7.09.2019

FOK TRONP

fok tronp indi:d; no taim aihazmi fər dat fok,
uen os uikudbi mor an a:l fo:ks help in tru:θ.
uai dom ʃit cozpikim, uondər! uiiz də uərs, indi:d.
uot foktop ʃit laikuərʃip pu:p? də man hir in land arz.
fok tronp an fok də land dat pikt dat tərd an doŋ
təbi o:bər noθən də hed, təkipfokən də GA:D.