11.30.2019

LEBENSUUEISE

MIT LIE FE TE UMUELT

kenpfe mit uns fe ete klimasiuit, unueltfrointlie fakea un nahalti.e lantuiartsiaft, te unsre aatefilfalt ahelt. fe lekkres esse one kift, kentehnek un tiakuelrai miusseue entle raus aus ta massenti.ahaltuŋ. ueuolle folstente auf saupae eneakin umstein, te kriun fakeasuente konsekent anpakke un toitslant uia tium foaraita paim klimasiuit man. tas klimaapkonme fon paris ist ain mailestain fe kerettete unsre planete. uehan tas uisse, te tehnik un ten afintakaist, um te klimakatastrofe noaptieuente. uesten teshalp ieit foa na entsiaiuŋ, te unsa len un tas len unsa 
KINTA 
pren uiat. kenpfeue um ten ahalt unsra natiualoe lenkruntlan oa senue uaita an tem ast, auf temue sitie. setieue auf trekkie kole ue union un SPT oa auf smutiies eul ui trunp un putin? oa prenue auf in ain noies, kriunes tiaitalta? 

ueuolle anpakke—ten houassa, tiuan un ta anstine meresspiel sint kaine feane petrouŋe mea. sefinte stat. tehle. uenue ieit nehanteln, uiats auf ta eate pis tium keentete iaahuntat um etua uaitae fia krat ueama. uesint tapai, mit unsra aat tiu uiatsiafte unsre lenroime tietiasteuan—fon ten renueltan iua unsa kruntuassa un unsre peun pis hin tiu ten uelmean. un uefauasae ain noies aatesteape, tas unsre umuelt eama un tiaprlia mat.

UEUOLLE MIT TA UMUELT, NE KEN SE AAPAITE

te fole uean hunka, aamut un konflitte um knappa ueatente resuase. te krie un flutpeueuŋe ten fakaŋene iaae uean nua ain laues liufti.e keniua tem stuam, ta konmente kenrate trote. unskets tarum, tiefahintan, tas plinta uakstumklaue un unkepremstes profitstren unsre aintieaat.ie planete tiasteuat. ueuolle ne uiatsiaft, te mit ta umuel stat ken se aapaitet, te nahaltehe uolstant fe ale ameulet. frie, siahait un ain kutes len fe ale keunneue in tiukunft arain, uenue unsre natiualehe lenkruntlan siutie, statse uaita tiatiasteuan. uenue ieit entslosse hanteln, is tas klaitiaite au ne krosse sians un ta rit.ie ue fe unsa lant in ne lenueate tiukunft, te uolstant un siahait fe ale siaft. auf tise ue hanse leŋst file menna un untaneme kemat. un sion ainies arait. uehan in ten fakaŋene iaatiente uealta kesiuitt, apkase un siatstofpelastuŋe retutiiat un ueatfolle aate kerettet. 

piuakainne un piuaka slissese tiusanme un atioin strom tua 
UINT SONNE UASSA
inkenieuainne un inkenieua tiufteln an eletrofaarean un eauto. aaketetinne un pauaapaita paun hoisa, temea eneaki atioin, alsse fapraun. essint file, te tafon profitian—huntattausente, teia kelt mit anoiapaan eneakin fatine; fom stalaapaita pis tiua installateuain. kenauso kanse uistsiaftstiuaie, te mit kriune i.ee siuatie tiale srain un sion hoite te meakte fon moake aslise.

UEUOLLE AUF KRIUNES UIATSIAFTE UN KRIUNE TEHNOLOIN UMSTELLE

ueueate ieit te neste sritte ta lenuaisemoeanmauŋ ken. ueman ne uiatsiaftspoltik mit eakaitiie tiile, te ten untaneme tiuaa etuas tiumutet, aa krat tua innoate noia meuliekaite aeufnet, planuŋssiahait siaft un noies uisse un noie tehnoloin feutat. ueuolle nen fean uetpeueap, ta te folekoste umueltsietlie hantelns ne uaita ta alkemainhait aufpiuatet. tas petoitet—te untaneme, te ten ue in te lenuaiseanoiauŋ ken, untastiutienue. ueueate aa au uaitahin mit ten lopifapente un ten untaneme, te ia kesieftsintrese one riuksit auf te umuelt fafole, ten konflit austran. 

ue ueate unsre uiaftsiaft, unsre fakea, soui unsre eneaki un lenmittelprotution konsekent auf kriunes uiftsiafte un kriune tehnoloin umstelle. mit nem konsekente auspau ta anoiapaan eneakin, tem koleaussteih un tem umsti auf eletromoiltet. mit tem aussti aus ta innustrille massetiahaltuŋ un kefeuatate ne mennaumueluntiakerete lantuiatsiaft.

UESOAKE TAFIUA TASES PAI UMUELTUNKLIMATIUFT KERET TIUKET

klimaunumuelpoltik sint au ne keretekait frae. krat teienie, te uene han, len in fiateln mit hoa luftfasmutiuŋ oa krossa leampelastuŋ. kloal sintes te eamste, te fon ta umuelttiasteuauŋ pesontas petroffe sint—opuolse am uenete tatiu paitran. te klainpauan in 
AFKA, 
tean lant fatoat, te uaisekinta, te auf hokift.ie teponin im innustrilenta eletrosrot uiule. taken tunue etuas—ueresikeln unsre rostoffe, peente te ruineuse suuente fe ten espoat fon oiapeesie lenmitteln in ale uelt un stoppe te iuafisiuŋ foa afkakiuste. 

uesoake tafiua tases pai umuelunklimasiuit keret tiuket. uo aapait, tium paispil in ta koleinnustri, faloan ken, kiunmanueuns sion hoite um kute sotiale apsiauŋ un noie aapaitpaspetti.e. uo praise entle te lenuaiseuaahait sen, soakeue mit pessae leune un ankemessene sotiallaistuŋe tafiua tas te praise au fon ale petialt ueaten keunne. um ne lenueate tiukunft fe unsre kinta tieameulie, ueatenue unsre aat tiu len un tiu uiatsiafte so faentan, tasue te lenuaisekrentie unsren planete respeetian. lenuaisepoltik petoitet fe uns kemainuolorientiauŋ, tailhae un faantuoatuŋ fe konmente kenrate tie feuate. al tas istes uasue mit ta sotiallenuaisetrasfoamat anken uolle. ta siuts unsra lenkruntlan ist unsre kemainsame haausfoatauŋ. uekeunne tas siaffe. ta uo tas alte tenke nua ten aine pesiitstant im plik hat, senue te sianse tem lenueisemoeanmauŋ. sianse 
 • auf 
  • saupaes uassa un luft
  • kesuntes esse 
  • untiasteuate natualantsiafte
  • noie aapait un ennoat
  • ain kutes un fritlies len auf unsren plaue planete