4.5.21

red-creating PRAKRIT true speech, not make-believe tongue-twister "sanskrit"

um
tiapa tiuatanta tiamupanna uatanti, pi kuratatia aikakartatia tiamana ia; kiianatakatiatuia tiutianpanna tianti, pi tiapa pi pantuuapania parapara piaarantu (alpri tpurn uarraitiin, ki ui nun ui tink kiutu tua uunnua in pruattiul)
अ इ का ला मा ना पा रा ता उ
 • am, ai; tuam, iu; tia~ta, ta; uai~-na, ui; iui~-ua, ial; ti, tam; iam, tit; t-ara, t-ir
  • ka~kim~kura~kua~kata?, u~uu~uir~uan~au?; na-, n(a)-; tiapa, al; pau, mani; kinii, tium; ania, (n)ua
  • i, uun; tui, tu; ti, tri; kiau, pur; pan(ia), pai
 • ma, kra; tika, lank; ur, uai; kan, ti; kur, uan; apa, litul; ratiu, kiur; anku, niru; tan, tin
 • ti~pani~paria, uuman; puttia~nar~pai, man; manui~mana, tiunpati; pal~tiit, iunk; mar~pir, mam~ta
 • pat, (uail)lin; mattii, piik; ui~pattiin, plaia; tiuan, ta; iua, laut; tiapa, tna; kam, uarm; uattia~tar, uu~tri; uan, uu(lan)t; tan, tti; pal, tiuikra; pi, tii; pata, li; mul, ru; tua, (r)ain~park; pupa, platium; tana, krat; rakiu, ru~uair
 • kiam, ain; mantia, pliik; rata~atia, plu; at, pun; pia~mia, pa; anta, a; tianka, urn; pukkia, (ain)tal; pana, pir
 • kit, ir; tiir, a; kana, (uun) ir; attii, ai; natia, nut; uatar~muka, mau; tanta, tu; kiiua, tunk; naka, pinkanal; pa, pu; kianka, la; kian(u), ni; ata~pan, an; pattia, pir; uar, pali; antar~kua, kut~intiait; kal~kuua, na; pat, pa; tan, prat; atai, ar; iar, lia
 • pia(-i), trink; kaa~a(-ti), i; tatia, pai; tua, tpi; uama, (t)piu; ua, plu; ani, pri; maia~atia, la; paia~tat, tii; tiiara, ir; kiana, nu; mania~kiinta, tink; kiira, tmal; pipi~paia, pipraian; tiuai, trim~tli; kiia, li; mia, tai; an(-ti), marta; iuia, pai; uai, un; taia, ki (plut); kanta, karp; pina(-ti), tpli~intupra; uiia, nai~tti; lika, ru~mark; kana, ti; paa, tiuim; paa, plai; i~kiara, ua; (k)akkia~(a)akkia, ku(m); tii, lataun (tialp); tiia, tii; tita, ttan; uata, tpin; paia, pal; tua, ki; tara, ul; manna, kiutaun; artia, ru~klin; tialia, uuik; mat, uai~klin; kartia, pul~tra; nua, kiuan; tiua, tru; panna~panta, pain; tiuia, tiu~ni; kania~kala, rakan; ua(-ti), tia~tal; kaia, tiink; tuia, (kui)pla; tiara~tiura, run~ttrim; tiiia, prit; tiuaia, tiual; taa, parn
 • TIURIA~ra~tiur~pat-kar, tiun; kianta(mat), mun; nattiara~tar~tara, ttar; kial~a~pani~uar~uan~tu, uata; uattia, ran; nai, ttrim; tiara, (uata)la; tiam-ura, tii; laana, tial; anma, ttun; pantiu~tiita, tian; rin, tut; tium~patui, iar~kraun; nat~mia, klau; mi, mit; aat, ualkan~uruin; uai~ua, uin; tutiar~tuuin, tnu; im, ait; tum, tmu; ani, pair; at, akiit; pata~aua~maka, (ai)ua; kir~papa, (tal)il
 • RATA~ruia, ra; ARI~palat, krin; pila, ialu; tiui, uai; kanna, pla
  • rari~nati~tiu~raani, nai; tin~ar~tut, ta(taim); uattia~tian-par, iir; ta(ta)~tii, uurm~kul; punna, pul; nu(an), nu; kiinna~uata~puraan, ul; uat~para, ku; papa~tuta, iul; pu(i), ran; manna~tianpa, paul
 • akiu~tiau, ttra; uata~ualla, rink(kia); tinna~kunta, kiarp~unkiarpan; lanna~nita, tmu; ata~kinna, ua; tiuka, trai; tiuta~tiai(a), rai; ni~pa, nir; tur, par; tanna, rai(tiai); tiaia, la
 • "-i~-tiu", a~in~ur; tia, ui~an; ia(i), pi; i, tiint; nama, (pul)nam