5.24.2019

HA:T LA:TS

no tri:z, no gras, nodə uərl uiθ tar betər nau
stand an ki:pos ha:t, fro:zop, uel ku:ld from a:l tru:θ
fardər. θiŋz kipstra:ŋ, a:n ha:t la:ts fər də ded iu,
go:st ʃotop uel fed uiθ sto:n an den glasiz moc.
uondər, uondər den də ui:lz dat rest der an iu
uiʃkiliu uiθ uon blo an uiθ soc soc a:lstrenkθ!
uer də bos? də tre:n? dekudhelpos, uised do
no tə dem, sins os uiuossoric, somaiti
in də ra:tən ui:lz, əue from bla:səm an nir
insted tu də fair də bərnən deθ də tarla:ŋ.
sadnis nidme:kmi tə dis glas sendmi θa:ts gri:n
fər iər so:l an ərθ ondər də lai də sto:nsa:ŋ.

sa:ŋfut ― x / ― x / ― // x ― / x — / u ― / ―


Stand Up for A Connected America! | Rail Passengers Association | Washington, DC

The Rail Passengers Association is the largest national organization that serves as a voice for the more than 40 million rail passengers in the US. Our mission is to improve and expand conventional intercity & regional passenger train services, support higher speed rail initiatives, increase connectivity among all forms of transportation and ensure safety for our country's trains and passengers.

LET DƏ HINDULAND SONDƏRD IN TU GETME:D

hindu* iz bili:f, bot na:t də spi:c at a:l nau,
so let a:l də land getsondərd uel den intu
tu landz insted, so itbi taməl* də sauθland,
norθ eriən, fər uaidgud. som fo:ks uondər an uai—
no dat spi:c iz tru:θ, fri:təm hazbi in it nau,
sins odəruaiz os uime:kos intu 'sanskrit',
or 'latən', den let goa:n som o:ldəniʃ ue:z,
laik in taimz uen a:l də fo:ks uozpraud uon in θiŋ.
lezbi den betər, lessi də sauθ, də norθland
a:l az onse:m spa:ts, som spi:c said an uedər said—
dis hau uin uikən uel iz bot if uiluk far
an di:p mor, so dat də fait, də he:t kənalsta:p.

*indian national congressbharatiya janata party
**ʃortər an betər ne:m dan drəbidiən ('dravidian')
sa:ŋfut ― x / ― x / ― (//) x ― (//) x — / u ― / ―
mark 'indiə' or hir 'hinduland' der its tu otər onlaik toŋkinz, də taməllaik an eriən—uon radər uonfo:ld an radər o:ldən, d odər moc mor hartər an bro:kop intu nuər spi:ckaindz; fərdərmor, uon libən in uormər or hiliər land, an d odər in uintərko:ldər an flatər. donlezdensi hindufo:ks az a:l də se:m bot radər az inborn bro:k intu dem tu big fi:ldz, from spi:c əlo:n az so a:fən θruaut də uərl, an radər onlaik cainə, uer a:l də toŋz iz 'sinitic' bisaidz o:nli radər sma:l fiu odərz mo:stli haitsduelən. 'narendra modi' kanspi:k fər a:l hindu:z an na:t spi:k in som taməllaik toŋ, nebərmaind i:bən biənbili:fuaizfer.

Dravidian people - Wikipedia

Dravidian people or Dravidians are speakers of any of the Dravidian languages. There are around 245 million native speakers of Dravidian languages. Dravidian speakers form the majority of the population of south India and are natively found in India, Pakistan, Afghanistan, the Maldives and Sri Lanka.

Dravida Nadu - Wikipedia

Initially, the demand of Dravida Nadu proponents was limited to Tamil-speaking region, but later, it was expanded to include other Indian states with Dravidian-language speakers in majority ( Andhra Pradesh, Telangana, Kerala and Karnataka). Some of the proponents also included parts of Ceylon ( Sri Lanka), Orissa and Maharashtra.

5.23.2019

RADICAL TERRORIST


"radical conservative terrorist
radical christian terrorist
radical european terrorist
radical racist terrorist
radical social media terrorist
radical sexist terrorist
radical capitalist terrorist"

"simulation
simulation
simulation
simulation"

"radical caucasian terrorist
radical american terrorist
radical republican terrorist
radical neoconfederate terrorist
radical neoliberal terrorist
radical airconditioned terrorist
radical consumer terrorist"

ALLAHU AKBAR
ALLAHU AKBAR
ALLAHU AKBAR
ALL A H U   A K B A R

5.22.2019

NU JE:LHAUS RA:Kuortən θro:tos parti in də kauni ɟe:l,
də prizən band uoz der an destartid an ple:d;
də band uozɟonpən an də spa:t startid an suoŋ—
iəʃutəhərd dem na:ktaut ɟe:lbərdz siŋ.

lezra:k, ebri ba:ti, lezra:k!
ebri ba:ti in də ho:l sel bla:k
uozdansən tu də ɟe:lhaus ra:k.


'spaitər mərfi' ple:d də tenər saksəfo:n,
'litəl ɟo' uozbloən a:n də tra:nbo:n slaid,
də dromərboi from ilinoi uent bu:mbu:mbu:m,
də ho:l ridəm seksiən uoz də 'pərpəl gaŋ'.
lez...


'nonbər forti sebən' sed tə 'nonbər θri',
"iu də kiu:tist ɟe:lbərd aiebərlukt at;
aiʃərədbidilaitid uiθ iər konpəni—
koma:n an du də ɟe:lhaus ra:k uiθ os!"

lez...

'sad sak' uossitən a:n som bla:kəsto:n
ue o:bər in də kornər ui:pən bai himsel.
də uortən sed, "he, boti, dongobi no skuer—
if iəkanfaind som partnər, te:kiu uutən stu:l."
lez...


'ʃifti henri' sed tə 'bogz', "fər hebənz se:k,
noon lukən, nau z ar bre:k təme:kos cans"—
bogzi tərnd tə ʃifti an hised, "niks, niks,
aiuankipstikənraun til mai kiks den ga:t."

lez...
dansən tu də ɟe:lhaus ra:k
dans...
dans...
dans...