ANΘƏM TƏ DƏ LAST UET MONΘ

uondərfəl last monθ so uet,
ui du lob os it les re:n,
ior pis in də hebənz ne:m,
o iu uindz uaid dat do:n fret,
os ui lob iu, ua:c iu met
uiθ klaudz az de go far si:n
ful ə suc mait ua:tər sti:m
baut tə fa:l an fi:d di ərθ—
dis tru:li z ar marʃ, ar uərθ,
     hau iu nau kom bifor uintərz dri:m.

songfoot x x / x x / x x / — ... x / —