28.10.20

AYMARA. ("el capitalismo espanol-castellano es una asquerosidad sangrienta")

tappat akki kutka unniattapiua muna, lura, amuatiiniapantia, ukaua ilani tiuilkanipatpa ukam unniatiipaniapaua.

tuu natiin ia lipri ia iual tiniatrittiu, tunau ia ratiun ia tiair tininmanatii inri tii.

WIPHALA—GRAN PODER INCA YA AYMARA YA KECHUA

 • na(naka), iu (nutru); uma, tu; upa, il; aka(na), ihtu (aki); uka, itiu; kan, ai; kiti~kuna~kauki, kian~ki~tun?; aniua, nu; kala, tuu; ania(ki), muttiu; akkipa, alkun; katalia, puku; uatia~akka, utru
 • ma, un; pa, tu; kimtia, tri; putii, kuatru; pitka, tiinku
 • aia, tamaniu~larku; tiuttu~tiaittu, larku; talpa, anttiu; turu, kruatiu; ati, pitiau; itka, pikiniu; kuilku, iktrittiu; uiutia~tiilpa~titii, tilkau
 • uanmi~tauakku, muir; iaia~uaina, umri~uin; akki, alkin; lulu~lala, ninia~niniu; ainu, mariu; taika~mama, mari; auki~tata, pari
 • uua~uarka, mantiu~anmal; iaulia, pikkau; amattii, paru; anu(kara), pirru; lapa, piuu; katari~atiiru, klipra; lakku, lumrii 
 • kukka, arpu; laua, palu; aiu, tultii; ata~muu, tiimiia; liakka, ua; tiapi, rai; pankara, lur; iullia, iarpa
 • pala, tiua~kuarta; anii, pial; aiia~ii, kanni; uila, tiankri; iaka, uatiu; likki, kratia; kauna, uau; uarra, kuannu; uittiinka, kula; pu, pluma
 • pikki, kaitia; iniu, uria; naira, uu; natia, narii; laka, puka; larra, linkua; tiiliu, unia; kau, pia; iara, pianna; kunkuri, ruiia; anpara, man; iikka, ala; puraka~patanka, parria; ipilia, inrinia; kunka, kuaiu; liukku, kurtiun; kiuia, iau
 • uma(-nia), tuma; manka, kumi; aiura, muarti; tutiarpa, ikkupi; kutua, pualpi kumia; putia, tiupla; laru, rii; unia~ulia, pi; itta, uii; ati, kunutii; luppi~amutta, piantia; mutiu, ual; mulia, tin miau; iki, tuanmi; kama~tiannaka, pii; ua, muar; uarpain~uarpaa, mata; tiilki, luttia; kupa~nua, ta kulpi; kari, kurta; paia, parti ntu; urki~urkira, arania; pata~alii~atti, ikkaa~uaka~atii uaku; tu~tukata, puala~naa; altiu, puala; tiara, kamina; uta, pian; ikinta, akuakta; kunu, tiitianta; alatta, kai; iura, ta; kupa, priata; kakura, riktriaa; ari, laa; pitku, linpia; tatia~mita, ala; nuku, inpua; niaia~api, ata; iita, kutii; uaku, kuanta; uaruru~ailii, kanta; anata, uaa; iunnia, iala papa; patiatata, inttia
 • uilka~inti, tiarau~tiul; patii, luna; uaruara, iktriia; uma, aua; aliu, iuia; auira, riu; kuta, lau~mar; au, tial; kala, piara; ialia, arina; paia~urakki, tirra; kinaa, nui; lakkanpu, tialu; ta, piantu; kunu, niai; iuliunkia, ialu; ikki, umu; nina, iama; kilia, tiinitia; piia, kima; taki, kamin; kuliu, munti
 • uila~iupika, ruu; iunnia, pirti; kiliu~iuri, amariiu; anku, planku; ii.ara, niru; aruma, nuttii; uru, ti; mara, aniu; 
 • untu, kalianti; iuiu, ilau; maiakka, nuau; tanta, piau; tiuma, puan; nianka, mal; niatiata, puriu; kanka~kirari, tiutiu; murukku, riun; iliaua~liutka, ian~litiu; uri, muau; kulu~para, tiiku; ikkaki, trittiu~pian
 • kupi, trittia; iikka, ikkiarta; kunlaiku, pu ki?; tiuti, numri