11.17.2019

uarani teeser a linkua nu prasil? ("guarani deue ser a língua no brasil?")

fonte "guarani language" ("wikipedia") ueia tanpen "portal paraguay"

A E H I K M N O P R S T U

MARKA essa linkua emaisparessita kun as na manera roma (romanse) ke kun u kisiua.
 • lonku
  • sie, niante, ore; eu, nostou, nos
  • te, peen, uosse, uosse...n
  • hae, =hikuai, ele, ele...-n
  • -ie-, paesseo(mesmu)
 • kurtu faseo
  • a- ia- ro-
  • re- pe-
  • o-
 • kurtu paesseo
  • sie- niante- ore-
  • te- pente-
  • i-
 • tenpu ~ manera
  • n~t-e~a...-(moan)-i , nanuertae
  • -ramo ~ -kuri, akaa-
  • -aekue, fora
  • -rae ~ -rakae, poe fosse
  • -ma, ia
  • -ta ~ -(n)pota, uai-
  • -ta-ma, ia uai-
  • -aeran, tee-
  • -ne, pote-
  • -ina ~ -o, -nte
  • -pa, feitu
  • -pa-ma, ia feitu
  • -mi, -aa~-ia
  • -se ~ t-e~a-, kere
 • ta-manera
  • ko, pe, amo, istu, issu, akilu
  • koan~an~aan, umi, iste, isse~akele
  • ku, akoi, akilu, akele
  • opa, maima, tou
  • poi, uns
  • heta, muintu
  • anpue(e), otru
  • kuera, kontamais (-s)
  • oimerae, kualker
  • mokoine, anpu

MAIMA UIUIPORA OU KO UIUI ARI INIAPUITUIUIRE HA ETEINSIA TEKORUISIARENTA HA AKATUAPE IEUEREKOPE, HA IKATU RUPI OIKUAA ANIETEA HA ANIETEUIA, IPORANA HA IAIA, TEKOTEEN PEHENKUEISIA OIKO ONIONTIEKUERA

TOU NASSEN LIURE I IKUAI AMERESSE I EN TEREITU, I TOAU KUN RASAN I KONIESSIMENTU TEENIRMANFASE ENTRE SI.

POA SORTE, KRANPOU!