1.5.21

numun nutiankt—luna nuau kantu nuau

it in tit uarl kraulan ta
ta mankain ulkir pa al
miiar tiuual lai ultaim—
puttat takiuut uaitia
tum ur tiumani tinkt krin
tit it uu uiatuark tua
uarul krina an uar uli
mua tit kraun ta paan man,
an pulman plit uir uiuut

u—ai—k inmutiu ik ia tuu
titii nurti tun ai riu
kunkilau ittiu ialu,
akta aia tiuriniu rinu
tun rina iia pu tiuai!
kiaru iu ki kani kantu
kun puar puru ki ni muara,
tiinu tiulu krikka ntiualu

 aialuatuanraimi an iri tink ta kraptmi,
  lai tiulai tinkant ui ar an uilan—
   u uu uarl it tit ta irualun tiarupul,
   ia uiatiutial utmai inattrank—
     uan tit uaru ul ui uarit lai uruulman
    uart tiulpartanan kuua, mi iu ar,
      an tiu ut uikinkit pul inpilan uurma,
     trunau uu uutiul, inkia ta tkiira