11.01.2019

huntaflore pal santo i sakrao nueo me i ehperante frehko po peni n tierramiami — pla:səmkarən fər tə ho:li an halo:t nu monθ an in ho:p fər ku:lnis təkom in maiamilant

UƏRΣIP TUTƏ KA:TS AN TƏ NORΘ FA:LƏN LI:FS! 

kantu a la santa luna KRAN tiosa——
o tu santa ermosa, ke mui pien lokrahte
     k ese santo ser en nomre luna fuera,
luna, tano oi tu pentesi n saluo,
     po ke tuiu eh mui kran fuerte mah poe ke
mutiu ottru en el ke mui sapio ia sekree
     pero ni su tio ni ata pien louarta.
kran a ti salu el omre ia temanta,
     kran po ti kere nottruentons.iapeimo.
o tu luna i tuh altaso raio planko
     ai k en la notie hten i luhkan lo mah ia
larku a la ke eh puen alma ia al kien eh tan
     pien amiu al ser en too i mui tipino. 'via GIPHY'

"IN THE carbon SKY—AIR-CONDITIONED CASTLES"——
klat uərts pai tə frait kui:n no:nər moc meni in
     uərts tru:θ an me:top fər tə plakho:l an a:is fro:s
uail tə ais op norθ katfro:s in a:l tə kre:t lai
     tat uili uel hir in uorm an me:top inlant
an strants uer tə sik uer flai sins i:c in it uərt
     spi:k an ri:k laik teθ laik uərl la:st tutə laitnən.
uer tə uelno:t fo:k? tat kre:t spi:kər tə uaisso:l
     tat fo:ks moc help stre:t ituantki an som otmo:st
uistəm aut tə puks tat nau ra:t an kipra:tən
     til uərt i:c uoter enkonpi pot som o:lt tri:m?
uer tə uelθ an θa:ts? ia:ntər kui:n əskataluais
     an stukər tə spi:c in uepspa:ts emti θiŋs stil.


"NOR RUTH NOR SHAME IN DEM-AND-REP racism"——
uelθ an kri:t enplak, tis tru:θ otər ies is, pot
      som fo:ks uanθink ars hau it i:n ferər.
o uot tomnis an ra:ŋnis uistilhiros, uen
      uel uiʃutkipno:n, maintfələr stil er,
tat tis lant uosuərs ant is stil uer tə hausis
      ko pai hiu an ha:it, 'character' litəl.
uai, o, uai? telmi! its la:is ant its tə puk tat
      iu iuuanθink s som tru:θ, pot o noθən
pot la:is an som θa:t in laik som a:fən an laikt
      inkliʃ, iet tə uərl spraunər in tə ha:it.UƏRΣIP TUTƏ MAURILANT, UELΣLANT, LONTƏNFO:KS AN SAUΘI:STINKLƏNTƏRS! ("maori-land (new zealand), welsh-land (britain)...")

"OILI IN OLƏKREM UIF IU"——
      oirəmenpa uen iə e:t kect flaim,
itkist iə skelp en kərest iə prain...
uel iəla:ft, paipi, its əkai—
its paskat si:sən eniuai...

      əsplausiəns on ti:pi:,

en o:l tə kə:ls uif e:ts inso:it sam tri:m,
sau neu uili pəso:it tə pu:l,
ue erifən iskut.

      uiro:it tə pas uif tə ni:s pultin,

fauks teʃutsi eu uili:n as;
ʃat mi o:is tutə soŋ uot plai—
samtoims tis is sam ot sui:t taist

      tə me:n ap on tə niu:s
teuərkəntelasol tet uikanlu:s,
pat itsmacsuifta in tis plu,
uer erifən iskut...
en oiuanerkau aum əken—
plais tə ko:l, fi:lit sta:t—,
fairət frent—en nafən sroŋ uen nafən stru—
oili in sam oləkrem uif iu...
ui:s o:l tə fiŋs əs uitu fə fan—
en oilpri, en itkau—,
plai əloŋ—maikpili itsoipari:l—,
pat oili in sam oləkrem uif iu....
kaula uif tə pə:nteut taist
o:is tə uan iətel iə fias tu;
itenerkanpi ənaf loik as."LETROIS"——
oienuonənto:k it peut it...
       au au au au...
uiuosiaŋ en trinkən in tə pa:k,
uosən nauue els təkau,
en iəset iuolueset mi pek—
au pat eu uiuos tənau,
tet tis is tə tais əs pointiə təkea fərea,
en tis litəl fiŋs təfoiniə fərea fərea.
o:l tis petplat ia iuuanletit troi?
itpincilt fə iias iuuanletit loi?
      au au au au au...
if uiaunliealukənpek, uikantroiassel ənsain—
uoil tə frentʃəp kau, rəsenmən krau...
uikanuo:k a tifrən uais,
pat tem is tə tais əs pointas təkea fərea,
en tem litəl fiŋs təfoinas fərea fərea...
oienuonənia it peut tə petplat naumo nan,
oienuonəniaiə to:k it peut it naumo nan....