7.11.2019

to:kənz me:d

ies, hir aiuərʃipmi də θiŋ, də uərd dat me:bi faundmi somuer, simdbika:ld
somθən laik 'ga:d' or 'gladnisiz' uidaut ni:dər start nor end nor sunsi:n tu os.
hau blodred ro:ziz lukt at uərkən man, at huebər uumən, man, nau, uot na:t,
sins itspo:k ga:dli an ga:dlaik tə dem təueltelem də o:ldən te:l so la:ŋ!
os lez də uelkən nau luk at uiθ a dat a:n os itlukən ho:pən dat os
uilukbak an uərʃip nor fərget non dat bla:səmz groən di:p insaid də maind!
uot la:ngər uaizər sa:ŋkraftən təme:k aiho:pən for an nau sendənmi tu
mai o:n raitənmark truər mor hapi dan onho:li sa:ŋ me:d a:n blakmanz bak!
təde aiuiʃən fər də ga:dz so hai uiθ a:l otmo:st gladnis təme:kosal
ful, sins uini:lən nau an op lukən, uiθinkənlend odərz hand or dis θa:t.