9.05.2020

ወደፊት ገስግሺ ውድ እናት ኢትዮጵያ

zekin:et kipir iupiakiin sentu, 
   tai hizpauin:et tar isktar pertu.
selam fitih le hizpuik nes:anet,
   kulin:et fik
:ir kumnal antin:et.
mesret sinu sepinan ialsiarin,
  hizpuiknen le sirasira nurin.
tink pahil metrek iakri kirs palpit,
     tefetru s
eka kiekna hizp in:at—
intepiksialen alepin atra,
           iupiakiin nuri in:iam pankii inkura!