8.08.2020

neur-o-log-ic-al pro-bl-e-m-s / KRE EN LAŊ SINIS LAI UERLTARKNIS

 "And many “long-haulers,” or COVID-19 patients uu-ho haue continued shouuing symptoms for months after the initial infection passed, report neurological problems such as confusion and difficulty concentrating (or brain fog), as uuell as headaches, extreme fatigue, mood changes, insomnia and loss of taste and/or smell. 

55% of coronauirus patients still have neurological problems three months later: study (marketuuatch)"

hau afel en hau sa uu sum kun tru
uen fers teuunpri ten ne kentink nun—
hau slu en uu uiis tilen ui tiŋs
sins su meni tinken is kems en ples!
uu fus kenkemisli! uu fus kentai
tinken isal hir uu nun isni nau
e uistem suif ta kulaŋhelpusal!
pu stil kretil frumau ar hans iskan
uen tis uun hunte tausen kuau kui,
en leus hir al uuntren uilis mur. 
fekefele tis uerl pau iel tru
en uus lai sinis uai en tain su pra,
pu ies ilkenpispre ernesnis saun,
mai in hilen en ies hulen in streŋ.