24.11.20

NAVAJO (napeho) (not making pale (w)hore himself)

 Flag of Navajo Nation

pilaata taltiu nikki pitikii, ailti ilipi paut, antu anikiaki uitat, pina aitinna allikki kipi ail nili—al itpurn pri an uarraitiin, ki ui nun an tink kiutu tua uunnua in pruattiul

 • mark (C)V(l)-, tiunpati(unan~tun), ta-, u(r), -V > 0
 • kii, mi; ni, iu; pi, ta~tam; nii, ui~ial
  • ti~ai, tit~ta; kui~nila, (t)ir; ai~ta~a?, u~uu~au?; tu-, na; taltiu, al; la, mani~tium; tatikui, piu; laiki, (n)ua
  • (ta)lai, uun; na, tu; ta, tri; ti, pur; ala, pai; ata, tiit; tiuttii, tian; tiipi, a; naattai, nain; ninna, tan
 • nittia, kra; nini, lank; til, uai; aniltia, ti; ta, uan; at, tmal; altii, kiur; altiu, niru; altai, tin
 • atian~uitian, uuman; (a)atin, man; ni, tiunpati; aiin, iunk; ama, mua; aii, paa
 • nalti, lin; lu, piik; tii, plaia; liia, ta~aun; a, laut; tlit, tna; kiut, uarm
 • tiin(ta), tri(uut)~pun; kit, tti; nitta, kra; aku, tii; atta, li~pir; pitattut, rain; tlu, krat; tlul, ru~uair
 • ki, ain; at, pliik; til, plu~ul~prit; ka, pa; ai(ii), a; ti, urn; tii, tal~ir~a~mau~lia; tta, pir; ia, la; ana, ai; ii, nut; uu, tu; tiu, tunk; lakan, nal; ki, pu; ku, ni; la, an; pi, pali; kii, kut~intiait; kku, na~tru; naka, pa; i, prat; ii(iul), ar
 • la, trink; a, i; at, pai; altu~ttiu, tiu; ia, tpiu; nakui, truu~piu; ii~(ti)ul, (uin)plu; niul~titii, pri; nalu, la; nili~u~i, tii; tittia, ir; nni, nu; nitta, tink; nikiin, tmal; naltii, pipraian; alut, tli; nil, li; tia, tai; ili, marta~tla; taaika, pai~ttrukul; iilii, un; iul iikal, ki (plu); ilkit, karp; altanilkit~tilkal, tiunta; iil, nai~tti; tikiil, ru~tiu; tauki, ti; pi, tiuim; tatta, plai; al, ua~ku; nia~i, kum; ti, la (tialp); ta, tiitaun; tii, ttan; niki, tpin; iulit, pal; a, ki; alii(ii)ni, kiutaun~tia; tinit, ru~klin; ki, uuik; ttu, uai~klin; tilu, pul; iul~naila, kiuan; iinni~iilan, tru; iilu, pain; ka, tiu~ni; ta, rakan; ni, tia~pla; tal, tiink; il, tiuim~ua; li, run~ttrim; ial, tiual; altin, ran; li, parn; ku, ka; naini, pai; it, piau; u~li, kru; kikit, upan; nii, ttil; ikil, trim; tinnili~niia, ui~kia tirt; pil niti.ia, ian; pit, ku
 • KIA, TIUN; ulii, mun; tiu, ttar; tu, uata~ttrim~la; kii, tial; tii, ttun; tiai, tian; lit, tut; ku, klau~pair; a~i, mit~uruin~tnu; tin, ait; li, tmu; likii, iik~akiit
 • tanitinku, (ai)ua; tiil, (tal)il; ii, ra; tlit, krin; litiui, ialu; likai, uai; linni, pla
 • li, nai; ta, ii; nai, iir; tiili, uurm; kka, kul; tipi, pul; niti, nu; tian, ul; tti, ku; la, ran; nilin~iinpa
 • tun, ttra; pa, raun; ni, kiarp; ku, tmu; li, ua; tii, trai~pati~palinal; kutti, rai~ual
 • ani, nir; nitia, par; naiku, rai; laiku, la
 • -ti~ki, a(n); -pi~il, in~ui; -tu, an; lata, pi~uan; al, tiint~uan; pi(ii)
 • nam; kin, aut; pi, tir; ka, rapi; tia, arnpula~iul
 • ni, tiin; anni, pinka; tia, nitul; nakkattai, klun; ini, tunta; tiiniltlit, lainan~tuntapul; ka~a, ur~unta