9.12.20

TN—or, Work out the (hu)man (acidity) eQuation

snow~snare~snore~snack
tnu it ta uunta uai aitii an tia ta kum
inuinta in "canada" klaan arpati alkar—

tnir tirunta takum pa kra an tirpula
tiaru an kumantink tiu kratil tmal tiultink—

tnur apul liu prum ulman tlin trut laua
na napati tiait kunkinla in tiaunnit in—

tna kui uiliut milt prumtaimtutaim unkran
an uikian na kapa ui tium mil altiau uart

smart~smack~smell~smoke~smooth~smear~smile~smother(~small>-y)
"philosophy" tit antia tu tinkt tiu mani,
ia "cannot giue peeple healcare for all today"—

tma uuntapul painitial in milt an klauait
na ki napati plut mi ttri an mi minput—

tmal paul ikum lai tiinit iri uir uirir
tan intru ra tium tinkt an mama man "moreover"—

tmu t ta ua tink an klau an iul uart uplain
na lan nun prin rai na kain na iilan naau—

tmu an innit iit it uu lan unta uipain
nir ilt tal an talt uikiuraipulattarkalan—

tmir mutli it ta pairuu an platma ta it
it rank it tink uuir in uilt kunin pa uart—

tmail priti kum ta mitli an "gaslight" u ir,
ania mani ttil pal ta iittia iul mut—

tmuatmua, utmu uli, upair alu,
tuta uitranutiu utiart an trinkt lai plat!

slow~slack~sleep(~slide)~slay
tlutlu uikum tu tta na kuan mur tuta
uan maru kul tiplat tiult laiut an lai ait—

tla aitultaim an lanka tuinpra uark kiukum,
unta ta "alwaystopia" uirpai iul in—

tli taim iit ku an ta mai tiu kra ta tu
mankain inal uial aluat prinkpa untatri—

tla nau ta "daemon" an ta paulnit tialpikia
ta taun tutii inmai kiunam na uarpakin!