5.1.21

I officially endorse ESPERANTO (verdstelesperlingvo) for world empress

Zamenhof portreto.jpg
zamenhof
Esperanto flag

 kiu ittanatkilipiriala lau tinraitui, putiiantu rattiu kai kuntiintiu kuntutu unualia in tpiritupratittiu
(al itpurn uarraitiin, ki ui nun an tink kiutu tua uunnua in pruattiul)

  • *mark* -a-~0, kainkarnam; -i-~0, uakaruar; -a~i~u, nautaim~tan~mapi; -int-, kainuar; -t-, tankainuar; -i, mur
  • mi(-n), ai~mi; ui, iu; ili, tam; ni, ut; tu, ta; ti, tir; ku~ki~kam~kil, u~uu~uir~uan~au?; n(a), na; kiu(-i), iri~al; mult-, mani; kilk-, tium; ali-, (n)ua
    • unu~tu~tri~kuar~kuin, uun~tu~tri~pur~pai
  • kran-, kra; lunk-, lank; laria, uai; tik-, uai; peti-, uan; uir~itii-(in)-~it, (uu)man; umu, tiumpati; inpan-, iunk; patr(-in)-, paa~mua
  • pitt-, tiul(tink); piki-, piik; pir-, plaia; un-, ta; pik-, laut; tiirpint-, tna; uim-, uarm; arp-, tri; pattun-, tti; prutu, (tiui)kra; tiim-, tii; puliu, li; raik-, ru; plur-, platium; irp-, krat; tnur-, ru~uair
  • aut-, ain; uian-, pliik(mi); tiank-, plu; utt-, pun; krati-, pa; up-, a; kun-, urn; uutt-, tal; plum-, pir; ar-, ir; kap-, a; uril-, (uun) ir; ukul-, ai; nati-, nut; puki-, mau; tint-, tu; lank-, tunk; unk-, pinkanal; pi-, pu; krur-, la; kin-, ni; man-, an; pluil-, pir; uinr-, pali; intitt-ar-, kut~intiait; kul-, na; turti-, pa; prutt-~mam-, prat; kur-, ar; ipat-, lia
  • trink-, trink; mani-, i; mur-, pai; tiuki-, tiu; kraki-, tpi; uum-, piu~truu; plup-, plu; tpir-, pri; ri-, la; ui-, tii; au-, ir; tii-, nu; pinti-, tink; plar-, tmal; tim-, pipraian; tum-, tli; uip-, li; murt-, tai; patal-, pai; kiati-, un; pat-, ki (plu); tun-, karp; tipi-~pin-, tiunta; krat-, ru; puti-, ti; nai-, tiuim; plu-, plai; marki-, ua; uin-, kum; kuki-, la (tialp); tii-, tii; ttar-, ttan; tuni-i-, tpin; pal-, pal; tun-, ki; tin-, ul; prim-, kiutaun; prut-~uiki-, ru~uai; lap-, uuik; tir-, pul; puki-, kiu(an); iit-, tru; li-~nu-, pain; kur-, tiu~ni; kalkul-, rakan; ir-, tia~tpi; kant-, tiink; lu-, pla; pluti-, ua~tiuim; tiuil-, tiual; prul-, parn
  • tiun-, tiun; lun-, mun; ttil-, ttar; aku-, uata; plup-, ran~kiaur; ripir-, ttrim; la-, la; mar-, tii; tial-, tial; ttun-, ttun; tiapl-, tian; pulp-, tut; tir-, kraun~miiar; nup-, klau; nipul-, mit; kiil-, uruin; uint-, uin; nii-, tnu; pum-, tmu; pair-, pair; tiinr-, iik~akiit; uu-~ttrat-, (ai)ua~pa; munt-, (tal)il; rui-, ra; uir-, krin; plap-, ialu; plank-; nikr-, pla; nut-, nai; ta-, ta; ar-, iir; uam-, uarm; plin-, pul; nup-, nu; pun-, ku; putr-, ran; rit-, ttra~urai; run-, raun; akr-, kiarp; klat-, tmu; tiik-, trai; iutt-, rai; prutiim-, nir; tittr-, rai(an); kii~in~kun~k(ai)~tii~kiar, a~in~ui~an~pi~tiint; num-, nam