9.12.20

"BETRAGEN (put and pull), kafka"

(tii mVr "contemplation, betrachtung (uuikipedia") PURI AU LANTTRATTII——A ura uain an kartikita purirpari,

 Kafka Betrachtung 1912.jpg

maltiia un tur tua piui liki in lau—uat kraitt mitiuma ULT in tpaii un taittiul! arpa kumtiin palti la, tat kianti uar—atiia au utklan kiaul, rumira aut tiikii paimi in karti miALTI—pur kita uratn au—puri in laukii uari auipli purir, traiuain mi manni un praui au karpi un rinkun patunkulan plumipa, kin AINT tiiaa arri mi ttu  lank tpattiiri kin un tia miti arminarm ikinkum tritiin krittiin in tiaikrat; tan pli pil ui tprin au, apulatia mi pliki, tii, uitia in amtran ttain, pitianamar klauatia ttain, uan tatia pal, un patti mi an tiaili altan aut tuai anuin kiaul anpanka; malkiaulaa ttarka, it UINT kiu kula ui un tta plin pil tiitan ttarni akiainin—pai kartiili pikumaa minamal—u ata pai armi au ultplati un, kiu armi, pitia in miputapru—ttark turprin puranki pukiatii in tiumauint, un malalt an, auttii purirkank mi tiianti patti, uanmi pattia tiin un mimi rin uulti—mait palikia kartii mal un in tunkkartiirau traiantiinu tiailank tiamul miki un—praami an pun UINTLU aut, tiutiiaai  an, ui uat kiaua in piri ur in plut UINT, unau inuar  an an anuurt napil lan—tprinkit tan an ir uintlupritti un milta, anta tiainkiu pur aut, tiuttinpina prai tiaittiin au—"na, uurun tiaitu tiu? uat it tan kii? it pitiunta, ni ku tiu man unkli? uartimatni puntur auli kanni? it uirkin al paluri?" na uar palur—malaun puraut; "KUA tiai tank, tatiaii ant!", "tukum alt ima tiu tpa!" "uitiu tan a?" "ra tu, plai tiuaut, uantuna miuil", "na nai!", "uat? na nai? ui ritu?" ma turttuttian aint mi au—uarna ta, nu natiai; malraintiiut uattini ananta ui tiani, mallaunma in klaiplain pari, pair in munt, ui tiri LANTIUMA—ui kirattiiri in altkrii, ttanpin un auu, traianma ananta kurt kattii inunta un mi tit anlau in paini lanttrattii uai inau—antial tritiin in ttrattiikrai, kaunpatuint pur tunkpikii, ttinkiu ui pramtilai ir au paltui un kiau a—"kumtu unta!", "kum tiuar au!", "tumiiut untauarpa, paltutna in, tiu kiai tiinmanu"; "tiu pai tiaii, uulti tian; kumnurkum!", "uirkan? i? ra iuartit untauarpi? ui mitti auttiin?" mamaan ankri, uurti pur prut ttuttii un laanut in krat ttrattiikrai, pallin un praiuillin—al uar klaimat auarm, matpiranna uarmi, na kalti inkrat, nur ami uurtima—uanmat au ra tiaii tria, ant untaur ki, turuultimakar intlan—tuar uultimatnumal aurapi mi ain kin, turalpar in ti mar krai palli—tanuultima, arm turpuraltin, paini kiiui, tii kin uint uarpi un uir pittim in nuti krai palli, un tumiuultimakana na auuri—uimat in latt krai ra tiu tlan au aittiat ttran uirti, pitiunta in nin, turantinkanmanukaun un la, tiu uaini au, ui krank au riki; matiinkan, uan mal iunki, alpu pai iti, mi tunk pui irut pun pikii au ttrattii ttprink; MUN tiianma kiu in ani ir, ranuain paritt in tiili purpai—tuaa UINT aiatii almain, un in krai pilanmai, un in nai pank ualt rukii an—talaitt an namer tiu turan, an tiain—"uu tiaii?", "kumt ar!", "altiam!", "uat pattatuti, lat untiin!", "uittina, tat RAN kiu ir it?", "ar na! kiu ir?", "iaia, uarintu tlana, itt irpari", "aa tla? na tiu ani!", "tuainur, matiintitu an", "ar apiti", "kum!" malaun anka paitiam, mani raitiin ananta  anti, au kuntimananu u an, uail aua kinit—kii INTAN kriru aut, ma kumtiint in paini "kalu" ui ni, pai tprunki aiut in iti au uin—na atut aualti kanni, mauari tiu inlau, tatmatialp pai iruli armi pakianki un ru ut untiin kunti—au uiltpapriki plinma ttin, uai laun uari, kirtiin ri—uattia untatla an ttain un uurt, uan uarnakiu tpa aint; uar na krunt uurunna an au lanta priki tprink—inta puik inpari partiint aitiiuain aut, al "kupa" uari lai, klatuintlu tiir nirlattii—an punut kina kattiiaua tiinki, ar maaluultitiinki; matiankan pil rikia it tran par, kiaulan armi, uail ttimi nanuuar, makumtiin mi uttimi in tranki, uut uuluar—uan an ttimuntamiikt, it ui mi ankulai pank—tiutiinkanma, ualt in riki, par raitiin in uri—auattii uatiinnu in turpi, mita ra pati pa na—uar kiu tiai—akittia tan paimi ttin, raiit tra natt nur tiu anti, kina ui rilaun, nan rumi—pai tiuar kraittii, uutiaminamar tiin kunti, piaa un lau au paltuii uir in ualt—attripin tiutta tiiua in, uupun in utturpi aitiit, TURTIIN LAI! TINKTA, TLAN NA!" "UN UURUN TAN NA?" "UAILTIAA IRMI UARTI" "UN UURUN TAN NA?" "UAIL TIA NARRI TIIN" "UARTI NARRI NA IRMI?" "UI KANTI NARRI IRMI UARTI!" 

UNTIINKLAI PAUIPANKA——antin kin tian ur tiai kumpina mi an mi punpria ar nur plu pikan man, tatiimi titmal unpatiin uir antlit unmi tia ttunti lank in kattii untraati, pur arkia aut an, uu tiu tialkia lanuar—"tiu!" tiaa un klikia in anti tiu tiaii unpitink nu krut in akii; uina pittim tiui aakiu ani ma; apinkiu pul irmi—"kintia klai inau?" praa ta; in tiimunt uraa riik ui pun anantatlan tiani"ia"—apintu inla, aai klai tia, ar apin inla, inaukumi, uuakiu tiu kar uitii uari, nu ar unti pur turi tiu ttin un an uri mikinir purirkiaun, un iatnu mii ttum uarti, ui ma tiu an lank auinalt au tit pla intlit—tupainiman an tit tuaii klai autii rinkun antail, un tunk irtia pit ttarni, un kiiti unkiainin tpattiirkanka, tan uii aran ma naluttan, uint ima uir an kinirlin ttrattiitiaii tru, "krampun", kin tlit uintlu kiu tiima tiank, tia latian aut tit tuaii tiiuri, ui aintum tiai ii un paima; un mipiklaia piatii in tii un (inta lal), un in minami, ttra maur an ra arm auua un tiinlin auitlittiin an—tu tit lali tiiaanamar pul pitianti, tan kiam triami platli un—tiuar an tit lali tiu aa akan, tat tat pauipanka uar, na uai, un apintukiu munai lank in tit tta, a klau, tit pauipanka turtur kanni, uitii pai na aut tiaiittrattii antipurttran, ui kattuirti ut kintrin, ui tiu pattantpili un inta tiailirinki pur tiumint mi aui tpiuniri, uitii in ttrattiikraittii, uanma anktan uarti, au mal purut tuin au kanti ut truta! a pattinatiitu tiu ku, tiatiin ia mitiuar tta pikan in klan uirtautii uitii, un patanktia tiuar anpli unkina, taami iat tiu uin pun arti uitinki kunti, kiu inmi pili kin; ui ttintiintianu kinir, tialp uanmatiakiu lankt alauntiin, uan tiu lankt na mar panki uar! ui tiat tia na, ui pil na in, uan tiian mi pliki an, tanuima, uan un nur aut pari, irtiaian! un mitul uari ii klai, tiattalantii purut in, tiu prai tiikunti, tiu utiaalti puntur, uuinma ttrian, piraianunt tiunatiat uuni in ain prutt, un paimatii antin tiamul pil inut au, nim ui armi, uutiatii uarpi, tiin puran; un tit alt tpattii aa titmal tiuar inta tiu lank paitiamtiain akan—a tiarai pin pinkatpittii ananta, kianti unkiin man—mimanar linitt ar nu ui pria, altnuima pa pauipanka, un tiuprina mi tiikiitiul ruitti prai uanki—"akan!" tiaa un kluainu lai au kiulta—tan ailpin trapi inau un tiu kruntlut trai tiin an tinakia ir in purtiima praianmi ui kiin irrikii—tiiatial raii inta an, uarinmi mantul animitt un ttil attau; auamin un lankttra pitri tan alli

PLATLI TPATTIIRKANK——uanmat an aint antkaltin intlit an kiain, tiuaut plain, autru antraa, uu namal pai pilai tal tiit un ii arpa ur ii tpil purnima, uu pianti ma uunamat tlan kin, uan auttii  naprain uata it, uat tiuautplain tialppattant ma, uanmaiat un kiu tiu lanki pai tal ttilalta, tat uikin almain attauni purrun mitti, uannun un kiu trapiaut tunk un auttur tparit, un uanmanun trut altan in platli unpian auttin, ru uattiul, tiupur ttrattiimat antra akiain, uikin mittii unpalt, inta kurt akii un tu, ii tnallia, uuma uunitir tiutla, maruruin ara intalattii klau, uanmatii au kattii uirpinti, mi klia, ta tit kiu unauart praia, tamatia pakiaan, mi pitiunta piuina pianuurti, uanma tur tit intlut al intlutpankina intii tiamul pil, uanma mi kruttia it uunin pitain akan, tatma ia mar kra ui pitirpnit a, tnalt  paanta lai uirki un atran, un uanma tiu lank kattii inlau; tanitma pa tit aint pulpul aut tiiliaut trin, ta in uitiilut atuank, uarinmatialp, pul patti, tuart pur unrittiia, inti kiinkul tlan, tii tiu tiiuarttalt ai—pattark uart al nu, uanma tiu tit tpa aintiai praint autiun, tiu intatiin, ui ikin

INTLUTTII——aut ilin tiuttan tii ain, mut tialpt mi uulta ttrank lai tiain; araitmi pun tattiul lut, unlau tal, ma au un alt piuin, prinki pair in aui, tpan mutkul untia un—arpa ii pil kin, krit A, tturmiik, uan iat kumi uartin, tul I. praint in mitiima, tra pai K al uat tia uart, trut tmart un mii mi lank tran inmi inin; ar tialp uan tiu kin, uart mi al pila, tana autplain kan, tat al tat lai tat tuiri, ttui, un auartmi inrink ritrin mittii—taralp plaitu patt ra, al innimi, ui tuir manki paalt un uat pil man tiitialppurplatii, na unnu kii tiialun lattii, anta mi tirpli ankiaun, na rai pili, kurt, tat uat pun lin ui tpant nu iri, mi ain ant nirtrun tatiit latt kramat rui nu pamiri un na auttia i mar pittin lattii; tiaiiuait piuin tiu tiuttant itt inpar klan pinka ir auipraui

AUTPLU IN PIRI——"auaitna," ruaa uni klank, "auait ia na, uan nima kum, tankum in nima; aa nima ani pit tun, nima ami ani pit tun, nimaar uilmi alpi; laua nima, ar tiuittuna; nur tatmi nima ilp, tiunt uari laua nima iik; auirti pul kar, uurun tan na, autplu mi tialkia pun laua NIMA man; iaia in piri, uuin tan tiunt? ui tii tit nima ananta tranki, tit pil turttran un inank armi, tit pil puttii, tur uintii kiiti tran! pattintii, tat al in pra tiin; makin tiu lala, uint par tur liki, tama un utklimat upi lattii; ali uarti in piri prai! it uunta, tatmana tiinki"

UNKLI IUNKTIALLIkiain tiu ar, iunktialli plain, ui altiman unta tuir uari uirti un aunami piti, uanma aint mi MAN paprinki uil, krank tiain un aut uinkul tiipati tatiinlank lir tiima antiin, ima pur auttur akii nimi, ni nin tiiprau tii trapi inautranki, in tiima nur tiaiitiri an, ta in pramti uuni piri, tiain namal in ant intaut tiutran, pramti puri anttauni mittii un na imapur uiruli tirpi, "aan an," tii in auttiin un pinimi inta anurtia iunktialli iuntainna autpilti—tiuuart tiain, nur tatma un in uirkina aiuntpa tialp turttin uart, mi laii un uirkin au, tiu un ttir, un mi ant an antia tlan

KAUMAN——it paman, tat ani milai mimi an, ar atpirna na puntur; miklan kia pulmami tiuri, tami inni an ttir un tlai tmartii, ar unimi tiuprina in auttiin tiu ttalli, tan mikia it klan—pa ttunti in puraut mutia pittimi trapi, ainna autina uaalti, pur pirtan pila uarni un in iartiai mattii pulin pirani, na uit unta lai mirink arri uarti, uan pai untiukank pipulka au lant—mikalt an pramtilai, ipaaltnit kannimina tain tiain, unkli tattia trapi kanti, anana, ui kanta auiri! pillai tiintia patuantaiik uurti un kan pruli in uirtautkarti un anta altitii pa uaili au plu inta naiualt pai tit pruli au—uan nun an aint uarkta kia tpart uart una platli ttunti purmi tii, uua pa ununtaprin pitirpnit mikia na uarti arpa kanni, tanuarptii mimuri uai purautkii aurin inmi, ui rikirin plu, altar inmi na aut un uni tiil raittiami mi, un tukana tit laun kar na pinittii un kannur intaut kin, tan aa tiin un anti tmut un patuit, klai pla un ttau, kiamittii au au un pun kittinali tiakrat ttil; akin tan ui au ualli, klapa mi pinka pai anti un mikinkumin puri para ir ar; ar ui it tiu kurt, klai pina in miaut, upni litir un tri in—atii, tatiaiat un platli an pin; anta, ta ir trapi ttain mittii, irmin tupai anuin, mittii mi ailin amin lunki uarti, pit man tir uuni upni kum, an tupai krunt pa ara un untul, kumiat in purtiima, uut aui auanki, un tuar pittia tur kank an ani klattiri purpai in iaintiima kumi, tiint an; aar pin klai an in li, un kiau, au ni ttit, in tmal tpiul; uan li tii ain anpanka, tiaa, "tiai ttil, tri ri, uulti in paumkiati, inta uintluklai, in lauiualpi?" ari mi tiani un trapilanta klai an milklatkiain inunta ui ttirtiin uattia—"kli ui, aplil, taa ni tiin ai, pamana in turpli tal tran ur inta PARI, uanitia turin trai—tu nittii auttiin uintlu, uan purkanki aut al tra ttrattii kumi, ananta nautuain, turananta kin un tiikii ilatt raii prai plat uir auttin lattii; uinki mi tui, tiai auttiat, tiai rir, lui kian ili, purirpar—ki ir pa au ultian priki, ni pain puri tiu un ttauni ir URA tautiin MARUTII au par PANTIAKII; papuli nur unkiain man un uani turua ttuttii a, piraui un tii tan, ii anti in takii, inta, takiu ui trar tiiui in lank kattii kin—pattrai au iparti kalupirin tiatlai panti tiri un tranka ri—latiitia, ui lir kattii uartit unkliman, auait—kiu rait, api, tiauaitui, lank un ttrattiinan, plin ir karti"—tanmuttia auttain, autran inuntalattii, an tirlui laui, un mati upnimi, uarin krittiin

TIATTRAI INAUTKIAUNuat uartima in tit prilittan tun, iat riik kumi? ai pri uar imul krau, kinmaariat tiu uintlu, tiutiinma irriik un lin uanki an klinki au uintlu—untatiinma li prai kiupallintiunni au tiin kintli mati, tat tiukin un tiiunkiau, un tiuklai tiinma kiati man turau intai rikia kum—tanit man kiu purirkank un kiainin puri it pul lai

INTAUTUImatiin irtiainkra uint na uata! mipatint akiainimi un irualtimi, uanamikiuna ttrai—atnaltri un mitiaima it tiaima tit kattiitiaii, tit kattii, tit pirtul—apin mi ra paanuurtin pa al tlai kin tiri, au plati au tiik, pa al trinktprii, pa litiai in paum, in ritti naiautii, in tunkkattii an mauri tru, au turki in urtiima—akiat mipakanka kin mitiukum, pintar pai purtrapin, kann an pun pai purtran kan un nur unra purtiin, tami tiu kunti, muttia tali—nur uana in mitiima tri, pina anuin intinkin, ar nua uarin trapittain ani intinkiuart pinta—ilpmina pil tatia uintlu pulupni un tat in karti MUTII nu tpil

PURIRLAUNLAI——uanma in na tur kattii tpattiir kin, un man, pun uai kiu kiainin, tan kattii purut ttai an un it pulmun, utkinlau, tiuuartimaina anpanki, tialp uan tua un tialunpit, tialp uan iima intai lau un kiai, uantiunta mauarti uai laun ilattii—tan it na, un makannina turalp, tat kattii in pulmun purut auttai, un irtit, pillai an tit tia attii tiu iuntalti paanttalti, pillai papuli pai triti, pillai uart tiuar unkiult papul, pillai uil natti murti, un mauirti mikiult murti, pillai uittii tia na pun ananta, un itlaunur ii au ain paanuurti in tiipa, pillai tiin tat nauantla, pillai a tiuar uapi; un antin, tirpimana irmi, anmana tiu UAINI trink? matiin pru, tatma un natti namartiin

PARKATT——attin au ttanlaii plituain un pin pulttan untiir in ritiin mittalli in tit ualt, in tit tta, in miliaut, nu pailaun kanta ankan, uat antprii a in kiu ui mi ra purprinki kanti—akanna nu pataii, tatia au tit ttanlaii ttin, mi an tit tlink alt, pin tit uain mitran lat, tat lai uain autuain ur til kin ur pur kiauuintlu rui; nima palank ia punmi, ar tat it klaikaltin—uain nartii altittalli, mati ttaltii nar ttui, tiu auttain pirai—tiakiainmi tiu tain, ui uaa tatta—tiit tuart klai, rupalti piuintii patt na, plutii it par un a krain aut uait klanmikiia tpittii, linkant alttii pla anuant, kiirm in ira ttin au natturt ttui—itiin it praun, natii, an tiaii tua tru, tlit run un prai a—a pil praun ar un paui arii an ra tlai—iklan ur la ank an, tutiia, tura nar ttin, pul ri ra urmukiul un kiati an uurt—apraami tumal, uikumtiana irpauunta tii mun tlit alti nu na turklain tian?

KLAII——u uana klaii mi pilpa palti, rikii un pianki tii, ta ir kian laii kian tiilan, tantanka, tattiana lank tiu aalti plain, uan palti pikumi, namar ra klati, ttau pikumi, ta, ti in patiiri, namar autpari itt, un tat nima tiu traur un lali tii uart man uulli, tali klai uart klai pri anlan un aint auttran—tutiia mati tauul kian tiint un pilpa raitiin mutkli un ttarki un nilii un tpan pal un manki tinna ari tiain, untu tata in tit inpuri tiinklaiantran akiaini, ima klai tiin in klai antplai lan un pun itpiul uirkiaini lattii—nur mal an aint, uantia tpa pun praita kumi, kiaintia in tpiul anit, tuntii, pattau, pun al kiu tiin nakaun mar anan

AUAITII——uana kian mati pikin un tiapi, "tiai tiu ku, kum mimi", un tia ttum purirkin, tiumaintia tumi, "tupitna artiu mi plin nami, nu prai nuualt mi intan uut, mi uara ruin aui, mi an pun uint ratiikarti un tiaturtrimin pluttii mattiir pal, tuana raitii ma tiu krut tiin un au tan auaitnauu pinti tiin—tiu api, uaru tiula, kian mati, miti kin?" "tupakat, titrana tialpuain in lank ttuttii kiaulin turkattii, atiina in iklaii tru arri tipuli, marktprii pati mumul in nau alprink intati kin, tiprutti tiint in mia ku upni, ar tikiank un iti inkiaiitii pa ii inalta, tutra tapiklai mi plittiir palti, uit in alt arpt ut turaut al praii maa, un tulaltu (tit linpar au laii), pituaili"—"ia, maan pai ra un, ununt tan naunuirlan piuut uarti, uullima, nauar, lia ua an intaut kin"

TIU INTATINKI PA ARRIRAIA——na, uanma irlan, kan tatiupalun, in ranni tiuar tiain uulli—RUM, uan patti raia anlant anakan uarti, prai pai lutkin tianktpan tiu ttark, ui tattii anmur turinta rai painta latia—nai pun kina, litt mar, tiimli inplutrailai, muttiut in ank tpalia tmartii, tatmanun turraii inta ii in, tamal purut lir uar pit au ani irrun raia, ta klan kin rant an anti anraian—pil untprainti aili uin piin un nur ir kiulta uikiaiitia pun parlan kialta iURRA tiuut, patt praintar anna nu au utpar tiat, turtia purtan, un palutti, mittitiut pitii tiain, nunar, tur utpar tiuar mait uar untia na uin an, trintiatii un, uanma purirkumi un kiaun lia kruttanti an—tiam rannin riua, patti intiatul, tiun unkli irplin, uut trapi, un unra, tattiakiu ui tiupi uart, tianimi priik auttiin an, ui ua mit nai ranni anpanki un arnuait inta tit iunkitpil—pil ili kiain uinna lali, uatii aupla untu nauait, uat anpanki mi iimal antikiitul, tiuntkritti, tialpnirpain un inparikrittii, uarin uinlai munt tlitian un altii imaituian parti laiin klun—antin pank tialp aut tri uurti imul uat rin

KATTIIUINTLU——ua palattii li untiitu artur kiu uu antlittii pamaa, ua mi ritiin au paanta tatiai, uata, pirupaaltnit un tuklai uni uaia kiu pilii arm tiin uil, uumat alti kanti; uart uni kattiiuintlu nalank train; un ttin mii tiu tiina nu tiu unnur ui irmia man, aui au un a tiikii manki un imul, an tiiuintluprutti trin, nu uilna nu a uin au rinai, tiu raittiiitu unti part mi in puli pun uain un larm un tur antin mankintran tiu

UUIK, INTAN UARTI—uanmatu inta uari, klai pirai, un au rannin part, nara inuint, imauir kurt atiita ir tiitan pui, pitma tpuri lat, tan uarna tpuri, pitma tiil uiuarp, tan uarna tiil, nukaun lant purtii ui kla ma aii tiia, kiu uni partalt un partau

PAUMItanma tiin ui paumttam TNI—kiain lantia kla au, un mi klan anttut tiultima uikiin kanni—na, tat kanmana, tan patti mi pui papunti, ar tii, tialp tat itnur kiain uat

UNKLITIAINuankiu unatran uurtit, mal kin aint in alpmuna, una ir tmal tapi mitiima ui in ranui inalau, tur anpli pilai kattii akia, uir uanti, un in ti tiima, in krunt au tpiul tu uir nai tiil pikum, un aukii, unnur kiai uri, na anuurt nu na kra kiain nim, ta tiu auttai, uni kinui, un naauuri kan, tialp uan pattumin, turupnitii aut uant aut tir, tiu ail, uailtu aili nuitt un tialp uainparti unti au platta ui uiltuirti parti n tla, kurkul uartkan, tiiainan—uan klan tpant para puri aut pul tunkalli, uu lanpi nunapran, un pli au puttpittii ttin, au unmarkin kiaulin putpuipalki—pun tama tiima klai plant, uulti mi tiin riik inant, piruitiiar unpatiin mi pli tiu uintlu, pur krait utrain tunt ttrattiipilain antin unta tunk lan plaiit—mi ra alpu altatii pur upi tir aura an tiimauant un lat intran pun auttii un lanki puttii ttrain, un alt, un tlai an—atiia anuin in, tan tiaa, "kuta" un nima miru pun uankiirm, uailana tiu alp nati turttin uulti—anuaililank alta munt upi, tumimi aurin tur munt palattii—aati paul tpaiul inmi, in tiin tiitaanmi auiuinpa, kurt, pilmina na, ui uat tit altink auart pitiu—puri ttinitnu an uant au klai karti, ati raant anmaur tru un kunti, pul ruuank, uuna altia uarti, tat uaittin uant krukurn uar un pinkatpittii raiit—atia, "uullitia tatia tiumi? itna irtum? na laia it irtum in tit krut aut—aait "tiuuntiu", uun in triti ttu—pina tiu tatii pitiu uulli?" "ruirui!", tia puri ir kiulta ui, "al itkiu ra", "tankumitiauai in tiima in, apama tir tlittii", "tir aaiatra tlittii, mantiatiina mii; piruitiatii irau"—"rintiana pun mii, ar au tit kank uun manki lai, al tiin iaia mipikan, maitkumiiat aut kiai, uant in tiima rin uri, klaunt anpa ra an, auman un intakiaun, uat lutiit, unmalkiu tiu—tit lai an tali arpa intatii, uan uirtitiatii in anmal aintpraia untauarpi! iri uittiitia ia kiu, lattiitiami tiritlittii"—"ia uat it tan? uat antia? mi kan pulaut inkumi, un tannumal, aa tiri kiutlit, klauntia tan, nur tia ua kanni tiritlittii? aa tialp mi tlittiul tiutpar"—"tan it ku—mar uilaiana—mi tlittiul atitiana nu tiutparri mittii, un iatmantiatiinur pian, uantiakiumal turtiin—tiatiin mikatt—patrauntiami pulpul—mantiatiinur prai uni ankt—auartitia nu tiu arplain tiinka nu tiu uikin—mutia tiuar tian? kannitiami tiu paul?" "na, tiati uirkin natian mittii, nu mar, tiatina nu tian tiulli—apin puri, uurun tiu unttanti mimi man?" "tiu tlim itna; iaia, puri, ar tialp tiu klan tiintiana, uankiu pul auat, un tiantia mati uari, tirtitiana tiu anpa mimi n tiima intpari"—"turirmittiimatna tiuri man; auultinur tian, tatiatia tiu ku kanni, kiutmi uin, auitianur anttranki, mi ani purlin—truttanar mantiami luimarki; lattiitia tat, apurtat au, lattiitia tat—tatiukum atiana iral un imapur kanni, tialp pai tit tittanit—uari pil pattii, uantia LIMAN lattii—na, lia na—imain uartami marki, tattiamikiu trauan"—"ui?" aatitia trau? ar apitia—apinia tiu pru, tattia antin ar tiint; atia, antin, uailkiu tiu tpa itt; itmi unkrain, uuruntia tiu tpa kumitiin—turit paman a in prai tiu turananta tprian untiara tiu pattin—a tiu tprian kaa tiinmal tiu, ia aatia mi al trau, uattia uulli; (nur na trai, un imuluilli!), ar ui kuntitia klaun? ui kuntitiami tiu kranki? uurun uullitiami mi al ualt tit klan uaili iartiain patarpi? pramti ua uar kinkumin marit tia"—"tat klaua, tat uarna uaitia; tiu nar, uantia pramti kinkumin kan, pinatiakiu inpuri aut; tat uittiitiamar, uutiu tiu uimu? tiantiatii laltpilman uulli, un akin auipliuait"—"tiu? un tat uantiami tian? tiatint anuin kin; ananti tiintiatu in mitiima, raina pinka ui pari an uant; mitiima miuant! un auttia it uattia tiant, lali, nanurprai—tiatian, iinpurt tiinktia, mimi titua rin; uirkan? iinpurt tiinktia? tat it na pun iinpurt; iinpurt it miain, un uanami inpuri aut praint tiutia paalt, tiutirpi un tia naanta"—"it tat prainti?" "ari pun pria", "uittiatia, uiatpa tiain uarti?", "na uaitia"—un akinpin tiu intal in, uua kartii antiinti—aati iimal nu AM nu plitli in mitiima—atiipin tannu anuail pai tal, pitia un tur irmi uurti, irtran antraa, aui pun kanpi nim un kartii autplat; pai inautkin papankaami in tiattiulpain—au trapi trapia mia aut klai ttuuark—"tiakinkiuuir ui, tialunp?" pra ta, au tiitiattui autprai paini autruin—"uat tiula man?" tiaa, "iatiaa tpant in tiima a"—"tiatian tat mi klai unprina, ui uantia ar in tiupi pint ati"—"tiatpattii, ar markitiatii, tpant it tpant"—"tiir uar, ar ui, uanma nu tpanti klaun?" "ia mainitia tan, aklau tpanti? uat ilpmiar tit naklaun?" "tiir anpa—tiamittii in na ankt maran, uan tpant uirkin tiutia kum"—"ia, ar tat ittu nintia ankt; ain ankt itt ankt pur utia akiaini, un tit ankt plai; ta aa ra krutkati inmi"—a panka pur unttarka an, al mitakii tiu turtiun—"tur tiar pur akiaini tialp nu ankt ati, atitiatu rui inta iutia pran kanni!" "tian upnin nuni mi tpanti tpri—aut tan kanmaiani upi autkunt pikumi; tat itt inunt inar; tit tpanti kiaini ir iturtiain mar in tiail tiain, it ma, uat iri pai iinpallina na uunta it"—"aaar ur, tatmat auputa kanni"—"turtintia ku pira; tat kanma, ar ua uart ma?" "uurun na? uan prautpant it tiutpil," tia ta un tuinkatii au irttui—"uan tiu," tiaa, "ar tialp tan ttinna turalp"—apitiinpin—mipikan uarkiu tiu au, untii, unmi tiin, unta ualpi trapiaut purpain mutti—"ar truttan", rua, "uantiami tur ir mitpant uinimi, tanit tiikiut aut, paima", "ar tat uarianur tpat," tia ta un autrait ri—"tanit ku," tiaa un atiiat ain rui tpattiiri kin kar, ar uailami tialp tiu palattii pil, uara lia inau un lami un lami tlan