15.1.21

CHAPTER II — THE COUNCIL WITH THE MUNCHKINS

 I am the Witch of the North. iuatiuua pai kia tiu kuikui an arnat,
ta pi turi uutiinla an tia pa, iku 
piarm—it iuut, kiar mai ka prin an uunta
uu uutia an tutu pui kul litul nut ina 
itiin an uain tiukra, turi tiiu an nu ta
ta aut tinkii na uuttark, tiint praitiunkiain kum 
in a uinu urrunan litul rum, itprink
prum ipa an ui tutu a ilt run upnan
tur—litulkarl ki ial lai umatian an lu
pau, ait krun murmur kra a uuntatiint itii,
tturm apta ipu aut taun tru tiatia, pa tturm,
mi lan ui uunta pritinit, uir uut luli
pit krintia alpau, ui ttalai trit piran pa
an tiui kra, prinkt ui kiui platiumt iri an,
an plaiat ui tialtum an kiainan pirt tiinkan
pluta intrit an puik, alituluaua uut
tmal pru rukian tparklanan tuin krin prinkt uitpran
in tpi tru tankpul tu litulkarl ta li tiu
lank an trai tark krat—uail ittan lun uil a tam
tialtum an priti tiint, inut kum tuari krau
kuirit pu iirtii, ta uutiinkra it kruput
ialuatpinlain tu, pu nia tru tmal, intru
tiim pau tal it turi ta uut ualkru karl pa ultaim,
altu parit tiint, maniiir ula—tri min
an uun uuman, an al tialtum klu, uir rinkat
raitian tu tmalta apu ura, ui litul
palt pau primt tinklan tiui uail takii, amat min
uutplu, lituluuman a uai uiran uaiklun 
ankan in pult prum kiultat, urtprinkul litul 
ttart ta klitian in tiun lai taimant, min klu
in plu, tiam iu at, uiran ualklin kiut ui ti
pult lai plu a tat, min, turi tink, uut pau ul
it anri, tiint tu tam aam pirt, pu litul
uuman uutmurmurula, itiin ain unta
rinkult, ir nir uai uan rar tti—uail tamir nir
tu aut uir turi ttan turua, tatta uitpranin
tamtial, lai praian kum para, pu litul ul
uuman uau tu turi ma ttu pau tian in tiui tpi,
YOU ARE WELCOME, MOST NOBLE SORCERESS, TO THE LAND
OF THE MUNCHKINS, WE ARE SO GRATEFUL TO YOU FOR HAVING KILLED
THE WICKED WITCH OF THE EAST, AND FOR SETTING OUR PEOPLE FREE FROM BONDAGE
"iutualkum, krait arl uaitman, tu amlan
munkant! uittiutankpul tu iu pa martaran
ta uikiuiik it tiinut pu pri prum pantum."