antems

A E F H I K L M N Ŋ O P Q R S T Θ U X Z :
—————————
 • isuerlailen (toŋ)
 • pare ('bharat~india')
 • intenisie~mele(land) ('-asia'
 • penkal~pankleteis
 • nihon ('japan') 
 • iioie ~ amhare~tikrinie
 • filepins ~ tekalek
 • mese ('egypt') ~ irp
 • uietnam
 • iran 
 • terklan ~ terkiis
 • tailan ~ tai~lau
 • tanseni.e ~ suahili
 • mianmar ~ perme
 • (sau) kori.e
 • peisto(lan) ('afghanistan')
 • matkaske ~ malkasi
 • kemirlan (kenpoie) ~ kemir
 • semalie ~ semali
 • siorsie
 • mankellan ('mongolia') ~ mankel
 • arminie 
 • mesiiko ('mexico') ~ naua
 • putan ~ sanka ('dzongkha')

ISUERLAILEN

     kila:i! puiuentiuo nulite renmen!
  pa uomente hiuero, tiut:ien uomen hinte tiantien!
 tiunhua mintiu tauliau tiue uehiente siho,
     me:ke ren pe p:otie fat:iu tiuehote hosen.
 kila:i! kila:i! kila:i! uomen uantiunihin,
         mautie tirente pa:uhuo—kienkin!
 mautie tirente pa:uhuo—
    kienkin! kienkin! kienkin! kin!


PARE

    kiene kene mene einaiee kieie he,
  paree paie piaa,
   penkiae sintu kukierae merata,
      trauire ukele penke,
   uintie himakiele iemuna kenka,
   ukiele kielei terenke.
         tee sue name kiae,
 tee sue asise manke,
     kahe tee kieiekata.
  kiene kene menkele taiee kieie he,
        paree paie piaa.
 kieie he, kieie he, kieie he,
 kieiekieiekieiekieie he.

INTENISIE

   intunesia, tana airku
           tana tunpa taraku
       ti sanala aku pertiri
    kiati panti ipuku
     intunesia, kepansaanku
           pansa tan tana airku
   marila kita perseru
      intunesia persatu!
               itula tanaku, itula nekriku
    pansaku, rakiaku, semuania
    paŋunla kiiuania, paŋunla patannia
  untu intunesia raia.
            intunesia raia,
 merteka, merteka,
     tanaku nekriku iankukiinta!
 itula intunesia raia!

PENKAL

  amar sonar panla, ami tomai palopasi,
 sirotin tomar akas, tomar patas,
   amar prane pakiai pansi.
 o ma, pakune tor amer pone krane pakol kore,
             mori hai, hai re—
 o me, okrane tor pora kete ami ki teketsi motur hasi.
       ki sopa, ki saio ko, ki sneho, ki maio ko,
 ki atsol pitsaietso poter mule, notir kule kule,
    ma, tor muker poni amar kane lake sutar moto—
 ma, tor potonkani molin hole, oma, ami noionkiole pasi.

NIHON

     kimkaiua tioni iat:ioni sasris:inu 
iuau to narte kok:en mus mate.

IIUPIE

      zekin:et kipir iupiakiin sentu,
  tai hizpauin:et tar isktar pertu.
        selam fitih le hizpuik nes:anet,
  kulin:et fik:ir kumnal pe antnet.
      mesret sinu sepiinan ialsiarin,
   hizpuiknen le sirasira nurin.
       tink pahil metrek iagri kirs palpit,
   tefetru seka kiekna hizp in:at—
       intepiksialen alepin atra,
   iupiakiin nuri in:iam pankii inkura!

FILEPINS

         paiaŋ makiliu,
   pilla nansilaŋanan
           ala nanpusu,
  sa titi mui puai.
       lupaŋ iniraŋ,
         tuian ka nanmakitiŋ,
    sa manlulupi,
         ti ka pasisiil.
   sa taka a puntu,
             sa simui a sa laŋi muŋ puau,
    mai tila antula,
              at aui sa palaiaŋ minanaal.
   ankila nanuataua mui
        takunpai na naniniŋniŋ,
     anpituin at arau niia,
               kailan pa mai ti matitilin,
       lupa naŋarau, nanluualatit pasinta,
  puai ai laŋi sa piliŋ mu,
            amiŋ likaia na pa mai maŋaapi,
     anmamatainaŋ tail sa iiu.

MESE

       pelati, leki hupi fuati!
   meser, ia um pelat,
  anti aiti murat,
 ela kul epat
       kem le nilek men aiati!
   mesr, anti ala tura
          faua kepin tehr ura!
   ia pelati, eisi hure
      aslami reem el eati!
 mesr, ulatek keram
            ufiia ieru zemam.
    nehnu herpun selam
        feaki, ia pelati!

UIETNAM

    tuan kuan uiet nam ti,
  kiuŋ loŋ kuu kuok
 puok kian ton uaŋ tren tuoŋ kap kein sa
       ko in mau kien taŋ maŋ hon nuok,
  suŋ ŋuai sa kien xuk kuan hain ka!
    tuoŋ uin kuaŋ sai sak kuan tu,
 taŋ ian lau kiuŋ niau lap kien xu.
          ui nian tan kien tau xoŋ ŋuŋ,
   tien mau ra sa kiuoŋ,
   tien len, kiuŋ tien len.
        nuok non uiet nam ta uuŋ pen.
   sau uaŋ pap poi
    iat ioŋ noi kue huoŋ kua noi lam tan
  kuŋ kiuŋ suk pan tau sai toi moi,
           tuŋ teu len xoŋ sik ta tap tan.
  tu pau lau ta nuot kiam hon,
       kuiet hi sin toi ta tuoi tam hon.

IRAN

            sar zat az ufuh mere huarun,
    furuhe titee ah uuarun,
                   uaman fare imune must,
      paumat, e emum estehlul,
                  uzuti, nahsie iune must.
     siaitun, pikiite tar kusie zamun fariutetun.
                puante muniu iuetun
                        iumuri eslumi irun!

TERKLAN

     korkma, seunmas pu siapklart iiusa al sansiak,
 seunmata iurtni istiunt tiuta eso siak.
    o pein mileini iuiltistir, parlasiak,
   o peintir, o pein mileinitir ansiak!
   siatma, kurpa olain, sierni e nasli ilal!
     karma uirkna pir kiul—ne p siie p sielal?
sa olmas teukla kanlarmis sonra elal...
           aktir aktapa mileini istiklal.

TAILAN

    pate:t tai ruam luiat nuia tia:t tiuia tai
  pen patia: rat patai koŋ tai tuk suan
      iu tamroŋ koŋ uai ta:i taŋ muan
  tuai tai luan ma:i rak samakki
         tai ni rak saŋop te tuiŋ rop mai ka:t
   e:kkara:t tia mai hai kai kom ki
      sala luiat tuk ia:t pen tia:t pali:
        talu:eŋ pate:t tia:t tai taui:, mi tiai, tiaio:!

TANSENIA

     munku ipariki afrik:a
    uapariki uionkozi uak:e
  hek:ima umokia na amani
          hisi ni nkao set:u
   afrik:a na uat:u uak:e.
      iparik:i afrik:a, iparik:i afrik:a
   tuparik:i uat:ot:o ua afrik:a.
          munku ilarik:i tansania
   tumis:ia uhuru na umokia
          uak:e kua uaume na uat:ot:o
   munku iparik:i tansania na uat:u uak:e
            iparik:i tansania, iparik:i tansania
         tuparik:i uat:ot:o ua tansania.


MIANMAR

            teia mia ta lu la
        kii ne me rue
               to pie to mie
       mia lu
       ka rei niei kia se po
               sei tu nii mia uata
            piu si te pie
     pii tau su amue
           emie ti ta se
                 eteita piu pe
       tei rei so le.
              kepa mekie miema pie
        to po pua emue si
             mo kii mia no pe
       pii tau su ko ere
             pe lo to ka kue mele
              ta to pie ta to mie
     to pai te mie.
                   akio ko nii nia sua to
         tetue ta sau pa so le
     to ta uu pe epo ta mie.


SAU KORIE

         tonhemukua petusani mariko tatoro
       haniimi pohasa urinara manse.
             mukunhua santioi huario kansan
     tehan saran, tehaniro kiri potionhase.
        nansan uie tio sonamu tiokapi turin ti
     paran sori pupionhamin uri kisanise.
         kai hani konhuahante noko kurin osi
    pakin tarin uri kasin ipiontansimise.
          i kisankua i mamiro tiunsoni tahaio
       kuerona tiikona nara saranhase.

PEISTOLAN

      ta uatan afkanistan tai,
   ta izat te har afka:n tai
         kor te sull, kor te turr,
     har pakiai ie: ka:raman tai.
          ta uatan te ttolo kor tai,
      te palotso te uzpeko,
         pahtano au hazarauo,
   te turkmeno, te takieko.
             uer sara arep, kukier ti,
      pamirian, nuristanian
  prauui ti, kizilpais ti,
          am aimak, am pasiaian.
   ta iua:t pa tel tiale:ki,
           leka lmar per sne asma:n
  pe sine: ke: te asia pe:,
         leka zrre ui kiauitan.
  num te hak mo tai rapar,
          uaiu la akpar!

MATKASKE

        ri taninrazanai malala au!
    ri matakasikara sua.
          ni fitiapanai anau tii miala,
  fa u anau, u anau turia tukua.
         taiunau ri zanaari
   ti nu sinrazanai iti
          iatana si u finarita,
   ai, sanpata tukua izai.
        irinai npa anunpuannau
   ni taina si fu fanai anananai,
          zai suripiti si menrika tukua.
          irinai npa itaiannau,
        ka ilai naari zau tuntulu izau
                   nu fututa itiuruanni satanau.

KEMIRLAN

             sum pue teuota riesa meha sa ieŋ,
        aoi pan ruŋ rieŋ toi tiei monkel serei sue tei.
  ieŋ niom rieh aŋ som rok raom lup rie paremei,
      nei rieh noro patei uoŋ satra tael saŋ rasat tma.
      rup roŋ taen mae peran kaeŋ kan.
          rasa seila kanpaŋ kental prei
    kue aoi sramai ni tal iueh sak meha neko.
        kiie mae tou ma kuŋ uoŋ niu la riŋ peŋ kiumha
               ieŋ sankem po poap reiŋ.
          semnaŋ repah kanpukiie
       meha rat kae mien iu anuaeŋ haei.
   rup uat aram li tae so sap toa
             sot taoi amna rumli kun pu sasna
    kio ieŋ kiie nee kiie kiee smah sma tam paep ton t a
        kuŋ tae teuota niŋ kiuei rom
  reŋ kat kaŋ reiao aoi
                 tal reteh mae kiie meha neko.

SEMALIE

      qulupa alanketu, ua ainu,
  in:aka kenu ua, irku kale e,
          an atna lahain, e asiaqae.
   hitikiahai atti, uat na itamise,
       ar:ata kalika attuu uratet
  atteta site lu an nuqu e.

SIORSIE

            kiemi hatia samsioplo,
   sahat:e mteli kuehana,
      kanatepuli mta pari
  tiilnaharia kmettana.
     tauisuplepa tkes kiueni
   momauals umkers titepas,
     tiiskris uarskulaui amotis—
    amotis ta or zuas siu.a prthintepa,
 ta titepa tauisuplepas,
          tauisuplepas titepa!

MANKELLANT

        tarkan manai tuskar uls
        taiar monqolin ariun kolomt
    talai ih te:tsin keke:n uils
           tanta enhsis, u:rt monhoino
       hamak telhin siutarka ulstai
     hamtran nektsen eue pehsiu:s
        hatan sorik, puhi l tiatla:ra:
         hairtai monqol orno: mantu:lia
    ontor tori:n min sult iue:s
             orkon tumni min saia tusiis
       untes iasku:r, hel soiolo:
         uri:n urte: oulon patra:ia.
     erelhek monkolin soltoi artu:l
            erh tiolo: sarkalik etleu
 sarkalin tulhu:r, hoksli:n tulku:r
         sauhlant manai oron mantukai.

ARMINIE

         mer herenik azat ankah
     uor aprel e taretar
          iur uortike art kankium en
     azat ankah haiastan
         aha iehpar kez mi trois
   uor im tierkou kortietii
         kisiernere ies kun kieai
         artasukou leuakii.
      naiir nran ierek kuinou
             nuirakan mer nsian
      to popo.i tsnamu tem
 to miist pankia haiastan—
             amenain te mahe mi e
    mart mi ankam pit merni
 pait ierani uor iur azki
         azatut.ian kezohui.

MESIIKO

    mesiikame siiuiki siitkamaki
    siikpistu tepusme uen iulkame
    tauiuiiukas tatahku taltikpak
          ual nauatis tepusta tupun!
   kiieualus siiut tu taltikpak
 taiulseui in inselsin ietika
       iluikak amukeman ti mikis
  ika imahpil tu teu ukihkuilu
      tumiise uise amumukni
  taksaki kani temu taltikpak
 siimati u tasu taktikpak
        iluikak se tamani u mits kauteuili

PUTAN

        tu tienten kuep:i kek:o na
                pe lu ni tansi tiunue kian
      tu kep:o nata rinpot:ie
                  ku tiume tiantii tio tii pe
      tie sonke tanpa tasi ke
                 po tek:i niima sa ua so.