9.02.2019

inkliʃ uistəmpuk ər ciltrənraimsa:ŋs

Pa, pa, plak ʃi:p, hasiu eni uu:l?
ies, man, ies, man, θri pərsis ful,
uon fər mastər, uon fər te:m,
an uon fər lil poi tat li taun le:n——
ta:ktər fa:stər 
uent tə kla:stər 
in som ʃaur som re:n,
histept in potəl,
rait op his mitəl
an ner hiuent ter ke:n——
ku:si ku:si kantər,
uiər aikonuantər?
opsters an taunsters 
an in mai le:ti:s ce:npər.
ter aimet som o:lt man na:t se:n his prers,
so aituk pai his left ʃank an θro:tim taun sters——
o tə kre:t o:lt tu:k in iork hihat ten θausənt men
himarctem tort tə ta:p hil op an himarctemtaun əken—
uen teuosop, teuosop an, uen teuostaun, teuostaun,
an uen teuos o:nli hafue op, teuos niər op nər taun——
honpti tonpti sat a:n som ua:l 
honpti tonpti hatim kre:t fa:l—
a:l kiŋs horsis, a:l kiŋs men
kutənput honpti kart əken——
cak an cil 
uent op tə hil
təfec som pe:l som ua:tər—
cak feltaun
an pro:k his kraun,
an cil kom tonplən aftər——
lil poi plu, komploiə horn,
tə ʃi:p s in tə meto, tə kau s in tə korn.
uer tat poi s tat luk aftər ʃi:p? 
hi:s ontər he:stak, fast əsli:p—
iulue:kim? o no, na:t mi—if aitu, hilstart hilui:p——
lil cak hornər 
sat in kornər i:tnim iu:lta:itpret;
in putim his θom
an pultaut plom
an "uot kut poi aiis!" hiset——
meri, meri, rar kontreri, hau iər orcərt kro?
uiθ silpər pels an ka:kəl ʃels an priti me:ts a:l in ro——
o:lt kiŋ ko:l uos meri o:lt so:l
an meri o:lt so:l hiuos,
hika:lt fər his paip an hika:lt fər his po:l
an hika:lt fər his fitlərs in.
eri fitlər hatim fitəl, an kutkut fitəl him—
o e:n non so selt tat kənpihelt
uiθ kiŋ ko:l an fitlərs in——
riŋ nau raun tə ro:si
pa:kət filt uiθ po:si:s—
aʃis! aʃis! uialfa:ltaun——
ra:kpai pe:pi a:n tə tri ta:p.
uen tə uin plo, tə kre:təl əlra:k—
uen tə pau pre:k, tə kre:təl əlfa:l,
an taun əlkom pe:pi, kre:təl an a:l——
uos o:lt uumən li:t in ʃu,
ʃihat so meni ciltrən, titənno no uot tətu—
ʃikeem som pra:θ uiaut eni pret
ten uiptem a:l saunt an put tə pet——
θri plaint mais θri plaint mais
si hau teron si hau teron—
tealron aftər tə hospənts uaif
tat haktema:f ter te:ls uiθ karpənnaif.
iuertitsiiə soc sait in iər laif
laik θri plaint mais?——
"hu kilt ka:k ra:pən?" 
"mi" set SPERO
"uiθ mai po an ero, 
mi aikilt ka:k ra:pən."
"hu si:tim tai?" 
"mi" set FLAI
"uiθ mai litəl ai 
mi aisi:tim tai."
FLAI
"hu ka:tim his plot?" 
"mi" set FIΣ
"uiθ mai litəl tiʃ 
aika:tmi his plot"
"hu konme:kim ʃraut?" 
"mi" set PI:TƏL
"uiθ mai θret an ni:təl 
aikonme:kim ʃraut."
"hu kon tikim kre?" 
"mi" set t AUL
"uiθ mai litəl ʃoəl 
aikontikim kre."
"hu konpi tə ka:tman?" 
"mi" set RUK
"uiθ mai litəl puk aikonpi tə ka:tman?"
"hu konpi tə klərk?" 
"mi" set LARK
"if ite:n in tark
aikonpi tə klərk."
"hu kon priŋem link?"
"mi" set LINƏT
"aikonfet in minit
aikonpriŋ tə link."
"hu konpi me:n mornər?"
"mi" set TO
"aimorn fər mai lo,
aikonpi me:n mornər."
"hu konpriŋem ka:fən?"
"mi" set KAIT
"if ite:n θru nait,
aikonpriŋmi ka:fən."
"hu kon siŋem sa:ŋ?"
"mi" set ΘROΣ
uail ʃisat a:n puʃ
"aikonmi sa:ŋ"
"hu konto:lem pel?"
"mi" set PUL
"sins aikənpul, 
aikonto:lmi pel."
a:l tə opərpərts fel sain an sa:pən
hirənem pel to:l fər tat ka:k ra:pən.

spriŋ "nursery rhyme - wikipedia"