11.17.2019

uarani teser linkua mais falaa n prasil? ("guarani deue ser a língua no brasil?")

fonti "guarani language" ("wikipedia") uea tanpen "portal paraguay"

A E H I K M N O P R S T U

MARKA essa linkua emaispressia kun una n manera roma (romansi) ki kun kisiua.
 • lonku
  • sie, niante, ore; eu, nostou, nos
  • te, peen, uosse, uosse...n
  • hae, =hikuai, eli, eli...-n
  • -ie-, paissenti(mesmu)
 • kurtu fasenti
  • a- ia- ro-
  • re- pe-
  • o-
 • kurtu paissenti
  • sie- niante- ore-
  • te- pente-
  • i-
 • tenpu ~ manera
  • n~t-e~a...-(moan)-i , nanuertai
  • -ramo ~ -kuri, akaa-
  • -aekue, fora
  • -rae ~ -rakae, poi fossi
  • -ma, ia
  • -ta ~ -(n)pota, uai-
  • -ta-ma, ia uai-
  • -aeran, te-
  • -ne, pote-
  • -ina ~ -o, -nti
  • -pa, feitu
  • -pa-ma, ia feitu
  • -mi, -aa~-ia
  • -se ~ t-e~a-, keri
 • ta-manera
  • ko, pe, amo, istu, issu, akilu
  • koan~an~aan, umi, isti, isse~akeli
  • ku, akoi, akilu, akeli
  • opa, maima, tou
  • poi, uns
  • heta, muintu
  • anpue(e), otru
  • kuera, kontamais (-s)
  • oimerae, kualke
  • mokoine, anpu

MAIMA UIUIPORA OU KO UIUI ARI INIAPUITUIUIRE HA ETEINSIA TEKORUISIARENTA HA AKATUAPE IEUEREKOPE, HA IKATU RUPI OIKUAA ANIETEA HA ANIETEUIA, IPORANA HA IAIA, TEKOTEEN PEHENKUEISIA OIKO ONIONTIEKUERA

TOU NASSIN LIPRI IUAI IA AMIRISSE IA N TIREITU, TUAU KUN RASAN KUNIISSIMENTU TENINMANFASE ENRI SI.

SORTI, KRANPOU!

11.16.2019

"quechua sencillo comun para un comun hablante andaluz, aquel mereciente que sea (lengua) franca en sudameria"

fuenti "quechuan languages" ("wikipedia") pean tanpien "inca empire"

A H I K L M N P R S T U

marka serka /h/, /V/ [~a: e o]. /ai~au/ [e~o]. /-k∅/ [-h...]. Ci~iC ('ch ll ñ'). /n/ [~ŋ] II akeiu nopal en ikuao ni "klonpia", osea, 'kitiua', ton tanpien /si li~si/, /∅/ > /si/. III ia n ketiua 'cuzco' ia al sur tesi aimara hmihklau kon eia tehtu sipuelpi otra lenkua n kranmanera, men en "ahintina".

alkuna pusisita —
 • kiusah, uk(niiuh); na, un-, ....
  • iskai kinsa taua piikha suhta hankiis pusah ishun kiunka
  • pakiak, sien(tu)
  • uaranha, mil
  • unu, miion
  • liuna, trehmiion ('trillion')
  • =niihin, '-ehm-'
 • niaupa-h, primeru~antiuu
 • miski, tulsi
 • iurah, plank-
 • hu-n, ta
 • aumi~ari, si
 • upia-i, pe
 • utha, prontu
 • lianka-i, traaha
 • punkiau, tia
 • aliin, puen-
 • kiai, kai, es-, eht-
 • hipa, niaupa, atra~popini, alanti~pasau
 • =mi~n, =kii, =si~s, ETIO=kiu perta, paresiu, oiu, noperta~preunta si o no
 • mana, no
 • uamra, nini-
 • uasi, kasa
asienti —
 • larku
  • niuha, io
  • han, tu~po~uhte
  • pai, eia~el~eso
  • -kiik, -ku, notrotoo~uhtee, notro~eio
  • -kuna, ma
 • pre paisienti
  • -ua-~-ia-
  • -ki
 • pre
  • -n(i)~-i
  • -nki
  • -(su)n
 • pre tienpuihpue
  • -sah~-sun-kiik
  • "
  • -nha
 • -kii, -ku, -naku, asienti, paisienti(minmu), paisienti(enrisi)
 • -iska-, -nti
 • -rha(-), -sha(-), -i, -h tienpuintonsi, etiuintonsi, pohetiunomri, -nte~-to
tueniu (mi, tu...)—
 • -i~-n-
 • -iki
 • -n
luar —
 • -(k)ta, paisienti
 • -pah, paisienti larki, a~pa
 • -p(a), tueniu, tien
 • -uan, kon
 • -nah, sin
 • -pi, en
 • -man, asia
 • -iah, ahta
 • -nta, atrae
 • -ntin, huntu kon
 • -rah, primer-
 • -lia(n), sol-
 • -nau, (mah) ki
 • =raiku, po
 • =piuan~puuan, ahta~kon
 • =kama, ahta
 • =manta~pihta, tese ~ fuera
 • =pura, enri
 • =ina, (mah) ki
suerti, kranpueplu!