13.3.21

вернуться на землю! come back to the land!

anautu, umil, natu, kiu tiu tui, putriakit tiui tu, puturia—
tupukinki piri tiRUT tiui, ta truuuiik ta nikiu pritta—
pitmi na tui, liupim pu mui, timli mala, ka uttru—
pitmi na tui, liupim pu mui, lita tiu an krilu—
tu iki tiui, liupim pu mui, uta tam nipruttu—
tu nati tiui, liupim pu mui, atupulitpiau!
tkukurat tpatiakitu tui a,
ni amu a puki, niamu a!
nu t naiia, muiipi, niria,
puiia na tit piri mu