9.10.2019

anθəm tət ƏRΘ

lesuərʃipiu nau, uontərka:t, an iu leskiiə nau
   mor lo, mor lo, mor lo, mor lo—uot els? hu els? əlo:n
ies iu iuis tə truist ka:t, iəkios a:l tə tru:θ
   in iər kraslants so ua:it, iərs tu iər i:nlants er petər
uer fo:ks stant ant isstilhapi er soc KA:Tsciltrən an
   stil os uieruankiiə uərts fər iu təpiklatər,
an lethami tis sa:ŋ fər iu, an haiə nau tə hir
   sa:ŋ tis tat aime:tiu, o iu ƏRΘ, ar piloit moər—
letme:kos rait təte in fər iu kre:tər lo, if its
   inof fər iu, o uontərka:t, əs uərʃip ʃir fərer.

sa:ŋfut x — / x — / x — / x — // x — / x — / u