, asauar, fe pur iun elmaŋlaŋk ki kart "aŋ lui mark sur elmaŋ pase" e ki seles "teia kreuze  par mark sur suŋ rapor a elmaŋ futiur" (pai trez). elustraŋ ieu'differance', tras e ni asaŋs ni prezaŋs, "tras epa iun prezaŋs me semulakr kom iun prezaŋs ki seteslok, seteplas, seraŋuua, apa maner propr lieu, efasmaŋ apartiiŋ a sa strutiur [...]" (pai uiŋ siŋ). prezaŋ "teuiiŋ iun fuŋsuŋ taŋ iun strutiur kom raŋua ienraleze". pliu ienrel, kuŋset sur tras telke terita elaor permekuŋteste iun serten fasuŋ (tekustruir) oturte a *prezaŋ*, a kuŋsaŋs pliŋ, a *komtel* (a kel filusofi atuiurkriu e sur kel elsefone), oturte a *esaŋs*, a *siniefie transenaŋtel*, esetr (pai uiŋ set)
 • LADISSEMINATION, et iun ese pariu tapor aŋ suasaŋt neuf taŋ reuiu "kreti" e ki aaŋsuitpri plas a faŋ a iun uprai a kel ilatone suŋ nuŋ, aŋ suasaŋt tuz oz'editions du seuil' (pari), uprai kuŋpoze truatest, sua LAPHARMACIE DE PLATON, LADOUBLESEANCE et LADISSEMINATION. ese la (pai trua saŋ ti neuf a katre saŋ set) sapui notaŋ sur sur serten test pur 'mallarme' et te lerumaŋ par 'philippe solers' TRAME, NOMBRES, etsetr, pur teuelope iuŋ "kuŋset" eskri, kom ti terita taŋ "sen oert aŋ tiferaŋs, aŋ "suplemaŋ", aŋ "ekritiur", aŋ "kram", aŋ "farmaku" [...] "desemene" ueuriiŋtir aŋ terne estaŋs e peuserasaŋple taŋz iuŋ tefini [...] si uŋpeurezume tesemene, teferaŋs semenel, taŋ sa teneu kuŋsetuel, se ke fors e form par suŋ teruŋpaŋ *kre* urzuŋ semaŋti". otr maner ti, tesemene esse *polesemi*, kar selsi "sorkanez taŋ urzuŋ aŋpleset aŋ iuŋ rezume iunte saŋ, uuar aŋ iun tialeti". "tesemene, a kuŋtre, pur prutuir iuŋ nuŋp nuŋfini efe semaŋti, seles rekuŋtuir ni a iuŋ prezaŋ uriensaŋp [...] ni a iun prezaŋ eskatuloii. elmark iun multepleste eretutipl e *ienri*". teseme e ieu kom ki aŋpeis formeleze saŋ rest siniefie pretaŋtiu sur iuŋ test. se nuŋ a iuŋ "reiim muteu aŋ surpliu (e aŋ) maŋk" saŋ sur test (k una tuiur taŋtaŋ asupoze fini, mem s ilia polesemi". tesemene, se ki aŋteruŋ tetuleze, "serie ualaŋssemaŋti peupliuseferme u serasaŋple". sa ti, ieutesemenaŋ promepa taantai oertiur "sur iun risies enepuizapl aŋ saŋ u sur transenoŋs essesemaŋti". uŋpeutir sur tesemenek ele, k elport u perme iun "kreti" a semaŋtism (naef u nuŋ), iun "kreti" sur tematism, iun "kreti" sur saŋp kuŋteniu. leteu peufamilie aek fasuŋ la k uŋ terita e se saŋplapl kuŋseuar letiur, peutauar taŋtaŋ aamorse suŋ li test aŋ reuuaaŋitrue iuŋ saŋ prufuŋ (iun semaŋti), iuŋ saŋ ki uauenir 'esterieu a test'—ki uaae form kom iun ee esaŋsel, par ezaŋp—e ke test uareprezaŋte (saŋ uaetriŋsi'reprezaŋte' taŋ test, setatir, prezaŋt iun teuzem fua). uŋpeututosipiiŋraŋplase 'saŋ prufuŋ' par 'kuŋteniu' u 'tem', kreti k aport terita rest mem—pliuto ke fuŋsone seluŋ iun loii sur reprutui u trasmi iun ee esaŋsel, iuŋ tem ienrel u iuŋ kuŋteniu permanaŋ, ekritiur fuŋson suz iuŋ mo, motesemenaŋ, ki fe aŋ sort ke 'kuŋteniu kuŋpri par leteu' uapapuuariamezetrekuŋsiere kom finel, tutel, etsetr. se ke leteu kuŋpraŋ lor sa letiur e 'fo' u 'eluzuar', me pliuto ke kuŋpriz la ekuŋtiŋiaŋ, k eluapatemeure mem taŋ auenir. ki tiur e setrasme taŋ letiur epaz iun form fis, mez iun sioz ki tuaiamezetraŋferme, ni taŋz iun estrutiur ki aŋ lemet lepusipl anterprete, ni taŋz iuŋ sestem u tut lezaŋterprete seual, u tu saŋ teuiiŋ kuŋpletmaŋ relati
 • LEDON, terita apuplie teu uulium tematezaŋ tuŋ DONNER LETEMPS, oz'editions galilee' aŋ katreuiŋ tuz, e DONNER LAMORT, test pariu tapor taŋ kuleti 'lethique dudon', etit 'metailie tansitions' aŋ katreuiŋ tuz, repri aŋ uulium sie 'galilee' aŋ katreuiŋ ti neuf. uŋpeutaiute otr artikl euokaŋ tuŋ, notaŋ, DU "SANS PRIX" OU LE"JUSTE PRIX" DELATRANSACTION, test pariu taŋ kuleti 'comment penser largent?', 'le monde editions' katreuiŋ tuz. rezume an iuŋ prupoze, tuŋ seluŋ terita, pur k iliane, e s iliiana, se k uŋpeupa ni tua sauuar, sa afiŋ k ilie okiun plas pur iuŋ reapruprie narsesi. tuŋ e ki tua"antreruŋp serk ekunomi aŋ mem" (DONNER LETEMPS, pai saŋ suasaŋt katorz) e se pur sa k ilfoalalemetpasauar ke uŋton ni k uŋton. tuŋ a tuŋk rapor aek sekre. iuŋ tuŋ tiin se nuŋ uaetr "iuŋ tuŋ ki epaprezaŋ" (DONNER LAMORT, pai traŋt siŋ). terita euok alor "tuŋ kom kek sioz ki rest enasesipl, tuŋk nuŋ prezaŋtapl e par kuŋsekaŋ sekre. euenmaŋ kom tuŋ la li esaŋs saŋz esaŋ te tuŋ a sekre, kar iuŋ tuŋ, uŋpeutir, s ilsefeze konetr kom tel a kraŋ iur, iuŋ tuŋ testene a rekonesaŋs sanul osito. tuŋ e sekre luimem, si uŋpeutir sekre *luimem*. sekre e terne mo sur tuŋ ki e terne mo sur sekre". taŋ DONNER LETEMPS, terita taŋttefini lerapor aŋt tuŋ, sakrefis e omon, "sakrefis prupoz sun ufran ke su la form kom iuŋ testrui kuŋtr kel ilesiaŋi, esper u eskuŋt iuŋ penefis, asauar iun pliuualiu u amuiŋ iun amortismaŋ, pruteiaŋ e sekiurte. [...] te lor ke l omon erekle par retuelte estetusonel, elepliu iuŋ tuŋ piur—kraui u kraseu, piure ienreu. elteuiiŋ preskrit, prukrame, uplie, otr maner ti, lie". (pai saŋ suasaŋt katorz a saŋ suasaŋ kiŋz) 
 • LEUENEMENT, euenmaŋ e pur terita ki selespazaŋtesepe. "puisaŋs u pulsuŋ a arsiie peutupri a auenir, a esperiaŋs urzuŋoert—aŋtesepe euenmaŋ auenir et a k uŋuapuuaraŋkarte aŋ apelaŋ taaŋs; me memku akruasmaŋ la, aŋtaŋsefie antesepe la peutosipiinanule auenir. se paratos aŋ antesepe. antesepe upr a auenir, me memku elneutralez, elretui, elprezaŋtefie, eltrasform aŋ memuar, aŋ futiur antrieu, tuŋk aŋsuuenir, ki sanuŋs kom a uenir temiŋ". "euenmaŋ otr se osi k uŋuuapaueni, k uŋ ataŋ saŋz ataŋt e saŋz urzuŋataŋt". euenmaŋ tuakree urzuŋataŋt, iltuamesurpraŋt asuliu, papuuaetreresurpe taaŋs. saŋ kua riiŋ ari ure ki sua otr
 • LAMORT, le"tem" sur mor e sur teuel sunteuoke taŋ presk tu letest par terita, me se surtu taŋ MEMOIRES — POUR PAUL DE MAN, SPECTRES DE MARX, APORIES et CHAQUE FOIS UNIQUE LAFIN DUMONDE k ilsuŋpliutematiteuelope. taŋ LETEATRE DELACRUAUTE ET CLOTURE DELAREPRESENTATION, terita euok mor aparti urzuŋ kom aŋ tialeti, "[tialeti] e muaŋ aŋtefini finitiut, iunte aŋ ui e mor, aŋ teferaŋs, aŋ repete uriene, setatir, urien a traiee kom asaŋ iurien saŋp" (pai trua saŋ suasaŋt katre) ee la sur iunte uiemor uaetreteuelope taŋ semne sur faŋ ozane suasaŋt ti (nun aŋkor puplie) aŋtetule LAVIE LAMORT. taŋ LADISSEMINATION (suasaŋt e uŋz), aparti pruplemati sur tras kom raŋuua e repete ki esse tezir pur propr, terita espleset iuŋ muaŋ test par 'sollers' k ilanalez aŋ notaŋ ke seluisi kuŋpoz "aek tezir (pur propr), [kuŋt] aek lekuŋtretit se fors (kar propr lemet teruŋpiu, kart kuŋt mor, me rekart osi uer el; propriete asuliu, prusmete aŋteferaŋse te sua a sua et iun otr nuŋ a mor [...]" (pai trya saŋ suasaŋt katre). pliu presiz, se tuŋ taŋ SPECTRES DE MARX (katreuiŋ trez) ke terita teuelop iun serie remark a siuie sur mor, sur traae teuel (notaŋ, pai saŋ siŋkaŋt et iuŋ ... a teu saŋ iuŋ), sur aŋpusipl upoze maner strit uiaŋ a nuŋuiaŋ (pai saŋ suasaŋt tiz oit a saŋ suasaŋt ti neuf). pai teu saŋ uiŋ katre, uŋpeulir ke "mor epa tela, or ui, sof aieskrir tela tetaŋ, taŋ esaŋs a uiaŋ". pliu luiŋ (pai teu saŋ traŋt siŋ) eteuoke "kestuŋ uimor, upraŋ a "iun temeŋsuŋ sur-uir u suruiaŋs eretutipl e a etr e a kek upoze uir e muri". taŋ POINT DE SUSPENSION, kestuŋ sur teuel etaporte iŋsi, "porte a otr murtel "aŋ mua or mua" estrui u estetue muŋ "mua" u muŋ rapor a "mua" tez aaŋ muraŋ otr [...] ieparl sur teuel kom taŋti, tuiu uue a l esiek, iun esiek kustetuti, iust, pur aŋkorpure, aŋterioreze, aŋtruiete, suietie otr aŋ mua. aaŋ mem muraŋ otr, eskrit aŋ mua sur sa murtelte mekustetiu. iesuizaŋteuele tuŋk iesui—muraŋ muraŋ otr, muŋ rapor a mua etaporaŋteue, kom iuŋ teu taeur aŋpusipl". a pai suiaŋt, terita ti aŋkor, "teue uaetrpliuzuriene ke mun etr pur mort". taŋz APORIES, terita taŋttemuŋtre aŋsufizaŋ afermaŋ 'haidegger' seluŋ kel seul 'dasein' a iuŋ rapor a mor *kom tel*, a mor kom pusipl aŋpusipl ezistaŋs. terita temaŋt (pai saŋ uiŋ siŋ), "komaŋ iun pusiplete (pliu propr) aŋ taŋ k aŋpusiplete peutaŋkoraparetr aŋ taŋt ke tel saŋ tesparetr ositot, saŋ ke "kom tel" suŋp taaŋs e saŋ ke suŋ tespariu esaŋsel fas pert a 'dasein' tu ki testiŋk [...] or pet". et iuŋ peu pliu luiŋ (pai saŋ traŋt teu), "lezanmel uŋt iuŋ rapor tre siniefiaŋ a mor [...] mem s iluŋpa rapor a mor *kom tel* e a "nuŋ" a mor kom tel. [...] mez om nuŋ pliu, iiust! ni om aŋ taŋ ke 'dasein' [...] (kuŋfer eal lekuŋklui ke terita aŋtir taŋ lepai suiaŋt, surtu lepai saŋ traŋt katr e saŋ traŋt siŋ.) taŋ MEMOIRES POUR PAUL DE MAN uŋretru eal pruplemati sur teuel, pai suasaŋt uŋz a suasaŋt teu, taŋ se rapor a resi, a memuar, etsetr. taŋ se rapor a resi, a memuar, etsetr. taŋ CHAQUE FOIS UNIQUE LA FIN DUMONDE, uŋuasete teu aserte la aŋt poku otr, "mor komaŋs sun eupr aaŋ mor" (pai teu saŋ katre), "teue e fenumen mor e se seul fenumen terer kel ileriiŋ" (pai saŋ katreuiŋ katre).
KRETI E PUSTRETE——FENUMENULOII—terita akuŋsakre se preme trao a paŋse a 'husserl'—aŋ siŋkaŋt katre, aŋkor etuaŋ sur filusofi a ekol normel suprieur, ilreeie iuŋ "memuar pur tiplom etiutsuprieur" aŋtetule, LEPROBLEM DELAGENSE DANS LAPHILOSOPHIE DE HUSSERL (me ki uaetrepuplie aŋ katreuiŋ ti, o"pres iunuerseter fraŋs"). aŋ siŋkaŋt neuf, ilprunuŋs iun kuŋferaŋs 'genese et structure' et la phenomenologie', ki uaetrerepriz taŋ LECRITURE ET LADIFFERANCE. aŋ suasaŋt teu, ilekri iuŋ tre luŋk aŋtrutui a iun ekri tart par 'husserl' LORIGINE DELAGEOMETRIE. aŋ suasaŋt si, il lipr iun aŋtrutui a paŋse a 'husserl' aŋtetule LAPHENOMENOLOGIE ET LACLOTURE DELAMETAPHYSIQUE" (test pariu aŋ laŋk krek, tratui 'roxane argyropoulos'), ki uaetrepuplie aŋ fraŋs aŋ teu mil taŋ reuiu 'alter'. aŋ suasaŋt si, iuŋ uulium pare, ki ekuŋsakre a pruplem sur siin taŋ fenumenuloii a 'husserl', e ki a pur titr LAUOIX ET LEPHENOMENE, iŋsi k iun ese LAFORME ET LEUOULOIRDIRE, sutitr, "not sur fenumenuloiilaŋkai", sur mem suie, repri aŋ suasaŋt tuz taŋ MARGES — DELAPHILOSOPHIE. RESIU AMERI—'hero kulturel' ozetaziuni seluŋ 'ieanlouis hue' aŋ "maksin letrer", ilaresiu uiŋ teu fua iuŋ totura 'honoris causa', te pliuzeu iunuersete. terita teklare aaŋ sa mor a iurnel 'lhumanite', "ieiamefe luŋ seiur ozetaziuni, pliu kler muŋ taŋ sepaspa lapa. sa ti, resiu muŋ traae ieteefetipliuienreuz, pliuz ataŋti, iieraŋkuŋtre muiŋ saŋsiur, parai, kuŋkli k aŋ fraŋns". sun eupr kustetiu iuŋ lepilie a ekol tit "tiori fraŋs', mez iun 'rasunelist clasi' kom 'chomsky' rekiuz kuŋpletmaŋ paŋse a terita "uŋua tez iun asurtete a l otr—estalinism, ezistaŋselism, struturelism, lakaŋ, terita—lez iun usen (estalinism) e otr saŋp aŋfaŋtil u riikul ('lacan' e terita)". terita penefisi iun rekonesaŋs ki ua tela mon iunuersete—par ezaŋp, film par 'woody allen' 'deconstructing harry' (aŋ katreuiŋ ti set, tratui aŋ laŋkfraŋs par 'harry dans tous ses etats') et iun refraŋs teret otrao par oteu la, "refraŋs" ke terita uaiiuie taeur popr e tesuaŋt a rekart kuŋpleste sur "kuŋset" la. FILUSOFI ANALETI—terita et iuŋ filusof par tre kraŋt parti filusofi analeti. se preme trao aek porte aŋtreter suŋuifkretie. taŋ sun ese sur filusof aŋkle 'john l. austin' e sa tiuri sur lezatlaŋkai, terita etiŋsiakiuze enunse "pseudoconcepts", atak pliu riu etaŋueniu te filusof ameri 'john searle', kuŋtenueu a pramati par 'austin', ki ti sur terita ke "sur teferaŋ puiŋ kriusel, ilkuŋpraŋpa puze 'austin' et [...] espoz aŋkuret". iun letr oert sinie par 'barry smith' e teferaŋ filusof, parmi lekel 'w. v. quine', fiupuplie aŋ suasaŋt tuz par kotiiŋ aŋkle "the times' pur supoze a ke iunuersete 'cambrigde' tesern a terita iuŋ totura "honoris causa"; letr la reprois notaŋ otrao par terita "leur enatekat ostaŋtar klarte e rieu" e maŋsun ke "poku filusof fraŋs uua aŋ muŋsieu terita koz a iun aŋpara selaŋseu". SUSULOII—kuŋsernaŋ form, susulok almaŋ 'norbert elias' kuŋsier ke "derrida mani laŋkfraŋs iun maner trez eosiŋkrasi. ilsusi peu fe ke laŋk a pur fuŋsuŋ preme etr iuŋ muaŋ komiunie aŋt leiaŋ. ilkre sa propr uersuŋ laŋkfraŋs, e les a leteu tezireu enese suiŋ apraŋt laŋkfraŋs teritiŋ"; kuŋsernaŋ fuŋ, 'norber elias' me an aaŋ flu pruieteritiŋ, "terita seprupoz sumetr filusofi metafezi a iun mem aŋtrepriztekustruizaŋ, aŋ lesaŋ se leteu sateprue pur teuine s ilaŋtaŋ par la iun saŋp testruit metafezi u su testrui sui.i par iun nuel kustruit". si suŋ pruie e piiŋ tekustruir filusofi, "fors e kustate k il aesiue," seluŋ 'elias'. "aŋtekustuizaŋ serten filusofi metafezi aŋsen, ilafe aŋkustruir iun nuel". TERITA E SUKANALEZ—taŋz iun artikl sur lerapor kuŋples par iak terita aek sikanalez, 'philippe cabestan' rapor prupo la ase peraŋtuar par filusof a kur iuŋ "tialok" aek pisanalest "elisabeth roudinesco", "iemetruŋp peuetr, me sa, mua, surmua, mua eel, eel sur mua, prusesu sekuŋte e prusesu preme refulmaŋ, etsetr—an iuŋ mot lekraŋ masiin froiten (ikuŋpri kuŋset e mo sur aŋkuŋsaŋ—sunt a mez ieu arm pruuizuar, uuar util returi prikule kuŋt iun filusofi sur kuŋsaŋs, aŋtaŋsonelte trasparaŋt e pliŋmaŋ respuŋsapl. iakrua ker a leur auenir. iepaŋspa k iun metasikuloii puisreziste luŋtaŋs a ezamaŋ. unaŋparlteiapreskpliu". tufua, estem 'casteban' pliu luiŋ taŋ sun artikl, e a teferaŋs par ezaŋp sel iuŋ 'paul ricoeur', "tuiur susieu par kueraŋs aŋ teskur froitiŋ," ilia iun "preme letiur" sur froit sie iak terita ki "temeur aŋsufezaŋt". ilsaii surtu pur lui, "tekustrui an aŋtekaŋ taŋkel meziur sikanalez resorti a rein "loo" te metafezi usientel tu aŋ luiesiapaŋ". TRATUI—suŋ tratuteu an aŋkle analez stil teritiŋ, "terita serefer suaŋ a se propr trao antrieu, et an aŋtesep a futiur, saŋ tir espleset [...] sepaŋtaŋ, tefekulte la etasaŋtue par iun iuze frekaŋ uukaule te filusofi klasi, la aŋkor saŋ espleke e referaŋs espleset [...] taŋ sez ekri, terita etuiurtrezataŋti a etemuloii, a se ieu mot e eko".