9.05.2019

kərst hu ko:ltulaifpreθfok(em) tə kraistlaiknis