3.3.21

(undone) LUN PAUA prum tu tautian tu atin ati tian (looking backward)

Edward Bellamy, circa 1889
EDVVARD BELLAMY

PURUAR—ultatpi kiamuluraut, pattaun, tualmun tuanti tiit, tu tautian—lin lai ut in kiuniir tuanti iirunta, kla pai platiant au puttaiinit auunt tiu uunpultinkan, tiiman unli ta uin raikiir, iit ar, tam tat lur inpinmutliultatlai tiin ta naupatiput it inal lat tan iirunta ul; na ultattru itiauirpatatiatul, tan ta til nir latpi naintin iirunta, uutiuralpili uluarkpitnitua, ui al kian putiaptatinkt, uut ttanan tu lat, ui mapi alitul alp, tu taimtta—au tialtum an ualnai unpulin it tiim, ta tiu purua kutink.iankia lai uu uutia tiintan kupipulpil in tiu kiur intuintal! ta ratinit uir min lainmaam, lai patiantinkt, tu patrant in pin, ta, uan purtiin, tiimla na mur ta piuiik, kuinpimarttrainkiu—uu pakliman kupipatarakan ta mailma uanan pai litulkiiput ulan pa ki lai linpul tankpul kumantaimt! tink pa tit pu it alp u, uailuikian an kamurpultiin putnatpunt naintin ui tuanti iirunta, uuntir pur ttarntiin lai ultatput tilan ui tpa—uurn pai lurttat lintaim, ta lur it rakan uirinit tu pati, raia atiam uark ta laian inpulai pu pai tranau in lainit RUMANtal, uu iklatink na alamti tuatran prumtialp—ria, tu u nauputtinkt an untalalat it patiantinkt, kanataimt painam kamraLIT unpulant anam rar krainan, ania mut pi main, ta tu kamralit kat tauutiin patiantinkt, an ta tit pu itrai pa kiiruiik lin ria paka panau, ta tait tiu tui—uun uar mur—almut aruirtpa pai raiat an tpiat marma tit tutautiantaim pin aptataim rar tan tantaim, na puruan alratima, pu puruan ta pi, ir ANUAUUA, til mankain pulpilam untpintta—tit it ual, alual, pu tiiman tumi nauuir kin uipain mur arkraun pa tiran arliulant pa mankrun in nat uun tautian iirt, tan pai "lun paua" ur purualatiunta—tat tit pu mapi tiu a, ipain riat tuatran in tpa pilinan an urlu tam untatunt in tilan it ulan uir raia uan tiai lan kamraKIULIN UAT tpi pa imtial—PUPIT—* ** *** **** V V* V** V*** V**** X X* X** X*** X**** XV* XV** XV*** XV**** XX XX* XX** XX*** XX**** XXV XXV* XXV** XXV***

* aiparttii lai in pattaun in iir pipti tian—
"uu!" iatia, "atin pipti tian? ta t tialtumtli
imin naintin pipti tian, iit"—tiari, na rank;
uut pau pur apta nun tualmun tuanti, uunta
aptakritmat in iir pipti tian, na naintin
pipti tian, ta mi aipartpri ituin pattaun, 
ta, aipatian ria, uut a ta partaim MARK
pai tiam puran kaintukan in nau KRAIT tautian—
tit tiant tiiman tiu klaunlai antiin, inmur tan
uan aitruin ta ait iunka laipau tarti
iirt ultaim, ta nun tiul kinpikil ta tinuan
ri nua uar uu tiuiranam kiir anpu tuam
pilinnit; ttil mi aiarnatpatian ria
na anpu ituiik, an ailuntata, uiam
palunmi apiu lit, puluinam ir; ui lanmi
tan purtiin an kat, ui ta pliik raiman katian,
ta ainun pata tan ria uan aiuutpurn,
ailkuan ui talma—lai iri luriunk it uir,
in latapi in naintin iirunta taunuarl 
lai tuta, a an tink lai, uutiin, altu rut
ta pau krunma tir uut alrati pupulan—
nutan uat auir run ta kii unpakapul
tiuntran in put in purttan, a kin, murpinkal, 
tiint unlainitiit tir uut para tan in kin
nautat, a ualni, lurunnun—mitial aiuut
ualman an lur tu, un tirpa al tam rut tiui
klanan tam mut an an in ta taim—lin papa,
an pitii unli ui aptatiin klatinlint,
aitra mitul pa mipa prum uark pai altiu,
na ki nun alp pa—mimamta an pikanput
li tiamau, an mi aipurtii autprink, pi ani,
klaanam tiam lai pin; ania uut aikuli
uiau alp tu uarl? iuat; uai kiu ta uarl alp
in uta aitulnit u uutiulan pa kin alp?
antia it ta miun krakrata a urraknan
ual uir iautprink irtiint li, uu, iul inpurn
kat, mut pi uattrukra na altraau in alpan
tri lintaimt aitul—tit auir uutiin trutink—
raknan uut prumttar pai na mitul nutan kra,
uut intru par kraa nauit tri lint uutiuul
tir in aitulnit, tan uut apart; tit nua
uunta anlan na pain, uurm na parn, itlaima
tpalpainan, ania uut kiir tmaruarkan kra ta
nau lut, an kar kra taru pai iapurpirat,
ta kiin partan pa tialpalp ana nua kiultat—
im u pulpil tit, an tiu alput aptatii,
takal lin an ta inkum prum iuninkinual—
kiu a tit taimta au ulauat uarkpitnit
prink tit mapitink kuintarut tutlu—ail
unli tta nau an kal uin prum inkin tiumkain
tul inaluat ur ta aupu pai tam auark
ta tiumpati unan a kan taunan ual kupuu;
na atpipurkat ta ru ta tiim tiu uninpurn
an kintmain an pai nautinkant tinkakinttia
pai iapurpirt; uut uark au lakin au tiutiaat
prum arliit taimt pa a pal uin a alit
inta tu tmalit tpinan; al tit uarkant uut
auir pal, it uut nitmut, uail ulputpatit
ttrankul—a taim uir airai, latapi naintin
iirunta, ttirant ural kimu taunla al—
paiua uarkanki ria tium ural taunkiun
laiau put li kar in tam taimt, inmur painan
ualni tu uunnua, mapi aikantu murtan
natpu put, it uut tan, tu amatian kunuilt,
uir kraput mankain uutpaun an tra tairuiri
an tru tru ilpul tianpul aiua; liam unka,
na laam na tlanpa, inantu nitrutlutaun—
intu uutiar tran kunuilt aal tru tiu ar aiua,
anta uutiain ui kunput nair kantaun, an in
a ttrait taunklaimt—tamir tiit anta uut tru
tiauinpul an tiun—ual u au tut, tir tiitlat
kuklaanam lankia aitlauait, a tinkan tpar
pau uarkaint antran tim; inparuait tam 
tpat uut inkraat, an kintrunan uir uutkiarp,
iri uun lun pa part tta inlin pa patian
tii anuan pa tialp, an la iunka aptaram—
paila anuan uun kulaam tii u tauiik, 
ania annuaan uut mani a uir iku ataimt
piallut; tiint tauut an upan an tru unpatian
an a iri kuikui kiul uilt patit tli auam
pal kraunua, tu uir tauuttanttrankma
ttrankulam ru an alp tra uilt uir tapuruut
rain tiu klanitlai, uu uut tan inpurn lu a
lai apul mitia tiilutian, an prai ta tit
maipi a tuam a prant irklau ur tam kla rain—
ania uut tatink unli tamtial? iuat; na
amuntru panit kipa unpiran tuam pai natpu
la tu pruat an tiittat anpaun, an nun ta
ta amunuan truin tu tam tpinan? uutiin na
tapil pa kamrat ta kraual unli tiunta?
uau, iit, pranpilan uutiapankiu pai tam rain
pa tam anuanpul, inmur uan uilt kum tu iul
tpa inua, lai aluat iti, a tu tialtum ttrail,
tam taimt, uan ulanlit tran pai tim, kratmaran linu
plunamtaun unta unkain lakiit lai unka,
tam mani tiuunan aru kantranpul amar, 
uark tru uarin kiu, ta apan kal purua urpilin
aukiut lai pilan anta uilt, taimt uan kunput
kaltaun arpulman tu ruuarkat kalanam
tu ulan, an auttran pa mapi ki in nua uarl
tiint au ar uut la, uail tium alppai tmirt an tiun
ta il kripult an uunat—uuttiammain uut kra
tianan ta kunuilt pi tiu ar pul, an uutpil
ural tiun uan inmur iul pi aiua uutiur;
uu na inti al tiint tim, tiint uut aluat tiumkain
arm a tit iultpat tranan urtpin ui altiilut—
atpiintruupantia partiaukum pai kiu tiaru
pul uarkat aru uut uarki kunput pil uu
uar tam tiintaun anta linam ttrankulan tuam 
ulanlitia tan pur—pi kunput unli uut
pilan ttapatma, na tam na prant pau ir pal
prum ta ta, itlaili, ian kin tu pa ilanklunt,
tauanuariam utmut litul pau uilttran—
ait ual uir ta tit kuntiim tu min an uiman
in tuanti iirunta uun unpili unmankainnit,
pu uut tu trut pu tru kirtran, tiumua ta unpul;
in part tpa, uut ttrank an tru pilin ta tir uut
nunua ua au PUT kukarpia, unlat tam
mani an pul aru an piu rai, na unli tit,
an ta na truruttarpatran in uatmapi nia,
na in painanru, kunuilt, lankua, na uarktil—
aluat pin it uat, an aluat pi tiu—tianan,
ania kuinpialp, na uittum inla trunau
pranpilan an ta uu uut ian tink RAMIRI—

explanation of the absurdity and evil of a case system

take (wh)-o -ose -om (th)-ey -eir -em

take man

it gives >> 

mano manose manom, maney maneir manem

(the wikipedia article "grammatical case" is fake news, as agglutinative systems are regular and completely unlike indo-european fusion, mainly holding out only in baltic, slavic and icelandic!)

bulgaria ruler of the world, eternal truth—NOUN CASES NEVER WERE BUT A WRITING TRICK, CONVENIENTLY EXPLOITED BY THE CHURCH GRAMMARIANS

 urtuttaruplanina, tu ku TUNAPA tini,
tlunti na trakia uria, na pirina plamini
miluruinu, tuti timin rai,
ta tuuput ta tupriprilit, a! i nitia krai
(i pakia portia pitki, tia narua ku itkami,
maiku, tana muiutila, mi putai atuiami)

true aeneid proemium

anma uir kanu, truia kun primu i ura
a ialia, tiurti kurtiu, lainia uini
liura, multu illi ntirra iatau inaltu
uitiuru tiia mimu iununi in ira,
multu ian pillu pattiu, tun kuntri urpi,
inpurtari TI n laiu, iinu unni lainu,
alpanu pari, ak alta miniaruma

there is NO PLURAL! THERE IS ONLY CASE IN THE PRONOUNS! is ea and id are fake news! always were ille illa illud, being the nominative/stressed (like slavic ON against EGO!) et is jam! ab is always de! 

stop reading what you see, idiots!

Arma virumque canō, Trōiae quī prīmus ab ōrīs
Ītaliam, fātō profugus, Lāvīniaque vēnit
lītora, multum ille et terrīs iactātus et altō
vī superum saevae memorem Iūnōnis ob īram;
multa quoque et bellō passūs, dum conderet urbem, 5
inferretque deōs Latiō, genus unde Latīnum,
Albānīque patrēs, atque altae moenia Rōmae.

THERE HAVE NEVER BEEN NOUN CASES

THERE HAVE NEVER BEEN NOUN CASES

THERE HAVE NEVER BEEN NOUN CASES

THERE HAVE NEVER BEEN NOUN CASES

THERE HAVE NEVER BEEN NOUN CASES

THERE HAVE NEVER BEEN NOUN CASES

THERE HAVE NEVER BEEN NOUN CASES

THERE HAVE NEVER BEEN NOUN CASES

THERE HAVE NEVER BEEN NOUN CASES

THERE HAVE NEVER BEEN NOUN CASES

THERE HAVE NEVER BEEN NOUN CASES

THERE HAVE NEVER BEEN NOUN CASES

THERE HAVE NEVER BEEN NOUN CASES

THERE HAVE NEVER BEEN NOUN CASES

THERE HAVE NEVER BEEN NOUN CASES

THERE HAVE NEVER BEEN NOUN CASES

THERE HAVE NEVER BEEN NOUN CASES

THERE HAVE NEVER BEEN NOUN CASES

2.3.21

THE VICTORY OF BULGARIA

The socialist revolution begins on the national arena, it unfolds on the international arena, and is completed on the world arena. Thus, the socialist revolution becomes a permanent revolution in a newer and broader sense of the word; it attains completion, only in the final victory of the new society on our entire planet.

21.2.21

na ni pa "black-owned BuSiNeSS" propaganda! unli "POWER" paimitul ranpukarnit

"This is the test, no struggle, no progress*
Lend a hand to help your brother do his best
Things are getting worse, we have to make them better
It's time to give a damn, let's work together
Come on now"
Janet Jackson Rhythm Nation.png
*genius.com/Janet-jackson-rhythm-nation-lyrics#note-8677673

19.2.21

short to-do list for every would-be socialist system

  • prefix or suffix PEOPLE'S REPUBLIC to country name
  • ban upper house in parliament (and ban electoral college)
  • ban private business (except small restaurants and food stands)
    • rename all business in generic way (pepsi and coca-cola become one, "people's soda" (or "coke" south or "pop" midwest)
    • big restaurants and fast-food subsumed under "people's kitchens" (where meals will be FREE)
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!